BM Cầu hầm

Cập nhật số liệu Đồ án thiết kế cầu; TKMH Cầu BTCT, Cầu Thép- HKP 12.2015 (thầy Tùng)

(Ngày đăng: 22/12/2015 16:08:42 Ngày cập nhật: 22/12/2015 16:08:42)


Thời gian: 19/12/2015 - 30/12/2015

Lưu ý:
1- Lịch bảo vệ 8h ngày 31/12/2015 tại văn phòng Bộ môn Cầu Hầm
2- Đọc kỹ file nhiệm vụ thiết kế và hướng dẫn đọc số liệu (file đính kèm).
3- Sinh viên nộp bài ở phòng 103, Trung tâm Thư viện.

File đính kèm:
        TKMH CAU THEP HKP 122015 CAP NHAT.rar     
Lượt xem: 1934
 Về trang trước      Về đầu trang