BM Cầu hầm

Số liệu TKMH Cầu BTCT-HKP6.2015(đợt 3)

(Ngày đăng: 22/09/2015 23:33:49 Ngày cập nhật: 22/09/2015 23:33:49)


Giao số liệu TKMH Cầu BTCT-Lớp Cầu đường bộ k52-SQCB

Lưu ý:
1- Đọc kỹ file nhiệm vụ thiết kế và hướng dẫn đọc số liệu (file đính kèm) trước khi làm;
2- Sinh viên nộp bài ở phòng 103, Trung tâm Thư viện trước ngày 06/10/2015.
 Mọi thắc mắc liên hệ thầy Tùng: 0908587229

File đính kèm:
Lượt xem: 1972
 Về trang trước      Về đầu trang