BM Cầu hầm

Giao số liệu TKMH CẦU BTCT Và TKMH CẦU THÉP- HKP 062015 (thầy Tùng)

(Ngày đăng: 03/11/2015 12:57:23 Ngày cập nhật: 03/11/2015 13:01:47)


Thời gian: 02/011/2015 - 15/11/2015

Lưu ý:
1- Đọc kỹ file nhiệm vụ thiết kế và hướng dẫn đọc số liệu (file đính kèm).
2- Sinh viên nộp bài ở phòng 103, Trung tâm Thư viện.

File đính kèm:
Lượt xem: 1762
 Về trang trước      Về đầu trang