Danh mục tài liệu

Tài liệu về Tin Học

(Ngày đăng: 29/08/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 29/08/2011 08:04:43)1 101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ pascal. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1995.- 267 Tr; 21 cm
2 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C - In lần thứ 5 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 327 Tr; 19 cm
3 Applied management science : Modeling, spreadsheet analysis, and communication for decision making / John A. Lawrence - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 649 Tr; 24 cm
4 Autocad toàn tập 2002 tạo tuỳ biến và lập trình. - H. : Trẻ , 2001.- 633 Tr; 21 cm
5 Automatic control systems / Benjamin C. Kuo - 8th edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- 628 Tr; 24 cm
6 Bài giảng lập trình hợp ngữ Assembly - C. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 224 Tr; 27 cm
7 Bài tập ngôn ngữ C : Từ A đến Z. - Tp. HCM : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 393 Tr; 24 cm
8 Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal dùng với Turbo Pascal. - H. : Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội , 1993.- 134; 27 cm
9 Bài tập ngôn ngữ lập trình Pascal với Turbo Pascal : Dùng cho học sinh, sinh viên, kĩ sư. - H. : Giáo Dục , 1995.- 134 Tr; 27 cm
10 Bài tập ngôn ngữ lập trình pascal với turbo pascal : Dùng cho học sinh, sinh viên, kĩ sư. - H. : Giáo Dục , 1995.- 134 Tr; 27 cm
11 Bộ điều khiển lập trình vận hành và ứng dụng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1999.- 311 Tr; 24 cm
12 Các bài toán mẫu tính bằng phần mềm Slope/w. - H : Xây Dựng , 2002.- 44 Tr; 21 cm
13 Các kỹ xảo lập trình với Microsoft VisualBasic & Borland Delphi. - H. : Giáo Dục , 2000.- 656 Tr; 24 cm
14 Các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet ở Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2003.- 147 Tr; 27 cm
15 Các văn bản quản lý nhà nước về Internet. - H. : Bưu Điện , 2002.- 120 Tr; 21 cm
16 Cài đặt mạng máy tính tại nhà : Trên 100 hình ảnh minh họa. Các chỉ dẫn rõ ràng và dễ hiểu. Các chi tiết đầy đủ về trang thiết bị cần sử dụng Thống Kê , 2003.- 151 Tr; 19 cm
17 Cẩm nang địa chỉ internet quốc tế : - Toàn diện chuyên sâu. - Âm nhạc, bóng đá, thời trang, du lịch, internet, thiết kế web, du học thương mại, điện tử, CNTT, tiếng Anh, thương mại, xuất nhập khẩu, thương hiệu, sở hữu trí tuệ...- Trên 10.000 địa chỉ hiệu lực.. - Đồng Nai : Tổng Hợp Đồng Nai , 2002.- 275 Tr; 14 cm
18 Cẩm nang lập trình Windows API tham khảo toàn diện : Các ví dụ mẫu bằng visual basic. - Tp.HCM : Thống Kê , 2002.- 767 Tr; 21 cm
19 Cẩm nang sửa chữa nâng cấp & bảo trì máy tính cá nhân - 12Th edition .. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 2002.- 1407 Tr; 24 cm
20 Căn bản Unix. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 385 Tr; 21 cm
21 Cấu trúc dữ liệu ứng dụng và cài đặt bằng C. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 567 Tr; 21 cm
22 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán - In lần thứ 2 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 297 Tr; 24 cm
23 Chính phủ điện tử / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 75 Tr.; 19cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông - ICT)
24 Cisco router thực hành. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 409 Tr; 19 cm
25 Cơ sở dữ liệu. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2000.- 110 Tr; 27 cm .- ( Tủ sách công nghệ xử lý thông tin)
26 Công nghệ thông tin và nền giáo dục trong tương lai / Sayling Wen. - H : Bưu Điện , 2003.- 138 Tr.; 21cm
27 Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 82 Tr.; 19cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông - ICT)
28 Data warehousing fundamentals : A comprehensive guide for IT professionals / Paulraj Ponniah. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 544 Tr; 24 cm
29 dBase II plus và foxBase + 2.10 - T.2 Văn Phòng Dịch Vụ Điện Toán , 1993.- 350 Tr; 27 cm
30 dBase III Plus và foxBase +2.10 - T.1. - H. : Văn Phòng Dịch Vụ Điện Toán , 1993.- 270 Tr; 27 cm
31 Đĩa cứng - cấu tạo hoạt động và khôi phục dữ liệu. - H. : Thống Kê , 2002.- 223 Tr; 21 cm
32 Đồ họa và multimedia trong văn phòng với Microsoft PowerPoint 2000 : Giáo trình ứng dụng tin học. - H. : Giáo Dục , 2000.- 554 Tr; 24 cm
33 Giải bài toán cơ kỹ thuật bằng chương trình ANSYS. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 348 Tr; 24 cm
34 Giáo trình hệ thống mạng máy tính CCNA. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 490 Tr; 24 cm
35 Giáo trình kỹ thuật lập trình / Lê Hữu Lập. - H. : Bưu điện , 2002.- 420 Tr; 24 cm
36 Giáo trình lý thuyết và bài tập Borland delphi. - Tp. HCM : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 682 Tr; 24 cm
37 Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal - T.1. - Tp. HCM : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 395 Tr; 24 cm
38 Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal - T.2. - Tp. HCM : Lao Động - Xã Hội , 2004.- 622 Tr; 24 cm
39 Giáo trình nguyên lý các hệ điều hành / Hà Quang Thụy. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 155 Tr; 24cm
40 Giáo trình tin học trong khoa học quản lý. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 259 Tr; 24 cm
41 Giới thiệu về địa chỉ Internet mới IPv6 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - H : Bưu Điện , 2006.- 184 Tr.; 27cm
42 Giúp tự học lập trình với ngôn ngữ C. - Tp. Hồ Chí Minh : Đồng Nai , 2002.- 560 Tr; 19 cm
43 Hệ mờ, mạng nơ ron và ứng dụng : Tuyển tập các bài giảng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 244 Tr; 24 cm
44 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Acces. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 317 Tr; 27 cm
45 Hổ trợ kỹ thuật Window NT. - H. : Thống Kê , 1999.- 937 Tr; 21 cm
46 Học nhanh C++ buider 5. - H. : Khoa Học Và Kỹ Thuật , 2002.- 632 Tr; 27 cm
47 Học nhanh C++ Builder 5. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 633 Tr; 27 cm
48 Học nhanh Windows XP : Microsoft Windows XP cho người bận rộn. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 286 Tr; 21 cm
49 Hợp ngữ. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 192 Tr; 27 cm
50 Hướng dẫn cài đặt máy chủ DNS / Phạm Việt Anh. - H. : Bưu điện , 2006.- 97 Tr; 27 cm
51 Hướng dẫn lập trình cho người mới bắt đầu. - H. :Thống Kê , 2002.- 458 Tr; 21 cm 
52 Hướng dẫn sử dụng Excel 2002. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 577 Tr; 24 cm
53 Hướng dẫn sử dụng Internet cho người mới bắt đầu. - H. : Thống Kê , 2003.- 498 Tr; 24 cm
54 Hướng dẫn sử dụng Microsoft Windows XP. - H. : Thống Kê , 2003.- 254 Tr; 21 cm
55 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Alaska Ver 4.15. - H : Xây Dựng , 2004.- 100 Tr; 21 cm
56 Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính ổn định mái dốc Slope/w. - H : Xây Dựng , 2001.- 80 Tr; 21 cm
57 Hướng dẫn sử dụng SolidWorks trong thiết kế 3 chiều. - H : Xây Dựng , 2003.- 182 Tr; 27 cm
58 Hướng dẫn thực hành và ứng dụng Microsoft Windows XP : Đầy đủ - dễ hiểu - nhanh chóng - hiệu quả. - H. : Thống Kê , 2002.- 966 Tr; 24 cm
59 Information technology for management : Transforming organizations in the digital economy / Efraim Turban - 4th edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 731 Tr; 24 cm
60 Internet 3000 địa chỉ uy tín - cần thiết trong nước & quốc tế - Tái bản lần thứ 1 - có bổ sung và sửa chữa .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 445 Tr; 14 cm
61 Internet toàn tập 2001 -2002 những hướng dẫn thao tác và ứng dụng thực tế. - H. : Trẻ , 2002.- 675 Tr; 21 cm
62 Internet, Web và cơ sở hạ tầng thông tin / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 90 Tr.; 19cm
63 Internetworking với TCP/IP - T.1 - Các nguyên lý, giao thức. kiến trúc. - . : Giáo Dục , 2001.- 430 Tr; 24 cm
64 Intranet - một công cụ quản lý mới. - H. : Bưu Điện , 1999.- 298 Tr; 24 cm
65 Khai thác hiệu quả nguồn thông tin. Sử dụng Internet/Intranet,sử dụng CDS/ISIS for Windows. - Tp. HCM : Thống Kê , 2000.- 346 Tr; 19 cm
66 Không gian số hóa. - H. : Thông Tin Khoa Học Xã Hội Chuyên Đề , 2001.- 224 Tr; 19 cm
67 Kỹ thuật lập trình C chuẩn ANSI C. - Tp.HCM : Thống Kê , 2002.- 350 Tr; 19 cm
68 Kỹ thuật lập trình C++ : Căn bản. Hướng các đối tượng. Các ví dụ mẫu. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 264 Tr; 19 cm
69 Kỹ thuật lập trình C++. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 467 Tr; 21 cm
70 Kỹ thuật lập trình Turbo pascal 5 - 7 : Giáo trình cơ sở về Pascal. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 340 Tr; 27 cm
71 Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp Visual basic. net - T.1. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 349 Tr; 24 cm
72 Làm chủ microsoft windows 2000 server - T.1 - Tái bản lần thứ 1 .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 770 Tr; 24 cm
73 Làm chủ microsoft windows 2000 server - T.2 - Tái bản lần nhất .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 770 Tr; 24 cm
74 Lập trình bằng hợp ngữ : Ngôn ngữ Assembly - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 360 Tr; 24 cm
75 Lập trình C trong kỹ thuật điện tử - In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 491 Tr; 24 cm
76 Lập trình hướng đối tượng với C++ - In lần thứ 2 có sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 338Tr; 24 cm
77 Lập trình hướng đối tượng với Java. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 287 Tr; 27 cm
78 Lập trình kỹ thuật với C, Matlab, Java. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 748 Tr; 21 cm
79 Lập trình thiết kế với Autolips và Visua lisp - T.1. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 303 Tr; 24 cm
80 Lập trình thiết kế với Autolips và Visua lisp - T.2. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 378 Tr; 24 cm
81 Lập trình visual basic .net kỹ thuật và ứng dụng : Lập trình chuyên nghiệp cùng các chuyên gia - New edition .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 852 Tr; 24 cm
82 Lập trình với Foxpro Version 2.x. - Tp. HCM : Trường Tin Học Seatic , 1994.- 175 Tr; 27 cm
83 Lập trình windows với C++.net.. - Tp.HCM : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 615 Tr; 24 cm
84 Mạng internet không dây. - H. : Bưu Điện , 2004.- 76 tr; 19 cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức viễn thông - tin học - internet)
85 Mạng máy tính công cụ mạng và mạng kỹ thuật : 15 bài hướng dẫn cài đặt và nâng cấp Windows 2000. 14 bài hướng dẫn cách sử dụng mạng Technet của Microsoft. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 712 Tr; 21 cm
86 Mạng máy tính. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 692 Tr; 24 cm
87 Mạng phân phối nội dung : Kiến trúc, công nghệ và ứng dụng / Lê Ngọc Giao. - H : Bưu Điện , 2007.- 235 Tr; 21cm
88 Máy tính cấu trúc và lập trình - T.1. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 331 Tr; 27 cm
89 Máy tính cấu trúc và lập trình - T.2. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 318 Tr; 27 cm
90 Microsoft powerpoint 2000 : Giáo trình đồ họa cấp cơ sở - T.1. - H. : Thống Kê , 2002.- 217 Tr; 19 cm
91 Microsoft visual basic & lập trình cơ sở dữ liệu 6.0. - H. : Giáo Dục , 2000.- 1073 Tr; 24 cm
92 Microsoft visual C++ 6 lập trình cơ sở dữ liệu : Kỹ thuật & ứng dụng. - Tp. HCM : Thống Kê , 2000.- 362 Tr; 19 cm
93 Network kỹ thuật mạng máy tính. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 415 Tr; 20 cm
94 Ngôn ngữ lập trình AutoLISP trong autocad 2004 - T.4. - H. : Thống Kê , 2003.- 496 Tr; 21 cm
95 Ngôn ngữ lập trình pascal với turbo pascal : Giáo trình cơ bản, dễ học, giành cho tất cả mọi người: (học sinh, sinh viên, kĩ sư...). - H. : Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội , 1993.- 226 Tr; 27 cm
96 Ngôn ngữ lập trình Pascal với Turbo Pascal 5.0 - 7.0. - H. : Giáo Dục , 1993.- 252; 27 cm
97 Nguyên lý vận hành hệ thống mạng viễn thông, Lan, Intranet, internet. - Tp.hcm : Thống Kê , 2002.- 223 Tr; 19 cm
98 Nhập môn lập trình ngôn ngữ C : Lý thuyết, Ví dụ, Bài tập mẫu, Bài tập - In lần thứ 3 .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 248 Tr; 24 cm
99 Nhập môn trí tuệ tính toán. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 328 Tr; 24 cm
100 Những cơ sở ban đầu về internet. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 214 Tr; 27 cm
101 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 227 Tr; 24 cm
102 Phát triển Internet - Kinh nghiệm và chính sách của một số quốc gia trong khu vực / Nguyễn Xuân Vinh. - H : Bưu Điện , 2003.- 287 Tr.; 21cm
103 Phát triển và ứng dụng bằng microsoft acces 2002 - T.1. - H. : Lao Động Xã Hội , 2003.- 541 Tr; 24 cm
104 Phát triển và ứng dụng bằng microsoft acces 2002 - T.2. - H. : Lao Động Xã Hội , 2003.- 566 Tr; 24 cm
105 Photoshop 7.0.Các tính năng xử lý ảnh cao cấp. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 476 Tr; 21 cm
106 Phương pháp phần tử biên. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 224 Tr; 27 cm
107 Phương pháp số thuật toán và chương trình bằng tubor pascal : Dùng cho cán bộ và sinh viên các nghành khoa học và kỹ thuật. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 395 Tr; 21 cm
108 Phương pháp số và chương trình bằng Turbo pascal. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 133 Tr; 27 cm
109 Quản lý mạng : Các khái niệm và công cụ. - H. : Bưu Điện , 1999.- 434 Tr; 20 cm
110 Quản lý phần cứng - phần mềm windows 9x - 2000. - H. : Thống Kê , 2002.- 189 Tr; 21 cm
111 Staad. Pro 2002 phần mềm tính kết cấu chuyên dụng. - H : Xây Dựng , 2004.- 270 Tr; 27 cm
112 STL lập trình khái lược trong C++. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 347 Tr; 24 cm
113 Sử dụng Autocad 2002 : Cơ bản vẽ thiết kế hai chiều (2D) - T.1. - Thành Phố Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2003.- 526 Tr; 24 cm
114 Sử dụng Autocad 2002 : Hoàn thiện bản vẽ thiết kế hai chiều. - Thành Phố Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2003.- 510 Tr; 24 cm
115 Sử dụng bộ lọc trên Photoshop : Sổ tay kỹ thuật tin học. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 259 Tr; 20 cm
116 Sử dụng thư điện tử. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 70 Tr; 21 cm
117 Sử dụng và khai thác Visual Foxpro 6.0. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 780 Tr; 24 cm
118 System analysis & design : An object - Oriented approach with UML / Alan Dennis. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 515 Tr; 24cm
119 Tạo các tiện ích thiết kế trên Autocad. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 238 Tr; 24 cm
120 TCN 68 - 218: 2003 Dịch vụ internet tiêu chuẩn chất lượng : Tiêu chuẩn ngành. - H. : Bưu Điện , 2003.- 34 Tr; 30 cm
121 Thực hành lập trình II : Công nghệ xử lý thông tin. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2001.- 74 Tr; 29 cm
122 Tin học đại cương Turbo pascal. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 144 Tr; 24 cm
123 Tin học ứng dụng. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 192 Tr; 27 cm
124 Tổ chức bản vẽ trong Autocad 2004 - T.1. - H. : Thống Kê , 2003.- 382 Tr; 21 cm
125 Trang vàng địa chỉ Internet : Trên 5000 địa chỉ. - Đồng Tháp : Văn Hoá - Thông Tin , 2000.- 397 Tr; 19 cm
126 Trí tuệ nhân tạo . Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 239 Tr; 24 cm
127 Trí tuệ nhân tạo các cấu trúc và chiến lược giải quyết vấn đề - Tái bản lần 3 .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 700 Tr; 19 cm
128 Trí tuệ nhân tạo lập trình tiến hóa : Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa. Thuật giải di truyền. Tối ưu số. Tối ưu tổ hợp. - H. : Giáo Dục , 2001.- 350 Tr; 19 cm
129 Trí tuệ nhân tạo mạng nơron phương pháp và ứng dụng : Lan truyền ngược. Các kỹ thuật phụ trợ. Cải tiến tốc độ hội tụ. - H. : Giáo Dục , 2000.- 228 Tr; 19 cm
130 Trí tuệ nhân tạo máy học : Biểu diễn tri thức và cơ chế suy diễn. Xây dựng tự động cơ sở tri trức. Học số và học ký hiệu. - Tp. HCM : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 258 Tr; 24 cm
131 Truy nhập Internet tốc độ cao. - H. : Bưu Điện , 2004.- 356 tr; 21 cm
132 Tự động hóa với simatic S7-300 / Nguyễn Doãn Phước - In lần thứ 4 có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 226 Tr; 24 cm
133 Tư duy trong Java - T.1. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 305 Tr; 24 cm
134 Tư duy trong Java - T.2. - H : Khoa Học Kỹ Thuật ,2002.- 465 Tr; 24 cm 
135 Tư duy trong Java - T.3. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 514 Tr; 21 cm
136 Turbo pascal : Giáo trình cơ sở và nâng cao - Tái bản lần 2 .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 243 Tr; 27 cm
137 Turbo Pascal thực hành lập trình trong các ngành kỹ thuật / Nguyễn Viết Trung. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1995.- 300 Tr; 20 cm
138 Turbo Pascal. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1993.- 364 Tr; 27 cm
139 Ứng dụng Foxpro trong quản lý - T.1 - In lần thứ 3 .. - Tp. HCM : Trường Đại Học Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh , 1994.- 155 Tr; 27 cm
140 Ứng dụng Foxpro trong quản lý - T.2 - In lần thứ 3 .. - Tp. HCM : Trường Đại Học Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh , 1994.- 110; 27 cm
141 Unix hệ điều hành & một số vấn đề quản trị mạng. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 719 Tr; 24 cm
142 WIndow XP - Internet explorer - Outlook expresss : Tin học cho mọi người. - H. : Thống Kê , 2003.- 149 Tr; 27 cm
143 Word 2002 và ứng dụng trong văn phòng : Tin học cho mọi người - T.1. - H. : Thống Kê , 2002.- 142 Tr; 27 cm
144 Word 2002 và ứng dụng trong văn phòng : Tin học cho mọi người - T.2. - H. : Thống Kê , 2002.- 328 Tr; 27 cm
145 Xử lý ảnh bằng kỹ thuật số : Bài giảng cho sinh viên ngành công nghệ in / Đỗ Khánh Vân. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 172 Tr; 27cm
146 Xử lý đối tượng 2D trong Autocad 2004 - T.2. - H. : Thống Kê , 2003.- 413 Tr; 21 cm
147 Xử lý đối tượng 3D & thiết kế kỹ thuật trong Autocad 2004 - T.3. - H. : Thống Kê , 2003.- 413 Tr; 21 cm

Lượt xem: 2638
 Về trang trước      Về đầu trang