Danh mục tài liệu

Thông báo về việc Phòng đọc phục vụ theo phương thức kho đọc mở

(Ngày đăng: 01/10/2014 13:54:32 Ngày cập nhật: 01/10/2014 14:00:14)


Ban Thông tin - Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên về hoạt động Phòng đọc với phương thức Kho đọc mở như sau...


Kính gửi:   Sinh viên, học viên các khóa.

Để đáp ứng nguyện vọng của bạn đọc trong việc tiếp cận nguồn tài liệu tham khảo tại Thư viện, được sự đồng ý của Nhà trường, Ban Thông tin - Thư viện đã bắt đầu phục vụ Phòng đọc đối với toàn thể bạn đọc là Sinh viên, học viên trong trường theo phương thức Kho đọc mở  từ ngày 01/10/2014. Khi tới Phòng đọc, bạn đọc có thể vào Kho đọc  tự tìm tài liệu theo nhu cầu của mình, sau đó có thể đăng ký mượn tại quầy thủ thư để đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. 
Vậy Ban Thông tin - Thư viện thông báo đến toàn thể Sinh viên, học viên được biết và thực hiện.
Trân trọng thông báo.

                                                                                                                        BAN THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Lượt xem: 3178
 Về trang trước      Về đầu trang