BM Cầu hầm

Bản vẽ ACAD cầu Cần Thơ

(Ngày đăng: 25/01/2017 17:58:19 Ngày cập nhật: 25/01/2017 17:58:19)


Cầu Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 9, 2004. Ban đầu, Cầu Cần Thơ được dự kiến khánh thành vào ngày 14 tháng 12, 2008. Tuy nhiên, vì xảy ra sự cố sập nhịp dẫn Cầu Cần Thơ vào ngày 26 tháng 9, 2007, nên Cầu Cần Thơ được khánh thành vào ngày 24 tháng 4, 2010.

Các bạn sinh viên tham khảo dowload ở file đính kèm

Phạm Ngọc Bảy; pnbay@utc2.edu.vn

File đính kèm:
Lượt xem: 172
 Về trang trước      Về đầu trang