DM luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ

Luận án - Luận văn cao học - Khoa Kinh Tế

(Ngày đăng: 27/09/2013 16:29:44 Ngày cập nhật: 27/09/2013 16:29:44)


  KHOA KINH TẾ
1  Bảo toàn vốn đầu tư đầu máy tại liên hiệp sức kéo đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Bùi Trọng Thành. - H. : 2011.- 92 tr.; 30 cm
2  Các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng c\dịch vụ vận tải tại xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Phạm Ngọc Tùng. - H. : 2013.- 144 tr.; 30 cm
3  Các giải pháp cơ bản nhằm khai thác tối đa năng lực vận tải đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Toàn Thắng. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
4  Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội  theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Võ Minh Trung. - H. : 2012.- 137 tr.; 30 cm
5  Các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa khu vực Nam Bộ : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đàm Danh Trung. - H. : 2011.- 92 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
6  Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Trần Thị Thơm. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
7  Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đường sắt Việt Nam trong thị trường liên vận hành khách đường sắt quốc tế : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thị Hiên. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
8  Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng phát triển Tiến An : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Kim Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 100 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
9  Các giải pháp nâng cao năng lực thông qua cảng hàng không - áp dùng cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lưu Văn Hải. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
10  Đánh giá hiệu quả đầu tư đóng mới toa xe hàng phục vụ vận chuyển hàng hóa của đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Hữu Thành. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
11  Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tuyến Yên Viên - Ngọc Hồi : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Thị Hà. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
12  Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng tại công ty viễn thông Viettel : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Xuân Định. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
13  Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải tãi trên địa bàn tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Công Tuyền. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
14  Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách công cộng bằng ô tô - ứng dụng cho thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Việt Phương. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
15  Đề xuất các giải pháp quản lý kỹ thuật phương tiện vận tải cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Phú Toàn. - H. : 2013.- 145 tr.; 30 cm
16  Đề xuất các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại tổng Công ty CP Bia-Rượu- NGK Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hoài Nam. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
17  Đề xuất các giải pháp tổ chức sản xuất của ga Hà Nội đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách thời kỳ cao điểm : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Viết Cường. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm.
18  Đề xuất giải pháp tổ chức và quản lý mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Thái Hồ Phương. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
19  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Thành Phát : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Quang Huy. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
20  Đề xuất một số giải pháp phát triển nhân lực trong doanh nghiệp vận tải ô tô và ứng dụng tại xí nghiệp xe điện Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thắng Lợi. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
21  Đề xuất một số giải pháp quản trị rủi ro trong sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTX 319.3 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Dương Thu Hà. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
22  Đề xuất phương án tổ chức khai thác tuyến đường sắt nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Trần Văn Nguyện. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
23  Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế : Luận án tiến sỹ kinh tế / Lê Thu Sao. - H. : 2012.- 175 tr.; 30 cm
24  Đổi mới quản lý các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đo thị sử dụng nguồn vốn ODA - JICA trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Bùi Quang Trung. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
25  Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ tỉnh Ninh Bình (trên tuyến quốc lộ 1A) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Mạnh Hùng. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
26  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing tại công ty cổ phần xây dựng công trình và đầu tư 120 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Minh Thu. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
27  Giải pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông tại công ty điện thoại đông thành phố - VNPT thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thái Hương Nhu. - H. : 2011.- 138 tr.; 30 cm
28  Giải pháp hoàn thiện công tác giao khoán nội bộ tại công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Minh Hùng. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm
29  Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình tại xí nghiệp cầu 18 - Cienco 1 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Danh. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm
30  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Trần Khánh Vàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
31  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần TECCO Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Nga. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
32  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.1 : Luận văn tahcj sỹ: Quản trị kinh doanh / Hoàng Thị Thu. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
33  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Trần Thị Huệ. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
34  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Haluta : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Trương Quang Hưng. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
35  Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra - kiểm tra doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lý Trái Nghỉ. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 130 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
36  Giải pháp hoàn thiện hoạt động tư vấn của công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Kim Thoa. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
37  Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực của công ty cổ phần sản xuất và thương mại Champas đến năm 2015 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Trọng Cường. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
38  Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển đường bộ cao tốc Bắc Nam  giai đoạn 2010 - 2020 : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
39  Giải pháp làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm nhà ở tại khu đô thị 5A - Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Phước Sang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 152 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
40  Giải pháp marketing nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần khí cụ điện I (công ty VINAKIP) : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Minh Tâm. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
41  Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Kim Dưỡng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 95 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
42  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Tài chính Bưu chính tại Bưu điện thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thu Hương ; Người hướng dẫn: Trần Đức Thung : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thu Hương. - H. : 2013.- 136 tr.; 30 cm
43  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thùy Dương. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
44  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn  thông Hà Nội - tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Anh Tài. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
45  Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Phan Cao Phượng. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
46  Giải pháp nâng cao chất lượng nhà quản trị của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng Sơn Vũ : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Thạch Quang Tuấn. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
47  Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lâm Hồng Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 120 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
48  Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn quận Thủ Đức đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Huỳnh Khắc Quy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
49  Giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện vận tải hành khách công cộng cho tổng công ty vận tải Hà Nội- ứng dụng cho xí nghiệp xe buýt Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức quản lý vận tải / Nguyễn Minh Vũ. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
50  Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Hai Bà Trưng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Mai Thị Nga. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm.
51  Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Việt Tiến. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
52  Giải pháp nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh tại công ty cổ phần thời trang phát triển cao : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Thị Huyền. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
53  Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thi công cơ giới và lắp máy dầu khí : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Đức Dũng. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
54  Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải biển Cửu Long : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đặng Ngọc Tú. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
55  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong công ty cổ phần Traenco : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Ngô Thanh Tùng. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
56  Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Văn Tiến. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
57  Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Việt Anh : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lại Thị Thu Hà. - H. : 2013.- 128 tr.; 30 cm
58  Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư xây dựng VINACONEX - PVC : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Dương Viết Dũng. - h. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
59  Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Xuân Thắng. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
60  Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán và quyết toán vốn đầu tư thuộcngân sách nhà nước cho các công trình giao thông do bộ TVT quản lý : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thùy Liên. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm
61  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phạm Anh Quý. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
62  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Thái Chân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 131 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
63  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông (transmeco) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Thu Hà. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
64  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong môi trường hội nhập : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Quang Bằng. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
65  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng Sơn Tây Taxi thuộc công ty cổ phần vận tải xây dựng và thương mại Xuân Mai : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Đỗ Thành Huy. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
66  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán Việt : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Tuyết. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
67  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Hồng Minh. - H. : 2012.- 145 tr.; 30 cm
68  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong xây dựng giao thông của công ty cổ phần xây dựng và cây xanh Hà Đô : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hương. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
69  Giải pháp nâng cao năng lực dịch vụ tư vấn của viện khoa học công nghệ xây dựng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
70  Giải pháp nâng cao năng lực quản lý thi công công trình giao thông của công ty cổ phần 565 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phùng Văn Hiền. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
71  Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh NHNN&PTNT huyện Phúc Thọ : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Văn Long. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
72  Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần xây dựng nền móng Jikon : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trương Thị Thúy. - H. : 2011.- 97 tr.; 30 cm
73  Giải Pháp nâng cao sản lượng và doanh thu vận tải hành khách đối với công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội trên cơ sở số lượng toa xe khách hiện có : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
74  Giải pháp nâng cao tính tuân thủ trong kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Đái Hoàng Trọng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
75  Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ tại cục hải quan thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Bạch Đăng Vinh. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
76  Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viến thông tại viễn thông Bạc Liêu : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Văn Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 121 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
77  Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng ( Ngân hàng bán lẻ) : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Mã Ngọc Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
78  Giải Pháp phát triển logistics trong ngành đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Anh Dũng. - H. : 2011.- 87 tr.; 30 cm
79  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học công nghệ Giao thông Vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Phạm Công Thắng. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
80  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường Đại học Giao thông Vận tải đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Phạm Công Thắng. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
81  Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ giá trị gia tăng tại công ty viễn thông Viettel : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Chí Linh. - H. : 2012.- 161 tr.; 30 cm
82  Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ interne megavnn của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hoàng Mai. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
83  Giải pháp phát triển thị trường dịch vụ thông tin di động tại chi nhánh Viettel Hà Nội 2 (HNI2) : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Kiều Thái Dũng. - H. : 2011.- 130 tr.; 30 cm
84  Giải pháp phát triển thị trường thông tin di động mobifone chi nhánh Hà Giang - Tuyên Quang : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Bá Thắng. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
85  Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Hà Hồng Hà. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
86  Giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Trúc Thôn : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Trần Thị Lan Anh. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
87  Giải pháp tăng cường  công tác quản lý chất lượng dịch vụ sửa chữa phương tiện vận tải tại xí nghiệp trung đại tu ô tô Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Vũ Nhân Tiến. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
88  Giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đặng Quang Minh. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm
89  Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính tại công ty cổ phần bưu chính Viettel : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Vũ Ngọc Tú. - H. : 2011.- 137 tr.; 30 cm
90  Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Trà Vinh : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 132 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
91  Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng tại công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Lệ Quyên. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
92  Giải pháp tăng cường công tác thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 116 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
93  Giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đối với một số dịch vụ hành chính công tại sở thông tin và truyền thông Hưng Yên : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Đỗ Mạnh Hùng. - H. : 2013.- 103 tr.; 30 cm
94  Giải pháp tăng cường hoạt động marketing của tổng công ty bưu chính Việt  Nam (VNPOST) : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Thạch Thọ Năng. - H. : 2012.- 132 tr.; 30 cm
95  Giải pháp tăng cường hoạt động marketing nhằm phát triển thị trường dịch vụ internet megavnn của VNPT thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nông Hải Yến. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
96  Giải pháp tăng cường hoạt động marketing tại công ty cổ phần Á Châu : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Sâm. - H. : 2011.- 131 tr.; 30 cm
97  Giải pháp tăng cường hoạt động marketing trong vận tải hành khách tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Lê Khánh Chi. - H. : 2013.- 132 tr.; 30 cm
98  Giải pháp tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Hoàng Thị Ngọc Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 90 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
99  Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Văn Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 119 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
100  Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 136 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
101  Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ODA trong các công trình kết cấu hạ tầng giao thông do CIENCO4 thực hiện : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Việt Phương. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
102  Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Thái Quốc Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
103  Hoạch định chiến lược công nghệ thông tin cho tổng công ty điện lực miền nam giai đoạn 2011 - 2015 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Vương Hữu Ngọc. - H. : 2011.- 170 tr.; 30 cm
104  Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Lê Hoài Phong. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
105  Hoàn thiện chính sách giá vé hành khách cho Vietnam airlines sau khi gia nhập liên minh hàng không toàn cầu " Skyteam" : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Đinh Quang Toàn. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
106  Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Chung. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
107  Hoàn thiện công tác đánh giá nhân viên tại công ty điện thoại Đông thành phố : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Trần Đăng Khoa. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
108  Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc đối với nhân viên khối văn phòng tại Công ty TNHH J.K.D : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Bùi Thu Nga. - H. : 2013.- 93 tr.; 30 cm
109  Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối FPT (FDC) : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Ngọc Anh. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
110  Hoàn thiện công tác đấu thầu tại ban đầu tư và xây dựng 307 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Mạnh Dũng. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
111  Hoàn thiện công tác giao khoán của công ty cổ phần 118 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Dương Văn Thi. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
112  Hoàn thiện công tác giao nhận hàng hóa trong vận tải đa phương thức ở công ty cổ phần giao nhận kho vận Mê Linh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Đào Thị Hải Yến. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
113  Hoàn thiện công tác kế toán ga phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Dương Thị Thu Hương. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
114  Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán ASNAF Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trịnh Thị Minh Thục. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
115  Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại công ty TNHH kiểm toán ASCO : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đào Thanh Tú. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
116  Hoàn thiện công tác kiểm tra sau thông quan nhằm hạn chế gian lận thuế nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Quốc Dương. - H. : 2011.- 136 tr.; 30 cm
117  Hoàn thiên công tác lập dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng QT : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Thu Huyền. - H. : 2013.- 87 tr.; 30 cm
118  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại Công ty Cổ phần Thiên Khai : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thanh Hiệp. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
119  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Kim Nhung. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
120  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 - Cienco1 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Thùy Dương. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm.
121  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ xây dựng tầm nhìn mới : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Phan Thị Nga. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
122  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần Xây dựng Du lịch Hà Hải : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Phan THị Thanh Thủy. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
123  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Ngọc Quý. - H. : 2012.- 109 tr.; 30 cm
124  Hoàn thiện công tác lập dự án tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Vân Anh. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
125  Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu tại công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thanh Xuân. - H. : 2012.- 109 tr.; 30 cm
126  Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
127  Hoàn thiện công tác lập hồ sơ sự thầu thi công xây lắp của công ty cổ phần CAVICO xây dựng thủy điện : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Vân Khánh. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
128  Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cảng tại TEDI : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thanh Thúy. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
129  Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt : Luận văn thạc sỹ: Kinh tế xây dựng / Tạ Khắc Quý. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
130  Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế đường bộ - HECO : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thi Phương Thảo. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
131  Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả trong lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng CONSTREXIM : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Thu. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
132  Hoàn thiện công tác phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Lộc : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Kim Khánh. - H. : 2013.- 100 tr.; 30 cm
133  Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của ban quản lý dự án quận Cầu Giấy : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hồ Minh Quốc. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
134  Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại công ty cổ phần khí cụ điện I : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đoàn Thị Chung. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
135  Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hoà Phát : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Vũ Lê Thanh. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
136  Hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình các dự án đầu tư xây dựng tại đài phát thanh và truyền hình Hà nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thị Phương Nam. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
137  Hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án giao thông Nam Định : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Thị Cúc. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
138  Hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án thể thao - sở xây dựng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Nhạn. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
139  Hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
140  Hoàn thiện công tác quản lý dự án an toàn giao thông tại ban dự án an toàn giao thông đường sắt : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thúy Hạnh. - H. : 2011.- 123 tr.; 30 cm.
141  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà nước tại Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 138 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
142  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - văn phòng Quốc hội : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Đặng Đình Hiếu. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
143  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án Thanh Xuân : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Duy Tấn. - H. : 2013.- 75 tr.; 30 cm
144  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần phát triển điện bắc miền trung : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hòa. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
145  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hạnh Thu. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
146  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Phan Hoàng Chung. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
147  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty nước sạch Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : 2012.- 152 tr.; 30 cm
148  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ quốc phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đoàn Thị Bích Thu. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm.
149  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại tổng công ty đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Trần Kim Ngân. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm.
150  Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án 5 - Tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Ninh. - H. : 2013.- 121 tr.; 30 cm
151  Hoàn thiện công tác quản lý khai thác đường bộ tại công ty cổ phần quản lý  và xây dựng đường bộ 470 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phan Thị Hằng. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
152  Hoàn thiện công tác quản lý khai thác đường cao tốc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Lê Ngọc Hà. - H. : 2013.- 117 tr.; 30 cm
153  Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với vận tải đa phương thức ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Hồng Ngọc Bích. - H. : 2013.- 126 tr.; 30 cm
154  Hoàn thiện công tác quản lý nhiên vật liệu tại xí nghiệp dầu máy Vinh : Luận văn thạc sỹ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Thị Ngọc. - H. : 2013.- 100 tr.; 30 cm
155  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Thống. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 121 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
156  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong doanh nghiệp vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ: Tổ chức và quản lý vận tải / Bùi Thị Ánh Nguyệt. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
157  Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện các dự án tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Phạm Anh Tuấn. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
158  Hoàn thiện công tác quản lý thực hiện dự án xây dựng tại tập đoàn Sungroup : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đỗ Văn Dũng. - H. : 2011.- 134 tr.; 30 cm
159  Hoàn thiện công tác quản lý vận tải quân sự - ứng dụng cho đơn vị vận tải S52, quân khu 2 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Huy Thụ. - H. : 2011.- 135 tr.; 30 cm
160  Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Đức Tùng. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
161  Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty điện thoại Đông thành phố : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Anh Thứ. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
162  Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Hoàng Quang Long. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
163  Hoàn thiện công tác quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thị Trang. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
164  Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Thu Lan Hương. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm.
165  Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Tuấn Phong. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
166  Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại sở giao dịch I - Ngân hàng phát triển Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Hoài Nam. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm.
167  Hoàn thiện công tác thẩm tra dự toán tại tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Thanh Bình. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
168  Hoàn thiện công tác thẩm tra tổng mức đầu tư, dự toán công trình tại công ty TNHH giao thông vận tải : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Chu Tống Khánh Linh. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
169  Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng của công ty TNHH một thành viên thiết kế và tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
170  Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 - tổng công ty xây dựng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hồi. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm
171  Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tai công ty cổ phần đầu tư C.E.O : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
172  Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Phương Liên. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
173  Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và xây lắp 5 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hà Tuấn Dũng. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
174  Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Xuân Tuyển. - H. : 2011.- 136 tr.; 30 cm
175  Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Thị Lan Hương. - H. : 2012.- 139 tr.; 30 cm
176  Hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển dịch vụ dầu khí : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Trần Quang Hiệp. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
177  Hoàn thiện công tác tư vấn quản lý dự án tại tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Loan. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
178  Hoàn thiện đấu thầu xây lắp của ban quản lý dự án 6 - Tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Việt. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm.
179  Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Đỗ Thị Huyền. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
180  Hoàn thiện hình thức huy động vốn tín dụng của các doanh nghiệp xây dựng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Hạnh Lê. - H. : 2012.- 87 tr.; 30 cm
181  Hoàn thiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Tiến Đạt. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
182  Hoàn thiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán quốc tế PNT : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đỗ Thanh Hà. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
183  Hoàn thiện marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty liên doanh trồng và chế biến cây nguyên liệu giấy xuất khẩu : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Thúy Hằng. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
184  Hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thi Hoa. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm
185  Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đỗ Thị Thu Hà. - H. : 2011.- 130 tr.; 30 cm
186  Hoàn thiện phân tích hiệu quả đầu tư phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Văn Dũng. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
187  Hoàn thiện quản lý bảo trì đường bộ tại sở giao thông vận tải Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Quốc Ân. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
188  Hoàn thiện quản lý bảo trì đường bộ tại sở giao thông vận tải Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Phương Thanh. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
189  Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Định  đến 2020 : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Đào Tăng Định. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
190  Hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án 7 - Tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Hoàng Thị Hoa Hảo. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 105 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
191  Hoàn thiện quản lý các hợp đồng tại ban quản lý dự án nhà ga hành khách T2 - Tổng công ty cảng hàng không miền Bắc : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Vũ Hương Giang. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm.
192  Hoàn thiện quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án 6 tổng cục đường bộ : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thị Hồng Hạnh. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
193  Hoàn thiện quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đường sắt Khu vực I - Tổng Công ty đường sắt Việt Nam : Luận vưn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Thu Lan. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
194  Hoàn thiện quản lý chi phí của công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp VINA - PETRO : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Huy Bình. - H. : 2012.- 109 tr.; 30 cm
195  Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bắc Hà : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Trần Thị Quỳnh. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
196  Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án tuyến đường sắt Yên Vên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thị Phương Trang. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
197  Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện của công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Bắc 1 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Chu Thị Lan Hương. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
198  Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Đỗ Quyết Chiến. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
199  Hoàn thiện quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Mơ. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
200  Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội tại Hà Tây : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Khang. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
201  Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông, sở giao thông vận tải Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đinh Xuân Dũng. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
202  Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22 (HANDICO 22) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trương Thị Bích. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
203  Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Bắc Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Bảo Ngọc. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm.
204  Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty CP đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phúc Hà : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thị Linh. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
205  Hoàn thiện quản lý lao động - tiền lương ở công ty xây dựng công trình hàng không - ACC/BQP : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Tuấn Việt. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
206  Hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng giao thông nông thôn của huyện Thanh Trì - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hải Hà. - H. : 2011.- 136 tr.; 30 cm
207  Hoàn thiện quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn huyện Văn Giang - Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đặng Thị Kim Thương. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
208  Hoàn thiện quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Văn Học. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
209  Hoàn thiện quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Mạnh Hà. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
210  Hoàn thiện quản lý thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng tại viện kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thị Thủy. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
211  Hoàn thiện quản trị tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Thành Đô : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thị Tuyết. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm
212  Hoàn thiện thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng TMCP quân đội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
213  Hoàn thiện tổ chức ban quản lý các dự án đường thuỷ nội địa phía Bắc : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thanh Trung. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
214  Hoàn thiện tổ chức quản lý bến xe khách ứng dụng cho bến xe thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thanh Phương. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
215  Hoàn thiện việc lập và ban quản lý giá thành xây dựng các công trình tại công ty cổ phần xây dựng - cơ khí Tân Bình TANIMEX (TANICONS) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Trương Chí Cường. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
216  Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 565 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phan Lê Như Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 104 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
217  Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhận sự tại công ty TNHH HAIVINA : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Bùi Thị Thía. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
218  Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý đường sắt Thanh Hóa (công ty quản lý đường sắt Thanh Hóa) : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Cao Huy Cương. - H. : 2012.- 79 tr.; 30 cm
219  Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng công trình tại kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Lê Tâm Tình. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
220  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí thực hiện đầu tư tại ban quản lý dự án các cầu Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đồng Thị Thanh Hà. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
221  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đỗ Nguyên Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 79 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
222  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần đầu tư dầu khí toàn cầu : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lương Văn Ngọc. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm
223  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý xây dựng, sửa chữa các công trình của cục phục vụ ngoại giao đoàn : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Đặng Nguyệt Minh. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
224  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty quản lý bay miền Bắc : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Đắc Ngọc. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
225  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần may Sơn Hà : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Chung. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
226  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng khu Bắc - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phùng Tuấn Anh. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
227  Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Phạm Thị Thanh Nhàn. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
228  Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Liêu Thị Trường Xuân. - H. : 2011.- 131 tr.; 30 cm
229  Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Nam Lương. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
230  Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức quản lý khai thác công trình giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Trọng Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 130 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
231  Một số giải pháp hoàn thiện việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm thời trang của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Hoàng Dương : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Bùi Anh Châu. - H. : 2013.- 90 tr.; 30 cm
232  Một số giải pháp huy động và sử dụng vốn của công ty cổ phần cơ khí xây dựng 121 - Cienco 1 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đinh Thị Quỳnh Khanh. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
233  Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn trong nước tại Ban QLDA 2 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Lê Minh Ngọc. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
234  Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đinh Cao Thịnh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 96 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
235  Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Phú : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng kinh tế / Đặng Thị Minh Thúy. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
236  Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Sơn Tây : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Việt Hà. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
237  Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của phòng tài chính - kế hoạch Sơn Tây : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Vương Tuấn Anh. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
238  Một số giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Quốc Việt. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
239  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều hành vận tải của đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Thanh Hải. - H. : 2011.- 76 tr.; 30 cm
240  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
241  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hà Hữu Khương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 105 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
242  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng giao thông đường bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 đến 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Ngô Tấn Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 134 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
243  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần đầu tư phát triển gas đô thị : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thanh Thủy. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
244  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần tư vấn đường cao tốc Việt Nam (VECC) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Kim Huệ. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
245  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác phương tiện trong doanh nghiệp vận tải ô tô và ứng dụng tại trung tâm vận tải đối ngoại V75 - bộ ngoại giao : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thị Bằng. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm
246  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của  công ty cổ phần xây lắp và cơ khí cầu đường : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Lan Hương. - H. : 2012.- 83 tr.; 30 cm
247  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Bùi Thu Lan. - H. : 2013.- 90 tr.; 30 cm
248  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - tổng công ty xây dựng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Huy Pha. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
249  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây ắp điện công nghiệp : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Thị Hà. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
250  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty thi công cơ giới 1 (MCC1) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Hữu Cầu. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm
251  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải hàng hóa đường sắt khi chuyển sang tổ chức mới : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Hải Việt. - H. : 2011.- 92 tr.; 30 cm
252  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội khi chuyển sang tổ chức mới : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Minh Trí. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm
253  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực trong doanh nghiệp vận tải ô tô và ứng dụng tại công ty cổ phần vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Bùi Thị Len. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
254  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Hương Giang : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đào Tất Hà. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
255  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp - tổng công ty xây dựng Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Kim Quy. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
256  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 246 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Chu Minh Anh. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
257  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn Thành Công : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Đức Kiên. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
258  Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng đường bộ Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Thị Tuyết Mai. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
259  Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần cầu 11 Thăng Long : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Hoàng Đức Lân. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
260  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô liên tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Hồng Chuyên. - Hồ Chí Minh : 2011.- 90 tr.; 30 cm
261  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần kiến trúc Phục Hưng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Đức Minh. - H. : 2013.- 158 tr.; 30 cm
262  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Tấn Phát : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Chu Thị Thùy Anh. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
263  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần xây lắp thủy sản II - thuộc tổng công ty Thủy sản Việt Nam : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Võ Lê Duy Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 119 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
264  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP ĐT&TMQT Huy Hoàng : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Cao Lệ Huyền. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
265  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty kiểm toán AAFC : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Phương. - H. : 2011.- 87 tr.; 30 cm
266  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty cổ phần xây dựng số 21 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phùng Khắc Nhuận. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
267  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Thị Thùy Dương. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
268  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng công trình hàng không - ACC : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm.
269  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần cơ khí 4 và xây dựng Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Trung Thành. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
270  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 419 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Tiến Tài. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
271  Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty TNHH thương mại và xây dựng Thành Đạt : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Quang Hòa. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
272  Một số giải pháp nâng cao năng lực chuyên chở khu đoạn Huế Đà Nẵng đến năm 2025 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Tô Quang Khiêm. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
273  Một số giải pháp nâng cao năng lực của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Nhàn. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
274  Một số giải pháp nhằm giảm thất thoát, lãng phí đối với các dự án đầu tư xây dựng trong quân đội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
275  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Bệnh viện đa khoa Sơn Tây : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Oanh. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
276  Một số giải pháp nhầm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên khoa quản lý kinh doanh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Phương Tú. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm
277  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần khí cụ điện I : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đặng Thị Minh Loan. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
278  Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH một thành viên Khách sạn Du lịch Thắng Lợi : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Chử Mạnh Thăng. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm
279  Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vận tải đường bộ quốc tế bằng ô tô giữa Việt Nam - Lào : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Hoàng Anh. - H. : 2012.- 132 tr.; 30 cm
280  Một số giải pháp phát triển bền vững hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Phú Yên đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Nguyễn Nguyên Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 132 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
281  Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho trường Đại học công nghiệp Việt Hung giai đoạn 2011-2020 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Trọng Việt. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
282  Một số giải pháp quản lý thu bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Việt Hưng. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
283  Một số giải pháp tăng cường quản lý hành lang an toàn trên các đường quốc lộ : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Anh Dũng. - H. : 2012.- 150 tr.; 30 cm
284  Một số giải pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Cù Minh Đạo. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 146 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
285  Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Thị Vân. - H. : 2011.- 124 tr.; 30 cm
286  Một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu đối với tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Dương Đình Dũng. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
287  Nâng cao chất lượng công tác quản lý lao động - tiền lương trong công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Vương Phương Thảo. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
288  Nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Trần Trọng Anh. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
289  Nâng cao chất lượng phân tích tài chính các dự án đầu tư xây dựng cảng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hà An. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
290  Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển đô thị : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Mai Thị Nga. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
291  Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp tại công ty cổ phần xây lắp máy điện nước và xây dựng : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Vũ Thị Thanh Hương. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
292  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần bến xe và dich vụ vận tải Đồng Nai : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thị Thủy. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
293  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công trình giao thông Hưng Yên : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Bình. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm
294  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần công trình giao thông Hưng Yên : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Bình. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm
295  Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Hồng Đức. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
296  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đường sắt tuyến Hà Nội - Lào Cai : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Nguyễn Chiến. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
297  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh vận tải của doanh nghiệp vận tải đường sắt trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Ngọc Sơn. - H. : 2013.- 129 tr.; 30 cm
298  Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành đường sắt trong vận tải hành khách tuyến Hà Nội - Sài Gòn : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Thanh Hà. - H. : 2011.- 135 tr.; 30 cm.
299  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần Đạt Phương : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Ngọc Sơn. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
300  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đinh Hữu Hà. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
301  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần đầu xây dựng và phát triển nông thôn : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Nga. - H. : 2011.- 124 tr.; 30 cm
302  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông Đà 909 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phan Thị Minh Chi. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
303  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
304  Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh quốc tế Vinacomex - Taisei (VINATA) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Công Hòa. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
305  Nâng cao năng lực cạnh tranh tuyến Hà Nội - Lào Cai trong vận chuyển hành khách : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Bùi Tiến Thiêm. - H. : 2011.- 135 tr.; 30 cm
306  Nâng cao năng lực hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 9 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Yến Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 108 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
307  Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, ứng dụng cho thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Anh Trường. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
308  Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kiến trúc hai cộng một : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vi Hải Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 125 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
309  Nâng cao tính an toàn trong điều hành vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Phạm Văn Đãng. - H. : 2012.- 143 tr.; 30 cm
310  Nâng cao tính an toàn trong điều hành vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Phạm Văn Đãng. - H. : 2012.- 139 tr.; 30 cm
311  Nghiên cứ giải pháp về vốn đầu tư khai thác cảng biển Việt Nam : Luận án tiến sỹ kinh tế / Bùi Bá Khiêm. - H. : 2012.- 162 tr.; 30 cm
312  Nghiên cứu áp dụng mô hình "5 khoảng cách" để phân tích đánh giá chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe bus ở Hà Nội/ : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Minh Hiếu. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
313  Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực cho hệ thống siêu thị Lan Chi - công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Chi : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Thị Mơ. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
314  Nghiên cứu các giải pháp marketing để phát triển thị trường vận tải taxi - ứng dụng cho công ty cổ phần tập đoàn Mai linh Đông Bắc Bộ : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Phan Thị Phương Lê. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
315  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần may Sơn Hà : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Bùi Thị Dâu. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
316  Nghiên cứu các giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng xe buýt ở thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Quang Tuyến. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
317  Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước để phát triển hệ thống vận tải hành khách bằng ô tô ở tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Thị Liễu. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
318  Nghiên cứu các giải pháp quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách bằng ô tô ở tỉnh Cao Bằng : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nông Thị Huệ. - H. : 2013.- 106 tr.; 30 cm
319  Nghiên cứu các giải pháp tăng cường quản lý vận tải hành khách công cộng bằng ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Dương Thu Hà. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
320  Nghiên cứu các giải pháp trợ giá và phương pháp phân bố vé tháng liên tuyến cho vận tải hành khách công cộng  bằng xe buýt ở Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Thị Ngọc Hà. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
321  Nghiên cứu các nguồn thu từ người sử dụng đường bộ ở Việt Nam : Luận án tiến sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Văn Dũng. - H. : 2011.- 171 tr.; 30 cm
322  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải trên đường sắt Việt Nam đến năm 2030 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Bùi Anh Tuyên. - H. : 2011.- 133 tr.; 30 cm.
323  Nghiên cứu cách xác định thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Thu Hương. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
324  Nghiên cứu chính sách gía cước vận chuyển hành khách của Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Tạ Hữu Tuấn. - H. : 2013.- 103 tr.; 30 cm
325  Nghiên cứu đánh giá hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở các đô thị Việt Nam : Luận án tiến sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Văn Điệp. - H. : 2011.- 167 tr.; 30 cm
326  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe khách Sài Gòn : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Duy Anh. - Hồ Chí Minh : 2011.- 91 tr.; 30 cm
327  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Hoàn. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm
328  Nghiên cứu đề xuất cấu trúc vốn thích hợp nhằm giảm chi phí sử dụng vốn tại công ty cổ phần sữa Việt nam (Vinamilk) : Luận văn thạc sỹ  Kinh tế xây dựng / Đỗ Thị Thu Thủy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 112 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
329  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Minh Ngọc. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
330  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tư vấn thiết kế xây dựng cơ sở hạ tầng của viện tư vấn xây dựng tổng công ty xây dựng Trường Sơn : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Trung Hiếu. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
331  Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thủy. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
332  Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
333  Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Đình Hùng. - H. : 2012.- 145 tr.; 30 cm
334  Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Tươi. - H. : 2011.- 128 tr.; 30 cm
335  Nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động vận tải hành khách - Áp dụng cho Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Khuất Minh Hiển. - H. : 2013.- 93 tr.; 30 cm
336  Nghiên cứu giải pháp đầu tư để khai thác tiềm năng du lịch Lâm Đồng : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trương Duy Bảo. - H. : 2012.- 138 tr.; 30 cm
337  Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông vận tải tại ban quản lý dự án Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Tuấn. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
338  Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông vận tải tại ban quản lý dự án Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Tuấn. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
339  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Đức Hạnh. - H. : 2013.- 121 tr.; 30 cm
340  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải cho tổng công ty vận tải Hà Nội : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Văn Ngọc. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm.
341  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm kỹ thuật đường bộ II - khu quản lý đường bộ II : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Thị Mỹ Hà. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
342  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Hoàng Sơn. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
343  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của công ty điện thoại Đông thành phố trên địa bàn Quận Thủ Đức : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Phước Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 125 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD )
344  Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng trúng thầu trong công tác lập hồ sơ dự thầu của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Khương Thanh Vân. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
345  Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty xây dựng công trình giao thông 829 - tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
346  Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản trị của nhà quản trị tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Lê Anh Tú. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
347  Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực vận tải hàng hóa tuyến Hà Nội - Lào Cai của ngành đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Đoàn Trọng Ninh. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
348  Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng giao thông 208 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Huệ. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
349  Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trịnh Quang Trung. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm
350  Nghiên cứu giải pháp quản trị cho vay dự án giải quyết việc làm của ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Thanh Bình. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm
351  Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách đường thủy nội địa - ứng dụng cho tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Hà Thị Bông. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm
352  Nghiên cứu hoàn thiện công tác giao khoán giữa công ty - đội thi công nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cổ phần xây dựng công trình 120 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Dương Đức Chung. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
353  Nghiên cứu hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo VNA : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thị Tâm Thành. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm
354  Nghiên cứu hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức hải quan đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Quốc Huy. - H. : 2012.- 155 tr.; 30 cm
355  Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Mai Văn Cường. - H. : 2011.- 120 tr.; 30c
356  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Thăng Long - T.D.K : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Ngô Thị Thu Hương. - H. : 2011.- 139 tr.; 30 cm
357  Nghiên cứu lựa chọn ga trên tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Vinh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải  đường sắt / Nguyễn Đức Trọng. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
358  Nghiên cứu Maketing dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô - ứng dụng tại Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức : Luận văn thạc sỹ: Tổ chức và quản lý vận tải / Hoàng Phương Thanh. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
359  Nghiên cứu mô hình hoạch định chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông : Luận án tiến sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Phú Cường. - H. : 2012.- 168 tr.; 30 cm
360  Nghiên cứu một số biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Phạm Quang Hạnh. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
361  Nghiên cứu một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí chế tạo máy Vĩnh Hưng Phát : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Thanh Trân. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
362  Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Austdoor : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Đăng Quang. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
363  Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Ngô Quyền - thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Long. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
364  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách - áp dụng cho tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines) : Luận văn thạc sĩ:Tổ chức quản lý vận tải / Nguyễn Việt Tuấn. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
365  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà đất COTEC : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Thế Anh. - H. : 2012.- 134 tr.; 30 cm
366  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Thiều Thị Định. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
367  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm An Vượng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Bùi Ngọc Mai. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
368  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Hưng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Phương Tuyến. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
369  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai linh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Thanh Hải. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
370  Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của trung tâm tư vấn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong lĩnh vực tư vấn giám sát các công trình giao thông vận tải : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trương Văn Hiếu. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
371  Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp vận tải hoạt động trên các tuyến xe buýt kế cận ở tổng công ty vận tải Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Công Tài. - H. : 2013.- 112 tr.; 30 cm
372  Nghiên cứu một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa thủ đô Hà Nội qua khảo sát một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Ngô Thị Thanh. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
373  Nghiên cứu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Vietnam : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Bùi Thị Thúy Hòa. - H. : 2011.- 124 tr.; 30 cm
374  Nghiên cứu một số giải pháp tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Thái Xuân. - H. : 2011.- 130 tr.; 30 cm
375  Nghiên cứu phát triển bền vững cơ sở hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long : Luận án tiến sĩ: Kinh tế xây dựng / Đặng Trung Thành. - H. : 2011.- 187 tr.; 30 cm
376  Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Petrolimex / Hoàng Thị Thanh Minh. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
377  Nghiên cứu phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu sửa chữa lớn toa xe trên đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Phan Trung Nghĩa. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
378  Nghiên cứu phương pháp xác định nhu cầu và giải pháp phát triển giao thông tĩnh đô thị : Luận án tiến sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Thị Lan Hương. - H. : 2011.- 163 tr.; 30 cm
379  Nghiên cứu quy hoạch phát triển mạng lưới trạm dừng nghỉ đường bộ ở Việt Nam đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Đỗ Công Thủy. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
380  Nghiên cứu quy hoạch vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Dư Khánh Thắng. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
381  Nghiên cứu sử dụng đất trong phát triển giao thông đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Trần Quang Phú. - H. : 2011.- 183 tr + phần phụ lục; 30 c
382  Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nhân lực cho công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Hà Xuân Kiểm. - H. : 2011.- 145 tr.; 30 cm
383  Nghiên cứu ứng dụng internet marketingtrong kinh doanh dịch vụ gia tăng giá trị của công ty cổ phần INET : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Triệu Thị Phương Thảo. - H. : 2011.- 150 tr.; 30 cm
384  Nghiên cứu về cổ phần hóa công ty vận tải hàng hóa đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Phạm Hương Thùy. - H. : 2011.- 130 tr.; 30 cm
385  Nghiên cứu việc huy động và sử dụng vốn từ hệ thống ngân hàng của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường sắt khi tiến hành hạch toán độc lập : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm.
386  Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh công ty cổ phần bưu chính Viettel giai đoạn 2011 - 2020 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Cao Đình Ngân. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
387  Nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản transland giai đoạn 2010 - 2015 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Quang Anh. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
388  Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển của công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Lê Văn Định. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
389  Nghiên cứu xây dựng giá thành vận tải hành khách đường sắt khi chuyển đổi mô hình hạch toán : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Thị Trang. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
390  Nguyên cứu hiệu quả dự án đầu tư của công tty TNHH một thành viên xây dựng công trình 507 - tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Thân Thị Thảo Nguyên. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
391  Phân tích - đánh giá Dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị Nam Hồ Tây - Ngọc Khánh - Láng Hòa Lạc - Ba Vì (TP. Hà Nội) : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Lâm Thúy Quỳnh. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
392  Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phương Tuấn Anh. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
393  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở và văn phòng cho thuê nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư ở công ty cổ phần xây dựng số 1 - Vinaconex 1 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đoàn Đức Thuận. - H. : 2011.- 135 tr.; 30 cm
394  Quản lý rủi ro tài chính các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có thu : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Võ Văn Phước. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 114 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
395  Quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng cơ bản của tổng công ty  tư vấn xây dựng Việt Nam (áp dụng tại công trình 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vương Ngọc Hoàng. - H. : 2012.- 81 tr.; 30 cm
396  Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Ba Vì- thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Thị Thanh Huệ. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
397  Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Nguyễn Minh Đức. - H. : 2012.- 117tr.; 30 cm
398  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh- ứng dụng cho tỉnh Gia Lai : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Hữu Quế. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
399  Tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH FERROLI INDOCHINA : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Anh Duy. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
400  Thực trạng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện Ba Vì thành phố Hà Nội đến năm 2020 theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Chu Huy Phương. - H. : 2013.- 123 tr.; 30 cm
401  Ứng dụng marketing để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách ga Sài Gòn : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và  quản lý vận tải / Nguyễn Thị Hải Hà. - Hồ Chí Minh : 2011.- 105 tr.; 30 cm
402  Vai trò của nhà nước đối với giải quyết việc làm cho người  bị thu hồi đất trong quá trình đô thị hóa ở thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đỗ Quang. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
403  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần may Sơn Hà đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Hà Thị Thúy Quỳnh. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
404  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xây dựng Ba Vì đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Hoàng Trúc Phong. - H. : 2013.- 139 tr.; 30 cm
405  Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Đào giai đoạn 2011 - 2015 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đinh Thị Hà Giang. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
406  Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần sản xuất vật liệu và xây dựng công trình 115 giai đoạn 2011 - 2015 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Trần Hồng Ngọc. - H. : 2012.- 103 tr.; 20
407  Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Trần Vũ Quảng. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
408  Xây dựng chiến lược kinh doanh thép của Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Quốc Đông. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
409  Xây dựng chiến lược phát triển cho tổng công ty thép Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Thị Thu Huyền. - H. : 2012.- 134 tr.; 30 cm
410  Xây dựng chiến lược phát triển viện bơm và thiết bị thủy lợi giai đoạn 2011 - 2020 : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Lê Thị Phi Yến. - H. : 2011.- 85 tr.; 30 cm
411  Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển giai đoạn 2012-2017 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Đoàn Thanh Tuấn. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
412  Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt - ratraco : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Hoàng Ngọc Tùng. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
413  Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần 565 đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Xuân Vinh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 111 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
414  Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên tại công ty cổ phần tài chính HF : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Phan Lê Mỹ Hạnh. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
415  Xây dựng hệ thống quản lý nhân lực theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đại Phát : Luận văn thạc sỹ kinh tế / Trần Trọng Tính. - H. : 2012.- 192 tr.; 30 cm
416  Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động chế biến tại các khách sạn trong Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hữu Thủy. - H. : 2011.- 131 tr.; 30 cm
417  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giang : Luận văn thạc sĩ: Quản trị kinh doanh / Đậu Thị Thu Hằng. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
418 Các giải pháp hoàn thiện văn hóa ứng xử cho nhân viên trực tiếp phục vụ hành khách trên tàu và dưới ga trong ngành đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Thị Như Ngọc. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
419 Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh vận tải hành khách của công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội tuyến đường sắt địa phương phía Bắc : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Khánh Nam. - H. : 2013.- 148 tr.; 30 cm
420 Các giải pháp nâng cao sản lượng vận chuyển hàng hóa liên vận đường sắt quốc tế tuyến Hà Nội - Đồng Đăng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Ngô Trọng Đoàn. - H. : 2010.- 81 tr.; 30 cm
421 Các giải pháp nhằm thu hút tối đa hành khách đi tàu đối với Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Vũ Đình Kiên. - H. : 2013.- 124 tr.; 30 cm
422 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực hệ chạy tàu ga thuộc Công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội ( Công ty VTHKĐS HN) : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Huy Đông. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
423 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt - áp dụng cho công ty cổ phần vận tải Đại Uy : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Tiến Hưng. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
424 Đổi mới công tác tiền lương của CBCNV hệ nhà ga đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Nguyễn Đức Thành. - H. : 2010.- 92 tr.; 30 cm
425 Dự báo nhu cầu vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải / Huỳnh Kinh Luân. - H. : 2009.- 89 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
426 Giải pháp đẩy nhanh công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng công trình tại tập đoàn Nam Cường : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Phương Lan. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
427 Giải pháp hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Ba Vì - thành phố hà Nội : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Vũ Hoàng Thanh. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
428 Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân sự  tại công ty cổ phần tư vấn giao thông : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lâm Hải Hà. - H. : 2013.- 82 tr.; 30 cm
429 Giải pháp kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thu Hằng. - H. : 2010.- 123 tr.; 30 cm
430 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Hoàng Hải Sơn. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
431 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần vận tải và thuê tàu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hải Vân. - H. : 2010.- 95 tr.; 30 cm
432 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại cảng hàng không Quốc tế Nội Bài - ứng dụng cho xí nghiệp vận tải ô tô hàng không Nội Bài : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Xuân Mạnh. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
433 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Mạnh Thường. - H. : 2013.- 102 tr.; 30 cm
434 Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ISO vào công tác cải cách hành chính của tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Hải Vinh. - H. : 2010.- 114 tr.; 30 cm
435 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các công trình xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đặng Thế Hiến. - H. : 2010.- 97 tr.; 30 cm
436 Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư Văn Phú : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đàm Thị Hồng Thắm. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
437 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng Lũng Lô - Bộ Quốc Phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng giao thông / Trần Thanh Cương. - H. : 2010.- 143 tr.; 30 cm.
438 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trịnh Tuấn Đông. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
439 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Chu Ngọc Oai. - H. : 2013.- 106 tr.; 30 cm
440 Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của công ty cổ phần MCO Việt Nam thuộc Tổng Công ty Xây dựng đường thủy : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lê Thị Thu Hà. - H. : 2010.- 97 tr.; 30 cm
441 Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Trần Thị Mừng. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
442 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Bùi Thị Ngọc Lan. - H. : 2010.- 139 tr.; 30 cm
443 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Tổng Công ty công trình đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Thanh Tuấn. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
444 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Ngọc. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
445 Giải pháp quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đặng Thị Kim Huế. - H. : 2010.- 129 tr.; 30 cm
446 Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ Viễn thông tại Công ty Điện thoại Hà Nội 3 - Viễn thông Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Ngô Văn Nhu. - H. : 2013.- 129 tr.; 30 cm
447 Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Dương Hữu Tuyến. - H. : 2009.- 120 tr.; 30 cm
448 Giải pháp tăng cường công tác quản lý và sử dụng quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Phạm Thị Hương Thảo. - H. : 2010.- 98 tr.; 30 cm
449 Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco1) : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Anh Dũng. - H. : 2010.- 94 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD
450 Hoàn thiện công tác điều hành vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Xuân Huy. - H. : 2010.- 98 tr.; 30 cm
451 Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc Nhà nước huyện Ba Vì : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Kiều Thúy Hoa. - H. : 2013.- 117 tr.; 30 cm
452 Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản áp dụng tại công ty TNHH kiểm toán VACO : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Bảo Anh. - H. : 2010.- 113 tr.; 30 cm
453 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại công ty cổ phần tư vấn Phú Thái : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Liên. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
454 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hiền. - H. : 2010.- 116 tr.; 30 cm
455 Hoàn thiện công tác lập dự toán công trình tại công ty cổ phần kiến trúc Vina- Petro : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Thị Dung. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
456 Hoàn thiện công tác lập giá dự thầu xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Đặng Thanh Dung. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
457 Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Bùi Hương Giang. - H. : 2013.- 102 tr.; 30 cm
458 Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư tại tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Bùi Thái Hòa. - H. : 2013.- 117 tr.; 30 cm
459 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn T&T : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thanh Hương. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm.
460 Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại tập đoàn Nam Cường : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hậu. - H. : 2010.- 134 tr.; 30 cm
461 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22 (Handico 22) : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Trương Thị Bích. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm.
462 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại trường Đại học Giao thông Vận tải : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Mai Anh. - H. : 2010.- 110 tr.; 30 cm
463 Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý các dự án công trình giao thông Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Hồng Hà. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
464 Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Trẩn Thúy Hằng. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm.
465 Hoàn thiện công tác quản lý thanh quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm.
466 Hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Vũ Xuân Hoàng. - H. : 2010.- 124 tr.; 30 cm
467 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn lực tại công ty viễn thông Lào : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh BCVT / Nambouth Samlane = Enterprise ò telecommunications Lao (ETL). - H. : 2010.- 117 tr.; 30 cm
468 Hoàn thiện công tác thanh quyết toán hợp đồng xây dựng ( áp dụng tại ban quản lý dự án - Công ty viễn thông liên tỉnh) : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thùy Dương. - H. : 2011.- 160 tr.; 30 cm.
469 Hoàn thiện công tác tổ chức vận tải chuyển container trên đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Hàn Minh Việt. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
470 Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước trên góc độ chủ đầu tư : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Minh Hải. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
471 Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Vũ Thu Vân. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
472 Hoàn thiện quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại trường Đại học Giao thông Vận tải : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Tài Duy. - H. : 2010.- 117 tr.; 30 cm
473 Hoàn thiện quản lý hợp đồng xây dựng trong tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đoàn Thị Bé Hà. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
474 Hoàn thiện tổ chức quản lý của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Bích Ngọc. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm.
475 Hoạt động nhà quản trị doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Thái Hưng. - H. : 2010.- 142 tr.; 30 cm.
476 Hoạt động tài chính và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty CP ĐTXD PTN số 7 Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Ngân. - H. : 2010.- 127 tr.; 30 cm
477 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại TKL- Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Quách Chí Lâm. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
478 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của viện khoa học và công nghệ GTVT : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đào Thị Nguyên Nhung. - H. : 2010.- 106 tr.; 30 cm
479 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vườn thú Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thị Ngọc Thùy. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
480 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Phú : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Thanh Minh. - H. : 2011.- 112 tr + phần phụ lục; 30 cm.
481 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận án tiến sĩ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lê Mạnh Tường. - H. : 2010.- 180 tr.; 30 cm
482 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bất động sản của công ty cổ phần bất động sản Thế kỷ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Phạm Trung Thành. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
483 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh  công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lại Quang Vinh. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm.
484 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng giao thông và thương mại 124 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Thủy. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm.
485 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần đầu tư Archi : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Sen. - H. : 2013.- 102 tr.; 30 cm
486 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng số 2- VINACONEX : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Xa Linh Tôn. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
487 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty Mai Linh Express trong ngành vận tải hành khách tuyến cố định : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Thái Thị Ánh Tuyết. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
488 Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sông Đà- Thăng Long : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Đỗ Đắc Minh. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
489 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Hà Văn Quảng. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
490 Nâng cao chất lượng công tác kế toán quản trị trong doanh nghiệp vận tải đường sắt : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Trần Ngọc Lâm. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
491 Nâng cao chất lượng lập giá dự án thầu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng công trình giao thông 875 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Như Quỳnh. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm.
492 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc. - H. : 2010.- 118 tr.; 30 cm
493 Nâng cao khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu xây dựng của công ty Trường Thành Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Quỳnh Anh. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm.
494 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cầu 12 trong đấu thầu xây dựng : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lê Công An. - H. : 2010.- 102 tr.; 30 cm
495 Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Him Lam hạ tầng : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Trần Thanh Hải. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
496 Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận tải ô tô trong chuỗi cung ứng Logistics-áp dụng cho công ty Logitem NO2 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Văn Quyền. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
497 Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty liên doanh công trình Hữu Nghị : Luận văn thạc sĩ: Kinh tế xây dựng / Hoàng Thị Hồng Nhung. - H. : 2013.- 100 tr.; 30 cm
498 Nghiên cứu ảnh hưởng của gói dịch vụ viễn thông đến nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của khách hàng và đề xuất một số gói dịch vụ viễn thông cho VNPT : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh BCVT / Nguyễn Thị Phương Dung. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
499 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của công ty dịch vụ công ích quận Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2010-2020 : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Hữu Nhân. - H. : 2010.- 97 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
500 Nghiên cứu chuyển đổi mô hình hạch toán kế toán công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Lương Văn Chiến. - H. : 2010.- 113 tr.; 30 cm
501 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Cao Đăng Thuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 104 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
502 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển mạng lưới tuyến xe buýt trong hệ thống phương thức vận tải hành khách công cộng của thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Hà Thanh Tùng. - H. : 2010.- 114 tr.; 30 cm
503 Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý vận tải đường bộ trong hoạt động du lịch ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Văn Giang. - H. : 2010.- 93 tr.; 30 cm
504 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Lê Hữu Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh :2010.- 114 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
505 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bến xe ô tô khách trên địa bàn thành phố Hà Nội ứng dụng cho bến xe Yên Nghĩa : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Thị Kim Thanh. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
506 Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần xây dựng số 2 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Dương Hồng Điệp. - H. : 2011.- 92 tr.; 30 cm.
507 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) trong bối cảnh hội nhập WTO : Luận văn thạc sỹ khoa học kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Lê Thùy Linh. - H. : 2009.- 113 tr.; 30 cm
508 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Vũ Anh Tú. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
509 Nghiên cứu giải pháp phát triển giao thông đường bộ Quận 12 - Tp. HCM đến năm 2020 trên quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Thị Đan Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 101 tr.; 30 cm
510 Nghiên cứu giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách tại công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Phạm Thị Minh Huệ. - H. : 2013.- 119 tr.; 30 cm
511 Nghiên cứu hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực của Cục đăng kiểm Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Quỳnh Trang. - H. : 2010.- 110 tr.; 30 cm
512 Nghiên cứu hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hoá của cục quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Bùi Đức Tuấn. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
513 Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2015 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Việt Ngữ. - H. : 2009.- 80 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
514 Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần Constrexim số 1 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Hoàng Thị Mỹ. - H. : 2010.- 95 tr.; 30 cm
515 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện quản lý và sử dụng nguồn vốn tại tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Thị Thu Hoài. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
516 Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Hà Nội : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Duy Long. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
517 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận tải hàng hóa quân sự ứng dụng cho Cục Vận tải - Tổng cục Hậu cần : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Phạm Văn Chung. - H. : 2010.- 121 tr.; 30 cm
518 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2010 đến 2020 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Minh Tân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 84 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
519 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phần Archipel trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Giáp Minh Hiếu. - H. : 2010.- 106 tr.; 30 cm
520 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng Bộ Quốc phòng : Luận văn thạc sỹ kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Cao Thị Liên Hương. - H. : 2010.- 138 tr.; 30 cm
521 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đấu thầu xây dựng tại công ty cổ phần Hà Đô 1 : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Nguyễn Đình Ninh. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
522 Nghiên cứu vận dụng phương pháp điều chỉnh chi phí xây dựng công trình giao thông (Ban quản lý dự án Ninh Bình) : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Diễm Hằng. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
523 Nghiên cứu về hoạt động quản lý dự án của ban quản lý dự án 46/Bộ tổng tham mưu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Minh Huệ. - H. : 2010.- 106 tr.; 30 cm
524 Nghiên cứu xây dựng thí điểm tuyến BRT tại Hà Nội - Ứng dụng tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Trần Đình Vinh. - H. : 2010.- 100 tr.; 30 cm
525 Phương án nâng cao năng lực thông qua theo giai đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Vinh : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt / Vương Thị Hương Thu. - H. : 2011.- 126 tr.; 30 cm
526 Quản lý rủi ro tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có thu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Thanh Thủy. - H. : 2010.- 92 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
527 Quản lý rủi ro tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có thu : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Phạm Thị Thanh Thủy. - H. : 2010.- 92 tr.; 30 cm
528 Quản trị các nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 202 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Nguyễn Thị Trang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 93 tr.; 30 cm
529 Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thành phố Cao Bằng giai đoạn 2011-2020 : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức và quản lý vận tải / Nguyễn Văn Thành. - H. : 2011.- 153 tr.; 30 cm
530 Quy hoạch phát triển đồng bộ vận tải cùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Vũ Duy Phong. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
531 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh - ứng dụng cho tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải / Mai Xuân Việt. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
532 Tăng cường hoạt động marketing tại công ty xây dựng công trình giao thông 4 : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Hoàng Thị Hồng Nhung. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
533 Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Việt Khoa. - H. : 2011.- 128 tr.; 30 cm.
534 Xây dựng chiến lược kinh doanh ở công ty cổ phần Ford Thăng Long : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh / Đào Minh Khanh. - H. : 2010.- 113 tr.; 30 cm
535 Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật và vận tải ô tô : Luận văn thạc sỹ: Quản trị kinh doanh / Bùi Thị Ngọc Huyền. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
536 Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần quốc tế Vietlinks Hà Nội giai đoạn 2013-2020 : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Bùi Thị Thanh Nga. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
537 Xây dựng định hướng phát triển giao thông đường bộ Quận Tân Phú - Tp. HCM đến năm 2020 trên quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất : Luận văn thạc sỹ kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng / Đỗ Thị Đan Vân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)

 

Lượt xem: 9838
 Về trang trước      Về đầu trang