DM luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ

Luận án Thạc sĩ – Tiến sĩ dạng Media

(Ngày đăng: 29/08/2011 08:03:00 Ngày cập nhật: 29/08/2011 08:03:00)


Bạn đọc có nhu cầu mượn liên hệ lầu 3 ( Phòng truy cập Internet ) trung tâm TT - TV

STT

Tên tài liệu

1

Các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không quốc tế Nội Bài : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Lớp: Quản trị kinh doanh - CH K10 / Nguyễn Thanh Bình 2005.- 112 Tr

2

Chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật cụm bánh xe dẫn hướng trên thiết bị kiểm tra độ trượt ngang : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ khí / Nguyễn Anh Hiệp

3

Cơ chế chính sách huy động và quả lý vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Xây dựng giao thông / Phạm Hoài Chung 2005.- 116 Tr

4

Cơ sở tính toán nội lực đường ray hàn liền đặt trên cầu : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường sắt / Chu Quang Chiến 2005.- 77 Tr

5

Công nghệ thi công đường sắt mới hàn liền khổ tiêu chuẩn cho đường sắt Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Hồng Phong 2005.- 110 Tr

6

Đánh giá chất lượng động lực học giá chuyển hướng toa xe khách có xà nhún lắp lò xo không khí đóng mới tại công ty toa xe Hải Phòng : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Toa xe / Lại Ngọc Châu.- 96 Tr

7

Đánh giá kết cấu nhịp cầu dầm bê tông cốt thép đang khai thác trên đường ô tô theo một số tiêu chuẩn hiện hành : uận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: XD Công trình giao thông / Phan Tiến Hoàng 2005.- 99 Tr

8

Đề tài của Trần Phương Mai ( Không biết tên, nội dung đề tài )

9

Định mức tiêu hao nhiên liệu cho tổ hợp động cơ máy phát điện tập trung sử dụng trên đường sắt Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ khí / Tạ Mạnh Thắng.- 96 Tr

10

Đổi mới tổ chức quản lý khai thác và sửa chữa công trình đường bộ : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Lê Khánh Chi.- 148 Tr

11

Giải pháp công nghệ nâng cao độ bền và giảm nhẹ kết cấu chi tiết toa xe trong điều kiện Việt Nam : Luận án Tiến sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Toa xe / Đồng Xuân Thanh.- 125 Tr

12

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kênh thuệ riêng quốc tế tại trung tâm viễn thông quốc tế khu vực 1 - công ty viễn thông quốc tế : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Lớp: Quản trị kinh doanh - CH K10 / Lê Anh Đức 2005.- 125 Tr

13

Giải pháp và lộ trình phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn ở Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Đình Long 2005.- 116 Tr

14

Góp phần đánh giá và hoàn thiện hệ trình quản lý cầu đang vận dụng tại Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông - CH K / Trịnh Văn Toàn 2004.- 87 Tr

15

Hiện trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Quốc Vinh 2005.- 105 Tr

16

Hoàn thiện công tác giao khoán cho các đội công trình thuộc công ty cầu 12 - Tổng công ty XDCTGT 1 : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Xây dựng công trình giao thông CH K9 / Nguyễn Việt Dũng 2005.- 109 Tr

17

Hoàn thiện công tác hoạch định tài chính công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Lớp CH Quản trị kinh doanh / Lê Thị Ngọc Bích 2005.- 109 Tr

18

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương trong các công ty quản lý đường sắt (qua thực tiễn của công ty quản lý đường sắt Hà Hải) : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh xây dựng giao thông / Lâm Thị Dung 2005.- 155 Tr

19

Hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh xây dựng giao thông / Trần Doãn Đức 2005.- 119 Tr

20

Hoàn thiện tổ chức quản lý bến xe khách liên tỉnh - ứng dụng cho bến xe khách phía Nam Thành phố Hà Nội : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Trần Hoàng.- 98 Tr

21

Lựa chọn loại hình ghi hợp lý để nâng cao tốc độ chạy tàu : Luận án Tiến sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Đầu máy - Toa xe / Đào Trọng Chương.- 150 Tr

22

Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cầu hầm - CH K9 / Nguyễn Doãn Bính 2005.- 126 Tr

23

Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Công trình giao thông công chánh / Vũ Phương Thảo.- 103 Tr

24

Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Lớp: Quản trị kinh doanh - CH K10 / Lê Thị Thu Giang.- 126 Tr

25

Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Phạm Văn Tân.- 149 Tr

26

Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Trần Thị Quỳnh Như.- 112 Tr

27

Mối quan hệ giữ đường cao cấp với giao thông đô thị / Trần Việt Hưng.- 92 Tr

28

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng ô tô buýt trong thành phố Hà Nội : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Lê Văn Hoa 2005.- 133 Tr

29

Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cuat VNA trong môi trường hội nhập : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Thị Hải Hà.- 104 Tr

30

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Phạm Thị Bích Liễu.- 71 Tr

31

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế đầu tư xây dựng công trình giao thông / Phạm Thị Tuyết.- 142 Tr

32

Một số vấn đề về tính toán, bố trí cốt thép dự ứng lực cho cầu dầm hộp bê tông cốt thép trên đường cong : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông - CH K9 / Nguyễn Bùi Quốc Bảo 2005.- 121 Tr

33

Nâng cao hiệu quả khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải ô tô của xí nghiệp vận tải dịch vụ Hà Nội : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - máy kéo / Phạm Hùng Sơn 2005.- 103 Tr

34

Nâng cao năng lực chuyên chở đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Đà Nẵng đáp ưng nhu cầu vận chuyển giai đoạn đến năm 2020 : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Lớp :Quản Trị Kinh doanh - CH K10 / Bùi Hoàng Long 2005.- 120 Tr

35

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu và tính chất cơ lý của bê tông nhựa đến vận tốc làm việc máy đầm trong thi công mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Vũ Phi Long 2005.- 98 Tr

36

Nghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng được treo tới dao động của ô tô khách sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô / Nguyễn Văn Phương.- 96 Tr

37

Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần cấp phối cốt liệu đến đặc trưng cường độ của bê tông xi măng : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình giao thông / Nguyễn Hữu Hanh 2005.- 76 Tr

38

Nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc đoàn tàu đến sự làm việc của kết cấu nhịp cầu đường sắt : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Đầu máy toa xe / Đỗ Anh Tú 2005.- 105 Tr

39

Nghiên cứu áp dụng móng cọc ống thép dạng giếng cho kết cấu móng mố trụ cầu : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông - CH K10 / Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2005.- 117 Tr

40

Nghiên cứu các định hiệu quả khi sử dụng khí gas hóa lỏng trên ô tô con chạy xăng ở Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô - máy kéo - CH K9 / Nguyễn Hồng Quân 2006.- 74 Tr

41

Nghiên cứu các giải pháp cầu vượt hợp lý ở các nút giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, thi công trong điều kiện ban đêm và đảm bảo giao thông bình thường : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông / Nguyễn Minh Vũ 2005.- 112 Tr

42

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp vận tải đường sắt trong giai đoạn hiện nay : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Ngọc Dung.- 89 Tr

43

Nghiên cứu chế tạo bê tông nhựa nóng sử dụng bột cao su phế thải : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Hồ Tấn Quỳnh.- 71 Tr

44

Nghiên cứu đánh giá các giải pháp kết cấu, công nghệ chế tạo và thi công cầu giản thép dùng trong dự án khôi phục các cầu đường sắt tuyến Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: XD Công trình giao thông - K9 / Tạ Tuấn Dũng.- 65 Tr

45

Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của kết cấu nhịp dầm hộp bê tông dự ứng lực theo cường độ chịu uốn và chịu cắt : Luận án Tiến sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cầu - đường / Nguyễn Trọng Phú 2005.- 136 Tr

46

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế trong ngành đường sắt Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và vận tải sắt - CH K10 / Tăng Văn Dũng 2005

47

Nghiên cứu gia cố tổng hợp phối sỏi ong tỉnh Hà Tây bằng xi măng và nhủ tương nhựa trong xây dựng đường ô tô : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Sinh 2005.- 68 Tr

48

Nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các doanh nghiệp tư vấn trong ngành giao thông vận tải : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Đào Thị Thuý Liễu.- 107 Tr

49

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch cảng hàng không trong điều kiện Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Đường ô tô và sân bay - CH XDCTGT K10 / Nguyễn Đình Chung 2005.- 106 Tr

50

Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện thoại cố định tại bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Khoa 2005.- 111 Tr

51

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của văn phòng khu vực miền Bắc tổng công ty hàng không Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Minh Hiếu 2005.- 114 Tr

52

Nghiên cứu một số giải pháp đề tăng cường năng lực thông qua cho đường sắt Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Đường sắt - Lớp XD CTGT - CH K10 / Mai Xuân Tân.- 80 Tr

53

Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đường sắt Việt Nam đối với thị trường du lịch Trung Quốc : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Đăng Minh.- 117 Tr

54

Nghiên cứu một số giải pháp tăng cường khả năng cạnh tranh trong vận chuyển hành khách đường dài tuyến Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh ... : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh giao thông vận tải đường sắt / Lâm Văn Cường 2005.- 110 Tr

55

Nghiên cứu một số thông số cơ bản của đường sắt thứ hai ở Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: xây dựng đường sắt - CH K10 / Hàn Như Quỳnh 2005.- 132 Tr

56

Nghiên cứu sử dụng cát trắng vùng Quảng Bình - Quảng Trị để chế tạo bê tông xi măng dùng trong xây dựng đường ô tô GTNT : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố - Lớp XDCTGT CH K10 / Võ Hồng Sơn 2005.- 95 Tr

57

Nghiên cứu thị trường và thiết kế hệ thống Marketing mix trong công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Phi Long.- 127 Tr

58

Nghiên cứu triển khai công nghệ ứng dụng đúc dầm bê tông trên đà giáo di động phù hợp với điều kiện thi công cầu ở Việt Nam : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Công trình giao thông - CH K8 / Phạm Ngọc Vũ 2006.- 93 Tr

59

Nghiên cứu ứng dụng các lý thuyết quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hoàng Thao 2005.- 95 Tr

60

Nghiên cứu ứng dụng kết cấu ống thép nhồi bêtông vào kết cấu nhịp vòm - dầm liên hợp : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cầu hầm / Lê Trần Nam.- 84 Tr

61

Nghiên cứu về mô đun đàn hồi của bê tông asphalt làm mặt đường ô tô có xét đến đặc điểm tác dụng của tải trọng thực tế : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Đường bộ / Trần Thị Kim Dang.- 110 Tr

62

Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ Internet và giải pháp Marketing nhằm phát triển dịch vụ Internet của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông / Nguyễn Thị Thanh Nga 2005.- 102 Tr

63

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn đèn chiếu sáng phái trước của xe mô tô hai bánh : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ khí / Nguyễn Thái Hùng 2006.- 106 Tr

64

Phân tích lựa chọn công nghệ thi công móng cọc khoan nhồi đường kính lớn thích hợp trong điều kiện địa chất, thuỷ văn phức tạp : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng cầu / Nguyễn Mạnh Hùng 2005.- 155 Tr

65

Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dạng cầu dầm giản đơn BTCTDƯL khẩu độ 20 - 40m áp dụng cho các cầu trên tuyến đường Tp. Hồ Chí Minh : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông / Nguyễn Thanh Tuấn 2005.- 113 Tr

66

Phân tích thực trạng giao thông vận tải đô thị Hà Nội và xác định các vấn đề về xây dựng quy hoạch giao thông vận tải đô thị Hà Nội hướng tới sự phát triển bền vững : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hồ Anh Cương 2005.- 98 Tr

67

Phân tích, đánh giá một số vấn đề về tính toán cọc và móng cọc theo Tiêu chuẩn TCXD 208:1998 và Tiêu chuẩn 22 TCN 272 - 05 : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông / Ngô Thị Thanh Hương 2005.- 111 Tr

68

Sự làm việc của kết cấu cầu dây văng sơ đồ hai nhịp : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông - CH K8 / Nguyễn Xuân Quang 2005.- 95 Tr

69

Tổ chức công tác thống kê phân tích đối với xí nghiệp đầu máy Hà Nội phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành đường sắt Việt Nam : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Nguyễn Trần Mỹ Hạnh.- 114 Tr

70

Ứng dụng Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế / Mai Anh Tuấn 2005.- 110 Tr

71

Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa cấu kiện dầm bê tông cốt thép trong xây dựng cầu : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Ưng Thị Việt Lan 2006.- 92 Tr

72

Văn hóa doanh nghiệp, biện pháp tăng cường đối với doanh nghiệp bưu chính viễn thông : Luận án Thạc sĩ Khoa học Kinh tế - Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông / Phạm Mạnh Hùng 2005.- 107 Tr

73

Xây dựng chính sách Marketing của công ty cầu 7 Thăng Long thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng Công trình giao thông / Nguyễn Thị Bích Thủy.- 135 Tr

74

Xây dựng mô hình phần tử bậc cao ứng dụng phân tích ứng suât tập trung trong kết cấu cầu : Luận án Thạc sĩ khoa học - kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng công trình giao thông / Trần Ngọc Linh 2005.- 89 Tr

Lượt xem: 10517
 Về trang trước      Về đầu trang