Danh mục tài liệu

Thư mục sách giáo trình - Khoa Kinh tế

(Ngày đăng: 14/09/2011 00:00:00 Ngày cập nhật: 14/09/2011 00:00:00)2 100 tập đoàn kinh tế hàng đầu Châu Âu : Thông tin cần thiết phục vụ các nhà đầu tư chứng khoán và kinh doanh tài chính, các công ty đang tìm đối tác liên doanh, giúp bạn lựa chọn hướng đi dành hiệu quả trong tương lai. - H. : Thế Giới , 2001.- 190 Tr; 21 cm
3 101 bài tập kinh tế vĩ mô chọn lọc. - H. : Thống Kê , 1999.- 182 Tr; 21 cm
4 200 bài tập tình huống và thuật quản lý, kinh doanh : Sách tham khảo. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 420 Tr; 21 cm
5 201 sơ đồ kế toán doanh nghiệp. - H. : Tài Chính , 2003.- 188 Tr; 24 cm
6 28 tình huống kinh tế vĩ mô : Giáo trình bài tập kinh tế học - In lần thứ 2 .. - H. : Trường Đại Học Kinh Tế , 1990.- 228 Tr; 20 cm
7 365 tình huồng quản lý tài chính - kế toán doanh nghiệp : Sổ tay quản lý doanh nghiệp. - H. : Tài Chính , 2003.- 514 Tr; 24 cm
8 Accouting principles = Nguyên lý kế toán Mỹ. - H. : Thống Kê , 2003.- 520 Tr; 27 cm
9 An toàn cho thương mại điện tử. - Tp. HCM : Bưu Điện , 2003.- 246 Tr; 24 cm
10 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ / Hà Văn Hội. - H : Bưu Điện , 2005.- 284 Tr; 21cm
11 Áp lực đất và tường chắn đất. - H : Xây Dựng , 2001.- 357 Tr; 27 cm
12 Bách khoa toàn thư về kinh tế học và khoa học quản lý. - H. : Lao Động Xã Hội , 2002.- 710 Tr; 24 cm
13 Bài giảng chiến lược kinh doanh. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 128 Tr; 19 cm
14 Bài giảng kinh tế du lịch : Dùng cho chuyên nghành kinh tế vận tải và du lịch. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 119 Tr; 27 cm
15 Bài giảng kinh tế lượng. - H. : Thống Kê , 2003.- 275 Tr; 27 cm
16 Bài giảng môn học quản trị tài chính doanh nghiệp. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 160 Tr; 27 cm
17 Bài giảng môn học tài chính doanh nghiệp vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 136 Tr; 27 cm
18 Bài giảng quy trình khai thác dịch vụ bưu chính viễn thông : Lưu hành nội bộ. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 153 Tr; 27 cm
19 Bài tập kế toán quản trị : Có lời giải mẫu - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung .. - H. : Thống Kê , 2002.- 306 Tr; 24 cm
20 Bài tập môn quản trị sản xuất và tác nghiệp. - H. : Thống Kê , 2003.- 233 Tr; 24 cm
21 Bài tập và bài giải kết oán chi phí. - H. : Tài Chính , 2003.- 291 Tr; 24 cm
22 Bài tập và giải bài kế toán đại cương - Tái bản có bổ sung thuế GTGT và thuế TNDN .. - H. : Tài Chính , 1999.- 138 Tr; 21 cm
23 Bán hàng và quản trị bán hàng của doanh nghiệp bưu điện / Nguyễn Thượng Thái. - H : Bưu Điện , 2007.- 285 Tr.; 21cm
24 Bán hàng và quản trị bán hàng. - H. : Thống Kê , 2002.- 678 Tr; 24 cm
25 Bảng giá cước vận tải hàng hóa. - Tp. Hồ Chí Minh : 1992.- 10 Tr; 27 cm
26 Bảo hiểm và giám định hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. - H. : Tài Chính , 2003.- 376 Tr; 24 cm
27 Báo hiệu trong mạng viễn thông. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 220 Tr; 24 cm
28 Basic marketing. - H. : Giáo Dục , 1995.- 233 Tr; 24 cm
29 Bí quyết đầu tư chứng khoán. - H. : Trẻ , 2001.- 390 Tr; 21 cm
30 Bí quyết thương mại điện tử : Hướng dẫn xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - H. : Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam , 2002.- 190 Tr; 31 cm
31 Bộ định mức, đơn giá đo kiểm chất lượng dịch vụ và sản phẩm viễn thông. - H : Bưu Điện , 2007.- 150 Tr; 21cm
32 Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN Iso 9000 và hệ chất lượng trong xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1999.- 308 Tr; 27 cm
33 Các bộ định mức dự toán trong xây dựng cơ bản. - H : Xây Dựng , 2003.- 1321 Tr; 27 cm .- ( Tủ sách kinh tế xây dựng)
34 Các chuẩn mưc kiểm toán Quốc tế (ISAs). - H. : Thống Kê , 2002.- 185 Tr; 21 cm
35 Các nghịch lý trong kinh doanh quốc tế. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 364 Tr; 19 cm
36 Các phương pháp phân tích và dự báo trong kinh tế. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 531 Tr; 24 cm
37 Các quy định về đấu thầu & xây dựng : Văn bản mới nhất. - H. : Thống Kê , 2003.- 800 Tr; 24 cm
38 Cẩm nang đầu tư chứng khoán. - H. : Thống Kê , 2002.- 209 Tr; 24 cm
39 Cẩm nang để trở thành chủ doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 1996.- 382 Tr; 20 cm
40 Cẩm nang kinh tế xây dựng : Định mức đơn giá xây dựng cơ bản. Lập dự toán công trình xây dựng. Quản lí dự án và thanh quyết toán vốn đầu tư - Tái bản lần 2 có bổ sung .. - H. : Xây Dựng , 2001.- 1425 Tr; 31 cm
41 Cẩm nang nghiệp vụ kiểm toán. - H. : Thống Kê , 2001.- 285 Tr; 21 cm
42 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách đối với kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 630 Tr; 27 cm
43 Cẩm nang về xâm nhập thị trường Mỹ : Tổng quan về thị trường Mỹ trong những năm gần đây. Pháp luật về kinh doanh của Mỹ. Văn hóa trong kinh doanh của Mỹ. Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trương Mỹ. Nhưng điều cần biết khi xâm nhập thị trường Mỹ. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 679 Tr; 21 cm
44 Cảng và khai thác cảng và khai thác cảng đường thủy. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 137 Tr; 19 cm
45 Cạnh tranh trong viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2001.- 457 Tr; 19 cm
46 Chỉ dẫn bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp 1994.- 156 Tr; 24 cm
47 Chỉ dẫn bài tập. Hướng dẫn đồ án môn học. Tài liệu tra cứu. - Tp. HCM : Đại Học Mở - Bán Công , 1994.- 96 Tr; 19 cm
48 Chi phí đầu vào và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm nghành công nghiệp thực phẩm trên địa bàn Tp. HCM. - Thành Phố Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2002.- 129 Tr; 27 cm
49 Chiến lược phát triển giao thông chuyển đổi, cải cách, và quản lý bền vững : Việt Nam - Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng. - Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam : 2006.- 100 Tr; 28 cm
50 Chiến lược quản lý nhản hiệu. - H : Thanh Niên , 2000.- 262 Tr; 24 cm
51 Chiến lược thành công trong thị trường viễn thông cạnh tranh / Nguyễn Xuân Vinh. - H : Bưu Điện , 2004.- 437 Tr; 21cm
52 Chiến lược và sách lược kinh doanh. - H. : Tp. Hồ Chí Minh , 1994.- 364 Tr; 20 cm
53 Chiến thuật tiếp thị - bài học từ Nhật Bản. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 1994.- 263 Tr; 19 cm
54 cho nữ giới. - Thanh Hoá : Thanh Hoá , 2003.- 224 Tr; 20 cm
55 Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. - Tp. HCM : Thống Kê , 1998.- 303 Tr; 20 cm
56 Chứng khoán và tìm hiểu thị trường chứng khoán. - H. : Thống Kê , 2001.- 274 Tr; 21 cm
57 Chứng thực trong thương mại điện tử. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 316 Tr; 24 cm
58 Chuyển đổi ngành bưu chính của một số quốc gia trên thế giới. - H. : Bưu Điện , 2003.- 250 Tr; 21 cm
59 Cơ sở hạch toán môi trường doanh nghiệp. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 156 Tr; 24 cm
60 Công nghệ bưu chính / Ao Thu Hoài. - H : Bưu Điện , 2006.- 314 Tr; 21cm
61 Công nghệ gốm xây dựng : Viết theo chương trình đã được Hội đồng ngành Vật liệu xây dựng thông qua. - H. : Xây Dựng , 1999.- 475 Tr; 27 cm
62 Công nghệ thông tin và truyền thông trong việc giảm đói nghèo / Vũ Kim Thanh. - H : Bưu Điện , 2005.- 126 Tr; 19cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông - ICT)
63 Cung ứng kỹ thuật thi công xây dựng / Phan Huy Chính. - H : Xây Dựng , 2005.- 338 Tr; 27cm
64 Customer contact and selling skills of postal counter clerks = Kỹ năng giao tiếp và bán hàng của giao dịch viên Bưu điện / Nguyễn Thượng Thái - Tái bản lần 1 .. - H : Bưu Điện , 2005.- 207 Tr; 21cm
65 Đánh giá kinh tế các dự án giao thông vận tải. - H. : Viện Thiết Kế Giao Thông Vận Tải , 1991.- 215 Tr; 27 cm
66 Đánh giá và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. - H. : Thống Kê , 2002.- 522 Tr; 24 cm
67 Đặt trưng kỹ thuật một số tàu biển Việt Nam và đặt điển khai thác một số cảng biển thế giới. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1993.- 32 Tr; 27 cm
68 Đầu tư Quốc Tế. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 2001.- 233 Tr; 24 cm
69 Đề cương bài giảng tâm lý học trong xã hội và quản lý : Dùng cho sinh viên ở các lớp quản trị kinh doanh. - Tp. HCM : Đại Học Mở - Bán công , 1992.- 304 Tr; 21 cm
70 Đề cương các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh : Trình độ Đại học, Cao đẳng (tài liệu lưu hành nội bộ). - H. : 2003.- 208 Tr; 31 cm
71 Địa kỹ thuật : Dùng cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng - In lần thứ hai, có sửa chữa và bổ sung .. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 286 Tr; 27 cm
72 Dịch vụ chuyển tiền - Nghiệp vụ khai thác và kiểm soát / Nguyễn Thị Minh An. - H : Bưu Điện , 2002.- 217 Tr.; 21cm
73 Dịch vụ ngân hàng trong kinh doanh Bưu chính - Viễn thông / Phan Văn Thường. - H. : Bưu Điện , 2002.- 284 Tr; 21 cm
74 Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 440 Tr; 22 cm
75 Điều cần biết khi sử dụng tư vấn. - H : Xây Dựng , 1999.- 87 Tr; 21 cm
76 Điều khiển học kinh tế. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 208 Tr; 24 cm
77 Điều tra kinh tế kỹ thuật và quy hoạch giao thông vận tải. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 204 Tr; 27 cm
78 Điều tra kinh tế và quy hoạch giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 161 Tr; 19 cm
79 Digital and analog communication systems / K. Sam Shanmugam. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 600 Tr; 24 cm
80 Digital communications / Simon Haykin. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 597 Tr; 24 cm
81 Định giá cước viễn thông lý thuyết và thực tiễn. - H. : Bưu Điện , 2001.- 377 Tr; 19 cm
82 Định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020. - H : Xây Dựng , 2004.- 50 Tr; 21 cm
83 Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020. - H. : Xây Dựng , 1999.- 110 Tr; 27 cm
84 Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng và tư vấn đầu tư và xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2001.- 43 Tr; 27 cm
85 Định mức đơn giá mới trong xây dựng cơ bản. - H. : Thống Kê , 2001.- 542 Tr; 27 cm
86 Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi - Định mức chi phí quy hoạch xây dựng và hướng dẫn điều chỉnh dự toán / Bộ Xây dựng. - H : Xây dựng , 2005.- 79 Tr; 31cm .- ( Tủ sách Kinh tế Xây dựng)
87 Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản : Ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25 tháng 12 năm 2000 của bộ trưởng bộ xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2000.- 215 Tr; 27 cm
88 Định mức dự toán khảo sát xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1995.- 208 Tr; 27 cm
89 Định mức dự toán mới và đơn giá mới trong xây dựng cơ bản : Cẩm nang công tác cho nhà đầu tư và xây dựng. - H. : Tài Chính , 2003.- 1159 Tr; 27 cm
90 Định mức dự toán trong công tác xây dựng tu sửa đê kè. - H. : Xây Dựng , 2003.- 51 Tr; 27 cm .- ( Tủ Sách Kinh Tế Xây Dựng
91 Định mức dự toán trong xây dựng cơ bản : Bổ sung theo quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12-11- 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. - H. : Tài Chính , 2003.- 470 Tr; 27 cm
92 Định mức dự toán và đơn giá khảo sát, sửa chữa trong xây dựng cơ bản : Ban hành theo quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22-5-2000. - H. : Thống Kê , 2001.- 688 Tr; 27cm
93 Định mức khảo sát thiết kế - đầu tư trong xây dựng cơ bản. - H. : Thống Kê , 2002.- 772 Tr; 27 cm
94 Định mức khảo sát xây dựng hướng dẫn lập đơn giá khảo sát và quản lí chi phí khảo sát xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2000.- 174 Tr; 27 cm
95 Định mức kinh tế kỹ thuật trong giao thông vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 136 Tr; 27 cm
96 Định mức kỹ thuật và công tác dự toán trong xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1998.- 270 Tr; 27 cm
97 Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng / Nguyễn Tài Cảnh - Tái bản lần thứ 4 có bổ sung và sửa đổi .. - H : Giao thông Vận tải , 2007.- 248 Tr; 27 cm
98 Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng / Nguyễn Tài Cảnh - Tái bản lần thứ 4 có bổ sung và sửa đổi .. - H : Giao thông Vận tải , 2007.- 248 Tr; 27 cm
99 Định mức vật tư xây dựng cơ bản : Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. - H. : Xây Dựng , 2003.- 207 Tr; 27 cm
100 Đô thị học : Những khái niệm mở đầu: Đô thị - đô thị hoá - đô thị học - lối quy hoạch - nhà quy hoạch / Trương Quang Thao. - H. : Xây Dựng , 2003.- 402 Tr; 21 cm
101 Đô thị học nhập môn. - H. : Xây Dựng , 2001.- 190 Tr; 21 cm
102 Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa : Quản trị nhà nước, thành tích hoạt động và tính bền vững / Frannie A. Léautier (chủ biên). - H : Chính Trị Quốc Gia , 2006.- 170 Tr; 27 cm
103 Doanh nghiệp bưu chính - viễn thông và thị trường chứng khoán. - H. : Bưu Điện , 2002.- 242 Tr; 21 cm
104 Đổi mới bưu chính kinh nghiệm của một số nước trên thế giới. - H. : Bưu Điện , 2001.- 388 Tr; 21 cm
105 Đổi mới bưu chính với sự phát triển kinh tế quốc dân / Nguyễn Xuân Vinh. - H. : Bưu Điện , 2004.- 127 Tr; 21 cm
106 Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam : Sách tham khảo / Lê Minh Toàn. - H : Bưu Điện , 2005.- 354 Tr.; 27cm
107 Đổi mới quản lý doanh nghiệp và chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2002.- 407 Tr; 21 cm
108 Đổi mới quản lý, khai thác, kinh doanh bưu chính, viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2003.- 278 Tr.; 27 cm
109 Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu điện : Ban hành theo quyết định số 882/2001/QĐ ngày 24 tháng 10 năm 2001 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện.. - H. : Bưu Điện , 2001.- 308 Tr; 27 cm
110 Đông Á phục hưng - ý tưởng phát triển kinh tế : Sách tham khảo / Triệu Thành Nam. - H : Văn Hoá - Thông Tin , 2007.- 428 Tr; 24cm
111 Dự đoán giành chiến thắng : Dùng trong: Giao dịch thị trường chứng khoán. Kinh doanh thương nghiệp. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2003.- 446 Tr; 21 cm
112 Economics of strategy / David Besanko - Third edition .. - New YorK : John Wiley & Sons , 2004.- 664 Tr; 24 cm
113 Financial accounting / Jerry J. Weygandt. - New York : John Wiley & Sons , 2003.- [1000 Tr]; 24cm
114 Giá khảo sát công trình xây dựng giao thông 2461/XDCB - ngày 13/12/1989 giá KSTK sửa chữa đường bộ đảm bảo giao thông và dự phòng2695/XDCB - ngày 06/09/1984. - H. : Bộ Xây Dựng , 1992.- 40 Tr; 27 cm
115 Giá thiết kế công trình xây dựng : Ban hành kèm theo quyết định số 179/BXD - VKT ngày 17 tháng 7 năm 1995 của bộ trưởng bộ xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1995.- 60 Tr; 27 cm
116 Giá thiết kế công trình xây dựng cơ bản H. , 1991.- 62 Tr; 27 cm
117 Giao dịch ngân hàng hiện đại : Kỹ năng phát triển các dịch vụ tài chính. - H. : Thống Kê , 2002.- 278 Tr; 21 cm
118 Giáo trình định giá sản phẩm xây dựng / Trần Thị Bạch Điệp. - H : Xây dựng , 2006.- 103 Tr; 27cm
119 Giáo trình định mức-đơn giá dự toán xây dựng cơ bản Xây Dựng , 2000.- 111; 27 cm
120 Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản / Bộ Xây dựng. - H : Xây dựng , 2007.- 166 Tr; 27cm
121 Giáo trình dự toán xây dựng cơ bản. - H. : Xây Dựng , 2001.- 166 Tr; 27 cm
122 Giáo trình kế toán quản trị. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 358 Tr; 21 cm
123 Giáo trình khoa học quản lý. - H : Xây Dựng , 1999.- 179 Tr; 21 cm
124 Giáo trình kinh doanh quốc tế / Hà Văn Hội. - H. : Bưu điện , 2002.- 400 Tr; 24 cm
125 Giáo trình kinh tế chính trị Mac - Lenin : Dùng cho các khối nghành không chuyên kinh tế - Quản trị kinh doanh. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 323 Tr; 21 cm
126 Giáo trình kinh tế chính trị Mac - Lenin : Dùng cho các khối nghành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học - cao đẳng. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 510 Tr; 21 cm
127 Giáo trình kinh tế học phát triển : Dùng cho hệ cử nhân chính trị. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 388 Tr; 21 cm
128 Giáo trình kinh tế ngoại thương. - H. : Giáo Dục , 2002.- 355; 21 cm
129 Giáo trình kinh tế xây dựng công trình giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1994.- 220 Tr; 27 cm
130 Giáo trình lập định mức xây dựng / Nguyễn Bá Vỵ. - H : Xây dựng , 2007.- 186 Tr; 27cm
131 Giáo trình lịch sử kinh tế. - H. : Thống Kê , 2003.- 426 Tr; 24 cm
132 Giáo trình lý thuyết quản trị kinh doanh - Tái bản .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 395 Tr; 21 cm 
133 Giáo trình marketing dịch vụ : Dùng cho sinh viên nghành Quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông / Nguyễn Thượng Thái. - H. : Bưu điện , 2006.- 335 Tr; 24 cm
134 Giáo trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối : Dành cho các trường đại học đã được bổ sung và cập nhật / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Thống Kê , 2008.- 507 Tr; 24 cm
135 Giáo trình nguyên lý kế toán / Tổ Kinh tế trường Cao đẳng Xây dựng số 1. - H : Xây Dựng , 2005.- 104 Tr; 27 cm
136 Giáo trình quản lý kinh tế - T.2. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 304 Tr; 21 cm
137 Giáo trình quản lý kinh tế : Hệ cao cấp lý luận. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 198 Tr; 21 cm
138 Giáo trình quản lý kinh tế : Hệ cử nhân chính trị - Tái bản có chỉnh lý và bổ sung .. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 364 Tr; 21 cm
139 Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm. - H. : Thống Kê , 2003.- 510 Tr; 24 cm
140 Giáo trình quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng theo hướng hội nhập / Nguyễn Văn Thắng. - H : Xây Dựng , 2005.- 472 Tr; 27 cm
141 Giáo trình tài chính quốc tế : Dành cho các trường đại học / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Thống kê , 2008.- 499 Tr; 24 cm
142 Giáo trình thanh toán quốc tế : Dành cho các trường đại học đã được bổ sung và cập nhật / Nguyễn Văn Tiến. - H. : Thống Kê , 2008.- 591 Tr; 24 cm
143 Giáo trình thanh toán Quốc Tế trong ngoại thương. - H. : Giáo Dục , 2002.- 374 Tr; 21 cm
144 Giáo trình thống kê đầu tư và xây dựng. - H. : Trường ĐHKT Quốc Dân , 2002.- 491 Tr; 19 cm
145 Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Nguyễn Thiện Chính - Tái bản .. - H : Xây dựng , 2004.- 114 Tr; 27cm
146 Giáo trình thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam. - H. : Giáo Dục , 2003.- 283 Tr; 21 cm
147 Giáo trình tiên lượng xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2000.- 171 Tr; 27 cm
148 Giáo trình tiếng Anh dùng cho công nhân kỹ thuật nghành xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2001.- 204 Tr; 27 cm
149 Global marketing management / Masaaki Kotabe - Third edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 720 Tr; 24 cm
150 Hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. - H. : Tài Chính , 1998.- 644 Tr; 27 cm
151 Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp thương mại : Lý thuyết và bài tập minh họa kèm theo sơ đồ kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại nội địa và xuất - nhập khẩu - In lần thứ 2 .. - H. : Tài Chính , 2002.- 412 Tr; 24 cm
152 Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua thực tiển phát triển nông nghiệp ở Việt Nam. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2002.- 605 Tr; 24 cm
153 Hành lang chuyển tiền Canada-Việt Nam. Những bài học của quá trình chuyển đổi từ các hình thức không chính thức sang chính thức : Tài liệu làm việc số 48 của Ngân Hàng Thế Giới / Raul Hernandez - Coss. - H : Văn Hóa Thông Tin , 2005.- 2005; 27 cm
154 Hành trình của một kinh tế gia việt : Tâm bút. - H. : Trẻ , 2002.- 156 Tr; 20 cm
155 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán : Kế toán đại cương và kế toán tài chính. - H. : Thống Kê , 2002.- 316 Tr; 21 cm
156 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị. - H. : Thống Kê , 2001.- 360 Tr; 21 cm
157 Hệ thống các chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán, thuế áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài Chính , 2003.- 662 Tr; 28 cm
158 Hệ thỗng các chuẩn mực kế toán mới của Việt Nam. - H. : Thống Kê , 2003.- 460 Tr; 21 cm
159 Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Thống Kê , 2002.- 440 Tr; 20 cm
160 Hệ thống kế toán doanh nghiệp : Sơ đồ hướng dẫn hạch tóan, hướng dẫn chuyển sổ. - H. : Tài Chính , 1995.- 196 Tr; 27 cm
161 Hệ thống kế toán doanh nghiệp. - H. : Tài Chính , 1995.- 484 Tr; 27 cm
162 Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất - in lần thứ 2 .. - H. : Thống Kê , 1994.- 312 Tr; 19 cm
163 Hiễu và sử dụng tốt incoterms 2000. - H. : Thống Kê , 2001.- 230 Tr; 27 cm
164 Hỏi đáp về thị trừơng chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thống Kê , 2003.- 394 Tr; 21 cm
165 Hỏi đáp về thị trường chứng khoán. - H. : Thống Kê , 2000.- 400 Tr; 21 cm
166 Hỏi đáp về thương mại điện tử : Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp. - H. : Bưu Điện , 2002.- 291 Tr; 21 cm
167 Hội nhập WTO - Những tác động đến bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam / Hà Văn Hội. - H : Bưu Điện , 2006.- 269 Tr; 21cm
168 Human resource management / David A. Decenzo - Seventh edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 461 Tr; 24cm
169 Hướng dẫn lập định mức - đơn giá - dự toán - giá dự thầu thanh và quyết toán công trình xây dựng sử dụng phần mềm DT2000. - H. : Xây Dựng , 2002.- 158 Tr; 24 cm
170 Hướng dẫn lập dự toán quản lý chi phí xây dựng công trình sử dụng phần mềm DT 2000 phiên bản 2006 / Bùi Mạnh Hùng. - H : Xây Dựng , 2006.- 164 Tr; 27cm
171 Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư : Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15-5-2003 của Bộ Tài Chính. - H : Xây Dựng , 2003.- 56 Tr; 21 cm
172 Hướng dẫn sử dụng chương trình quản lí dự án : Microsoft project 98 - Phần thứ nhất. - H : Xây Dựng , 1999.- 36 Tr; 21 cm
173 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới. - H. : Tài Chính , 2003.- 530 Tr; 27 cm
174 Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ kế toán trong các loại hình doannh nghiệp - Tái bản lần thứ 1 .. - H. : Thống Kê , 2001.- 448 Tr; 27 cm
175 Hướng dẫn thực hành hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp : Tài khoản. Hạch toán. Báo cáo tài chính. Chứng từ và sổ kế toán.. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 640 Tr; 31 cm
176 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. - H. : Thống Kê , 2000.- 360 Tr; 27 cm
177 Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, kế toán thuế, sơ đồ hạch toán kế toán : Đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 89/2002/TT-BTC ban hành ngày 9-10-2002 của Bộ Tài Chính. - H. : Thống Kê , 2003.- 329 Tr; 24 cm
178 Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu. - H. : Thống Kê , 2003.- 202 Tr; 27 cm
179 Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản & kế toán đơn vị chủ đầu tư : Kèm theo các văn bản về kế toán và một số quy định mới trong xây dựng cơ bản. - Tp. HCM : Tài Chính , 2003.- 813 Tr; 27 cm
180 Hướng dẫn thực hành quản trị : Dành cho tổ trưởng sản xuất và quản đốc phân xưởng. - H. : Thống Kê , 2002.- 234 Tr; 21 cm
181 Hướng dẫn thực hành sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính trên excel. - H. : Thống Kê , 2003.- 508 Tr; 27 cm
182 Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp : Sách chuyên khảo. - Tp. HCM : Thống Kê , 202.- 251 Tr; 24 cm
183 Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán - Xuất bản lần thứ nhất .. - H. : Thống Kê , 2003.- 180 Tr; 21 cm
184 Hướng dẫn việc lập và quản lí chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư : Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17-7-2000 của Bộ Xây Dựng. - H : Xây Dựng , 2000.- 41 Tr; 21 cm
185 Hướng tới một thị trường chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam Trung Tâm Phát Triển Ngoại Thương Và Đầu Tư , 1993.- 232 Tr; 19 cm
186 Introduction to information technology / Efraim Turban. - New York : John Wiley & Sons , 2000.- 550 Tr; 24 cm
187 Kaizen - chìa khóa của sự thành công về quản lý của Nhật Bản. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 1994.- 166 Tr; 21 cm
188 Kế hoạch hóa nghành vận tải : Giáo trình được biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục cho chuyên nghành kinh tế vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1991.- 134 Tr; 27 cm
189 Kế hoạch hóa nghành vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1991.- 144 Tr; 27 cm
190 Kế toán - kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp. - H. : Tài Chính , 1995.- 351 Tr; 27 cm
191 Kế toán chi phí. - H. : Thống Kê , 2002.- 255 Tr; 27 cm
192 Kế toán chi phí. - H. : Thống Kê , 2002.- 320 Tr; 24 cm
193 Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. - H. : Tài Chính , 2002.- 383 Tr; 27 cm
194 Kế toán doanh nghiệp. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 275 Tr; 27 cm
195 Kế toán quản trị : Bộ môn kế toán. - H. : Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh , 1993.- 458 Tr; 27 cm
196 Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh. - H. : Thống Kê , 1999.- 276 Tr; 21 cm
197 Kế toán quản trị. - H. : Thống Kê , 2003.- 359 Tr; 27 cm
198 Kế toán quản trị. - H. : Thống Kê , 2003.- 444 Tr; 24 cm
199 Kế toán tài chính - T.1. - H. : Thống Kê , 2003.- 510 Tr; 24 cm
200 Kế toán tài chính - T.2. - H. : Thống Kê , 2003.- 510 Tr; 24 cm
201 Kế toán tài chính - Tái bản lần thứ 2 .. - H. : Thống Kê , 2003.- 652 Tr; 24 cm
202 Kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 208 Tr; 27 cm
203 Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp. - H. : Xây Dựng , 2003.- 382 Tr; 27
204 Kế toán và thuế trong doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 2001.- 380 Tr; 24 cm
205 Kế toán và thuế trong doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 2003.- 380 Tr; 24 cm
206 Khảo sát đất bằng phương pháp xuyên. - H. : Xây Dựng , 1996.- 318 Tr; 19 cm
207 Không chỉ là tăng trưởng kinh tế : Nhập môn vầ phát triển bền vững / Tatyana P.Soubbotina. - H : Văn Hoá Thông Tin , 2005.- 211 Tr; 29cm
208 Kiểm soát nghiệp vụ bưu phẩm bưu kiện. - H. : Bưu Điện , 2004.- 151 Tr; 21 cm
209 Kiếm tiền ở thị trường chứng khoán. - H. : Thống Kê , 2001.- 302 Tr; 19 cm
210 Kiểm toán lý thuyết và thực hành. - H. : Thống Kê , 2003.- 418 Tr; 21 cm
211 Kinh doanh tem bưu chính / Nguyễn Quang Vinh. - H : Bưu Điện , 2006.- 315 Tr.; 21cm
212 Kinh tế - xã hội Tp. Hồ Chí Minh dấu ấn 30 năm : Chương trình chào mừng 30 năm ngày giải phóng Miền Nam, 60 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9. - H. : Thông Tấn , 2005.- 394 Tr; 27 cm
213 Kinh tế bưu chính viễn thông. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 145 Tr; 27 cm
214 Kinh tế chính trị Mác-Lênin : Đề cương bài giảng dùng trong các trường đại học và cao đẳng từ năm học 1991 -1992. - H. : Giáo Dục , 1999.- 234 Tr; 21 cm
215 Kinh tế đầu tư xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2003.- 564 Tr; 24 cm
216 Kinh tế đô thị và vùng / Trần Văn Tấn. - H : Xây dựng , 2006.- 178 Tr; 27 cm
217 Kinh tế giáo dục học : Cuốn sách đã vinh dự được nhận giải hai trong cuộc thi về thành quả ưu tú khoa học kỹ thuật xã hội triết học lần thứ bảy của thành phố Bắc Kinh / Cận Hi Bân - Bản chỉnh lý hiệu đính .. - Bắc Kinh. : Giáo Dục Nhân Dân , 2001.- 437 Tr; 30 cm
218 Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế. - H : Xây Dựng , 2001.- 147 Tr; 27cm
219 Kinh tế học vi mô. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 842 Tr; 24 cm
220 Kinh tế học vĩ mô. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 898 Tr; 24 cm
221 Kinh tế Internet. - H. : Bưu Điện , 2000.- 401 Tr; 34 cm
222 Kinh tế kỹ thuật mờ / Nguyễn Như Phong. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 198 Tr; 21cm
223 Kinh tế mạng viễn thông chi phí đầu tư và chi phí khai thác. - H. : Bưu Điện , 2002.- 112 Tr; 21 cm
224 Kinh tế môi trường. - H. : Xây Dựng , 2002.- 279 Tr; 27 cm
225 Kinh tế quản trị kinh doanh xây dựng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 358 Tr; 27 cm
226 Kinh tế thị trường. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 152 Tr; 19 cm
227 Kinh tế thông tin và viễn thông : Gíao trình soạn theo cải cách giáo giục dùng cho chuyên nghành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 80 Tr; 19 cm
228 Kinh tế thủy lợi. - H : Xây Dựng , 2003.- 168 Tr; 27 cm
229 Kinh tế và kế hoạch vận tải đường sắt - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 129 Tr; 27 cm
230 Kinh tế và kế hoạch vận tải đường sắt - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 251 Tr; 27 cm
231 Kinh tế vận tải. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2003.- 224 Tr; 27 cm
232 Kinh tế viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2003.- 483 Tr; 21 cm
233 Kinh tế xây dựng công trình giao thông / Nghiêm Văn Dĩnh. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 254 Tr; 27cm
234 Kinh tế xây dựng công trình giao thông. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 295 tr; 27 cm
235 Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường. - H. : Xây Dựng , 2003.- 345 Tr; 27 cm
236 Kỹ sư tư vấn : Tài liệu tham khảo. - H : Xây Dựng , 1995.- 431 Tr; 21 cm
237 Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu. - H. : Thống Kê , 1994.- 420 Tr; 21 cm
238 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Tái bản lần thứ tám, có bổ sung, chỉnh lý .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 527 Tr; 21 cm
239 Làm giàu trong nền kinh tế tri thức. - H. : Trẻ , 2003.- 359 Tr; 21 cm
240 Lập kế hoạch và quản lý dự án bằng Microsoft project 2002. - H. : Thống Kê , 2003.- 237 Tr; 24 cm
241 Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo thi công : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học nghành xây dựng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 194 Tr; 27 cm
242 Lịch sử các học thuyết kinh tế - In lần thứ 2 .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 190 Tr; 19 cm
243 Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 130 Tr; 27 cm
244 Lý thuyết giá cả và sự vận dụng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 667 Tr; 24 cm
245 Lý thuyết hệ thống và điều khiển học : Ứng dụng trong hệ thống kinh tế. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 120 Tr; 21 cm
246 Lý thuyết kiểm toán : In lần thứ 3, đã sửa đổi, bổ sung. - H. : Tài Chính , 2001.- 252 Tr; 24 cm
247 Lý thuyết tài chính. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 200 Tr; 27 cm
248 Lý thuyết thống kê. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 104 Tr; 27 cm
249 Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính : Lý thuyết và bài tập, ví dụ minh họa, sơ đồ kế toán, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp - In lần thứ 5, có sửa chữa, bổ sung đến tháng 5/2002 .. - H. : Tài Chính , 2002.- 416 Tr; 24 cm
250 Lý thuyết và thực hành lý thuyết tài chính : Lý thuyết và bài tập, ví dụ minh họa, sơ đồ kế toán, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp - In lần thứ 3 .. - H. : Tài Chính , 2001.- 432 Tr; 27 cm
251 Managerial accounting / James Jiambalvo - Sencond edition .. - New York : Jonh Wiley & Sons , 2004.- 512 Tr; 24 cm
252 Marketing - chìa khóa của sự thành công trong kinh doanh viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2003.- 195 Tr; 21 cm
253 Marketing căn bản, marketing essentials - Tái bản lần thứ 3 .. - H. : Thống Kê , 2002.- 582 Tr; 24 cm
254 Marketing dịch vụ viễn thông trong hội nhập và cạnh tranh. - H. : Bưu Điện , 2002.- 325 Tr; 21 cm
255 Marketing định hướng vào khách hàng. - H. : Đồng Nai , 1999.- 344 Tr; 24 cm
256 Marketing du lịch : Sách hướng dẫn du lịch. - H. : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2001.- 179 Tr; 24 cm
257 Marketing lý luận cơ bản và ứng xử trong kinh doanh. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 200 Tr; 19 cm
258 Marketing management = Quản trị marketing / Nguyễn Thị LIên Diệp. - H. : Thống Kê , 1995.- 570 Tr; 21 cm
259 Marketing research / David A. Aaker - Seventh edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 751 Tr; 24 cm
260 Marketing trong nghành vận tải đường sắt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 152 Tr; 19 cm
261 Mastering enterprise Javabeans / Ed Roman - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 639 Tr; 24 cm
262 Mô hình input - output và những ứng dụng cụ thể trong phân tích, dự báo về kinh tế và môi trường. - TP.Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2001.- 160 Tr; 19 cm
263 Mô hình kinh tế lượng. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 1999.- 163 Tr; 20 cm
264 Modern construction management - Fouth edition . Blackwell Science ,.- 575 Tr; 24 cm
265 Môi trường : Dùng cho sinh viên các chuyên nghành thuộc khoa vận tải - kinh tế. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 160 Tr; 27 cm
266 Một số vấn đề về đổi mới bưu chính sau khi chia tách với viễn thông : Sách tham khảo / Nguyễn Thượng Thái. - H : Bưu Điện , 2005.- 234 Tr; 21cm
267 Mười bước tiến tới hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả : Sổ tay tay cho Cán bộ thực hành phát triển / Jody Zall Kusek. - H : Văn Hoá Thông Tin , 2005.- 301 Tr; 24cm
268 Ngân hàng thương mại. - H. : Thống Kê , 2000.- 674 Tr; 24 cm
269 Nghĩa vụ dịch vụ phổ cập trong môi trường cạnh tranh viễn thông / Nguyễn Việt Dũng. - H : Bưu Điện , 2002.- 212 Tr; 21cm
270 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu. - H. : Đại Học Quốc Gia Hà Nội , 1999.- 238 Tr; 21 cm
271 Nguyên lý kế toán. - Tp. HCM : Tài Chính , 2003.- 196 Tr; 24 cm
272 Nguyên lý kế toán. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 346 Tr; 24 cm
273 Nguyên lý kinh tế học - T.1. - H. : Thống Kê , 2003.- 530 Tr; 27 cm
274 Nguyên lý kinh tế học - T.2. - H. : Thống Kê , 2003.- 315 Tr; 27 cm
275 Nguyên tắc kế toán : Song ngữ Anh - Việt. - H. : Thống Kê , 2003.- 280 Tr; 24 cm
276 Nhà doanh nghiệp cần biết quản trị bán hàng. - Tp.Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2002.- 449 Tr; 27 cm
277 Nhập môn toán học tài chính. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 408 Tr; 24 cm
278 Những bài toán tối ưu quản lý kinh doanh xây dựng. - TP.HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 145 tr; 24cm
279 Những điều kiện thương mại Quốc tế. Incoterms 2000. - H. : Thống Kê , 1999.- 250 Tr; 21 cm
280 Những luận cứ khoa học của việc phát triển nguồn nhân lực công nghiệp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. - Tp. HCM : Khoa Học Xã Hội , 2003.- 333 Tr; 21 cm
281 Những nguyên lý tiếp thị. - H. : Thống Kê , 2000.- 560 Tr; 24 cm
282 Những nguyên tắc vàng dành cho các nhà quản trị doanh nghiệp. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 176 Tr; 21 cm
283 Những phương thức sáng tạo, chiến thắng và khống chế thị trường : Nhà doanh nghiệp cần biết. - TP.Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 2003.- 334 Tr; 24 cm
284 Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI. - H. : Trẻ , 2000.- 298 Tr; 21 cm
285 Những vấn đề thiết yếu về công nghệ viễn thông hiện đại / Mai Thế Nhượng. - H : Bưu Điện , 2006.- 416 Tr; 21cm
286 Pattern classification / Richard O. Duda - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 654 Tr; 24 cm
287 Patterns of entrepreneurship / Jack M. Kaplan. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 480 Tr; 24 cm
288 Phác thảo nền kinh tế Mỹ. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 231 Tr; 21 cm
289 Phân tích hoạt động kinh doanh / Nguyễn Văn Thụ. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 130 Tr; 19 cm
290 Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược. - H. : Thống Kê , 2002.- 332 Tr; 24 cm
291 Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải và du lịch : Dùng cho chuyên nghành Kinh tế vận tải ô tô và Kinh tế vận tải du lịch. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 156 Tr; 27 cm
292 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thông / Nguyễn Đăng Quang. - H : Giao thông Vận tải , 2005.- 138 Tr; 27 cm
293 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bưu chính viễn thông. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 252 Tr; 19 cm
294 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt : Giáo trình soạn thảo theo cải cách giáo dục đại học. Dùng cho chuyên ngành kinh tế vận tải đường sắt,ngành vận tải đường sắt, ngành vận tải và ngành kinh tế đường sắt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 136 Tr; 27 cm
295 Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư. Công cụ phân tích và ứng dụng thực tế : Sách tham khảo. - H. : Văn Hoá - Thông Tin , 2002.- 340 Tr; 24 cm
296 Phân tích kinh tế doanh nghiệp : Lý thuyết và thực hành. - H. : Tài Chính , 2003.- 399 Tr; 27 cm
297 Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1998.- 174 Tr; 27 cm
298 Phân tích tài chính doanh nghiệp. - Tp. HCM : Thống Kê , 1997.- 263 Tr; 24 cm
299 Phân tích thị trường tài chính. - H. : Thống Kê , 2000.- 464 Tr; 21 cm
300 Phân tích thị trường tài chính. - H. : Thống Kê , 2000.- 934 Tr; 21 cm
301 Phân tích và đầu tư chứng khoán. - H. : Thống Kê , 2002.- 432 Tr; 21 cm
302 Phát triển bền vững trong một thế giới năng động. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 353 Tr; 27 cm
303 Phát triển bưu chính trong kỷ nguyên Internet / Nhóm chuyên viên Vụ Bưu chính. - H : Bưu Điện , 2004.- 83 Tr. .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về bưu
304 Phương pháp biện luận chọn tàu kinh tế. - Hải Phòng : Trường Đại Học Hàng Hải Hải Phòng , 1992.- 50 Tr; 27 cm
305 Phương pháp lãnh đạo & quản lý nhà trường hiệu quả : Biên soạn từ các nguồn tài liệu nước ngoài. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2004.- 796 Tr; 24 cm
306 Phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1998.- 189 Tr; 19 cm
307 Phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên công nghệ thông / Sayling Wen. - H. : Bưu Điện , 2002.- 115 Tr; 19 cm
308 Phương tiện truyền thông trong kỷ nguyên công nghệ thông tin / Sayling Wen. - H : Bưu Điện , 2002.- 115 Tr; 21cm
309 Quản lý chất lượng sản phẩm bưu chính viễn thông / Trần Đức Thung. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 116 Tr; 27 cm
310 Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm : Giáo trình dùng cho học viên ngành Quản trị doanh nghiệp. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 122 Tr; 21 cm
311 Quản lý công nghiệp xây dựng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1996.- 546 Tr; 24 cm
312 Quản lý dự án xây dựng - Tái bản có bổ sung theo những văn bản quy định mới nhất .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 634 Tr; 19 cm
313 Quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin : Sách tham khảo dùng cho đào tạo ngành quản trị kinh doanh và cán bộ quản lý / Võ Thanh Lâm. - H : Bưu Điện , 2005.- 403 Tr; 21cm
314 Quản lý quan hệ khách hàng : Sách tham khảo dùng cho đào tạo ngành quản trị kinh doanh Bưu chính, Viễn thông và cán bộ quản lý / Nguyễn Quang Hưng. - H : Bưu Điện , 2006.- 243 Tr; 21cm
315 Quản lý tài chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. - H. : Tài Chính , 2003.- 545 Tr; 19 cm
316 Quản lý và kinh doanh - T.3 - Quản lý chất lượng là gì?. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2000.- 235 Tr; 19 cm
317 Quản lý viễn thông và công nghệ thông tin - Những vấn đề cần quan tâm / Nguyễn Ngô Việt. - H : Bưu Điện , 2006.- 249 Tr; 21cm
318 Quản trị chất lượng : Bài tật áp dụng câu hỏi ôn tập Trường Đại Học Kinh Tế , 1994.- 70 Tr; 19 cm
319 Quản trị công ty. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1998.- 160 Tr; 19 cm
320 Quản trị cung ứng. - H. : Thống Kê , 2002.- 455 Tr; 21 cm
321 Quản trị doanh nghiệp / Nguyễn Hải Sản. - H. : Thống Kê. , 1996.- 544 Tr; 20 cm
322 Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường / Hà Văn Hội. - H. : Bưu điện , 2004.- 338 Tr; 21 cm
323 Quản trị doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 2000.- 544 Tr; 21 cm
324 Quản trị doanh nghiệp. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 442 Tr; 21 cm
325 Quản trị hành vi tổ chức. - H. : Thống Kê , 2001.- 582 Tr; 21 cm
1 Quản trị học - Những vấn đề cơ bản / Hà Văn Hội - T.1 - Quản trị học - Những vấn đề cơ bản. - H : Bưu Điện , 2007.- 238 Tr; 21cm
326 Quản trị học - Những vấn đề cơ bản / Hà Văn Hội - T.2 - Quản trị học - Những vấn đề cơ bản. - H : Bưu Điện , 2007.- 263 Tr; 21cm
327 Quản trị học. - H. : Thống Kê , 2003.- 494 Tr; 27 cm
328 Quản trị học. - Tp. HCM : Trường Đại Học Mở - Bán Công Tp. Hồ Chí Minh , 1994.- 244 Tr; 27 cm
329 Quản trị kênh marketing : Kênh phân phối. - H. : Thống Kê , 2002.- 296 Tr; 21 cm
330 Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông / Bùi Xuân Phong - Tái bản lần 1 .. - H. : Bưu Điện , 2003.- 296 Tr; 21 cm
331 Quản trị kinh doanh quốc tế. - Tp. HCM : Thống Kê , 2001.- 458 Tr; 21 cm
332 Quản trị kinh doanh tinh giản. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1994.- 550 Tr; 20 cm
333 Quản trị kinh doanh trong thương mại điện tử / Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam. - H. : Bưu Điện , 2002.- 323 Tr; 21 cm
334 Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế / Bùi Xuân Phong. - H : Bưu Điện , 2006.- 334 Tr; 21cm
335 Quản trị marketing : Hiểu biết và vận dụng. - H. : Khoa Học Xã Hội , 2003.- 222 Tr; 21 cm
336 Quản trị marketing trong doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 2002.- 280 Tr; 21 cm
337 Quản trị Marketing. - H. : Thống Kê , 2003.- 874 Tr; 27 cm
338 Quản trị ngân hàng thương mại - Xuất bản lần thứ 1 .. - H. : Tài Chính , 2001.- 974 Tr; 24 cm
339 Quản trị ngân hàng thương mại. - H. : Thống Kê , 2003.- 387 Tr; 21 cm
340 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông / Hà Văn Hội. - H : Bưu Điện , 2002.- 380 Tr; 21cm
341 Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp bưu chính viễn thông. - H. : Bưu Điện , 2002.- 380 Tr; 21 cm
342 Quản trị nguồn nhân lực. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 629 Tr; 28 cm
343 Quản trị nhân sự - Tái bản lần thứ 3 .. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 312 Tr; 24 cm
344 Quản trị nhân sự. - H. : Trường Đại Học Kinh Tế , 1992.- 240 Tr; 19 cm
345 Quản trị sản xuất và dịch vụ. - H. : Thống Kê , 1994.- 322 Tr; 20 cm
346 Quản trị sản xuất viễn thông / Nguyễn Thị Minh An. - H : Bưu Điện , 2005.- 421 Tr; 21cm
347 Quản trị tài chính : Nhà doanh cần biết. - H. : Trường Đại Học Kinh Tế , 1995.- 322 Tr; 27 cm
348 Quản trị tài chính doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 1996.- 574 Tr; 24 cm
349 Quản trị tài chính doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 2001.- 574 Tr; 24 cm
350 Quản trị tài chính. - Tp. HCM : Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh , 1994.- 127 Tr; 27 cm
351 Quản trị tài sản nhãn hiệu. - H. : Trẻ , 2003.- 203 Tr; 21 cm
352 Quy chế đấu thầu. - H. : Xây Dựng , 1990.- 12 Tr; 27 cm
353 Quy chế đấu thầu. - H. : Xây Dựng , 1990.- 12 Tr; 27 cm
354 Quy chế mới về xây dựng. Định mức khảo sát thiết kế. Định mức vật tư. Định mức dự toán trong xây dựng cơ bản : Ban hành kèm theo quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12-11-2002 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng. - H. : Thống Kê , 2003.- 1322 Tr; 27 cm
355 Quy định cụ thể ấp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp - T.1 - Chế độ sổ sách kế toán trong tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. - H : Bưu Điện , 2004.- 175 Tr; 30cm
356 Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp - T.2 - Chế độ quản lý và hạch toán vật tư của các đơn vị thành viên tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. - H : Bưu Điện , 2004.- 80 Tr; 30cm
357 Quy định cụ thể áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp - T.3 - Chế độ quản lý và hạch toán tài sản cố định trong tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. - H : Bưu Điện , 2004.- 113 Tr; 30cm
358 Quy định về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. - H : Xây Dựng , 2004.- 47 Tr; 15cm .- ( Tủ sách kinh tế xây dựng)
359 Quy hoạch đầu mối giao thông đô thị. - H. : Xây Dựng , 1997.- 329 Tr; 19 cm
360 Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị Xây Dựng , 2001.- 166 Tr; 27 cm
361 Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. - H. : Xây Dựng , 2001.- 166; 27 cm
362 Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. - H. : Xây Dựng , 1999.- 258 Tr; 27 cm
363 Quy hoạch xây dựng và phát triển điểm dân cư nông thôn. - H. : Xây Dựng , 1997.- 159 Tr; 27 cm
364 Quyền được nói vai trò của truyền thông đại chúng trong phát triển kinh tế / Nguyễn Thị Hòa. - H : Văn Hoá Thông Tin , 2006.- 397 Tr; 24cm
365 Quyết định dự toán vốn đầu tư : phân tích kinh tế các dự án đầu tư. - H. : Thống Kê , 2000.- 724 Tr; 24 cm
366 Research methods for business : A skill - Building approach / Uma Sekaran - Forth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2005.- 450 Tr; 24 cm
367 Sơ đồ kế toán đơn vị sự nghiệp có thu : Đã sửa đổi, bổ sung theo các văn bản hiện hành mới nhất. - H. : Tài Chính , 2003.- 422 Tr; 27 cm
368 Sổ tay quy trình thống nhất về thiết kế quy hoạch đô thị. - H. : Xây Dựng , 2000.- 121 Tr; 27 cm
369 Sổ tay thư tín thương mại Quốc Tế. - Thành Phố Hồ Chí Minh : Thành Phố Hồ Chí Minh , 1999.- 339 Tr; 27 cm
370 Surveying for constrction - 4th edition .. - New York : The Mcgraw - Hill Companies ,.- 414 Tr; 30 cm
371 Tài chính doanh nghiệp bưu chính viễn thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 124 Tr; 19 cm
372 Tài chính doanh nghiệp hiện đại. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 855 Tr; 29 cm
373 Tài chính doanh nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2001.- 160 Tr; 27 cm
374 Tài chính Quốc Tế - Tái bản lần 2, có sửa chửa bổ sung .. - Tp.HCM : Thống Kê , 2001.- 418 Tr; 27 cm
375 Tài chính Quốc tế. - H. : Chính Trị Quốc Gia , 2003.- 182 Tr; 20 cm
376 Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 222 Tr; 19 cm
377 Tái lập ngân hàng : Một chiến lược để tồn tại và thành công. - H : Thanh Niên , 2003.- 339; 21 cm
378 Tâm lý học quản trị kinh doanh. - H. : Thống Kê , 2000.- 237 Tr; 21 cm
379 Tâm lý học quản trị và kinh doanh. - H. : Thống Kê , 1994.- 135 Tr; 24 cm
380 Tâm lý và nghệ thuật bán hàng 
381 Tâm lý xã hội trong quản lý kinh tế. - H. : Trường Đại Học Giao Thông vận Tải , 1990.- 193 Tr; 27 cm
382 Tạo dựng và quản trị thương hiệu: danh tiếng - lợi nhuận. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 448 Tr; 27 cm
383 Tập đoàn kinh tế và một số vẫn đề về xây dựng tập đoàn kinh tế ở Việt Nam / Minh Châu. - H. : Bưu điện , 2005.- 250 Tr; 21 cm
384 TCN 68 - 176: 2003 Dịch vụ điện thoại trên mạng điện thoại công cộng. Tiêu chuẩn chất lượng : Tiêu chuẩn ngành. - H. : Bưu Điện , 2003.- 33 Tr; 30 cm
385 TCXDVN 60:2003 Trường dạy nghề tiêu chuẩn thiết kế. - H. : Xây Dựng , 2003.- 24 Tr; 31 cm
386 Television advertising in market economy. Analysis and evaluation = Quảng cáo truyền hình trong kinh tế thị trường. Phân tích và đánh giá / Đào Hữu Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia , 2004.- 421 Tr; 24 cm
387 Thẩm định dự án đầu tư - In lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung .. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 735 Tr; 20 cm
388 Thanh toán quốc tế trong bưu chính viễn thông. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 116 Tr; 27 cm
389 Thị trường chứng khoán đâu có gì khó hiểu. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 1994.- 207 Tr; 20 cm
390 Thị trường chứng khoán phân tích và chiến lược. - H. : Thống Kê , 2001.- 634 Tr; 27 cm
391 Thị trường chứng khoán tại sao?. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ , 2001.- 296 Tr; 21cm
392 Thị trường có kỳ hạn rủi ro hối đoái. - H. : Thống Kê , 1995.- 100 Tr; 20 cm
393 Thị trường ngoại hối và thanh toán Quốc Tế. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2000.- 268 Tr; 21 cm
394 Thị trường tài chính. - H. : Thống Kê , 2003.- 598 Tr; 27 cm
395 Thiết kế, đấu thầu, hợp đồng và các thủ tục hành chính trong dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 286 Tr; 27cm
396 Thống kê trong xây dựng giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 140 Tr; 19 cm
397 Thống kê trong xây dựng giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 140 Tr; 19 cm
398 Thống kê và ứng dụng trong bưu chính viễn thông / Bùi Xuân Phong. - H : Bưu Điện , 2005.- 172 Tr; 21cm
399 Thông lệ và chuẩn mực kế toán Quốc Tế. - H. : Xây Dựng , 2002.- 110 Tr; 27 cm
400 Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng : Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - H. : Trẻ , 2002.- 83 Tr; 27 cm
401 Thực hành kế toán trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. - H. : Tài Chính , 2003.- 336 Tr; 27 cm
402 Thuế và kế toán thuế - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung .. - H. : Thống Kê , 2001.- 474 Tr; 27 cm
403 Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử / Trần Minh Tiến. - H : Bưu Điện , 2004.- 84 Tr.; 19cm .- ( Tủ sách phổ biến kiến thức về công nghệ thông tin và truyền thông - ICT)
404 Thương mại điện tử. - H. : Bưu Điện , 2002.- 356 Tr; 21 cm
405 Thương mại quốc tế : Xuất nhập khẩu và thanh toán quốc tế. - H. : Thống Kê , 1993.- 274 Tr; 19 cm
406 Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính. - H. : Thống Kê , 2001.- 1000; 27 cm
407 Tiếng Anh chuyên nghành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị. - H. : Xây Dựng , 2002.- 150 Tr; 27 cm
408 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng : TCVN 5637 : 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình - Nguyên tắc cơ bản. TCVN 5638 : 1991 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản. TCVN 5640 : 1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản. TCVN 4091 : 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng.. - H : Xây Dựng , 2002.- 47 Tr; 31 cm
409 Tìm hiểu hệ thống chuẩn mực kế toán & kiểm toán Việt Nam. - Tp. HCM : Thống Kê , 2002.- 439 Tr; 21 cm
410 Tìm hiểu về ngân hàng thế giới : Sách hướng dẫn dành cho Giới Trẻ. - H : Văn Hóa Thông Tin , 2006.- 91 Tr; 26 cm
411 Tín dụng xuất nhập khẩu thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ. - H. : Thống Kê , 2002.- 552 Tr; 24 cm
412 Tinh hoa quản lý : 25 tác giả và tác phẩm nổi tiếng nhất về quản lý trong thế kỷ XX - Tái bản lần 1, có sửa đổi, bổ sung .. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2003.- 399 Tr; 21 cm
413 Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ thuật. - H. : Giáo Dục , 1998.- 361 Tr; 24 cm
414 Tổ chức mạng lưới bưu chính và phát hành báo chí / Dương Hải Hà. - H. : Bưu điện , 2005.- 113 Tr; 21 cm
415 Tổ chức quản lý đầu tư, xây dựng và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 152 Tr; 19 cm
416 Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp. - H. : Thống Kê , 2002.- 100 Tr; 21 cm
417 Tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp. - H. : Thống Kê , 1995.- 739 Tr; 24 cm
418 Tổ chức và điều hành sản xuất xây dựng giao thông. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 244 Tr; 19 cm
419 Toàn tập UCP quy tắc thực hành thống nhất tín dụng chứng từ : The uniform customs and practice for documenttary credits - In lần thứ 8 .. - H. : Thống Kê , 2003.- 339 Tr; 27 cm
420 Tóm tắt marketing: căn bản, nghiên cứu, quản trị / Hồ Đức Hùng - Tái bản lần 2 .. - Tp. HCM : Trường Đại Học Kinh Tế , 1993.- 120 Tr; 20 cm
421 Traffic Management in Motorcycle Dependent Cities : Dissetation / Khuat Viet Hung. - Darmstadt : Technische Universitat Darmstadt , 2006.- 347 tr.; 30 cm
422 Truyền thông số. - H. : Bưu Điện , 2003.- 295 Tr; 21 cm
423 Văn bản hướng dẫn thực hiện quản lý thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng - Tái bản có sửa chữa và bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2003.- 320 Tr; 21 cm .- ( Tủ Sách Văn Bản Pháp Quy Xây Dựng)
424 Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế quản lí đầu tư và xây dựng - Tái bản có sửa đổi và bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2003.- 543 Tr; 27 cm
425 Văn bản pháp quy về chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản H. , 1991.- 90 Tr; 19 cm
426 Vận tải - giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu - Xuất bản lần 2 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 340 Tr; 21 cm
427 Vận tải và giao nhận trong ngoại thương. - H.â : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 475 Tr; 21 cm
428 Vũ điệu với Người khổng lồ Trung Quốc, Ấn Độ và nền kinh tế toàn cầu / L. Alan Winters. - H. : 2007.- 209 Tr; 24cm
429 Xây dựng doanh nghiệp phát triển siêu tốc / Nguyễn Thanh Hải. - H : Bưu Điện , 2004.- 244 Tr.; 21cm
430 Xây dựng nền đường ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1993.- 222 Tr; 27 cm
431 Xử phạt vi phạm hành chính trong các lãnh vực thương mại - giá cả - tiền tệ ngân hàng - chứng khoán - đăng ký kinh doanh - sở hữu công nghiệp - chuyển giao công nghệ - điện lực - du lịch - bảo vệ môi. - H. : Tài Chánh , 2003.- 443 Tr; 27 cm
432 Xuất khẩu sang thị trường Mỹ Bộ Tài Chính Mỹ - Tổng Cục Hải Quan , 2002.- 118 Tr; 27 cm

1 100 kiểu dao phay : Những kiểu cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2002.- 229 Tr; 19 cm
2 Bạc và đệm lót. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 247 Tr; 19 cm
3 Bài giảng công nghệ chế tạo phụ tùng : Dùng cho các ngành và chuyên ngành: cơ giới hóa xây dựng giao thông, cơ khí ôtô, cơ khí giao thông công chính. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 106 Tr; 27 cm
4 Bài giảng vẽ kỹ thuật trên máy tính. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 108 Tr; 27 cm
5 Bài tập cơ kỹ thuật / Nguyễn Bá Nghị. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 272 Tr; 27 cm
6 Bài tập dao động kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 187 Tr; 24 cm
7 Bài tập dung sai. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 235 Tr; 27 cm
8 Bài tập nguyên lý máy - In lần thứ 6 có bổ sung sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 233 Tr; 24
9 Bài tập nguyên lý máy / Lê Phước Ninh. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 625 Tr; 27 cm
10 Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ 5 .. - H. : Giáo Dục , 2003.- 220 Tr; 27 cm
11 Bản vẽ  thiết kế : TCVN 2 : 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế-khổ giấy. TCVN 3 : 1974 Hệ thống tài liệu thiết kế-tỷ lệ. TCVN 4 : 1993 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng. TCVN 5 : 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế-hình biểu diễn, hình chiếu, hình cắt, mặt cắt. TCVN 7 : 1993 Kí hiệu vật liệu. TCVN 8 : 1993 Các nét vẽ. TCVN11 : 1978 Hệ thống tài liệu thiết kế- hình chiếu trục đo. - H : Xây Dựng , 2001.- 40 Tr; 31 cm
12 Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 172 Tr; 27 cm
13 Bảo dưỡng kỹ thuật và chẩn đoán ô tô - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 137; 27 cm
14 Bơm quạt máy nén : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng kỹ thuật - In lần thứ ba .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 289 Tr; 27 cm
15 Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ / Nguyễn Minh Tuyển. - H : Xây Dựng , 2005.- 196 Tr; 27cm
16 Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 503 Tr; 24 cm
17 Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - T.1. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 253 Tr; 27 cm
18 Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo - T.2. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 211 Tr; 27 cm
19 Các nguyên lý công nghệ hàn. - H. : Hải Phòng , 2003.- 254 Tr; 19 cm
20 Các phương pháp thiết kế lỗ hình trục cán : Giáo trình cho sinh viên cơ khí và luyện kim - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 289 Tr; 24 cm
21 Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế - T.1 Hải Phòng , 2002.- 621 Tr; 27 cm
22 Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế - T.2 Hải Phòng , 2002.- 597 Tr; 27 cm
23 Cẩm nang hàn. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 322 Tr; 21 cm
24 Cẩm nang kỹ thuật cơ khí - Tái bản có sửa chữa và bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2004.- 828 Tr; 31 cm
25 Cẩm nang làm nữ trang. - Tp. HCM : Thanh Niên , 2002.- 229 Tr; 19 cm
26 Cắt kim loại. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 277 Tr; 19 cm
27 Cấu tạo gầm xe con - Tái bản có sửa chữa .. - H, : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 218 Tr; 27 cm
28 Cấu tạo và lý thuyết ôtô, máy kéo. - H : Xây Dựng , 2005.- 354 Tr; 27 cm
29 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy - toa xe - Q.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 174 Tr; 27 cm
30 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy - toa xe - Q.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 132; 27 cm
31 Cấu tạo và nghiệp vụ đầu máy toa xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1998.- 300 Tr; 27 cm
32 Chế độ cắt gia công cơ khí. - Tp. HCM : Đà Nẵng , 2002.- 256 Tr; 24 cm
33 Chi tiết cơ cấu chính xác. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 215 Tr; 24 cm
34 Chi tiết máy - T.1. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 200 Tr; 27 cm
35 Chi tiết máy - T.2 - Tái bản lần thứ 4 .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 144 Tr; 27 cm
36 Chi tiết máy - T.2. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 200 Tr; 27 cm
37 Cơ điện tử : Hệ thống - trong chế tạo máy / Trương Hữu Chí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 188 Tr; 24cm
38 Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ thuật - In lần thứ 3 có sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 492 Tr; 24cm
39 Cơ sở kỹ thuật cơ khí. - H. : Xây Dựng , 2001.- 290 Tr; 27 cm
40 Cơ sở kỹ thuật nhiệt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 265 Tr; 27 cm
41 Cơ sở kỹ thuật nhiệt. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 262 Tr; 27 cm
42 Cơ sở lý thuyết các quá trình đúc. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 238 Tr; 27 cm
43 Cơ sở nghiên cứu & sáng tạo robot : Thuật toán và lập trình. - Tp.Hồ Chí Minh : Thống Kê , 2002.- 423
44 Cơ sở phương pháp đo kiểm tra trong kỹ thuật. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 291 Tr; 24 cm
45 Cơ sở thiết kế máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2002.- 355 Tr; 27 cm
46 Công nghệ cán kim loại và hợp kim thông dụng / Đỗ Hữu Nhơn - In Lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ
47 Công nghệ chế tạo bánh răng : Dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất / Trần Văn Địch - In lần thứ hai .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 320 tr; 24 cm
48 Công nghệ chế tạo máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học khối kỹ thuật - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 836 Tr; 24 cm
49 Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hóa sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 463 Tr; 24cm
50 Công nghệ chế tạo máy theo hướng ứng dụng tin học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 464 Tr; 24 cm
51 Công nghệ chế tạo phụ tùng ôtô - máy kéo. - H. :Giao Thông Vận Tải , 2001.- 251 Tr; 27 cm
52 Công nghệ gia công chi tiết quang / Nguyễn Thị Ngọc Lân. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 172 Tr; 24cm
53 Công nghệ gia công kim loại. - H. : Xây Dựng , 1998.- 210 Tr; 27 cm
54 Công nghệ gia công sau in. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 312 Tr; 21 cm
55 Công nghệ khai thác thiết bị cơ khí : Giáo trình dùng cho kỹ thuật viên, học viên trung cấp và công nhân các ngành cô khí - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 323 Tr; 24 cm
56 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần 2: đúc - gia công áp lực - hàn và cắt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 244 Tr; 27 cm
57 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần cắt gọt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 240 Tr; 27 cm
58 Công nghệ kim loại : Nhóm học phần Đúc - Gia công áp lực - Hàn và cắt kim loại. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1990.- 275; 27 cm
59 Công nghệ phun phủ và ứng dụng : Giáo trình cho sinh viên nghành Hàn và nghành Cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 204 Tr; 21 cm
60 Công nghệ trên máy Cnc : Giáo trình dùng cho sinh viên nghành chế tạo máy thuộc các hệ đào tạo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 272 Tr; 24 cm
61 Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe, giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy Diesel / Đỗ Đức Tuấn. - H : Xây Dựng , 2005.- 150 Tr; 27cm
62 Dao động kỹ thuật / Nguyễn Văn Khang - In lần thứ tư có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 320 Tr; 24cm
63 Dao động trong kỹ thuật. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 104 Tr; 27 cm
64 Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn / Nguyễn Văn Liễn. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 318 Tr; 24 cm
65 Điều khiển số & cam sản xuất chế tạo có máy tính trợ giúp / Phan Hữu Phúc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 212 Tr; 27 cm
66 Điều khiển tự động và đo lường. - H : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 160 Tr; 27 cm
67 Đồ gá : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch - In lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 268 Tr; 24cm
68 Đồ gá cơ khí hóa và tự động hóa. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 169 Tr; 24 cm
69 Đồ gá gia công cơ khí tiện - phay - bào - mài. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 2000.- 320 Tr; 24 cm
70 Đồ gá gia công cơ. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 250 Tr; 24 cm
71 Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Tái bản lần thứ tư có bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật 2004.- 364 Tr; 24 cm 
72 Độ tin cậy trong sửa chữa ô tô - máy kéo. - H. : Giáo Dục , 2000.- 116 Tr; 27 cm
73 Độ tin cậy trong thiết kế chế tạo máy và hệ cơ khí. - H : Xây Dựng , 2004.- 324 Tr; 27 cm
74 Động cơ (cơ bản) : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 472 Tr; 19 cm
75 Động cơ (nâng cao) : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải. xe buýt và ô tô. - H.: Giao Thông Vận Tải , 2003.- 324 Tr; 21 cm 
76 Động cơ (nâng cao). - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 324 Tr; 19 cm
77 Động cơ bước. Kỹ thuật điều khiển và ứng dụng / Nguyễn Quang Hùng. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 182 Tr; 21 cm
78 Động cơ đốt trong : Giáo trình cho sinh viên cơ khí - In lần thứ 3 có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 171 Tr; 24 cm
79 Động cơ đốt trong phương tiện giao thông - T.1. - H. : Xây Dựng , 2002.- 332 Tr; 27 cm
80 Động cơ ô tô. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2001.- 409 Tr; 27 cm
81 Động cơ xăng và Điezel / Dương Văn Đức. - H : Xây dựng , 2005.- 194 Tr; 27cm
82 Động lực học đầu máy Diesel : Dùng cho sinh viên các nghành đầu máy Diesel và đầu máy toa xe hệ chính quy và tại chức. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 144 Tr; 27 cm
83 Động lực học kết cấu cơ khí. - Tp. HCM : Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh , 2002.- 300 tr; 24 cm
84 Động lực học máy : Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học / Đỗ Sanh - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 175 Tr; 24cm
85 Dung sai & lắp ghép. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 422 Tr; 24 cm
86 Dung sai và đo lường cơ khí. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 195 Tr; 27 cm
87 Dung sai và lắp ghép. - H. : Giáo Dục , 2003.- 175 Tr; 27 cm
88 Élasticté appliquée : Đàn hồi ứng dụng. - H. : Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh , 2001.- 104 Tr; 27 cm
89 Enggineering Mechanics / J. L. Meriam - Volume Two - Dynamics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 740 Tr; 24 cm
90 Enggineering mechanics : SI Version / J. L. Meriam - Volume one - Statics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 512 Tr; 24 cm
91 Engineering mechanics / J. L. Meriam - Volume one - Statics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2002.- 520 Tr; 24 cm
92 Engineering mechanics : SI Version / J. L. Meriam - Volume two - Dynamics - Fifth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 736 Tr; 24 cm
93 Fundamentals of fluid mechanics / Bruce R. Munson - Fourth edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 884 Tr; 24 cm
94 Fundamentals of modern manufacturing : Materials, processes, and systems / Mikell P. Groover - Second edition .. - New York : John Wiley & Sons , 2004.- 1032 Tr; 24 cm
95 Gia công cơ lửa điện CNC. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 192 Tr; 24 cm
96 Giáo trình cơ sở kỹ thuật cắt gọt kim loại - máy và dụng cụ cắt gọt kim loại - phạm vi ứng dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. - H. : Giáo Dục , 2002.- 271 Tr; 24 cm
97 Giáo trình hàn trong môi trường khí bảo vệ M4-05. - H : Xây Dựng , 2002.- 98 Tr; 27 cm
98 Giáo trình kỹ thuật cốt thép biết hàn theo phương pháp môđun. - H. : Xây Dựng , 2000.- 177 Tr; 27 cm
99 Giáo trình kỹ thuật đo lường : Dùng cho các trường công nhân bưu điện - Hệ 18 tháng. - H. : Bưu Điện , 2003.- 81 Tr; 27 cm
100 Giáo trình tin học chuyên ngành cơ học biến dạng & cán kim loại. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 175 Tr; 27 cm
101 Hãm đoàn tàu - Biên soạn lần thứ 2 . Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 210 Tr; 27 cm
102 Hàn bằng năng lượng nổ - In lần thứ 1 .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 281 Tr; 24 cm
103 Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ : Cấu trúc - Chức năng. Lập trình - Vận hành - In lần thứ hai .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 216 Tr; 24 cm
104 Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp / Bùi Quý Lực. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 257 Tr; 24 cm
105 Hệ thống khí nén - T.2 - Kỹ thuật cơ khí. - H. : Lao Động - Xã Hội , 2001.- 75 Tr; 29 cm
106 Hệ thông thắng trên xe ô tô : Cấu tạo - nguyên tắc hoạt động - bảo dưỡng - sửa chữa. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 391 Tr; 27 cm
107 Hệ thống thắng trên xe ô tô : Cấu tạo - Nguyên tắc hoạt động - Bảo dưỡng - Sửa chữa. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 391 Tr; 27 cm
108 Hệ thống truyền lực : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống truyền lực ở các phương tiện vận chuyển xe tải, xe buýt và ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 331 tr; 21 cm
109 Human - Computer Interaction = Tương tác người máy / Lương Mạnh Bá. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2005.- 269 Tr; 24cm
110 Hướng dẫn sử dụng bẩo trì và sửa chữa xe ô tô đời mới - Tái bản lần 1 .. - Tp. HCM : Trẻ , 2000.- 435 Tr; 27 cm
111 Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - T.1 - Động cơ và bộ truyền lực. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 285 Tr; 24 cm
112 Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - T.2 - Khung xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 333 Tr; 24 cm
113 Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng của các hệ đao tạo - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 343 Tr; 27 cm
114 Hướng dẫn thiết kế kênh chạy tàu nội địa. - H. : Xí Nghiệp KSTK Đường Thủy , 1992.- 308 Tr; 27 cm
115 Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện. - Đà Nẳng : Đà Nẳng , 2002.- 339 Tr; 27 cm
116 Kết cấu thép máy xây dựng - xếp dỡ. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 219 Tr; 27 cm
117 Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong / Nguyễn Duy Tiến. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 180 Tr; 27cm
118 Kết cấu và tính toán toa xe. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1997.- 250 Tr; 27 cm
119 Kĩ thuật thông gió. - H. : Xây Dựng , 1998.- 432 Tr; 27 cm
120 Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ. - H. : Xây Dựng , 2004.- 180 Tr; 27 cm
121 Kỹ nghệ đúc kim loại. - H. : Thống Kê , 2002.- 128 Tr; 21 cm
122 Kỹ thuật an toàn cho thiết bị nâng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 109 Tr; 19 cm
123 Kỹ thuật chế tạo máy - T.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 213 Tr; 27 cm
124 Kỹ thuật chế tạo máy - T.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 213 Tr; 27 cm
125 Kỹ thuật điện ô tô : Sơ đồ lắp ráp - sửa chữa. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 140 Tr; 27 cm
126 Kỹ thuật đo lường kiểm tra trong chế tạo cơ khí : Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và cao đẳng kỹ thuật. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 180 Tr; 27 cm
127 Kỹ thuật gia công kim hoàn Đà Nẳng , 2003.- 136 Tr; 30 cm
128 Kỹ thuật hàn - đắp - vá nhựa tổng hợp. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 86 Tr; 19 cm
129 Kỹ thuật hàn điện, cắt và uốn kim loại. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 268 Tr; 21 cm
130 Kỹ thuật mài kim loại. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 237 Tr; 24 cm .- ( Bộ sách dạy nghề)
131 Kỹ thuật mới xe gắn máy. - Thanh Hoá : Thanh Hoá , 2000.- 223 Tr; 27 cm
132 Kỹ thuật nhiệt : Sách kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội / Bùi Hải - In lần thứ bảy, cso bổ sung và sửa chữa .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 216 Tr; 27cm
133 Kỹ thuật phay. - H. : Thanh Niên , 1999.- 220 Tr; 21 cm
134 Kỹ thuật rèn. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 318 Tr; 21 cm
135 Kỹ thuật robot. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 206 Tr; 24 cm
136 Kỹ thuật sơn. - Tp. HCM : Thanh Niên , 1999.- 159 Tr; 19 cm
137 Kỹ thuật sửa chữa - bảo trì máy Fax. - Tp. HCM : Thống Kê , 2003.- 247 Tr; 24 cm
138 Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện trên xe ô tô. - Tp. HCM : Trẻ , 2000.- 392 Tr; 27 cm
139 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại - T.2 - Động cơ Diesel - In lần thứ 7 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Tổng Hợp Đồng Nai , 2002.- 202 Tr; 24 cm
140 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại - T.3 - Trang bị điện ô tô - In lần thứ 7 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Tổng Hợp Đồng Nai , 2002.- 247; 24 cm
141 Kỹ thuật sửa chữa ô tô và động cơ nổ hiện đại. - Tp. HCM : Đồng Nai , 2002.- 295 Tr; 24 cm
142 Kỹ thuật sửa chữa sử dụng xe Honda Cub đời mới. - Tp. HCM : Trẻ , 2002.- 209 Tr; 27 cm
143 Kỹ thuật tiện : Giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 282 Tr; 24 cm
144 Kỹ thuật tiện. - H. : Thanh Niên , 1999.- 276 Tr; 21 cm
145 Kỹ thuật tìm Pan sửa chữa xe gắn máy tay ga. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 232 TR; 27 cm
146 Luyện và tái chế vàng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 160 tr; 27 cm
147 Lý thuyết biến dạng dẻo - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 235 Tr; 24 cm
148 Lý thuyết động cơ Điezen. - H. : Giáo Dục , 2000.- 330 Tr; 27 cm
149 Lý thuyết ô tô máy kéo - In lần thứ 4 có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 359 Tr; 21 cm
150 Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy. - H : Xây Dựng , 2003.- 204 Tr; 27 cm
151 Máy công cụ CNC : Những vấn đề cơ bản về cấu trúc chức năng vận hành lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 133 Tr; 21 cm
152 Máy đào và chuyển đất : TCXD 241 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo lực kéo trên thanh kéo. TCXD 242 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định trọng tâm. TCXD 243 : 2000 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo kích thước tổng thể của máy cùng thiết bị công tác.. - H. : Xây Dựng , 2000.- 26 Tr; 31 cm
153 Máy đào và chuyển đất : TCXD 255 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Máy xúc lật - Phương pháp đo các lực gầu xúc và tải trọng lật. TCXD 256 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Máy đào thủy lực - Phương pháp đo lực đào. TCXD 257 : 2001 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp xác định tốc độ di chuyển. - H. : Xây Dựng , 2001.- 28 Tr; 31 cm
154 Máy gia công cơ học nông sản - thực phẩm. - H. : Giáo Dục , 2000.- 286 Tr; 27 cm
155 Máy làm đất - Tái bản có sửa chữa và bổ sung .. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1996.- 346 Tr; 27 cm
156 Máy làm đất. - H : Xây Dựng , 2004.- 424 Tr; 27 cm
157 Máy nâng chuyển và thiết bị cửa Van. - H. : Xây Dựng , 2003.- 424 Tr; 27 cm
158 Máy thi công chuyên dùng / Nguyễn Bính. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 347 Tr; 27 cm
159 Máy trục vận chuyển. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 352 Tr; 27 cm
160 Máy và thiết bị nâng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 366 Tr; 27 cm
161 Máy và thiết bị sản xuất vật liệu xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2001.- 383 Tr; 27 cm
162 Máy và thiết bị xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2001.- 284 Tr; 27 cm
163 Máy xây dựng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 371 Tr; 27 cm
164 Máy xây dựng. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 271 Tr; 27 cm
165 Máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2004.- 262 Tr; 27 cm
166 Nghiệp vụ đầu máy. - H : Giao Thông Vận Tải , 2004.- 224 Tr; 27 cm
167 Nghiệp vụ toa xe. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 184 Tr; 27 cm
168 Nguyên lý chi tiết máy : Dùng cho hệ không cơ khí và tại chúc - Q.1. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 199 Tr; 27 cm
169 Nguyên lý chi tiết máy : Dùng cho hệ không cơ khí và tại chức - Q.2. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1992.- 103; 27 cm
170 Nguyên lý động cơ đốt trong - Tái bản lần thứ 1 .. - H. : Giáo Dục , 2001.- 492 Tr; 27 cm
171 Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Thành Lương. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2007.- 386 Tr; 24cm
172 Nguyên lý gia công vật liệu. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 384 Tr; 24 cm
173 Nguyên lý máy. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2000.- 400 Tr; 27 cm
174 Nguyên lý máy. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 1999.- 387 Tr; 27 cm
175 Nhiên liệu và vật liệu bôi trơn : Vật liệu khai thác ôtô / Nguyễn Duy Tiến. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2005.- 136 Tr; 21 cm
176 Nhiệt kỹ thuật : Chương trình dùng cho các lớp nghành công trình. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 164 Tr; 27 cm
177 Nhiệt luyện kim loại : Sách dạy nghề Hải Phòng , 2003.- 525 Tr; 27 cm
178 Ô tô - máy kéo. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 520 Tr; 27 cm
179 Ô tô thế hệ mới - phun xăng điện tử EFI - In lần 2 có sửa chữa bổ sung .. - Tp. HCM : Đồng Nai , 1999.- 202 tr; 24 cm
180 Ôtô / Dương Văn Đức. - H : Xây Dựng , 2006.- 400 Tr; 27cm
181 Ôtô máy kéo trong xây dựng. - H. : Xây Dựng , 2003.- 403 Tr; 27 cm
182 Pan ô tô : Kỹ thuật sửa chữa. - Hải Phòng : Tp. HCM , 2000.- 188 Tr; 27 cm
183 Phanh ô tô : Cơ sở khoa học và thành tựu mới. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 165 TR; 21 cm
184 Quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ô tô. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 40 Tr; 19 cm
185 Robot công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật / Nguyễn Thiện Phúc - In lần thứ ba, có sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 326 Tr; 24 cm
186 Robot thế giới công nghệ cao của bạn / Nguyễn Thiện Phúc. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 74 Tr; 24cm .- ( Tủ sách "Robot với tuổi trẻ")
187 Sổ tay & Atlas đồ gá. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2000.- 196 Tr; 27 cm
188 Sổ tay chọn máy thi công / Vũ Văn Lộc. - H : Xây dựng , 2005.- 409 Tr; 30 cm
189 Sổ tay chọn máy thi công xây dựng - Tái bản .. - H : Xây Dựng , 2004.- 71 Tr; 27 cm
190 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.1 - In lần thứ hai có bổ sung và sửa chữa .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 469 Tr; 24 cm
191 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.2 - In lần thứ ba .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 24 cm
192 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.3 - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 366 Tr; 24 cm
193 Sổ tay công nghệ chế tạo máy - T.3 - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 24 cm
194 Sổ tay công nghệ chế tạo máy. - H. : Trường Đại Học Bách Khoa , 2000.- 560 Tr; 21cm
195 Sổ tay gia công cơ. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 499 Tr; 27 cm
196 Sổ tay máy làm đất. - H. : Xây Dựng , 2002.- 128 Tr; 27 cm
197 Sổ tay máy xây dựng / Vũ Thanh Bình - In lần thứ 2 .. - H : Giao Thông Vận Tải , 2007.- 937 Tr; 27 cm
198 Sổ tay máy xây dựng Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 351 Tr; 270 cm
199 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.1 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ 2 .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 731 Tr; 27cm
200 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.2 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 600 Tr; 27cm
201 Sổ tay thiết kế cơ khí / Hà Văn Vui - T.3 - Sổ tay thiết kế cơ khí - In lần thứ nhất .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 652 Tr; 27cm
202 Sổ tay thợ hàn. - H. : Xây Dựng , 2003.- 280 Tr; 27 cm
203 Sử dụng ôtô máy xây dựng và tàu thuyền. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1998.- 274 Tr; 27 cm
204 Sửa chữa các kiểu xe gắn máy đời mới nhãn hiệu Honda. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 405 Tr; 27 cm
205 Sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2003.- 252 Tr; 24 cm
206 Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng / Nguyễn Đăng Điệm. - H : Giao Thông Vận Tải ,2003.- 316 Tr; 27 cm 
207 Sửa chữa máy xây dựng - xếp dỡ và thiết kế xưởng. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1996.- 285 Tr; 27 cm
208 Sửa chữa máy xây dựng / Dương Văn Đức. - H : Xây Dựng , 2004.- 392 Tr; 27 cm
209 Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện : Toàn tập / Đỗ Ngọc Long - Tái bản lần thứ ba có chỉnh lý và bổ sung .. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2006.- 292 Tr; 24cm
210 Sửa radio cassette - T.1. - Tp. HCM : Sở Giáo Dục Và Đào Tạo , 2001.- 170 Tr; 21 cm
211 Sức kéo đoàn tàu. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 163 Tr; 27 cm
212 TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu. - H. : Xây Dựng , 1999.- 52 Tr; 31 cm
213 TCXD 237:1999 Cửa kim loại - cửa đi, cửa sổ yêu cầu kỹ thuật chung : yêu cầu kỹ thuật chung. - H. : Xây Dựng , 2000.- 13 Tr; 27 cm
214 Thí nghiệm ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 140 Tr; 27 cm
215 Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí / Phạm Văn Nghệ. - H : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 198 Tr; 27cm
216 Thiết kế chi tiết máy trên máy tính / An Hiệp. - H : Giao Thông Vận Tải , 2006.- 709 Tr; 27cm
217 Thiết kế cơ khí với Autocad mechanical (Mechanical desktop) : Autocad mechinical 2000, 2000i, 6.0 và 2004 - In lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung .. - Tp. HCM : Tp. Hồ Chí Minh , 2003.- 410 Tr; 24 cm
218 Thiết kế máy biến áp điện lực - In lần thứ hai có sửa chữa bổ sung .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 235 Tr; 24 cm
219 Thiết kế máy cắt kim loại. - Trường ĐH Kỹ Thuật Tp.HCM : Đại Học Quốc GiaTp. Hồ Chí Minh , 2000.- 297 Tr; 27 cm
220 Thiết kế thông gió công nghiệp. - H. : Xây Dựng , 2000.- 374 Tr; 27 cm
221 Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí : Giáo trình dùng cho sinh viên có khí các trường đại học khối kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo - In lần thứ nhất .. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2004.- 250 Tr; 24 cm
222 Thực hành kỹ thuật hàn - gò. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2001.- 488 Tr; 24 cm
223 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ Diesel. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2000.- 480 Tr; 27 cm
224 Thực hành sửa chữa & bảo trì động cơ xăng. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2002.- 391 Tr; 27 cm
225 Tiêu chuẩn an toàn về cấu tạo lắp đặt và sử dụng thang máy : TCVN 5744 : 1993 Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng. TCVN 6395 : 1998 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6396 ; 1998 Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6397 : 1998 Thang cuốn và băng chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 5866 : 1995 Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí. TCVN 5867 ; 1995 Thang máy - Ca bin, đối trọng, ray dẫn hướng - Yêu cầu an toàn. - Tái bản có bổ sung .. - H : Xây Dựng , 2002.- 164 Tr; 31 cm
226 Tiêu chuẩn máy và thiết bị xây dựng : TCXDVN 280 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp. TCXDVN 279 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy. TCXDVN 278 : 2002 Máy đào và chuyển đất - Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác. TCVN 6904 : 2001 Thang máy điện - Phương pháp thửcác yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6905 : 2001 Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. TCVN 6906 : 2001 Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.. - H. : Xây Dựng , 2002.- 52 Tr; 31 cm
227 Tính toán máy thi công đất / Lưu Bá Thuận. - H : Xây Dựng , 2005.- 521 Tr; 27cm
228 Tính toán máy trục. - Tp. HCM : Khoa Học Kỹ Thuật ,.- 274; 27 cm
229 Tính toán thiết kế chế tạo máy cán thép và các thiết bị trong nhà máy cán thép. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 207 Tr; 24 cm
230 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ tư .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 271 Tr; 27 cm
231 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - T.2 - Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa bổ sung .. - H. : Giáo Dục , 1999.- 232 Tr; 27 cm
232 Tổ chức và cơ khí hóa công tác xếp dỡ trong nghành vận tải ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1989.- 184 Tr; 27 cm
233 Tối ưu hóa đa tiêu chuẩn trong chế tạo máy. - Hải Phòng : Hải Phòng , 2003.- 361 Tr; 19 cm
234 Trang bị điện - điện tử máy gia công kim loại - Tái bản lần thứ 3 .. - H. : Giáo Dục , 2000.- 203 Tr; 27 cm
235 Trang bị điện máy xây dựng. - H. : Xây Dựng , 1998.- 220 Tr; 27 cm
236 Trang bị điện trên ô tô hiện đại. - H. : Giao Thông Vận Tải , 2002.- 184 Tr; 24 cm
237 Truyền động đầu máy diezel. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1996.- 268 Tr; 27 cm
238 Truyền động máy xây dựng và xếp dỡ. - H. : Giao Thông Vận Tải , 1999.- 282 Tr; 27 cm
239 Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 582 Tr; 27 cm
240 Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 393 Tr; 27 cm
241 Tự động hóa quá trình sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2001.- 393 Tr; 27 cm
242 Tua bin khí và động cơ phản lực / Nguyễn Thành Lương. - H : Giao Thông Vận Tải , 2007.- 96 Tr; 27cm
243 Vật liệu học - T.1 - Vật liệu kim loại. A - Vật lý kim loại. B - Công nghệ nhiệt luyện thép. - H : Giao Thông Vận Tải , 2003.- 232 Tr; 27 cm
244 Vật liệu học cơ sở : Giáo trình cho các ngành cơ khí của các trường Đại học. - H. : Khoa Học Kỹ Thuật , 2002.- 483 Tr; 24 cm
245 Vật liệu khai thác ô tô. - H. : Trường Đai Học Giao Thông Vận tải , 1986.- 360 Tr; 27 cm
246 Vật liệu khai thác ô tô. - H. : Trường Đai Học Giao Thông Vận tải , 1986.- 360 Tr; 27 cm
247 Vật liệu khai thác ôtô. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1995.- 90 Tr; 27 cm
248 Vẽ kỹ thuật - In lần thứ 2 có sửa  chữa .. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2000.- 263 Tr; 27 cm
249 Vẽ kỹ thuật cơ khí - T.1 - Tái bản lần thứ 8 .. - H. : Giáo Dục , 2002.- 163 Tr; 27 cm
250 Vẽ kỹ thuật cơ khí - T.2 - In lần thứ 4 có sửa chữa .. - H. : Giáo Dục , 1996.- 183 Tr; 27 cm
251 Vẽ kỹ thuật. - H. : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1997.- 263; 27 cm

Lượt xem: 3953
 Về trang trước      Về đầu trang