BM Cầu hầm

Lịch bảo vệ Đồ án thiết kế cầu, TKMH Cầu BTCT, TKMH Cầu thép HKP tháng 6.2016 (cập nhật 19/7/2016) - thầy Tùng

(Ngày đăng: 19/07/2016 00:24:02 Ngày cập nhật: 19/07/2016 00:24:04)


Thời gian bảo vệ mới: ngày 29/7 và 30/7/2016

 - Các lớp CQ K53 có STT  1-28 (theo danh sách file Nhiệm vụ thiết kế) bảo vệ lúc 8h ngày 29/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
- Các lớp CQ K53 có STT  29-57 (theo danh sách file Nhiệm vụ thiết kế) bảo vệ lúc 14h ngày 29/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
 - Các lớp CQ K51, 52 bảo vệ lúc 8h30 ngày 30/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
 - Lớp TC- Cầu đường bộ K52-Quận 9 bảo vệ lúc 10h ngày 30/7/2016 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm

Lượt xem: 1215
 Về trang trước      Về đầu trang