BM Cơ bản

Hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site trên Router

(Ngày đăng: 08/05/2013 15:43:20 Ngày cập nhật: 08/05/2013 15:43:20)


Đây là tài liệu hướng dẫn cấu hình VPN Site to Site trên Router dành cho sinh viên Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông (Kỹ thuật Viễn thông) và Công nghệ thông tin.

File đính kèm:
        DS DOAN VIEN TAP VAN NGHE.xls     
        hnKẾ HOẠCH TẬP VĂN NGHỆ.doc     
Lượt xem: 1497
 Về trang trước      Về đầu trang