Danh mục tài liệu

Danh mục sách, giáo trình ngành kinh tế, kế toán mới nhập bán tại Thư viện

(Ngày đăng: 13/09/2013 11:20:47 Ngày cập nhật: 13/09/2013 11:20:47)


 DANH MỤC SÁCH KINH TẾ, KẾ TOÁN MỚI


STT

TÊN GIÁO TRÌNH

CHỦ BIÊN

NHÀ XB

NĂM XB

GIÁ

1

BÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trường ĐHKT Tp.HCM

Phương Đông

2012

75.000

2

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

Bộ Tài Chính

GTVT

2010

125.000

3

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP. Quyển 2: Báo cáo tài chính; Chứng từ và sổ kế toán; Hệ thống sơ đồ kế toán

Bộ Tài Chính

GTVT

2010

120.000

4

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 1 - 2

Trường ĐHKT Tp.HCM

GTVT

2008

74.000

5

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 3 - 4

Trường ĐHKT Tp.HCM

GTVT

2008

76.000

6

GT KẾ TOÁN TÀI CHÍNH : Phần 5

Trường ĐHKT Tp.HCM

GTVT

2008

54.000

7

KẾ TOÁN CHI PHÍ

Phạm Văn Dược

Tài Chính

2010

98.000

8

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ : Bài tập và bài giải

Huỳnh Lợi

Thống kê

2010

88.000

9

KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG

Nguyễn Phúc Sinh

GTVT

2010

66.000

10

KIỂM TOÁN ĐẠI CƯƠNG : Bài tập và bài giải

Nguyễn Phú Cường

GTVT

2010

39.000

11

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Phần cơ bản)

Nguyễn Thái Thảo Vy

Tài Chính

2011

104.000

12

KINH TẾ PHÁT TRIỂN : Bài tập và đáp án

Nguyễn Văn Dung

Phương Đông

2012

97.000

13

KINH TẾ QUỐC TẾ

Nguyễn Văn Dung

Phương Đông

2012

83.000

14

KINH TẾ QUỐC TẾ: BÀI TẬP VÀ ĐÁP ÁN

Nguyễn Văn Dung

Phương Đông

2012

88.000

15

KINH TẾ VI MÔ

Nguyễn Văn Dung (biên dịch)

TH Đồng Nai

2011

57.000

16

KINH TẾ VI MÔ : Bài tập và bài giải

Nguyễn Văn Dung

Lao Động

2011

66.000

17

KINH TẾ VĨ MÔ : Bài tập và đáp án

Nguyễn Văn Dung

Phương Đông

2012

89.000

 

Lượt xem: 2645
 Về trang trước      Về đầu trang