Danh mục tài liệu

Thư mục sách giáo trình - Khoa Cơ Khí

(Ngày đăng: 14/09/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 14/09/2011 00:00:00)


1 100 kiểu dao phay : Những kiểu cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2002.- 229 Tr; 19 cm
2 Bạc và đệm lót. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 247 Tr; 19 cm
3 Bài giảng công nghệ chế tạo phụ tùng : Dùng cho các ngành và chuyên ngành: cơ giới hóa xây dựng giao thông, cơ khí ôtô, cơ khí giao thông công chính. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 106 Tr; 27 cm
4 Bài giảng vẽ kỹ thuật trên máy tính. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 108 Tr; 27 cm
5 Bài tập cơ kỹ thuật / Nguyễn Bá Nghị. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 272 Tr; 27 cm
6 Bài tập dao động kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 187 Tr; 24 cm
7 Bài tập dung sai. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 235 Tr; 27 cm
8 Bài tập nguyên lý máy - In lần thứ 6 có bổ sung sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 233 Tr; 24
9 Bài tập nguyên lý máy / Lê Phước Ninh. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 625 Tr; 27 cm
10 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ 5 .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 220 Tr; 27 cm
11 Bản vẽ  thiết kế : TCVN 2 : 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế-khổ giấy. TCVN 3 : 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế-tỷ lệ. TCVN 4 : 1993 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng. TCVN 5 : 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt. TCVN 7 : 1993 Kí hiệu vật liệu. TCVN 8 : 1993 Các nét vẽ. TCVN11 : 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế- hình chiếu trục đo. - H : Xây Dựng , 2001.- 40 Tr; 31 cm
12 Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 172 Tr; 27 cm
13 Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 137; 27 cm
14 Bơm quạt máy nén : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng kỹ thuật - In lần thứ ba .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 289 Tr; 27 cm
15 Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ / Nguyễn Minh Tuyển. - H : Xây Dựng , 2005.- 196 Tr; 27cm
16 Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 503 Tr; 24 cm
17 Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - T.1. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 253 Tr; 27 cm
18 Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - T.2. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 211 Tr; 27 cm
19 Các nguyên lý công nghệ hàn. - H. : Hải Phòng , 2003.- 254 Tr; 19 cm
20 Các phương pháp thiết kế lỗ hình trục cán : Giáo trình cho sinh viên cơ khí và luyện kim - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 289 Tr; 24 cm
21 Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế - T.1 Hải Phòng , 2002.- 621 Tr; 27 cm
22 Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế - T.2 Hải Phòng , 2002.- 597 Tr; 27 cm
23 Cẩm nang hàn. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 322 Tr; 21 cm
24 Cẩm nang kỹ thuật cơ khí - Tái bản có sửa chữa và bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2004.- 828 Tr; 31 cm
25 Cẩm nang làm nữ trang. - Tp. HCM : Thanh Niên , 2002.- 229 Tr; 19 cm
26 Cắt kim loại. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 277 Tr; 19 cm
27 Cấu tạo gầm xe con - Tái bản có sửa chữa .. - H, : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 218 Tr; 27 cm
28 Cấu tạo và lý thuyết ôtô, máy kéo. - H : Xây Dựng , 2005.- 354 Tr; 27 cm
29 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy - toa xe - Q.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 174 Tr; 27 cm
30 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy - toa xe - Q.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 132; 27 cm
31 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy toa xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1998.- 300 Tr; 27 cm
32 Chế độ cắt gia công cơ khí. - Tp. HCM : Đà Nẵng , 2002.- 256 Tr; 24 cm
33 Chi tiết cơ cấu chính xác. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 215 Tr; 24 cm
34 Chi tiết máy - T.1. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 200 Tr; 27 cm
35 Chi tiết máy - T.2 - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 144 Tr; 27 cm
36 Chi tiết máy - T.2. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 200 Tr; 27 cm
37 Cơ điện tử : Hệ thống - trong chế tạo máy / Trương Hữu Chí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 188 Tr; 24cm
38 Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật - In lần thứ 3 có sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 492 Tr; 24cm
39 Cơ sở kỹ thuật cơ khí. - H. : Xây Dựng , 2001.- 290 Tr; 27 cm
40 Cơ sở kỹ thuật nhiệt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 265 Tr; 27 cm
41 Cơ sở kỹ thuật nhiệt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 262 Tr; 27 cm
42 Cơ sở lý thuyết các quá trình đúc. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 238 Tr; 27 cm
43 Cơ sở nghiên cứu & sáng tạo robot : Thuật toán và lập trình. - Tp.Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2002.- 423
44 Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 291 Tr; 24 cm
45 Cơ sở thiết kế máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2002.- 355 Tr; 27 cm
46 Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông dụng / Đỗ Hữu Nhơn - In Lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ
47 Công nghệ chế tạo bánh răng : Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất / Trần Văn Địch - In lần thứ hai .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 320 tr; 24 cm
48 Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 836 Tr; 24 cm
49 Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hóa sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 463 Tr; 24cm
50 Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 464 Tr; 24 cm
51 Công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô - máy kéo. - H. :Giao Thông Vận Tải , 2001.- 251 Tr; 27 cm
52 Công nghệ gia công chi tiết quang / Nguyễn Thị Ngọc Lân. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 172 Tr; 24cm
53 Công nghệ gia công kim loại. - H. : Xây Dựng , 1998.- 210 Tr; 27 cm
54 Công nghệ gia công sau in. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 312 Tr; 21 cm
55 Công nghệ khai thác thiết bị cơ khí : Giáo trình dùng cho kỹ thuật viên, học viên trung cấp và công nhân các ngành cô khí - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 323 Tr; 24 cm
56 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần 2: đúc - gia công áp lực - hàn và cắt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 244 Tr; 27 cm
57 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần cắt gọt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 240 Tr; 27 cm
58 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần Đúc - Gia công áp lực - Hàn và cắt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 275; 27 cm
59 Công nghệ phun phủ và ứng dụng : Giáo trình cho sinh viên nghành Hàn và nghành Cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 204 Tr; 21 cm
60 Công nghệ trên máy Cnc : Giáo trình dùng cho sinh viên nghành chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 272 Tr; 24 cm
61 Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe, giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy Diesel / Đỗ Đức Tuấn. - H : Xây Dựng , 2005.- 150 Tr; 27cm
62 Dao động kỹ thuật / Nguyễn Văn Khang - In lần thứ tư có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 320 Tr; 24cm
63 Dao động trong kỹ thuật. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 104 Tr; 27 cm
64 Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn / Nguyễn Văn Liễn. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 318 Tr; 24 cm
65 Điều khiển số & cam sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp / Phan Hữu Phúc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 212 Tr; 27 cm
66 Điều khiển tự động và đo lường. - H : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 160 Tr; 27 cm
67 Đồ gá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch - In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 268 Tr; 24cm
68 Đồ gá cơ khí hóa và tự động hóa. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 169 Tr; 24 cm
69 Đồ gá gia công cơ khí tiện - phay - bào - mài. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 2000.- 320 Tr; 24 cm
70 Đồ gá gia công cơ. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 250 Tr; 24 cm
71 Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Tái bản lần thứ tư có bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật 2004.- 364 Tr; 24 cm 
72 Độ tin cậy trong sửa chữa ô tô - máy kéo. - H. : Giáo Dục , 2000.- 116 Tr; 27 cm
73 Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí. - H : Xây Dựng , 2004.- 324 Tr; 27 cm
74 Động cơ (cơ bản) : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 472 Tr; 19 cm
75 Động cơ (nâng cao) : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải. xe buýt và ô tô. - H.: Giao Thông Vận Tải , 2003.- 324 Tr; 21 cm 
76 Động cơ (nâng cao). - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 324 Tr; 19 cm
77 Động cơ bước. Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng / Nguyễn Quang Hùng. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 182 Tr; 21 cm
78 Động cơ đốt trong : Giáo trình cho sinh viên cơ khí - In lần thứ 3 có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 171 Tr; 24 cm
79 Động cơ đốt trong phương tiện giao thông - T.1. - H. : Xây Dựng , 2002.- 332 Tr; 27 cm
80 Động cơ ô tô. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2001.- 409 Tr; 27 cm
81 Động cơ xăng và Điezel / Dương Văn Đức. - H : Xây dựng , 2005.- 194 Tr; 27cm
82 Động lực học đầu máy Diesel : Dùng cho sinh viên các nghành đầu máy Diesel và đầu máy toa xe hệ chính quy và tại chức. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 144 Tr; 27 cm
83 Động lực học kết cấu cơ khí. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 300 tr; 24 cm
84 Động lực học máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học / Đỗ Sanh - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 175 Tr; 24cm
85 Dung sai & lắp ghép. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 422 Tr; 24 cm
86 Dung sai và đo lường cơ khí. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 195 Tr; 27 cm
87 Dung sai và lắp ghép. - H. : Giáo Dục , 2003.- 175 Tr; 27 cm
88 Élasticté appliquée : Đàn hồi ứng dụng. - H. : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2001.- 104 Tr; 27 cm
89 Enggineering Mechanics / J. L. Meriam - Volume Two - Dynamics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 740 Tr; 24 cm
90 Enggineering mechanics : SI Version / J. L. Meriam - Volume one - Statics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 512 Tr; 24 cm
91 Engineering mechanics / J. L. Meriam - Volume one - Statics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 520 Tr; 24 cm
92 Engineering mechanics : SI Version / J. L. Meriam - Volume two - Dynamics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 736 Tr; 24 cm
93 Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson - Fourth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 884 Tr; 24 cm
94 Fundamentals of modern manufacturing : Materials, processes, and systems / Mikell P. Groover - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1032 Tr; 24 cm
95 Gia công cơ lửa điện CNC. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 192 Tr; 24 cm
96 Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại - máy và dụng cụ cắt gọt kim loại - phạm vi ứng dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. - H. : Giáo Dục , 2002.- 271 Tr; 24 cm
97 Giáo trình hàn trong môi trường khí bảo vệ M4-05. - H : Xây Dựng , 2002.- 98 Tr; 27 cm
98 Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp môđun. - H. : Xây Dựng , 2000.- 177 Tr; 27 cm
99 Giáo trình kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường công nhân bưu điện - Hệ 18 tháng. - H. : Bưu Điện , 2003.- 81 Tr; 27 cm
100 Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng & cán kim loại. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 175 Tr; 27 cm
101 Hãm đoàn tàu - Biên soạn lần thứ 2 . Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 210 Tr; 27 cm
102 Hàn bằng năng lượng nổ - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 281 Tr; 24 cm
103 Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ : Cấu trúc - Chức năng. Lập trình - Vận hành - In lần thứ hai .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 216 Tr; 24 cm
104 Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp / Bùi Quý Lực. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 257 Tr; 24 cm
105 Hệ thống khí nén - T.2 - Kỹ thuật cơ khí. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2001.- 75 Tr; 29 cm
106 Hệ thông thắng trên xe ô tô : Cấu tạo - nguyên tắc hoạt động - bảo dưỡng - sửa chữa. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 391 Tr; 27 cm
107 Hệ thống thắng trên xe ô tô : Cấu tạo - Nguyên tắc hoạt động - Bảo dưỡng - Sửa chữa. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 391 Tr; 27 cm
108 Hệ thống truyền lực : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống truyền lực ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 331 tr; 21 cm
109 Human - Computer Interaction = Tương tác người máy / Lương Mạnh Bá. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 269 Tr; 24cm
110 Hướng dẫn sử dụng bẩo trì và sửa chữa xe ô tô đời mới - Tái bản lần 1 .. - Tp. HCM : Trẻ , 2000.- 435 Tr; 27 cm
111 Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - T.1 - Động cơ và bộ truyền lực. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 285 Tr; 24 cm
112 Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - T.2 - Khung xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 333 Tr; 24 cm
113 Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng của các hệ đao tạo - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 343 Tr; 27 cm
114 Hướng dẫn thiết kế kênh chạy tàu nội địa. - H. : Xí Nghiệp KSTK Đường Thủy , 1992.- 308 Tr; 27 cm
115 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 2002.- 339 Tr; 27 cm
116 Kết cấu thép máy xây dựng - xếp dỡ. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 219 Tr; 27 cm
117 Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Duy Tiến. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 180 Tr; 27cm
118 Kết cấu và tính toán toa xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1997.- 250 Tr; 27 cm
119 Kĩ thuật thông gió. - H. : Xây Dựng , 1998.- 432 Tr; 27 cm
120 Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ. - H. : Xây Dựng , 2004.- 180 Tr; 27 cm
121 Kỹ nghệ đúc kim loại. - H. : Thống Kê , 2002.- 128 Tr; 21 cm
122 Kỹ thuật an toàn cho thiết bị nâng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 109 Tr; 19 cm
123 Kỹ thuật chế tạo máy - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 213 Tr; 27 cm
124 Kỹ thuật chế tạo máy - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 213 Tr; 27 cm
125 Kỹ thuật điện ô tô : Sơ đồ lắp ráp - sửa chữa. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 140 Tr; 27 cm
126 Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 180 Tr; 27 cm
127 Kỹ thuật gia công kim hoàn Đà Nẳng , 2003.- 136 Tr; 30 cm
128 Kỹ thuật hàn - đắp - vá nhựa tổng hợp. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 86 Tr; 19 cm
129 Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn kim loại. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 268 Tr; 21 cm
130 Kỹ thuật mài kim loại. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 237 Tr; 24 cm .- ( Bộ sách dạy nghề)
131 Kỹ thuật mới xe gắn máy. - Thanh Hoá : Thanh Hoá , 2000.- 223 Tr; 27 cm
132 Kỹ thuật nhiệt : Sách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội / Bùi Hải - In lần thứ bảy, cso bổ sung và sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 216 Tr; 27cm
133 Kỹ thuật phay. - H. : Thanh Niên , 1999.- 220 Tr; 21 cm
134 Kỹ thuật rèn. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 318 Tr; 21 cm
135 Kỹ thuật robot. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 206 Tr; 24 cm
136 Kỹ thuật sơn. - Tp. HCM : Thanh Niên , 1999.- 159 Tr; 19 cm
137 Kỹ thuật sửa chữa - bảo trì máy Fax. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 247 Tr; 24 cm
138 Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ô tô. - Tp. HCM : Trẻ , 2000.- 392 Tr; 27 cm
139 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại - T.2 - Động cơ Diesel - In lần thứ 7 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Tổng Hợp Đồng Nai , 2002.- 202 Tr; 24 cm
140 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại - T.3 - Trang bị điện ô tô - In lần thứ 7 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Tổng Hợp Đồng Nai , 2002.- 247; 24 cm
141 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. - Tp. HCM : Đồng Nai , 2002.- 295 Tr; 24 cm
142 Kỹ thuật sửa chữa sử dụng xe Honda Cub đời mới. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 209 Tr; 27 cm
143 Kỹ thuật tiện : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 282 Tr; 24 cm
144 Kỹ thuật tiện. - H. : Thanh Niên , 1999.- 276 Tr; 21 cm
145 Kỹ thuật tìm Pan sửa chữa xe gắn máy tay ga. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 232 TR; 27 cm
146 Luyện và tái chế vàng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 160 tr; 27 cm
147 Lý thuyết biến dạng dẻo - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 235 Tr; 24 cm
148 Lý thuyết động cơ Điezen. - H. : Giáo Dục , 2000.- 330 Tr; 27 cm
149 Lý thuyết ô tô máy kéo - In lần thứ 4 có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 359 Tr; 21 cm
150 Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy. - H : Xây Dựng , 2003.- 204 Tr; 27 cm
151 Máy công cụ CNC : Những vấn đề cơ bản về cấu trúc chức năng vận hành lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 133 Tr; 21 cm
152 Máy đào và chuyển đất : TCXD 241 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo. TCXD 242 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm. TCXD 243 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác.. - H. : Xây Dựng , 2000.- 26 Tr; 31 cm
153 Máy đào và chuyển đất : TCXD 255 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật. TCXD 256 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Máy đào thủy lực - Phương pháp đo lực đào. TCXD 257 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định tốc độ di chuyển. - H. : Xây Dựng , 2001.- 28 Tr; 31 cm
154 Máy gia công cơ học nông sản - thực phẩm. - H. : Giáo Dục , 2000.- 286 Tr; 27 cm
155 Máy làm đất - Tái bản có sửa chữa và bổ sung .. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1996.- 346 Tr; 27 cm
156 Máy làm đất. - H : Xây Dựng , 2004.- 424 Tr; 27 cm
157 Máy nâng chuyển và thiết bị cửa Van. - H. : Xây Dựng , 2003.- 424 Tr; 27 cm
158 Máy thi công chuyên dùng / Nguyễn Bính. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 347 Tr; 27 cm
159 Máy trục vận chuyển. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 352 Tr; 27 cm
160 Máy và thiết bị nâng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 366 Tr; 27 cm
161 Máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 383 Tr; 27 cm
162 Máy và thiết bị xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2001.- 284 Tr; 27 cm
163 Máy xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 371 Tr; 27 cm
164 Máy xây dựng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 271 Tr; 27 cm
165 Máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2004.- 262 Tr; 27 cm
166 Nghiệp vụ đầu máy. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 224 Tr; 27 cm
167 Nghiệp vụ toa xe. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 184 Tr; 27 cm
168 Nguyên lý chi tiết máy : Dùng cho hệ không cơ khí và tại chúc - Q.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 199 Tr; 27 cm
169 Nguyên lý chi tiết máy : Dùng cho hệ không cơ khí và tại chức - Q.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 103; 27 cm
170 Nguyên lý động cơ đốt trong - Tái bản lần thứ 1 .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 492 Tr; 27 cm
171 Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Thành Lương. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2007.- 386 Tr; 24cm
172 Nguyên lý gia công vật liệu. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 384 Tr; 24 cm
173 Nguyên lý máy. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 400 Tr; 27 cm
174 Nguyên lý máy. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1999.- 387 Tr; 27 cm
175 Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn : Vật liệu khai thác ôtô / Nguyễn Duy Tiến. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 136 Tr; 21 cm
176 Nhiệt kỹ thuật : Chương trình dùng cho các lớp nghành công trình. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 164 Tr; 27 cm
177 Nhiệt luyện kim loại : Sách dạy nghề Hải Phòng , 2003.- 525 Tr; 27 cm
178 Ô tô - máy kéo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 520 Tr; 27 cm
179 Ô tô thế hệ mới - phun xăng điện tử EFI - In lần 2 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Đồng Nai , 1999.- 202 tr; 24 cm
180 Ôtô / Dương Văn Đức. - H : Xây Dựng , 2006.- 400 Tr; 27cm
181 Ôtô máy kéo trong xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2003.- 403 Tr; 27 cm
182 Pan ô tô : Kỹ thuật sửa chữa. - Hải Phòng : Tp. HCM , 2000.- 188 Tr; 27 cm
183 Phanh ô tô : Cơ sở khoa học và thành tựu mới. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 165 TR; 21 cm
184 Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 40 Tr; 19 cm
185 Robot công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật / Nguyễn Thiện Phúc - In lần thứ ba, có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 326 Tr; 24 cm
186 Robot thế giới công nghệ cao của bạn / Nguyễn Thiện Phúc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 74 Tr; 24cm .- ( Tủ sách "Robot với tuổi trẻ")
187 Sổ tay & Atlas đồ gá. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 196 Tr; 27 cm
188 Sổ tay chọn máy thi công / Vũ Văn Lộc. - H : Xây dựng , 2005.- 409 Tr; 30 cm
189 Sổ tay chọn máy thi công xây dựng - Tái bản .. - H : Xây Dựng , 2004.- 71 Tr; 27 cm
190 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.1 - In lần thứ hai có bổ sung và sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 469 Tr; 24 cm
191 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.2 - In lần thứ ba .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 24 cm
192 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.3 - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 366 Tr; 24 cm
193 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.3 - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 24 cm
194 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. - H. : Trường Đại Học Bách Khoa , 2000.- 560 Tr; 21cm
195 Sổ tay gia công cơ. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 499 Tr; 27 cm
196 Sổ tay máy làm đất. - H. : Xây Dựng , 2002.- 128 Tr; 27 cm
197 Sổ tay máy xây dựng / Vũ Thanh Bình - In lần thứ 2 .. - H : Giao Thông Vận Tải , 2007.- 937 Tr; 27 cm
198 Sổ tay máy xây dựng Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 351 Tr; 270 cm
199 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.1 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ 2 .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 731 Tr; 27cm
200 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.2 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 600 Tr; 27cm
201 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.3 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 652 Tr; 27cm
202 Sổ tay thợ hàn. - H. : Xây Dựng , 2003.- 280 Tr; 27 cm
203 Sử dụng ôtô máy xây dựng và tàu thuyền. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 274 Tr; 27 cm
204 Sửa chữa các kiểu xe gắn máy đời mới nhãn hiệu Honda. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 405 Tr; 27 cm
205 Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 252 Tr; 24 cm
206 Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng / Nguyễn Đăng Điệm. - H : Giao Thông Vận Tải ,2003.- 316 Tr; 27 cm 
207 Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1996.- 285 Tr; 27 cm
208 Sửa chữa máy xây dựng / Dương Văn Đức. - H : Xây Dựng , 2004.- 392 Tr; 27 cm
209 Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện : Toàn tập / Đỗ Ngọc Long - Tái bản lần thứ ba có chỉnh lý và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 292 Tr; 24cm
210 Sửa radio cassette - T.1. - Tp. HCM : Sở Giáo Dục Và Đào Tạo , 2001.- 170 Tr; 21 cm
211 Sức kéo đoàn tàu. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 163 Tr; 27 cm
212 TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu. - H. : Xây Dựng , 1999.- 52 Tr; 31 cm
213 TCXD 237:1999 Cửa kim loại - cửa đi, cửa sổ yêu cầu kỹ thuật chung : yêu cầu kỹ thuật chung. - H. : Xây Dựng , 2000.- 13 Tr; 27 cm
214 Thí nghiệm ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 140 Tr; 27 cm
215 Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí / Phạm Văn Nghệ. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 198 Tr; 27cm
216 Thiết kế chi tiết máy trên máy tính / An Hiệp. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 709 Tr; 27cm
217 Thiết kế cơ khí với Autocad mechanical (Mechanical desktop) : Autocad mechinical 2000, 2000i, 6.0 và 2004 - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung .. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 410 Tr; 24 cm
218 Thiết kế máy biến áp điện lực - In lần thứ hai có sửa chữa bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 235 Tr; 24 cm
219 Thiết kế máy cắt kim loại. - Trường ĐH Kỹ Thuật Tp.HCM : Đại Học Quốc GiaTp. Hồ Chí Minh , 2000.- 297 Tr; 27 cm
220 Thiết kế thông gió công nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2000.- 374 Tr; 27 cm
221 Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí : Giáo trình dùng cho sinh viên có khí các trường đại học khối kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 250 Tr; 24 cm
222 Thực hành kỹ thuật hàn - gò. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2001.- 488 Tr; 24 cm
223 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ Diesel. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2000.- 480 Tr; 27 cm
224 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ xăng. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2002.- 391 Tr; 27 cm
225 Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy : TCVN 5744 : 1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng. TCVN 6395 : 1998 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6396 ; 1998 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6397 : 1998 Thang cuốn và băng chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 5866 : 1995 Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí. TCVN 5867 ; 1995 Thang máy - Ca bin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn. - Tái bản có bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2002.- 164 Tr; 31 cm
226 Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng : TCXDVN 280 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp. TCXDVN 279 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy. TCXDVN 278 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác. TCVN 6904 : 2001 Thang máy điện - Phương pháp thửcác yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6905 : 2001 Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6906 : 2001 Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.. - H. : Xây Dựng , 2002.- 52 Tr; 31 cm
227 Tính toán máy thi công đất / Lưu Bá Thuận. - H : Xây Dựng , 2005.- 521 Tr; 27cm
228 Tính toán máy trục. - Tp. HCM : Khoa Học Kỹ Thuật ,.- 274; 27 cm
229 Tính toán thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 207 Tr; 24 cm
230 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ tư .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 271 Tr; 27 cm
231 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - T.2 - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 232 Tr; 27 cm
232 Tổ chức và cơ khí hóa công tác xếp dỡ trong nghành vận tải ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1989.- 184 Tr; 27 cm
233 Tối ưu hóa đa tiêu chuẩn trong chế tạo máy. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 361 Tr; 19 cm
234 Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại - Tái bản lần thứ 3 .. - H. : Giáo Dục , 2000.- 203 Tr; 27 cm
235 Trang bị điện máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1998.- 220 Tr; 27 cm
236 Trang bị điện trên ô tô hiện đại. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 184 Tr; 24 cm
237 Truyền động đầu máy diezel. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 268 Tr; 27 cm
238 Truyền động máy xây dựng và xếp dỡ. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 282 Tr; 27 cm
239 Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 27 cm
240 Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 393 Tr; 27 cm
241 Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 393 Tr; 27 cm
242 Tua bin khí và động cơ phản lực / Nguyễn Thành Lương. - H : Giao Thông Vận Tải , 2007.- 96 Tr; 27cm
243 Vật liệu học - T.1 - Vật liệu kim loại. A - Vật lý kim loại. B - Công nghệ nhiệt luyện thép. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 232 Tr; 27 cm
244 Vật liệu học cơ sở : Giáo trình cho các ngành cơ khí của các trường Đại học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 483 Tr; 24 cm
245 Vật liệu khai thác ô tô. - H. : Trường Đai Học Giao Thông Vận tải , 1986.- 360 Tr; 27 cm
246 Vật liệu khai thác ô tô. - H. : Trường Đai Học Giao Thông Vận tải , 1986.- 360 Tr; 27 cm
247 Vật liệu khai thác ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 90 Tr; 27 cm
248 Vẽ kỹ thuật - In lần thứ 2 có sửa  chữa .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 263 Tr; 27 cm
249 Vẽ kỹ thuật cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ 8 .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 163 Tr; 27 cm
250 Vẽ kỹ thuật cơ khí - T.2 - In lần thứ 4 có sửa chữa .. - H. : Giáo Dục , 1996.- 183 Tr; 27 cm
251 Vẽ kỹ thuật. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 263; 27 cm

Lượt xem: 3699
 Về trang trước      Về đầu trang