DM luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ

Luận án - Luận văn cao học - Khoa Cơ Khí

(Ngày đăng: 27/09/2013 16:07:58 Ngày cập nhật: 27/09/2013 16:07:58)


  KHOA CƠ KHÍ
1  Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phanh ôtô con khi thí nghiệm trên bệ thử Maha : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Trần Ngọc Hiếu. - H. : 2012.- 54 tr.; 30 cm
2  Đánh giá ảnh hưởng góc đánh lửa sớm tới chỉ tiêu công suất và tiết kiệm của động cơ : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Thành Vinh. - H. : 2012.- 69 tr.; 30 cm
3  Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy Diesel sử dụng tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn có xét tới hao mòn mặt lăn, gờ bánh và gối đỡ động cơ điện kéo : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe / Nguyễn Đông Hải. - H. : 2012.- 198 tr.; 30 cm
4  Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy Diesel theo quan điểm thiết kế : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe / Vũ Văn Hiệp. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
5  Đánh giá kết quả kiểm tra khí thải ô tô sử dụng nhiên liệu Diesel trong trường hợp thử có tải và không tải : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Lê Nhật Nam. - H. : 2012.- 79 tr.; 30 cm
6  Đánh giá sự sai khác giữa mô hình động lực học phanh ô tô trên đường và trên bệ thử : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Đức Hương. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
7  Đề xuất tiêu chuẩn, quy trình kiểm định đèn chiếu sáng phía trước ô tô : Luận văn thạc sĩ: Cơ khí ô tô / Nguyễn Thái Dương. - H. : 2005.- 71 tr.; 30 cm
8  Điều khiển tối ưu hệ thống treo tích cực bằng Gain - Scheduling : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Hoàng Văn Lợi. - H. : 2011.- 68 tr.; 30 cm
9  Đo tiêu hao nhiên liệu động cơ đốt trong bằng thiết bị hiện đại : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Nguyễn Hoàng Giang. - H. : 2011.- 79 tr.; 30 cm
10  Khai thác thiết bị chẩn đoán kỹ thuật động cơ trên ô tô hiện đại : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Bùi Ngọc Ánh. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
11  Khảo sát  tính êm dịu chuyển động của ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Vũ Đức Cảnh. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
12  Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số đến hiệu quả phanh của xe ô tô khách sản xuất, lắp ráp tại Việt  Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Văn Biên. - H. : 2012.- 55 tr.; 30 cm
13  Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số khai thác đến dao động của xe ô tô tải ba cầu sản xuât lắp ráp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Thế Minh Hường. - H. : 2011.- 78 tr.; 30 cm
14  Khảo sát dao động của ô tô tải tự đổ tải trọng lớn : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Đình Hạnh. - H. : 2013.- 70 tr.; 30 cm
15  Khảo sát dao động xe ô tô tải 3 tấn sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
16  Khảo sát hệ cơ điện của bàn rung tương tác với hỗn hợp bê tông để xác định chế độ làm việc hợp lý của máy khi đúc cấu kiện bê tông : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đào Duy Quang. - H. : 2011.- 82 tr.; 30 cm
17  Khảo sát hiện tượng tuần hoàn công suất trên xe ô tô nhiều cầu chủ động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Văn Trường. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
18  Khảo sát tính điều khiển của ôtô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nghiêm Văn Cường. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
19  Lựa chọn tham số giảm chấn ma sát cho toa xe hàng vận dụng trên đường sắt Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật đầu máy xe lửa toa xe / Ngô Mạnh Cường. - h. : 2013.- 64 tr.; 30 cm
20  Lựa chọn thông số của hệ thống quang treo toa xe khách Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật đầu máy xe lửa toa xe / Lê Ngọc Thắng. - H. : 2011.- 53 tr.; 30 cm
21  Mô hình điều khiển hệ thống truyền lực ô tô sử dụng nguồn năng lượng kết hợp HEV : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô và máy kéo / Nguyễn Văn Quang. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
22  Mô phỏng động học ô tô tập lái : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Bá Tám. - H. : 2011.- 72 tr.; 30 cm
23  Nghiên cứu an toàn cho người trên xe khi va chạm trực diện : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Chí Dũng. - H. : 2011.- 82 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
24  Nghiên cứu ảnh hưởng của bố trí góc nghiêng bàn tay trộn đến công suất dẫn động của buồng trộn bê tông nhựa nóng : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Dương Đình Dụng. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
25  Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động đến sức chịu của con người trên ô tô khách : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Gia Thịnh. - H. : 2012.- 71 tr.; 30 cm
26  Nghiên cứu ảnh hưởng của giảm chấn thủy lực đến độ êm dịu chuyển động của ô tô khách sản xuất lắp ráp tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Phạm Minh Thành. - H. : 2012.- 73 tr.; 30 cm
27  Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu tới tính ổn định chuyển động rắn bò của giá chuyển hướng toa xe khách khổ đường 1000mm : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật đầu máy xe lửa toa xe / Nguyễn Trung Hiếu. - H. : 2013.- 72 tr.; 30 cm
28  Nghiên cứu ảnh hưởng của nội ma sát trong hệ thống treo đến dao động của ô tô : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô - máy kéo / Nguyễn Hùng Vĩnh. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
29  Nghiên cứu các thông số cơ bản bộ công tác và ứng dụng cơ điện tử giám sát quá trình thi công của thiết bị chuyên dùng mở rộng đáy cọc khoan nhồi ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đỗ Lê Huy. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
30  Nghiên cứu các thông số cơ bản của thiết bị thi công cọc xi măng đất gia cố nền đất yếu theo công nghệ trộn ướt : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Minh Nhật. - H. : 2011.- 87 tr.; 30 cm
31  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả phanh : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Trương Quốc Bảo. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
32  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hãm và xác định cự ly hãm cho phép của các đoàn tàu đang khai thác trên đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Đầu máy / Bùi Đức Phúc. - H. : 2011.- 63 tr.; 30 cm
33  Nghiên cứu chẩn đoán động cơ bằng phương pháp phân tích thành phần khí xả : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Nguyễn Danh Đức. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
34  Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế tàu nạo vét bùn cho các sông thoát nước đã kè bờ của thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Minh Đức. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm
35  Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán lắp ghép cần trục trên hệ thống phao nổi khi làm việc trên sông ngòi, kênh rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn tiến sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển / Nguyễn Hữu Chí. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
36  Nghiên cứu cơ sở khoa học trong việc tính toán thiết kế thiết bị vớt rác điều khiển bằng thủy lực dùng cho các nhà máy thủy điện ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đào Quang Khánh. - H. : 2011.- 88 tr.; 30 cm
37  Nghiên cứu đánh giá chất lượng kính ô tô sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Quang Huy. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
38  Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi và tuổi thọ mỏi của khung giá chuyển hướng và trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng trên đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe / Phạm Lê Tiến. - H. : 2011.- 144 tr.; 30 cm
39  Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn của phân xưởng làm sạch bề mặt kết cấu thép cần trục bằng buồng phun bi tại công ty Megastar E&C : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Lê Văn Thắng. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
40  Nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn của trạm bê tông nhựa nóng năng suất  80T/H trong điều kiện khai thác tại VIệt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Bùi Văn Chầm. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
41  Nghiên cứu dao động thân vỏ động cơ 1RZ tác động lên bệ máy ô tô Micro buyt Toyota Hiace : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Bùi Ngọc Thụ. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
42  Nghiên cứu đề xuất các phương án thiết kế định hình trạm chăm sóc kỹ thuật phục vụ công tác bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ xe - máy thi công cho công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Văn Hồng. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
43  Nghiên cứu điều chỉnh kết cấu của động cơ xe máy nhằm tương thích với nhiên liệu xăng sinh học có tỉ lệ cồn E100 lớn hơn 5% : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Trịnh Ngọc Sáng. - H. : 2012.- 79 tr.; 30 cm
44  Nghiên cứu điều khiển chế độ phanh và quá trình nạp của ắc quy trên ô tô Hybrid : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Phí Hoàng Trình. - H. : 2013.- 70 tr.; 30 cm
45  Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện cửa van sự cố trong hệ thống thiết bị cơ khí thủy công của nhà máy thủy điện : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Hoàng Quang Lam. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm
46  Nghiên cứu giao động của ô tô khách giường nằm 2 tầng sản xuất lắp ráp tại Việt  Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Lê Huy. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
47  Nghiên cứu giao động của xe mô tô hai bánh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Minh Mạnh. - H. : 2012.- 70 tr.; 30 cm
48  Nghiên cứu hệ thống lọc bụi khô dùng túi vải ứng dụng trong trạm trộn bê tông nhựa nóng do Việt Nam chế tạo : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Lương Trường Anh. - H. : 2011.- 137 tr.; 30 cm
49  Nghiên cứu hệ thống sấy, bảo ôn cho tháp chứa bê tông nhựa nóng của trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 104T/H dùng điện truyền nhiệt : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Lê Bình Chuyên. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
50  Nghiên cứu hệ thống sấy, bảo ôn cho tháp chứa thảm của trạm trộn bê tông nhựa nóng có năng suất 80(T/h) dùng môi chất dầu nhờn chịu nhiệt độ cao : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đặng Văn Đông. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm.
51  Nghiên cứu hệ thống treo bán tích cực điều khiển Skyhook : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Hoàng Thế Hanh. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
52  Nghiên cứu hệ thống treo thủy khí theo hướng thân thiện với đường : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Đỗ Duy Thái. - H. : 2011.- 61 tr.; 30 cm
53  Nghiên cứu hệ thống truyền lực vô cấp trên ô tô Mitsubishi lancer gala 1.6 : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Xuân Nghĩa. - H. : 2011.- 67 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
54  Nghiên cứu hư hỏng mài mòn mặt lăn và biện pháp giảm mài mòn mặt lăn bánh xe toa xe khách thế hệ 2 vận hành trên đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Toa xe / Nguyễn Văn Lâm. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
55  Nghiên cứu khảo sát chuyển động của ô tô trong quá trình phanh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Lê Đức Chung. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
56  Nghiên cứu lựa chọn các thông số của hệ thống treo nhằm nâng cao độ êm dịu chuyển động của ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Khắc Minh. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
57  Nghiên cứu lựa chọn hệ thống dẫn động hợp lý cho tang sấy vật liệu trong trạm trộn bê tông nhựa nóng có năng suất lớn : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Phùng Quang Dũng. - H. : 2011.- 61 tr.; 30 cm
58  Nghiên cứu lựa chọn và tổ chức khai thác hợp lý các máy xếp dỡ cho cảng Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Trần Anh Tuấn. - H. : 2011.- 132 tr.; 30 cm
59  Nghiên cứu mô phỏng động lực học ô tô khi va chạm : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô máy kéo / Phùng Mạnh Hùng. - H. : 2013.- 70 tr.; 30 cm
60  Nghiên cứu phương pháp tính quãng đường phanh ô tô tải có kể đến thời gian chậm tác dụng của hệ thống : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Vũ Trí Luân. - H. : 2013.- 64 tr.; 30 cm
61  Nghiên cứu phương tiện phục vụ công nghệ lao phiến dầm cầu nông thôn khẩu độ định hình nhỏ hơn hoặc bằng 5m * 3 tấn : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Bùi Văn Tuyển. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
62  Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Trương Tiến Diệu. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
63  Nghiên cứu sử dụng các thiết bị chẩn đoán động cơ ô tô hiện đại : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Trần Đức Thành. - H. : 2011.- 87 tr.; 30 cm
64  Nghiên cứu sử dụng cồn Etylic làm nhiên liệu cho mô tô, xe máy : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Đinh Quang Vũ. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
65  Nghiên cứu sự thay đổi áp lực khớp động trong quá trình làm việc của kết cấu bản lề hình thang treo bộ công tác máy khoan cọc nhồi Sany SR280R : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - Xếp dỡ / Nguyễn Văn Minh. - H. : 2013.- 79 tr.; 30 cm
66  Nghiên cứu tính năng động lực học cơ cấu treo động cơ điện kéo của đầu máy D19E vận dụng ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe / Hoàng Hữu Chiến. - H. : 2013.- 112 tr.; 30 cm
67  Nghiên cứu tính toán cần của cần trục chân đế sức nâng 40 tấn tầm với 32M theo các phương pháp khác nhau phục vụ công tác chế tạo ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máu xây dựng - Xếp dỡ / Lê Việt Anh. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
68  Nghiên cứu tính toán xác định các thông số cơ bản của máng trượt và máng con lăn trọng lực vận chuyển vật liệu rời và vật liệu khối : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - xếp dỡ / Đoàn Hữu Trường. - H. : 2011.- 74 tr.; 30 cm
69  Nghiên cứu trang bị và tổ chức khai thác hợp lý đội máy đại tu đường sắt đoạn Hà Nội - Yên Bái : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Anh Dũng. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
70  Nghiên cứu trang bị và tổ chức khai thác hợp lý đội máy đại tu đường sắt tuyến đường lồng Yên Viên - Lạng Sơn : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Xuân Anh. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
71  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự ứng lực dầm chủ cổng trục dạng dầm hộp đơn (3.2T*17m) : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Thái Sơn. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
72  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự ứng lực dầm chủ hình hộp của cầu trục một dầm (5T*10m) : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Lý Xuân Tính. - H. : 2011.- 65 tr.; 30 cm
73  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự ứng lực trong dầm chủ dạng chữ I của cổng trục một dầm (5 tấn*10m) : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Hoàng Xuân Thoại. - H. : 2011.- 68 tr.; 30 cm
74  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM/CAE trong thiết kế chế tạo khuôn mẫu cho các chi tiết nhựa trên ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Bùi Văn Hưng. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
75  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật CAD/CAM/CAE trong thiết kế, chế tạo khuôn đúc áp lực chi tiết Bottom Case của giảm sóc trước xe máy : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Tiến Sơn. - H. : 2013.- 102 tr.; 30 cm
76  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trong thiết kế bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lắp trên cần trục bánh xích : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Văn Hữu. - H. : 2011.- 71 tr.; 30 cm
77  Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản và giải pháp công nghệ chế tạo bơm thuỷ lực siêu cao áp kiểu piston hướng kính phục vụ thi công công trình giao thông thay thế nhập ngoại : Luận văn thạc sỹ Máy xây dựng xếp dỡ / Võ Hồng Duyên. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
78  Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của xe chở rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Trương Văn Toàn. - H. : 2011.- 79 tr.; 30 cm
79  Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của xe hút bùn trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - xếp dỡ / Lê Toàn Thắng. - H. : 2011.- 79 tr.; 30 cm
80  Nghiên cứu xác định một số thông số chính của vận thăng hai buồng thang hai đối trọng : Luận văn thạc sỹ Máy xây dựng xếp dỡ / Vũ Thanh Tùng. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
81  Nghiên cứu xác định quy mô trạm dừng nghỉ bên đường bộ trên tuyến quốc lộ 1A : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô - máy kéo / Trần Văn Hiệu. - H. : 2011.- 81 tr.; 30 cm
82  Nghiên cứu xác định thông số hợp lý của máy đào 1 gầu ghép bộ di chuyển bánh sắt làm việc trên đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Văn Dụng. - H. : 2011.-  133 tr.; 30 cm
83  Nghiên cứu xác định tính tương đương giữa kiểm tra chất lượng phanh trên đường và trên bệ thử : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Phạm Đức Long. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
84  Nghiên cứu xây dựng đường đặc tính mài mòn mặt lăn, gờ bánh xe toa xe khách : Luận văn thạc sỹ: Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa và toa xe / Nguyễn Văn Hùng. - H. : 2013.- 170 tr.; 30 cm
85  Nghiên cứu xe tưới nhựa đường lỏng phù hợp với dự án WB4 bảo trì mạng lưới đường ô tô tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Vũ Thanh Bình. - H. : 2011.- 97 tr.; 30 cm
86  Nghiên cứu, thử nghiệm dao động ô tô con : Luận văn thạc sĩ: Ô tô - máy kéo / Lê Quang Linh. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm
87  Nghiên cứu, thử nghiệm dao động ô tô con : Luận văn thạc sĩ: Ô tô - máy kéo / Lê Quang Linh. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm
88  Nghiên cứu, xác định ảnh hưởng của vận tốc và gia tốc va chạm đến hành khách trên xe du lịch bằng phần mềm Labview : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Trần Võ Kính. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
89  Những biện pháp nâng cao chất lượng sửa chữa ô tô quân sự trong các cơ sở sửa chữa quốc phòng : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Nguyễn Việt Hùng. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm
90  Quá trình sản xuất cơ khí với việc ứng dụng công nghệ thiết kế ngược và tạo mẫu nhanh : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Trần Ngọc Tú. - H. : 2013.- 74 tr.; 30 cm
91  Quỹ đạo chuyển động của ô tô bằng hệ thống lái tích cực : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Hữu Trường. - H. : 2010.- 70 tr.; 30 cm
92  Thực trạng và giải pháp trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ bằng nguồn vốn trong nước : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Phương. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
93  Tính toán động lực học kéo của ô tô sử dụng hộp số tự động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Bùi Quốc Khánh. - H. : 2011.- 76 tr.; 30 cm
94  Tính toán ứng suất và biến dạng của khung vỏ xe chở khách 8 chỗ ngồi khi va chạm trực diện : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Văn Ngoạn. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
95  Tính toán xác định thời gian chậm tác dụng của dẫn động phanh khí nén - thủy lực trên ô tô tải : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Trần Trung Kiên. - H. : 2011.- 54 tr.; 30 cm
96  Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống chống lắc ngang chủ động trên ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Trần Văn Công. - H. : 2013.- 71 tr.; 30 cm
97  Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống treo bán tích cực trên ô tô : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô và máy kéo / Vũ Văn Tấn. - H. : 2012.- 81 tr.; 30 cm
98  Ứng dụng lý thuyết tập mờ chuẩn đoán tình trạng kỹ thuật hệ thống lái trên xe du lịch : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Văn Tài. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
99  Ứng dụng lý thuyết tối ưu xác định một số thông số kỹ thuật của ô tô khách sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật ô tô máy kéo / Phạm Văn Việt. - h. : 2012.- 69 tr.; 30 cm
100  Ứng dụng thuật toán di truyền tối ưu một số thông số hệ thống treo ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Văn Cửu. - H. : 2013.- 88 tr.; 30 cm
101  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để chọn dây chuyền thiết bị thi công đập dâng công trình thủy điện sông Tranh 3 -  tỉnh Quản Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - xếp dỡ / Dương Hoàng Lung. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
102  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để chọn dây chuyền thiết bị thi công tuyến áp lực công trình thủy điện sông Bung 4A tỉnh Quảng Nam : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đào Thị Hương Giang. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
103  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn các thiết bị thi công hợp lý cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội (phần đường giao thông nội đô) : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng xếp dỡ / Phan Thanh Giang. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
104  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị hợp lý cho dây chuyền thi công cầu Đông Trù - thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Anh Ngọc. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
105  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị hợp lý cho dây chuyền thi công công trình đường dẫn hai đầu cầu Bến Thủy II : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Xuân Hiếu. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
106  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị hợp lý cho dây chuyền thi công công trình đường dẫn hai đầu cầu phùng : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Ngô Thị Thanh Huyền. - H. : 2011.- 97 tr.; 30 cm
107  Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị thi công hợp lý cho dự án đầu tư nâng cấp quốc lộ 50 đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường - thành phố Hồ Chí Minh đến Gò Công - Tiền Giang : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đăng Xuân Trọng. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
108  Xác định cường độ mòn má phanh của cơ cấu phanh bánh xe một số loại ô tô trong quá trình sử dụng ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ: Khai thác bảo trì ô tô, máy kéo / Trịnh Tuấn Anh. - H. : 2011.- 70 tr.; 30 cm
109  Xác định và kiểm nghiệm thời gian và tốc độ của biểu đồ chạy tàu khách thống nhất bằng phần mềm tính toán sức kéo : Luận văn thạc sĩ:Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa toa xe / Đỗ Trọng Lừng. - H. : 2011.- 128 tr.; 30 cm
110  Xây dựng hệ số phát thải của mô tô, xe máy : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Lê Anh Tú. - H. : 2010.- 146 tr.; 30 cm
111  Xây dựng mô hình mô phỏng quỹ đạo chuyển động của đoàn ô tô kéo Mooc : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Thế Quảng. - H. : 2011.- 56 tr.; 30 cm
112  Xây dựng mô hình nghiên cứu dao động của xe tải chiến thắng CT8 - 4X4 : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Dương Xuân Mỹ. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
113  Xây dựng phần mềm trợ giúp chẩn đoán kỹ thuật động cơ xe Chevrolet : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Nguyễn Xuân Khiêm. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
114  Xử lý tai nạn giao thông đường bộ : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Chu Minh Hoằng. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
115 Đề xuất tiêu chuẩn, quy trình kiểm định đèn chiếu sáng phía trước ô tô : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ khí ô tô / Nguyễn Thái Dương. - H. : 2005.- 73 tr.; 30 cm
116 Điều khiển hệ thống phanh ABS dựa trên mô hình chuyển động tổng quát của ô tô : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Cao Thanh Nam. - H. : 2010.- 78 tr.; 30 cm
117 Khảo sát ảnh hưởng của dao động ô tô đến con người : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Thị Kim Khuê. - H. : 2009.- 101 tr.; 30 cm
118 Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất hơi lốp đến độ êm dịu và an toàn chuyển động của ô tô khách : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Châm Anh. - H. : 2011.- 58 tr.; 30 cm
119 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến độ êm dịu chuyển động của ô tô khách được đóng mới ở Việt Nam : Luận án tiến sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Đặng Việt Hà. - H. : 2010.- 130 tr.; 30 cm
120 Nghiên cứu ảnh hưởng một số yếu tố kết cấu bộ phận chạy và khai thác toa xe tới khả năng làm việc của bầu dầu ổ lăn : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Toa xe / Tào Văn Chiến. - H. : 2010.- 103 tr.; 30 cm
121 Nghiên cứu các thông số cơ bản của dây chuyền thiết bị đồng bộ thi công kết cấu tầng trên cầu trong thành phố theo công nghệ lắp đẩy : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Lê Văn Phương. - H. : 2010.- 109 tr.; 30 cm
122 Nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý của lu rung mini khi thi công lớp móng đường giao thông nông thôn vùng trung du Bắc bộ : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Đào Duy Hiếu. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
123 Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán thiết kế máy ép cọc di chuyển bước lực ép P=800 tấn, phục vụ thi công nền móng công trình ở Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật Máy xây dựng xếp dỡ / Nguyễn Duy Khánh. - H. : 2013.- 171 tr.; 30 cm
124 Nghiên cứu công nghệ CDI (Common rail direct inijection) để khai thác hiệu quả loại động cơ sử dụng công nghệ này tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Khai thác bảo trì ô tô máy kéo / Nguyễn Tất Tuấn. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
125 Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định thời hạn làm việc của một số chi tiết bộ phận chạy đầu máy Diezel truyền động điện vận dụng trên đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Đầu máy xe lửa - toa xe / Nguyễn Trọng Nghĩa. - H. : 2010.- 96 tr.; 30 cm
126 Nghiên cứu động lực học và mô phỏng hệ thống truyền động thủy lực dẫn động bộ công tác của máy khoan cọc nhồi lăp trên cần trục bánh xích : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - xếp dỡ / Nguyễn Văn Nghĩa. - H. : 2013.- 133 tr.; 30 cm
127 Nghiên cứu hệ thống truyền lực vô cấp trên ô tô Mitsubishi lancer gala 1.6 : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật ô tô, máy kéo / Nguyễn Xuân Nghĩa. - H. : 2011.- 67 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
128 Nghiên cứu khả năng tích hợp của búa rung thủy lực 70 tấn được chế tạo ở trong nước với một dạng cần trục bánh xích phổ biến đang thi công trong ngành giao thông vận tải : Luận văn thạc sỹ Máy xây dựng xếp dỡ / Lê Mạnh Hùng. - H. : 2013.- 109 tr.; 30 cm
129 Nghiên cứu kiểm định hệ thống phanh ô tô có chất tải : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Vũ Dương Khuê. - H. : 2010.- 117 tr.; 30 cm
130 Nghiên cứu lựa chọn hợp lý hệ đàn hồi cho toa xe hàng Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Đầu máy - toa xe / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2010.- 107 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
131 Nghiên cứu lựa chọn hợp lý hệ đàn hồi cho toa xe khách Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật đầu máy toa xe / Phạm Ngọc Thắng. - H. : 2010.- 159 tr.; 30 cm
132 Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng máy xây dựng theo mô hình quản lý tập trung cho tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng xếp dỡ / Chu Minh Khánh. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
133 Nghiên cứu sử dụng khí thiên nhiên CNG trong ô tô buýt sử dụng dầu Diesel ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Tuấn Việt. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
134 Nghiên cứu thiết kế cải tiến bơm chân không có các thông số kỹ thuật hợp lý phù hợp với công nghệ Việt Nam lắp trên xe hút bùn chân không : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Danh Hiệp. - H. : 2010.- 86 tr.; 30 cm
135 Nghiên cứu trang bị tháp chứa thảm bổ sung cho trạm trộn BTNN "Đông Sung" Hàn Quốc 80T/H đang sử dụng tại công ty Nam Hồng, Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : 2010.- 83 tr.; 30 cm
136 Nghiên cứu ứng dụng cơ điện tử thiết kế, chế tạo thiết bị cọc xi măng đất theo công nghệ trộn khô : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng - xếp dỡ / Mai Văn Nguyện. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
137 Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy tái sinh mặt đường Wirtgen WR2400 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật máy xây dựng - nâng chuyển / Nguyễn Văn Dũng. - H. : 2011.- 132 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
138 Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của xe quét hút bụi trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Phạm Trọng Hòa. - H. : 2010.- 86 tr.; 30 cm
139 Nghiên cứu xác định đặc trưng hao mòn và đánh giá thời hạn làm việc của các chi tiết cơ bản trong động cơ lắp trên xe tải 773E của hãng Caterpillar đang sử dụng tại các mỏ than thuộc tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam - TKV : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Danh Hoàng. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm
140 Nghiên cứu xác định sức cản khi dùng lưỡi san dạng lồi để gạt phẳng nền Balát đường sắt : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Phạm Anh Tuấn. - H. : 2010.- 79 tr.; 30 cm
141 Nghiên cứu xác định sức cản khi dùng lưỡi san dạng thẳng để gạt phẳng nền Balát đường sắt : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng và xếp dỡ / Nguyễn Văn Minh. - H. : 2010.- 83 tr.; 30 cm
142 Nghiên cứu, tính toán cụm tang sấy có vỏ bảo ôn để nâng cao hiệu quả sấy đá - cát ở trạm trộn bê tông nhựa nóng : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Phạm Viết Xuân. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
143 Quy hoạch các cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô ở tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Đình Nam. - H. : 2010.- 93 tr.; 30 cm
144 Quy hoạch một số loại hình cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Trần Ngọc Tuấn. - H. : 2010.- 80 tr.; 30 cm
145 Tính điều khiển và ổn định của ô tô với hệ thống chống lắc ngang bị động : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 2009.- 72 tr.; 30 cm
146 Tính toán dao động toa xe khách theo mô hình không gian : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Toa xe / Nguyễn Thiện Dũng. - H. : 2010.- 126 tr.; 30 cm.
147 Ứng dụng logic mờ điều khiển hệ thống lái chủ động trên ô tô : Luận văn Thạc sỹ Kỹ thuật ô tô máy kéo / Mai Xuân Quanh. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
148 Vận dụng bài toán quy hoạch toán học để lựa chọn thiết bị hợp lý cho dây chuyền thi công cầu Rồng - Thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Máy xây dựng - Xếp dỡ / Lê Ngọc Định. - H. : 2010.- 128 tr.; 30 cm
149 Vận dụng bài toán quy hoạch tuyến tính để lựa chọn thiết bị hợp lý cho dây chuyền thi công công trình nâng cấp quốc lộ 53 đoạn thành phố Trà Vinh - cầu Ngang : Luận văn thạc sĩ: Máy xây dựng và xếp dỡ / Tăng Tấn Minh. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
150 Xây dựng phương pháp thử nghiệm chất lượng phanh ô tô con trong công nhận kiểu ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Cơ khí ô tô / Nguyễn Ngọc Quang. - H. : 2009.- 60 tr.; 30 cm
151 Xây dựng thuật toán điều khiển hệ thống phanh ABS : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Nguyễn Đức Trung. - H. : 2010.- 79 tr.; 30 cm
152 Xây dựng và phân tích đặc tính bơm cao áp phục vụ điều chỉnh sửa chữa : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Ô tô - Máy kéo / Bùi Tiến Sơn. - H. : 2010.- 91 tr.; 30 cm

Lượt xem: 6497
 Về trang trước      Về đầu trang