DM luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ

Luận án - Luận văn cao học - Khoa Công Trình

(Ngày đăng: 27/09/2013 15:56:28 Ngày cập nhật: 27/09/2013 15:56:28)


  KHOA CÔNG TRÌNH
2  Ảnh hưởng của công tác khảo sát thủy văn đến vấn đề ngập úng ở một số tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 76 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
3  Ảnh hưởng của công tác khảo sát thủy văn đến vấn đề ngập úng ở một số tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 76 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
4  Ảnh hưởng của ma sát âm đến sự làm việc và sức chịu tải của cọc móng công trình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Tô Quang Chính. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm
5  Ảnh hưởng của nước ngầm đến đường và các công trình trên đường trong vùng núi phía Bắc của Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Ngọc Lăng. - H. : 2011.- 72 tr.; 30 cm
6  Biện pháp tổ chức quản lý đường bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của công ty CPQL & XDĐB 234 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Quỳnh Vân. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
7  Các dạng kết cấu cầu vượt và công nghệ thi công cầu vượt lắp ghép nhanh trong thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đào Văn Quang. - H. : 2011.- 133 tr.; 30 cm
8  Các điểm úng ngập thường xuyên trong nội thành Hà Nội - nguyên nhân và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Quý. - H. : 2012.- 137 tr.; 30 cm
9  Các giải pháp kỹ thuật hợp lý để xây dựng nền đắp trên đất yếu khu vực tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thành Công. - H. : 2012.- 144 tr.; 30 cm
10  Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm toán dự án xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Hồng Thái. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
11  Các giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu cho các dự án xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Nhẫn. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
12  Các giải pháp nâng cao chất lượng và tiến độ dự án đường vào trung tâm điện lực Thái Bình : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thái Sơn. - H. : 2013.- 80 tr.; 30 cm
13  Các giải pháp tăng cường nền móng công trình đang khai thác : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Đinh Minh Tuấn. - H. : 2012.- 123 tr.; 30 cm
14  Các hình thức quản lý dự án xây dựng giao thông và vai trò của ban quản lý dự án đối với công trình xây dựng giao thông trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tô Đức Lưu. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
15  Các mô hình đánh giá sức kháng uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polime cốt sợi : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Đức Huy. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
16  Các mô hình đánh giá sức kháng uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng tấm polime cốt sợi : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Đức Huy. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
17  Các mô hình phân tích thiết kế cho những vùng chịu lực cục bộ và ứng dụng cho trường hợp khu vực đầu dầm super - T : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Việt Anh. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
18  Các mô hình phân tích thiết kế cho những vùng chịu lực cục bộ và ứng dụng cho trường hợp khu vực đầu dầm super - T : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Việt Anh. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
19  Các phương pháp kiểm tra đánh giá, bảo trì và quản lý cầu dây văng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Trần Văn Toản. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
20  Các rủi ro trong thi công hầm Metro ở Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Phạm Bá Trung. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
21  Chọn dạng kết cấu - kiến trúc cho cầu vượt đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Xuân Đạt. - H. : 2011.- 184 tr.; 30 cm
22  Cơ sở khoa học về thiết kế ga và đầu mối đường sắt khu vực thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Lê Hữu Toản. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
23  Cơ sở khoa học về thiết kế ga và đầu mối đường sắt khu vực thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Lê Hữu Toản. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
24  Cơ sở khoa học về thiết kế ga và đầu mối đường sắt khu vực thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Lê Hữu Toản. - h. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
25  Cơ sở khoa học, thực tiễn và chỉ tiêu kỹ thuật cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trọng Tuấn. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
26  Công nghệ thi công cầu bằng bê tông chất lượng cao : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Văn Phong. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
27  Công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực phân đoạn lắp ghép trên đà giáo di động : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Sỹ Khánh. - H. : 2013.- 90 tr.; 13 cm
28  Công nghệ thi công cọc khoan nhồi trong điều kiện đất nền tại Hà Nội : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Thành. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
29  Công nghệ thi công lao lắp cầu thép nhịp lớn với sự hỗ trợ của hệ phương tiện nổi : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Hữu Trí. - H. : 2012.- 141 tr.; 30 cm
30  Công tác quản lý thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tại ban quản lý dự án của tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Mạnh Hải. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
31  Đánh giá ảnh hưởng đến các công trình lân cận / bên trên khi thi công hầm giao thông đô thị ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Chử Ngọc Minh Chiến. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
32  Đánh giá ảnh hưởng xe tải trọng nặng đối với kết cấu áo đường mềm trên một số trục đường chính phía đông thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lâm Duy Tài. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 109 tr + 1 quyển phụ lục; 30 cm (Kèm đĩa CD)
33  Đánh giá áp dụng thí điểm hợp đồng PBC trong công tác bảo trì đường bộ tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Minh Giáp. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
34  Đánh giá các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo hình thức BT và sử dụng các nguồn tài nguyên hai bên đường ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Hà Thế Hùng. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
35  Đánh giá các phương pháp tổ chức giao thông tại nút hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Xuân Bắc. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
36  Đánh giá chất lượng độ bền khai thác mặt đường và đề xuất giải pháp nâng cao tuổi thọ mặt đường bê tông nhựa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Vũ Việt Cường. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
37  Đánh giá công nghệ thi công cầu trong dự án nâng cấp đường sắt ở Vệt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Ngọc Hà. - H. : 2011.- 198 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
38  Đánh giá công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép lắp ghép ở Việt Nam trong những năm gần đây : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Đỗ Ngọc Long. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm.
39  Đánh giá điều kiện địa chất công trình đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 (Km5+560 - Km6+75) thiết kế xử lý đoạn đường trên bằng cọc cát : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Ngọc Hà. - H. : 2012.- 74 tr.; 30 cm
40  Đánh giá độ nhám mặt đường trên một số tuyến đường chính thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp tăng cường độ nhám : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Nhẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 102 tr + phần phụ lục.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
41  Đánh giá độ nhám mặt đường trên một số tuyến đường chính thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp tăng cường độ nhám : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Nhẫn. - Tp. HCM : 2012.- 102 tr + phần phụ lục.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
42  Đánh giá giải pháp thiết kế các nút giao cắt trên đường vành đai hai : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lương Thị Hương Xuân. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
43  Đánh giá hiện trạng cầu yếu trên các tuyến quốc lộ khu vực phía Bắc và nghiên cứu các giải pháp sửa chữa, tăng cường : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Vũ Anh Tuấn. - H. : 2012.- 132 tr.; 30 cm
44  Đánh giá hiện trạng hư hỏng và ứng dụng tấm CFRP sửa chữa tăng cường cầu cũ trên quốc lộ 70 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Phạm Văn Thảo. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
45  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn giao thông đô thị nội thành Hà Nội và đề xuất các giải pháp để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn giao thông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Lê Thời Hữu. - H. : 2013.- 100 tr.; 30 cm
46  Đánh giá hiện trạng quản lý chất lượng xây dựng và khai thác công trình cầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Chiến. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
47  Đánh giá hiện trạng ứng dụng cọc bê tông đổ tại chỗ trong xây dựng nền móng công trình : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Đinh Việt Hải. - H. : 2012.- 148 tr.; 30 cm
48  Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực khai thác hệ thống cầu đường bộ tỉnh Quảng Trị : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Hà. - H. : 2013.- 148 tr.; 30 cm
49  Đánh giá hiệu quả cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và các giải pháp thực hiện theo mục tiêu quốc gia về xây dựng cơ sở hạ tầng nông thông ở Hà Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Trần Thị Nam Lý. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
50  Đánh giá hiệu quả kinh tế khi dùng mặt đường bê tông xi măng cho các đường tải trọng nặng, tốc độ cao : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phùng Văn Quý. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
51  Đánh giá hiệu quả phương pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Quốc Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 87 tr + phụ lục; 30 cm (kèm đĩa CD)
52  Đánh giá kết cấu dưới công trình cầu bằng phương pháp không phá hủy với việc áp dụng mô hình chuẩn đoán bài toán ngược : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Bùi Thị Thanh Mai. - H. : 2011.- 138 tr.; 30 cm
53  Đánh giá kết cấu nhịp cầu đường ô tô đang khai thác - dự án cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội theo các tiêu chuẩn hiện hành : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Hòa. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
54  Đánh giá khả năng chịu tải của các kết cấu nhịp cầu dầm BTCT đang khai thác  theo phương pháp đánh giá hệ số tải trọng và sức kháng (LRFR) : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Bùi Thanh Tùng. - H. : 2013.- 93 tr.; 30 cm
55  Đánh giá khả năng chịu tải của cầu cũ bằng bê tông cốt thép nhịp giản đơn trên địa bàn khu quản lý đường bộ IV và giải pháp sửa chữa tăng cường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Mai Xuân Sơn. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
56  Đánh giá khả năng sử dụng bấc thấm ngang với mục đích thoát nước ngang khi xử lý nền đường ô tô đắp trên đất yếu theo phương pháp thoát nước đứng thông qua một đoạn thử nghiệm : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Thao. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
57  Đánh giá khả năng thông hành và mức phục vụ của nút giao thông hình xuyến : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đào Xuân Trường. - H. : 2011.- 76 tr.; 30 cm
58  Đánh giá năng lực phục vụ vận tải của cảng hàng không Buôn Ma Thuột/ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Vũ Ngọc Tùng. - H. : 2012.- 75 tr.; 30 cm
59  Đánh giá sức chịu tải của cọc khoan nhồi có xét đến các điều kiện và trình độ  công nghệ thi công : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Võ Văn Thảo. - Hồ Chí Minh : 2011.- 120 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
60  Đánh giá sức chịu tải của nền đất yếu khi gia cố bằng cọc xi măng đất : B-) / Phạm Thanh Minh. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
61  Đánh giá tình trạng hư hỏng các công trình cầu BTCT trên địa bàn khu vực miền trung và các giải pháp thích ứng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Hoàng Tuấn. - H. : 2011.- 140 tr.; 30 cm
62  Đánh giá trạng thái và khả năng khai thác của kết cấu mố, trụ cầu đường sắt cũ và các giải pháp sửa chữa, tăng cường : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Khuất Duy Bằng. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
63  Đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn khu di tích lịch sử đền Hùng tỉnh Phú Thọ, một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả dự án : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồng Quang. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
64  Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Honda ô tô Biên Hòa : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Đăng Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 146 tr.; 30 cm ( Kèm Đĩa CD )
65  Đề xuất cấu áo đường hợp lý cho mặt đường cấp cao ở điều kiện địa chất yếu trong dự án: mở rộng cải tạo quốc lộ 1A, đoạn qua khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Thị Phương Hải. - H. : 2011.- 76 tr.; 30 cm
66  Đề xuất giải pháp tổng thể quy hoạch và thiết kế tuyến xe buýt sức chở lớn (BRT) cho thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Quốc Hưng. - H. : 2012.- 142 tr.; 30 cm
67  Đề xuất phương án quy hoạch giao thông tĩnh tại bệnh viện Bạch Mai : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
68  Định hình hóa kết cấu mặt đường chu đường giao thông nông thôn ở tỉnh Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Sơn Hùng. - H. : 2012.- 70 tr.; 30 cm
69  Định hình hóa kết cấu mặt đường giao thông nông thôn cho tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trần Quảng. - H. : 2011.- 69 tr.; 30 cm
70  Dự báo độ võng dài hạn trong dầm bê tông dự ứng lực cường độ cao theo một số mô hình hiện hành : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Hồ Việt Long. - Hồ Chí Minh : 2011.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
71  Dự báo độ võng dài hạn trong dầm bê tông dự ứng lực cường độ cao theo một số mô hình hiện hành : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Hồ Việt Long. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
72  Dự tính và kiểm soát độ vồng trước trong thi công cầu bê tông dự ứng lực theo công nghệ đúc hẫng cân bằng - trường hợp cầu Hưng Lợi (dự án nam sông hậu) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Huy Phan. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
73  Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng theo công nghệ trộn ướt của Nhật Bản tại cảng hàng không Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Anh. - Hồ Chí Minh : 2012.- 92 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
74  Giải pháp chuyển đổi hình thức quản lý dự án từ ban quản lý dự án (PMU) sang hình thức doanh nghiệp quản lý dự án các công trình ngành giao thông vận tải : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Ngọc Khanh. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm.
75  Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông vận tải tại Ban quản lý dự án giao thông 2 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Minh Khôi. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
76  Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Trần Khánh Vàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
77  Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra - kiểm tra doanh nghiệp nộp thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lý Trái Nghỉ. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 130 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
78  Giải pháp kỹ thuật - công nghệ khung vây thùng chụp treo trong thi công bệ móng trụ cầu có điều kiện địa chất thủy văn phức tạp : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Phạm Văn Quý. - H. : 2013.- 131 tr.; 30 cm
79  Giải pháp làm tăng sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm nhà ở tại khu đô thị 5A - Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Phước Sang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 152 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
80  Giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu của công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 228 tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Ngọc Đính. - H. : 2011.- 72 tr.; 30 cm
81  Giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu của trường trung cấp nghề công trình 1 tổng công ty xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Đông. - H. : 2012.- 78 tr.; 30 cm
82  Giải pháp nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng  Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt nam : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Ngọc Cương. - H. : 2012.- 109 tr.; 30 cm
83  Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lâm Hồng Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 120 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
84  Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cầu đường ô tô do ban quản lý dự án 2 trực tiếp quản lý : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quốc Khánh. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm.
85  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Thái Chân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 131 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
86  Giải pháp nâng cao tính tuân thủ trong kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Đái Hoàng Trọng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
87  Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ viến thông tại viễn thông Bạc Liêu : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Văn Hiệp. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 121 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
88  Giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng ( Ngân hàng bán lẻ) : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Mã Ngọc Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
89  Giải pháp sử dụng mặt đường bê tông nhựa rỗng trong thoát nước mặt đường trên các tuyến đường của thành phố Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
90  Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông tại viễn thông Trà Vinh : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 132 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
91  Giải pháp tăng cường công tác thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 116 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
92  Giải pháp tăng cường hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Hoàng Thị Ngọc Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 90 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
93  Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Ngô Văn Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 119 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
94  Giải pháp tăng cường năng lực giao thông nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
95  Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàngThương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 136 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
96  Giải pháp thiết kế mặt đường cho các loại đường hỗn hợp dành cho quân sự và dân sự : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Nhật. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
97  Giải pháp thiết kế mặt đường qua vùng địa hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và thành phố / Trần Khánh Quân. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
98  Giải pháp thiết kế nền mặt đường cho đường ven biển miền trung : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Minh Đức. - H. : 2012.- 132 tr.; 30 cm.
99  Giải pháp thoát nước nền mặt đường ô tô và sân bay áp dụng cho sân bay Phú Quốc : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiễn Công. - H. : 2012.- 75 tr.; 30 cm
100  Giải pháp thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Thái Quốc Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 115 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
101  Giao thông công cộng bằng xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và đề xuất quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt tới năm 2020 và hướng tới năm 2025 : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Trần Quốc An. - H. : 2013.- 141 tr.; 30 cm
102  Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương thực trạng và giải pháp quy hoạch giao thông vận tải đô thị hướng tới sự phát triển bền vững : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Lâm Toàn. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm
103  Góp phần đánh giá công nghệ xây dựng cầu ở Việt Nam giai đoạn 1992-2010 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Ngọc Quynh. - H. : 2011.- 157 tr.; 30 cm.
104  Góp phần hoàn thiện các tiêu chí kiểm toán đường tuần tra biên giới : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Giang Đức Thiện. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm.
105  Góp phần hoàn thiện công tác giám sát chất lượng và quy trình nghiệm thu kỹ thuật cọc Barrette trong xây dựng công trình giao thông đô thị : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Hoàng Trung Thường. - H. : 2013.- 100 tr.; 30 cm
106  Góp phần hoàn thiện công tác quản lý dự án theo hình thức BOT : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Văn Toàn. - H. : 2012.- 83 tr.; 30 cm
107  Góp phần hoàn thiện tiêu chí đấu thầu trong xây dựng các công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Quỳnh. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
108  Góp phần nghiên cứu hoàn thiện các quy định về bố trí và lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên mạng lưới đường bộ Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Hùng Cường. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
109  Góp phần nghiên cứu mô hình quản lý khai thác đường ô tô cao tốc trong điều kiện Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Ngọc Hưng. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
110  Góp phần quản lý mô hình quản lý nhà nước đối với hệ thống đường bộ cao tốc tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Hưng. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
111  Hiện trạng và đánh giá khả năng chịu tải hệ thống cầu đang khai thác tại Trà Vinh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lâm Quang Lộc. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
112  Hiện trạng và đánh giá khả năng chịu tải hệ thống cầu đang khai thác tại Trà Vinh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lâm Quang Lộc. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
113  Hiện trạng và giải pháp ổn định mái Taluy dương đường vào khu du lịch Bà Nà - TP. Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quân. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
114  Hoàn thiện các quy trình đánh giá, thẩm định trong thực hiện dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ nói chung trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thế Tấn. - H. : 2012.- 133 tr.; 30 cm
115  Hoàn thiện chính sách giá đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tại trung tâm kỹ năng thực hành cơ giưois giao thông vận tải Thuận An ( Thuộc trường cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III) : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Phạm Thị Thu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 155 tr.; 30 cm (Kèm Đĩa CD)
116  Hoàn thiện công nghệ thiết kế và thi công dầm Super - T ở khu vực miền trung : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành cầu hầm / Trần Tiến Sỹ. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
117  Hoàn thiện công tác kiểm toán dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ tại kiểm toán nhà nước chuyên ngành IB : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Mạnh. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
118  Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Giáp. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm.
119  Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong cấc dự án xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Hữu Huy. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
120  Hoàn thiện công tác quản lý dự án của tổng thầu xây dựng áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 (2x600MW) : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /  Phạm Bá Năng. - H. : 2013.- 127 tr.; 30 cm
121  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn nhà nước tại Ban quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Thanh Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 138 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
122  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 ủy ban nhân dân quận 2, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Cung Duy Tuấn. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
123  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 2 ủy ban nhân dân quận 2, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Cung Duy Tuấn. - Tp. HCM : 2012.- 100 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
124  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án 1 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Ngọc Giang. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm.
125  Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Ban quản lý dự án công trình công cộng tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Bá Huy. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
126  Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Xuyên - thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Văn Hữu. - H. : 2013.- 89 tr.; 30 cm
127  Hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình tại ban quản lý dự án phát triển kinh tế xã hội huyệ Mường Tè, tỉnh Lai Châu : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Ngọc. - H. : 2012.- 123 tr.; 30 cm
128  Hoàn thiện công tác quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình áp dụng cho dự án xây dựng cầu Nhật Tân : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Đình Đông. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
129  Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Nguyễn Văn Thống. - Tp. Hồ Chí Minh : 2013.- 121 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
130  Hoàn thiện công tác quản lý thi công công trình giao thông tại ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Tùng Anh. - H.H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
131  Hoàn thiện công tác thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công  trình đường bộ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Văn Dũng. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
132  Hoàn thiện hệ thống và tiêu chuẩn giám sát mặt đường bê tông xi măng đường tuần tra biên giới đoạn qua tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Viết Hải. - H. : 2013.- 111 tr.; 30 cm.
133  Hoàn thiện quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đường Láng - Hoà Lạc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Hồng Sơn. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
134  Hoàn thiện quy hoạch giao thông tỉnh Thái Nguyên theo xu hướng hiện đại, đồng bộ , bền vững : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Tám. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
135  Hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Thanh Tùng. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
136  Hoàn thiện và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và thành phố / Nguyễn Phi Thắng. - H. : 2011.- 129tr.; 30cm
137  Kết cấu nhịp dầm thép có gối kê dưới dầm ngang trong xây dựng cầu vượt đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Ngọc Anh. - H. : 2011.- 78 tr.; 30 cm
138  Khảo sát ứng suất cắt trượt xuất hiện trong lớp móng trên trong trường hợp tăng cường mặt đường cũ xét đến thành phần lực ngang của tải trọng bánh xe : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Phương Thúy. - H. : 2011.- 156 tr.; 30 cm
139  Kiểm soát trắc lọc cầu dây văng Rạch Miễu trong quá trình thi công : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành cầu hầm / Lê Minh Trà. - H. : 2012.- 200 tr.; 30 cm
140  Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nâng cấp, cải tạo đèo A Co trên quốc lộ 49A - tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trung Thành. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
141  Lựa chọn các giải pháp sửa chữa, thay thế mặt cầu cũ trên đường ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Mạnh Hùng. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
142  Lựa chọn các giải pháp và vật liệu đất đắp để nâng cao độ ổn định nền đường đắp trên tuyến đường cao tốc Hòa Lạc - TP Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Anh Tuấn. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
143  Lựa chọn các thông số cơ bản cho kết cấu nhịp dầm có bản bằng thép lượn sóng trên đường ô tô : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành cầu hầm / Trần Tiến Dũng. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
144  Lựa chọn các tiêu chuẩn thiết kế hình học đường ô tô phù hợp với địa hình miền núi : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Oánh. - H. : 2012.- 78 tr.; 30 cm
145  Lựa chọn công nghệ sửa chữa tăng cường cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Lại Văn Cương. - H. : 2012.- 135 tr.; 30 cm
146  Lựa chọn công nghệ xử lý nền đất yếu trên quốc lộ 38 - đoạn Km86+000 - Km97+000 (nhật tựu - chợ dầu) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trọng Đại. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
147  Lựa chọn giải pháp tạo nhám mặt đường cho dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Xuân Mai - Cầu Cời, thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Nguyễn Nguyên Hóa. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
148  Lựa chọn giải pháp tổng thể kết hợp xử lý chi tiết đoạn chuyển tiếp giữa nền đường và công trình trên nền đất yếu: Áp dụng dự án Cầu Dừa Đỏ- QL60 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Bùi Thị Tâm Phượng. - H. : 2012.- 123 tr.; 30 cm
149  Lựa chọn giải pháp tổng thể kết hợp xử lý chi tiết trong xây dựng đường dẫn đầu cầu đắp cao trên đất yếu: trường hợp dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Ngô Văn Chung. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
150  Lựa chọn giải pháp và thiết bị công nghệ, tổ chức thi công kết cấu dầm, vòm phần chính - dự án cầu mới qua sông Hàn (cầu Rồng), thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lưu Mạnh Huy. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm
151  Lựa chọn hợp lý tỷ lệ chiều dài/ chiều cao nhịp cầu dầm bản và dầm hộp bê tông dự ứng lực : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hà Thế Anh. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
152  Lựa chọn hướng tuyến đường sắt đô thị trên cơ sở lý thuyết tập mờ : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Bùi Thị Huệ. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
153  Lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho huyện Điện Biên Đông - tỉnh Điện Biên : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Toàn. - H. : 2012.- 71 tr.; 30 cm
154  Lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Quách Duy Quyết. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 102 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
155  Lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Quách Duy Quyết. - Tp.HCM : 2012.- 102 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
156  Lựa chọn kết cấu áo đường trong các khu công nghiệp tại Hải Dương : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Đăng Học. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
157  Lựa chọn modul đàn hồi yêu cầu khi thiết kế áo đường mềm của đường tải trọng nặng, tốc độ cao : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Cơ Thạch. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
158  Lựa chọn phương pháp thiết kế mặt đường cứng để tính toán chiều dày tấm BTXM cho sân bay Cát Bi - thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Phạm Hiếu Dương. - H. : 2012.- 73 tr.; 30 cm
159  Lựa chọn và định hình hóa các kết cấu mặt đường dành cho thị xã Lai Châu - tỉnh Lai Châu : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Khoa. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm.
160  Mô hình vật lý của hiện tượng xói hạt mịn trong đê đập và đường đắp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Thị Minh Hải. - H. : 2012.- 69 tr.; 30 cm
161  Mô hình xác suất và độ nhạy trong phân tích các nguy cơ sạt lở nền đường từ điều kiện thời tiết : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Nguyễn Hữu Phong. - H. : 2012.- 157 tr.; 30 cm
162  Mốt số giải pháp hàon thiện công tác lập hồ sơ dự thầu xây lắp của công ty cổ phần tổng công ty công trình đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thanh Hải. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
163  Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu tư vấn thí nghiệm tư vấn giám sát công trình xây dựng của công ty cổ phần tư vấn thí nghiệm công trình giao thông1- CIENCO1 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Đình Duy. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
164  Một số vấn đề trong việc ứng dụng công nghệ rung để xác định nhiệt độ khóa đường tối ưu đối với ray hàn liền : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Anh Tú. - H. : 2012.- 70 tr.; 30 cm
165  Nâng cao chất lượng đấu thầu xây lắp các công trình giao thông tại dự án đường Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Xuân Bách. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm.
166  Nâng cao chất lượng đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông  sử dụng nguồn vốn trong nước : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Uông Ngọc Ánh. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
167  Nâng cao chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho khu đô thị mới Dương Nội theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thị Kim Sao. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
168  Nâng cao chất lượng kiến trúc cảnh quan, mỹ thuật đường đô thị thành phố Huế phù hợp với điều kiện thành phố di sản văn hóa thế giới : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Thủy. - H. : 2013.- 131 tr.; 30 cm.
169  Nâng cao chất lượng trong đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án 6 - tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Phi Long. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm.
170  Nâng cao hiệu quả khai thác phần mềm Nova - TDN vào thiết kế đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoảng Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
171  Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đồ án thiết kế dự án đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cấn Anh Tuấn. - H. : 2011.- 150 tr.; 30 cm
172  Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đất đắp và đất nền tự nhiên đến hệ số ổn định tổng thể của nền đường vùng đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trường Giang. - H. : 2012.- 207 tr. (Kèm đĩa CD)
173  Nghiên cứu ảnh hưởng của diện tích truyền tải trọng bánh xe, diện tích vệt tiếp xúc bánh xe đến khả năng chịu tải của kết cấu áo đường mềm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Hiển. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
174  Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện dính bám giữa các lớp bê tông ASPHALT khi thiết kế kết cấu áo đường mềm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thúy Hà. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
175  Nghiên cứu ảnh hưởng của loại bột khoáng đến một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của bê tông Asphalt : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Hoàng Ngọc Thạo. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
176  Nghiên cứu ảnh hưởng của loại nhựa đến cường độ ổn định nhiệt của bê tông nhựa làm lớp mặt trên của kết cấu áo đường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Như Hải. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
177  Nghiên cứu ảnh hưởng của nền móng tới mặt đường cứng sân bay trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Tuấn Anh. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
178  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động đơn giá xây dựng một số hạng mục công trình chính đến công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án hạ tầng tả ngạn : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Hoài. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm.
179  Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng trục xe quá tải đến cường độ và tuổi thọ mặt đường mềm đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Quốc Hùng. - H. : 2013.- 103 tr.; 30 cm
180  Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng xe nặng đến tuổi thọ của kết cấu áo đường mềm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Thuận. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
181  Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt cốt liệu đến một số chỉ tiêu của bê tông nhựa khu vực miền Đông Nam Bộ : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Minh Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 87 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
182  Nghiên cứu áp dụng biện pháp xử lý nền đắp trên đất yếu bằng phương pháp hút chân không đoạn gói thầu EX - 8 (Km 81 + 300 đến Km 91+300) dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Phúc Bình. - H. : 2013.- 158 tr.; 30 cm
183  Nghiên cứu áp dụng các phương pháp sửa chữa khắc phục sự cố, hư hỏng trong thi công kết cấu công trình tại gói thầu số 3 - Dự án xây dựng cầu Nhật Tân : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Hoàng Bá. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
184  Nghiên cứu áp dụng các phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Bùi Thị Mỹ Hạnh. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
185  Nghiên cứu áp dụng cầu dây văng cho giao thông nông thôn và miền núi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trương Văn Hưng. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
186  Nghiên cứu áp dụng cọc cát đầm chặt xử lý nền đất yếu trước và sau mố cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Quỳnh Nga. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
187  Nghiên cứu áp dụng công nghệ cọc vít ở thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Ngô Thiện Quân. - H. : 2013.- 91 tr.; 30 cm
188  Nghiên cứu áp dụng dầm hộp thép cho các công trình cầu vượt sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Kiều Thị Hòa. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
189  Nghiên cứu áp dụng dầm hộp thép cho các công trình cầu vượt sông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Kiều Thị Hòa. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
190  Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật đào kín trong xây dựng công trình ngầm thoát nước ở thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Đình Dần. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
191  Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính toán mặt đường bê tông xi măng theo ASSHTO ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Việt Huy. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
192  Nghiên cứu bản chất và biện pháp xử lý hiện tượng sụt, trượt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực tỉnh Gia Lai, Kon Tum : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 95 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
193  Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng phụ gia tro bay (nhà máy Formosa - Nhơn Trạch - Đồng Nai) hàm lượng cao dùng trong xây dựng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hồ Văn Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 97 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
194  Nghiên cứu biện pháp quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm giao thông đô thị ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lê Minh Phúc. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
195  Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo ổn định nền đường đầu cầu cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Quý Ngoan. - H. : 2013.- 125 tr.; 30 cm
196  Nghiên cứu các biện pháp gia cố đảm bảo ổn định mái dốc nền đường đắp cao đoạn tuyến km14+140 - km14+200 thuộc dự án đường năm kéo dài : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Bằng. - H. : 2011.- 108 tr.; 30 cm
197  Nghiên cứu các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng thi công mặt đường bê tông xi măng tại công ty XDCTHK ACC : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vi Đức Chính. - H. : 2013.- 89 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
198  Nghiên cứu các biện pháp xử lý nền đất yếu đường đắp sau mố các cầu thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn: Rạch sỏi Bến Nhất - Gò Qua - Vĩnh Thuận : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Trần Quang Huy. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
199  Nghiên cứu các biện pháp xử lý nền đất yếu và đề xuất thiết kế đoạn tuyến cầu Cổ Chiên nối liền 2 tỉnh Trà Vinh và bến Tre : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Huy Hoàng. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
200  Nghiên cứu các đặc trưng và tính toán thiết kế kết cấu có bản mặt cầu liên hợp thép Composite dưới cầu đường sắt : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Mạnh Thắng. - H. : 2012.- 78 tr.; 30 cm
201  Nghiên cứu các dạng kết cấu cáp và NEO sử dụng trong cầu dây văng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Hoài Nam. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
202  Nghiên cứu các dạng kết cấu nhịp cầu đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Minh Mẫn. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm
203  Nghiên cứu các dạng kết cấu nhịp cầu và công nghệ thi công cho vùng huyện đảo Phú Quốc : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Đoàn Văn Tiến. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
204  Nghiên cứu các dạng kết cấu nhịp cầu và công nghệ thi công cho vùng huyện đảo Phú Quốc : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Đoàn Văn Tiến. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
205  Nghiên cứu các dạng kết cấu nhịp cho cầu đường sắt đô thị trên cao : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Hoàng Lê Quang. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
206  Nghiên cứu các giải pháp chống nứt phản ánh cho lớp phủ bê tông Asphals trên kết cấu mặt đường hỗn hợp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quang Đông. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
207  Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để tăng cường ổn định và bền vững của hệ thống rảnh thoát nước trên đường miền núi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Thị Huế Hương. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
208  Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để xây dựng bền vững hệ thống đường ngang phù hợp điều kiện tự nhiên khu vực Hà Tĩnh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Hoài Thanh. - H. : 2011.- 207 tr.; 30 cm
209  Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo ổn định nền đường tuyến đường Lê Công Thanh thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Văn Thắng. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm.
210  Nghiên cứu các giải pháp giảm ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội với việc xây dựng hệ thống cầu vượt tại nút giao : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Lê Đình Tuấn. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
211  Nghiên cứu các giải pháp khắc phục những sự cố công trình do sai sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Hạnh. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
212  Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật cho hệ thống giao thông trong cảng và ảnh hưởng của nó đến dự án đầu tư cảng biển : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
213  Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh tế một số tuyến đường bao biển khu vực thành phố Hạ Long : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Ngọc Phúc. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
214  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao an toàn giao thông của ba điểm đen trên địa phận tỉnh Tiền Giang : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hồng Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 111 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
215  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng an toàn giao thông trên đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Tuấn. - H. : 2012.- 140 tr.; 30 cm
216  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng cọc đất gia cố xi măng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (Tp. Hồ Chí Minh) : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 130 tr + phần phụ lục.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
217  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng đường ô tô thuộc tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Quang Vinh. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
218  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát, thiết kế đường miền núi tỉnh Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Địch Trung. - H. : 2012.- 136 tr.; 30 cm
219  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế hình học các tuyến đường miền núi phía Bắc : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Ngọc Quang. - H. : 2013.- 132 tr.; 30 cm
220  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế hình học các tuyến đường miền núi phía Bắc tuyến đường 254 từ chợ Đồn Đi Ba Bể tỉnh Bắc Cạn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Huy Tùng. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
221  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng tư vấn khảo sát, thiết kế trong xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng  cho công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quốc tế : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Lê Quang Hưng. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
222  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu và quản lý chất lượng công trình giao thông tại công ty  TNHH xây dựng Tự Lập, tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thiện Tuấn. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
223  Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi công nền đường cho tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Tùng Dương. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
224  Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường an toàn giao thông trên các tỉnh lộ khu vực miền núi ví dụ đề xuất tỉnh lộ 433 - tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Lê Hòa. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
225  Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch nâng cấp đô thị Trà Vinh : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Vy Thanh. - H. : 2013.- 132 tr.; 30 cm
226  Nghiên cứu các giải pháp sửa chữa tăng cường mố trụ cầu : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Đỗ Ngọc Quỳnh. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
227  Nghiên cứu các giải pháp tăng cường an toàn giao thông trên các quốc lộ 3, quốc lộ 5, quốc lộ 10 và quốc lộ 18 : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Mai Đức Thọ. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
228  Nghiên cứu các giải pháp tăng độ ổn định của nền mặt đường trong các khu đô thị, khu công nghiệp ở Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Trần Hải Hưng. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
229  Nghiên cứu các giải pháp thiết kế bền vững nền đường ô tô thuộc địa bàn một số tỉnh vùng núi phía Bắc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thị Thanh Hương. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
230  Nghiên cứu các giải pháp thiết kế đường ven biển thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Đức Phóng. - H. : 2012.- 135 tr.; 30 cm.
231  Nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông để nâng cao hiệu quả, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Anh Tuấn. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
232  Nghiên cứu các giải pháp xử lý đất yếu dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Nam Định : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Hoàng Anh. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
233  Nghiên cứu các giải pháp xử lý hiện tượng lún của nền đường sau mố đắp trên đất yếu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Minh. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
234  Nghiên cứu các giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát và bấc thấm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Thái Huy Đại. - H. : 2011.- 135 tr.; 30 cm
235  Nghiên cứu các hệ thống tiêu chuẩn xây dựng hệ thống sân đường của cảng hàng không áp dụng cho nhà ga T2 cảng hàng không Quốc tế Nội Bài : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Trần Quang Minh. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
236  Nghiên cứu các loại mặt đường cứng dùng cho đường trong khu dân cư và đô thị Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Kiều Văn Thành. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
237  Nghiên cứu các nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội hiện nay - Những đề xuất giảm thiểu ùn tắc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Lê Thanh Giang. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
238  Nghiên cứu các phương pháp nâng cao độ ổn định cho nền đường sân bay trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nguyễn Đăng Khoa. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
239  Nghiên cứu các phương pháp quy hoạch giao thông cản hàng không : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Danh Cường. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm
240  Nghiên cứu các ứng dụng của thí nghiệm DCP trong việc đánh giá cường độ của nền đường cũ và móng cống hộp, mố cầu tạm trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Chiến Thắng. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
241  Nghiên cứu các xu hướng phát triển nút giao và các giải pháp kết cấu cầu vượt cho nút giao khác mức liên thông trong giao thong đô thị hiện đại : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Mai Xuân Quang. - H. : 2013.- 132 tr.; 30 cm
242  Nghiên cứu cải tạo bình đồ tuyến đường sắt để chạy tàu tốc độ cao : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Minh Ngọc. - H : 2010.- 98tr.; 30cm
243  Nghiên cứu cải tiến mô hình dòng xe Car Following : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Thị Thu Hiền. - H. : 2012.- 63 tr.; 30 cm
244  Nghiên cứu chất gia cố đất làm móng, mặt đường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Minh. - H. : 2012.- 64 tr.; 30 cm
245  Nghiên cứu chất liên kết cho cọc đất gia cố xi măng khu vực quận 9, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồ Minh Trí. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 84 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
246  Nghiên cứu chất liên kết cho cọc đất gia cố xi măng khu vực quận 9, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồ Minh Trí. - Tp. HCM : 2012.- 84 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
247  Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm có  cường độ cao (f'c ≥ 50MPa) dùng cho cầu đường sắt đi cao trong đô thị : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Tuấn Đạt. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
248  Nghiên cứu cơ chế hiện tượng ăn mòn, biện pháp chẩn đoán, phòng chống và sửa chữa gỉ cốt thép trong cầu bê tông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Phạm Minh Thắng. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
249  Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá hệ thống thoát nước khu đô thị Việt Hưng - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Hứa Bá Trình. - H. : 2013.- 139 tr.; 30 cm
250  Nghiên cứu cơ sở khoa học về thông số kích thước hình học và cấu tạo đường ray của đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh ( tốc độ 350km/h) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nghiêm Tuấn Thành. - H. : 2011.- 164 tr.; 30 cm
251  Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định thông số hình học, cấu tạo kiến trúc tầng trên và phân tích lực học của đường sắt cận cao tốc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Đào Linh Chi. - H. : 2012.- 144 tr.; 30 cm
252  Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về hệ số tải trọng tương đương trong tính toán kết cấu áo đường mềm : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Hùng. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm.
253  Nghiên cứu cơ sở thiết kế hệ thống ván khuôn leo phù hợp với điều kiện thi công cầu Bản Xá : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng cầu hầm / Dương Vũ Tùng. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
254  Nghiên cứu cơ sở triết lý thiết kế cầu đường sắt theo tiêu chuẩn  hiện đại : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu - hầm / Trần Thái Sơn. - H. : 2011.- 160 tr.; 30 cm
255  Nghiên cứu công nghệ "Cut and cover" trong thi công xây dựng kết cấu công trình ngầm đô thị : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Gia Tình. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
256  Nghiên cứu công nghệ neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc, áp dụng tính toán cho một số khu vực đào sâu, đắp cao thuộc dự án đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (gói thầu A6). : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Hiệu. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
257  Nghiên cứu công nghệ sửa chữa, tăng cường kết cấu dầm bê tông cốt thép cầu Thừa Lưu bằng vật liệu CFRP : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Đào Ngọc Sơn. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm
258  Nghiên cứu công nghệ thi công bê tông đầm lăn để đề xuất cho tiêu chuẩn thi công mặt đường bê tông xi măng : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trung Kiên. - h. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
259  Nghiên cứu công tác hoàn thiện công tác bảo trì mặt đường bê tông xi măng đường giao thông nông thôn trên địa bàn Tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Phạm Thị Thu Phương. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
260  Nghiên cứu cường độ dính bám giữa các lớp bê tông ASPHALT trong kết cấu áo đường mềm cấp cao ở điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Đặng Sơn. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm
261  Nghiên cứu đặc điểm ứng xử cơ nhiệt của bê tông dưới tác dụng của nhiệt độ cao, so sánh quan điểm tính toán theo các tiêu chuẩn hiện hành và cơ học phá hủy : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Phạm Văn Dũng. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
262  Nghiên cứu dạng nút giao thông phổ biến nhất trên đường cao tốc của thế gới và khuyến cáo sử dụng cho Việt  Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Nhật Nam. - H. : 2012.- 76 tr.; 30 cm
263  Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hiệu ứng kích thước đến cường độ bê tông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Phạm Thanh Tùng. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
264  Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ăn mòn các công trình cầu bê tông cốt thép ở Việt Nam, phân tích nguyên nhân, đặc điểm ăn mòn và đề xuất các giải pháp sửa chữa : Luận văn thạc sĩ: xây dựng cầu hầm / Trần Văn Tiến. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
265  Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng thép chịu thời tiết trong xây dựng công trình cầu tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Trần Huy Hoàng. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
266  Nghiên cứu đánh giá một số phần mềm quản lý dự án xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Kiều Ngọc Thanh. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
267  Nghiên cứu đánh giá ổn định của khu đô thị sinh thái miền núi : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quốc Hưng. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
268  Nghiên cứu đánh giá thực trạng khai thác mặt đường bê tông xi măng của đường Hồ Chí Minh qua đoạn đèo đá đẽo, sân bay Khe Gát, Đoạn Khâm Đức- Đắc Pô Kô và đề xuất giải pháp khắc phục : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nguyễn Việt Cường. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
269  Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường bê tông Asphal trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất định hướng giải pháp khắc phục : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Chung. - H. : 2013.- 111 tr.; 30 cm.
270  Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường bê tông xi măng tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp định hướng khắc phục : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Bá Trọng. - H. : 2012.- 79 tr.; 30 cm
271  Nghiên cứu đánh giá tình trạng mặt đường dự án cầu Bãi Cháy : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Văn Kiên. - H. : 2012.- 74 tr.; 30 cm
272  Nghiên cứu đánh giá và một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường tuyến đường Phạm Văn Đồng - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Thị Hà. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
273  Nghiên cứu đánh giá và một số giải pháp nâng cao độ nhám mặt đường tuyến đường quốc lộ 9 đoạn từ quốc lộ 1A đi cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng trị : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đăng Hưng. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
274  Nghiên cứu đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức tư vấn xây dựng giao thông : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Kim Diệu Quân. - H. : 2013.- 113 tr.; 30 cm
275  Nghiên cứu đánh giá xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc đất gia cố xi măng cho sân bay Cần Thơ : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Thuận. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
276  Nghiên cứu đánh giá, đề xuất cơ chế và nội dung đầu tư dự án theo mô hình họp tác nhà nước - tư nhân (PPP) tại Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
277  Nghiên cứu dao động của dây văng do gió trong cầu dây văng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Minh Chung. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
278  Nghiên cứu đề án đầu tư xây dựng đại lộ trung tâm Bắc Ninh theo xu hướng hiện đại đồng bộ bền vững : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đình Chung. - H. : 2013.- 136 tr.; 30 cm
279  Nghiên cứu đề xuất áp dụng đấu thầu trong bảo trì đường bộ và thực hiện bảo trì đường bộ dưới hình thức hợp đồng BPC : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Ngọc Tùng. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm
280  Nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý nền đường trên đất yếu ở khu vực Tiền Hải- Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Thanh Tùng. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
281  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao tốc độ hành trình trung bình của một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thủy. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 80 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
282  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để nâng cao tốc độ hành trình trung bình của một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thủy. - Hồ Chí Minh : 2012.- 80 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
283  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát  triển giao thông công cộng thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Minh Tôn. - Cần Thơ : 2011.- 90 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
284  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực khai thác hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần  Bá Luận. - H. : 2011.- 18 tr.; 30 cm
285  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất  lượng công tác đấu thầu trong các dự án xây dựng công trình giao thông do tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Đăng Tiến. - H. : 2011.- 194 tr.; 30 cm
286  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lựa chọn và quản lý  tư vấn trong xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Anh Tuấn. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
287  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thiết kế chiều dày kết cấu áo đường thông qua việc chính xác hóa tải trọng giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Ân. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
288  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình giao thông tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quang Thức. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm.
289  Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (TDH) : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Bích Trâm. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 139 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
290  Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Huệ. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm.
291  Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu tại một số tuyến đường chính thuộc tỉnh  Long An : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Hà Thanh. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 94 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
292  Nghiên cứu đề xuất mô hình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho đường sắt nhẹ nội đô (TP. Hà Nội) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Phạm Xuân Phong. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
293  Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát công trình giao thông trong địa bàn tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hường. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
294  Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thiết kế đường ô tô kết hợp công trình thủy lợi áp dụng cho dự án kè chống sạt lở kết hợp giao thông bờ hữu sông Đáy từ hạ lưu cầu Tế Tiêu đến bệnh viện huyện Mỹ Đức : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Tân. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
295  Nghiên cứu đề xuất một số kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Bình Định : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Nguyễn Đăng Khoa. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 105 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
296  Nghiên cứu đề xuất một số kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Bình Định : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Nguyễn Đăng Khoa. - Hồ Chí Minh : 2012.- 105 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
297  Nghiên cứu đề xuất phương án quy hoạch và thiết kế chỗ đỗ xe trong khu đô thị Orange Garden : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Hùng. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
298  Nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội (cũ) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Thị Thu Huyền. - H. : 2011.- 134 tr.; 30 cm
299  Nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Văn Trà. - H. : 2012.- 134 tr.; 30 cm
300  Nghiên cứu định hướng phát triển giao thông công cộng cho thủ đô Hà Nội theo xu hướng văn minh, hiện đại, bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Xuân Hòa. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
301  Nghiên cứu định hướng quy hoạch giao thông thị xã Sơn Tây đến năm 2030 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Viết Đạt. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm.
302  Nghiên cứu độ bền nứt của bê tông, ứng dụng cho việc chống nứt của dầm cầu : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Đỗ Duy Tùng. - H. : 2013.- 90 tr.; 30 cm
303  Nghiên cứu độ ổn định nhiệt của bê tông Asphalt sử dụng phụ gia Tafpack - Super (TPS) : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Quang. - H. : 2012.- 72 tr.; 30 cm
304  Nghiên cứu gia cố đất bằng chất kết dính thủy hóa Zugon (VN - HRB 22.5E) : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Văn Cương. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
305  Nghiên cứu gia cố vật liệu đất Bazan bằng xi măng, tro bay và nhủ tương nhựa đường áp dụng trong xây dựng đường ô tô tại tỉnh Đăk Lăk : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Kiều Văn Anh. - H. : 2011.- 124 tr + phụ lục; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
306  Nghiên cứu giải pháp bố trí ngầm hệ thống đường dây, đường ống khu đô thị mới Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Vũ Thị Mai Yên. - H. : 2012.- 136 tr.; 30 cm
307  Nghiên cứu giải pháp cải tạo và tổ chức giao thông tại một số nút giao chủ yếu tại nội đô Hà Nội : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Hằng. - H. : 2012.- 133 tr.; 30 cm
308  Nghiên cứu giải pháp chống trượt Taluy nền đường đào bằng neo trong đất kết hợp gia cố bề mặt Taluy : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hương Giang. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm.
309  Nghiên cứu giải pháp đầu tư xây dựng phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp sản xuất ô tô - Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự  theo xu hướng hiện đại đồng bộ bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm
310  Nghiên cứu giải pháp dự ứng lực ngoài trong thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp lớn : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Phương Thức. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
311  Nghiên cứu giải pháp gia cố đất tại chỗ làm móng mặt đường ô tô trong địa bàn thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lý Hồng Lập. - H. : 2012.-  81 tr.; 30 cm
312  Nghiên cứu giải pháp hợp lý xử lý Ta luy nền đường khu vực bán đảo Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Lê. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
313  Nghiên cứu giải pháp khắc phục phát sinh chi phí xây dựng công trình đường bộ trong các dự án do tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Thanh Hải. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm.
314  Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong xây dựng kết cấu nền - mặt đường ohuf hợp điều kiện địa chất khu vực duyên hải Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Thế Phong. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
315  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá tác động môi trường của dự án đường cao tốc tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Trung Kiên. - H. : 2011.- 178 tr.; 30 cm.
316  Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình xây dựng đường ô tô trong khu đô thị : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Quý. - H. : 2013.- 115 tr.; 30 cm
317  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường ô tô ở tỉnh Quảng Trị : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Phong Luân. - H. : 2013.- 139 tr.; 30 cm
318  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông của thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Huỳnh Thanh Hải. - H. : 2011.- 127 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
319  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của công ty điện thoại Đông thành phố trên địa bàn Quận Thủ Đức : Luận văn thạc sỹ Quản trị kinh doanh / Lê Phước Trường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 125 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD )
320  Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án xây dựng thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Minh Hiếu. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
321  Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình gói thầu A1, A2 tuyến đường cao tốc  Nội Bài - Lào Cai : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Tài. - H. : 2012.- 73 tr.; 30 cm
322  Nghiên cứu giải pháp ổn định nền đường miền núi tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Văn Thắng. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
323  Nghiên cứu giải pháp ổn định nền đường miền núi tỉnh Phú Thọ : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Đức Nam. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
324  Nghiên cứu giải pháp thiết kế điều chỉnh để nâng cao khả năng thông hành nút giao thông đường dẫn cầu Thanh Trì- Quốc lộ 5 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Hà Minh. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
325  Nghiên cứu giải pháp thiết kế, xây dựng nền mặt đường trong dự án đường bao quận Hải An - Thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Duy Phúc. - H. : 2011.- 117 tr + phần phụ lục.; 30 cm.
326  Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông nhằm giảm ùn tắc và tai nạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Mạnh Linh. - H. : 2012.- 88 tr.; 30 cm
327  Nghiên cứu giải pháp tổ chức giao thông tại nút và đề xuất giải pháp quản lý giao thông thu phí trên đường cao tốc trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thủy. - H. : 2011.- 43 tr.; 30 cm.
328  Nghiên cứu giải pháp ứng dụng chất phụ gia trong cứng hóa nền đường tuần tra biên giới : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Quốc Tuấn. - H. : 2013.- 93 tr.; 30 cm
329  Nghiên cứu giải pháp và công nghệ gia cố nền đất đắp đường dẫn đầu cầu bằng hệ cọc đất gia cố xi măng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Tuấn Anh. - H. : 2011.- 183 tr.; 30 cm
330  Nghiên cứu giải pháp xây dựng phát triển và quản lý hè phố, các công trình  công cộng của thành phố Hà Nội theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Vũ Công Vĩnh. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
331  Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng - đất trong xây dựng công trình  (đường và kè) lấn biển ở khu vực thành phố hạ Long, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Trưởng. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
332  Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu đường đầu cầu Đông Xuyên huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Oanh. - H. : 2013.- 124 tr.; 30 cm
333  Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đường đắp trên đất yếu bằng giếng cát dự án cải tạo nâng cấp đường 221A - huyện Tiền Hải - tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Hùng. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
334  Nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải không tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Hữu Nhơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 133 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
335  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác bảo trì mặt đường bê tông xi măng đường giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Vinh. - H. : 2013.- 89 tr.; 30 cm
336  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ theo hình thức BOT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (áp dụng cho Dự án xây dựng mở rộng QL1A đoạn từ thành phố Đông Hà- thị xã Quảng Trị) : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Hùng. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
337  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng công trình giao thông tại Ban quản lý  dự án 2 Tổng cục Đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Nhật. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
338  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện mô hình quản lý dự án các công trình giao thông ở tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Cao Cường. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
339  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn trong nước của tổng cục đường bộ Việt Nam (Về tiêu chí kỹ thuật) : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Tuấn Anh. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
340  Nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2030 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nguyễn Quang Tùng. - H. : 2012.- 125 tr.; 30 cm
341  Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật cho điểm dừng đỗ xe buýt đảm bảo thân thiện với hành khách và người tham gia giao thông : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Nguyễn Văn Trường. - H. : 2011.- 131tr.; 30cm
342  Nghiên cứu hiện tượng lún vệt bánh xe (tại gói thầu số 2 - dự án xây dựng cầu Thanh Trì và giải pháp khắc phục : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nghiêm Huy Anh. - H. : 2013.- 70 tr.; 30 cm
343  Nghiên cứu hiệu quả sử dụng cọc đất gia cố xi măng trên tuyến nam sông Hậu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thanh Nhã. - Hồ Chí Minh : 2012.- 71 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
344  Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý các dự án xây dựng giao thông trên địa bàn quận Long Biên : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Trần Minh Tùng. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
345  Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thi công cơ giới đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sắt / Trần Trường Giang. - H. : 2013.- 145 tr.; 30 cm
346  Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý tiến độ và chất lượng tại ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Lương Sơn Vinh. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
347  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch cơ sở hạ tầng khu đô thị Đông Phủ Lý theo xu hướng hiện đại phát triển bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Trần Quốc Việt. - H. : 2013.- 124 tr.; 30 cm
348  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông tổng thể thành phố Hạ Long theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, giao thông sinh thái, phát triển bền vững ( Quảng Ninh ) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Cường. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
349  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Hùng. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
350  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe cho thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thị Liên Phương. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
351  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ huyện Xuân Lộc theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững, phục vụ chương trình nông thôn mới : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Lê Đức Nghĩa. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
352  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, có xét đến các yếu tố kỹ thuật và công năng của đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đoàn Trần Bính. - H. : 2011.- 126 tr.; 30 cm
353  Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 theo xu hướng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị bền vững : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Ngọc Vĩnh. - Cần Thơ. : 2011.- 118 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
354  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình duy tu bảo dưỡng cầu Mỹ Thuận : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Bùi Hải Long. - H. : 2011.- 144 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
355  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình giám sát xây dựng dự án công trình giao thông của tư vấn giám sát : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Thành. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm.
356  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn ngân sách : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Khổng Văn Đô. - H. : 2013.- 70 tr.; 30 cm
357  Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Sỹ Phúc. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm.
358  Nghiên cứu hoàn thiện việc xử lý đất yếu dưới nền đường đắp bằng cọc cát đầm chặt kết hợp với vải địa kỹ thuật áp dụng trong dự án đường vào cảng Mỹ Thủy tỉnh Quảng Trị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
359  Nghiên cứu hợp lý hóa việc phân loại đường và tổ chức giao thông đô thị cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh để nâng cao khả năng phục vụ, an toàn giao thông và giảm ô nhiễm môi trường : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thị Ngọc Trâm. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 97 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
360  Nghiên cứu kết cấu áo đường hợp lý cho các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đăng Hiếu. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
361  Nghiên cứu kết cấu áo đường hợp lý cho giao thông tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Thái Đình Lâm. - H. : 2011.- 66 tr + phần phụ lục; 30 cm.
362  Nghiên cứu kết cấu áo đường hợp lý tỉnh Gia Lai : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Nguyễn Tường Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 73 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
363  Nghiên cứu kết cấu mới dạng Balanced rib arch liên tục cho cầu Long Biên đường sắt trên cao Yên Viên - Ngọc Hồi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hà Tiến Quang. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
364  Nghiên cứu kết cấu và công nghệ thi công lắp ghép phân đoạn trên đà giáo di động - Dự án đường sắt đô thị Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Phạm Thanh Hải. - H. : 2013.- 121 tr.; 30 cm
365  Nghiên cứu khả năng áp dụng cát biển xây dựng mặt đường bê tông xi măng cho các tuyến đường ven biển Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Đức Thành. - H. : 2011.- 85 tr.; 30 cm
366  Nghiên cứu khả năng chịu kéo uốn của hỗn hợp bê tông Asphalt để sử dụng làm lớp mặt của kết cấu áo đường mềm hợp lý cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Trọng Thể. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 118 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
367  Nghiên cứu khả năng ứng dụng của tường chắn đất có cốt thay thế mố bê tông cốt thép chịu áp  lực đất : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Kỳ Quân. - H. : 2012.- 109 tr.; 30 cm
368  Nghiên cứu khu vực hấp dẫn của giao thông đường sắt đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Đặng Ngọc Tài. - H. : 2012.- 77 tr.; 30 cm
369  Nghiên cứu làm việc từ xa ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra giải pháp giảm ùn tắc giao thông : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Công Bình. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 124 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
370  Nghiên cứu lớp tạo nhám mặt đường cao tốc và các loại vật liệu tạo nhám trên tuyến đường Nội Bài - Lào Cai : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Nguyễn Nam. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm
371  Nghiên cứu lựa chọn biện pháp tổ chức thi công hợp lý trong cải tạo nâng cấp đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Lê Thanh Tuyên. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
372  Nghiên cứu lựa chọn biện pháp xử lý nền đất yếu bằng cố kết hút chân không phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Vũ Tiến Dũng. - H. : 2013.- 150 tr.; 30 cm
373  Nghiên cứu lựa chọn các biện pháp thiết kế ổn định mái Taluy của nền đào sâu thuộc dự án cao tốc  Nội Bài - Lào Cai phân đoạn Km 218+040 - Km 244+155 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Quý Phú. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
374  Nghiên cứu lựa chọn các dạng kết cấu hợp lý cho cầu treo giao thông nông thôn miền núi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
375  Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật thi công trên công trình xây dựng đường La Thành - Thái Hà : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thế Hùng. - H. : 2013.- 76 tr.; 30 cm
376  Nghiên cứu lựa chọn các kết cấu áo đường hợp lý dùng cho đô thị Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Chí Lam. - H. : 2012.- 101 tr + Phần phụ lục; 30 cm.
377  Nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp sử dụng bê tông nhựa tái sinh ở thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Minh. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm
378  Nghiên cứu lựa chọn công nghệ tái sử dụng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Ngọc. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
379  Nghiên cứu lựa chọn công trình kết nối các tuyến đường sắt đô thị phù hợp với điều kiện ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Trần Văn Đức. - H. : 2011.- 85 tr.; 30 cm
380  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ thi công mặt đường bê tông xi măng áp dụng cho dự án đường Trường Sơn Đông đoạn Thạnh Mỹ - Trà Vân : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Thanh Sơn. - H. :.- 102 tr.; 30 cm
381  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp lớp tạo nhám đường Láng - Hòa Lạc (Đại lộ Thăng Long) : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Xuân Dân. - H. : 2012.- 152 tr.; 30 cm
382  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp ổn định nền đường trên nền đất yếu và chịu ngập lũ sâu ở đồng bằng sông Cửu Long : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Quang Huy. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
383  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp thiết kế cơ sơ hạ tầng kỹ thuật cho khu công nghiệp Thăng Long II - Huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Trung Kiên. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
384  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp thiết kế tường chắn đất có neo dạng đinh vít trong điều kiện tĩnh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trường Sang. - H. : 2012.- 147 tr.; 30 cm
385  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Thái Hoàng. - H. : 2013.- 81 tr +phụ lục; 30 cm.
386  Nghiên cứu lựa chọn giải pháp xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ô tô ở Thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Chiến Mạnh. - Cần Thơ : 2011.- 113 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
387  Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu mặt đường cho hệ thống đường nội bộ cho các khu công nghiệp dầu khí : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Ninh Trung Kiên. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
388  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Hiếu. - H. : 2011.- 76 tr.; 30 cm
389  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Văn Chung. - H. : 2013.- 77 tr.; 30 cm
390  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Hưng Yên theo tiêu chuẩn 22TCN 211-06 và 22TCN 223-95 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Mạnh Tuân. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm.
391  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Đức Chính. - H. : 2012.- 127 tr +phần phụ lục; 30 cm.
392  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Vĩnh Phúc theo tiêu chuẩn 22TCN 211 - 06 và 22TCN 223 - 95 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Yên. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
393  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu hợp lý cho mặt đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Hải. - H. : 2012.- 87 tr + phần phụ lục; 30 cm.
394  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường bê tông xi măng hợp lý cho địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Minh Vi. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
395  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường hợp lý cho địa bàn tỉnh Quảng Trị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Như Quỳnh. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
396  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường và yếu tố hình học trong các khu nghỉ dưỡng , khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hoan. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
397  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu móng hợp lí cho mặt đường cứng đường ô tô và sân bay : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nguyễn Văn Lập. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
398  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và công nghệ xây dựng cầu bê tông DƯL cho một số vùng nông thôn tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Hoàng Trung Kiên. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
399  Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và công nghệ xây dựng cầu bê tông DƯL cho một số vùng nông thôn tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Hoàng Trung Kiên. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
400  Nghiên cứu lựa chọn một số dạng móng sâu trong xây dựng cầu ở khu vực đồng bằng châu thổ Sông Hồng : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Đào Thị Hoàn. - H. : 2012.- 88 tr.; 30 cn
401  Nghiên cứu lựa chọn phương án tuyến hợp lý đường cao tốc Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Khổng Trung Kiên. - H. : 2011.- 119 tr + phần phụ lục.; 30 cm.
402  Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá sức chịu tải mặt đường(PCN) cho các cảng Hàng không Quốc tế tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nguyễn Trung Hiếu. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
403  Nghiên cứu lựa chọn phương pháp xác định cường độ dính bám giữa hai lớp bê tông Asphalt : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thế Lượng. - H. : 2013.- 115 tr.; 30 cm.
404  Nghiên cứu lựa chọn sử dụng nhũ tương nhựa đường trong bảo trì,nâng cấp đường ô tô trên địa bàn tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Hồ Đức Đạo. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
405  Nghiên cứu lựa chọn vật liệu và công nghệ xây dựng lớp móng đường ô tô bằng vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Văn Nhã. - H. : 2012.- 77 tr.; 30 cm
406  Nghiên cứu lực tác động của bánh xe tại mối nối cách điện đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Bùi Ngọc Linh. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
407  Nghiên cứu mạng lưới đường hợp lý cho khu công nghiệp vừa và nhỏ : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Thị Phương Thảo. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
408  Nghiên cứu mặt đường bê tông xi măng chuyên dùng vận chuyển than tại Quảng Ninh có sử dụng tro bay Phả Lại : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thành Chung. - H. : 2012.- 73 tr.; 30 cm
409  Nghiên cứu mối quan hệ giữa vận tốc và lực bám của bánh tàu bay với mặt đường băng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Nguyễn Thanh Hà. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
410  Nghiên cứu một số đặc trưng kết cấu và ứng xử tải trọng của kết cấu dầm cong trên các nhánh kết nối(đường RAMP) trong các nút giao thông khác mức liên thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Mạnh Cường. - H. : 2011.- 148 tr.; 30 cm
411  Nghiên cứu một số giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn ở Việt Nam từ nay đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Duy Hưng. - H. : 2013.- 109 tr.; 30 cm
412  Nghiên cứu một số giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Dương Hương Ly. - H. : 2013.- 103 tr.; 30 cm
413  Nghiên cứu một số giải pháp thúc đẩy công tác đấu thầu trong các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản tại ban quản lý dự án 85 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Tự Phong. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
414  Nghiên cứu một số giải pháp trong thiết kế đường định hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Văn Thiệu. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm
415  Nghiên cứu một số kết cấu áo đường áp dụng cho đường giao thông nông thôn tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Thảo. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 103 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
416  Nghiên cứu một số kết cấu áo đường áp dụng cho đường giao thông nông thôn tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Thảo. - Tp.HCM : 2012.- 103 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
417  Nghiên cứu một số tính chất chủ yếu của bê tông ASPHALT rót vữa xi măng ứng dụng cho mặt đường bán mềm ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quang Vĩnh. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
418  Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến đường và an toàn chạy tàu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Khánh Dũng. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
419  Nghiên cứu một số vấn đề về độ nhám mặt đường bê tông nhựa, đánh giá độ nhám mặt đường đại lộ Thăng Long : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Hùng. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
420  Nghiên cứu một số vật liệu tạo nhám mặt đường ô tô cấp cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Kim Tuyến. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
421  Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của dân cư hai bên đường đối với tai nạn giao thông trên một số trục đường quốc lộ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Mạnh Hùng. - H. : 2012.- 61 tr.; 30 cm
422  Nghiên cứu nần cao vai trò của chủ đầu tư trong công tác quản lý chất lượng công trình của ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Ngọc Anh. - H. : 2012.- 74 tr.; 30 cm
423  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý dự án cơ sở hạ tầng của một huyện nội đô thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Hữu Hiệp. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
424  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cấn Mạnh Thắng. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
425  Nghiên cứu nâng cao hiệu quả ứng dụng các phần mềm hiện hành trong thiết kế đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trung Sơn. - H. : 2012.- 150 tr.; 30 cm
426  Nghiên cứu nội dung công tác quản lý dự án xây dựng công trình giao thông của công ty tư vấn quản lý dự án ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Việt Đức. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
427  Nghiên cứu phạm vi ứng dụng thích hợp công nghệ vật liệu Neoweb vào xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Đăng Toàn. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm.
428  Nghiên cứu phân tích đánh giá hiệu quả giải pháp sử dụng cọc cát và bấc thấm trong xử lý nền đất ở Hải Dương : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Trung. - H. : 2013.- 165 tr.; 30 cm
429  Nghiên cứu phân tích nứt sớm của mặt đường bê tông xi măng bằng chương trình Hiperpav II : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Khánh. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
430  Nghiên cứu phát triển giao thông công cộng hợp lý cho thành phố Hạ Long : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Dần. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm
431  Nghiên cứu phát triển không gian sông Tô Lịch để xây dựng bãi đỗ xe trên cao : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Minh Thông. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
432  Nghiên cứu phương án cải tạo, xây dựng nút giao giữa đường Chùa Bộc với đường Phạm Ngọc Thạch để giảm ùn tắc giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Mạnh Cường. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
433  Nghiên cứu phương pháp đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố hình học đến mức độ an toàn giao thông trên các tuyến đường 2 làn xe ngoài đô thị : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Ly. - H. : 2013.- 85 tr.; 30 cm
434  Nghiên cứu phương pháp đánh giá chi phí vòng đời khi phân tích kinh tế kết cấu mặt đường : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thanh Đoàn. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm.
435  Nghiên cứu phương pháp đánh giá hiệu quả an toàn giao thông của dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ đèo cả : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hùng. - H. : 2012.- 56 tr.; 30 cm
436  Nghiên cứu phương pháp quy hoạch giao thông vận tải cấp tỉnh và vận dụng vào việc quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Thị Thanh Hòa. - H. : 2011.- 132 tr.; 30 cm.
437  Nghiên cứu phương pháp, thiết bị theo dõi liên tục trạng thái làm việc của kết cấu nhịp lớn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Đắc Hiền. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
438  Nghiên cứu Polyme cốt sợi để tăng cường khả năng chịu lực các cầu nhỏ : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đoàn Thủy Liêm. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm.
439  Nghiên cứu quy hoạch bãi đỗ xe quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo xu hướng hiện đại, đồng bộ và phát triển bền vững : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Quang Hải Nam. - H. : 2013.- 155 tr.; 30 cm.
440  Nghiên cứu quy hoạch chi tiết xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới đoạn qua địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn đến 2030 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Sân bay / Nguyễn Xuân Quảng. - H. : 2012.- 142 tr.; 30 cm
441  Nghiên cứu quy hoạch giao thông tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thanh Trung. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 95 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
442  Nghiên cứu quy hoạch giao thông tỉnh Khánh Hòa : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thanh Trung. - Tp. HCM : 2012.- 95 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
443  Nghiên cứu quy hoạch giao thông vận tải thị trấn Lương Sơn- huyện Lương Sơn tỉnh Hoà Bình đến năm 2025 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Khánh. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
444  Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới đường trục cho thủ đô Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đoàn Văn Thắng. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
445  Nghiên cứu quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn 2030 : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Vĩnh Thịnh. - H. : 2013.- 127 tr + phụ lục; 30 cm.
446  Nghiên cứu quy hoạch và tổ chức giao thông đô thị khu vực xung quanh các nhà ga Metro trên tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Quang Khiêm. - HCM : 2013.- 158 tr.; 30 cm
447  Nghiên cứu quy hoạch xây dựng hệ thống đường ngang nối với đường Hồ Chí Minh - đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Cường. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
448  Nghiên cứu quy luật phân bố theo làn xe của các phương tiện giao thông trên các trục đường chính ở cửa ngõ phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất lựa chọn hệ số phân phối trục xe hợp lý : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Văn Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 148 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
449  Nghiên cứu sản xuất gạch không nung từ nguồn vật liệu cát địa phương để sử dụng cho công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Kiên. - H. : 2012.- 80 tr.; 30 cm
450  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của lực cắt đến độ võng của cầu dầm : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Lê Gia Khuyến. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 109 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
451  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của lực cắt đến độ võng của cầu dầm : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Lê Gia Khuyến. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 109 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
452  Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phụ gia PEMA - SR3000F và phụ gia ROADCON - SPR đến tính công tác và cường độ của bê tông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Thọ. - H. : 2011.- 77 tr.; 30 cm
453  Nghiên cứu sử dụng bê tông có chất độn tro bay làm đường ô tô : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Luyện. - H. : 2011.- 74 tr.; 30 cm.
454  Nghiên cứu sử dụng bê tông đầm lăn trong kết cấu áo đường ô tô : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Thanh Phúc. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
455  Nghiên cứu sử dụng bê tông nhẹ cường độ cao sửa chữa mặt đường bê tông xi măng - đường ô tô sân bay : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô sân bay / Đỗ Văn Thái. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
456  Nghiên cứu sử dụng bê tông nhựa đúc trong xây dựng mặt đường ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Cường. - H. : 2013.- 65 tr.; 30 cm.
457  Nghiên cứu sử dụng bê tông nhựa rỗng thoát nước nhanh dùng cho kết cấu đường ô tô áp dụng trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thanh Hải. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
458  Nghiên cứu sử dụng bê tông xi măng dùng phụ gia tro bay làm mặt đường đô thị : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Văn Dũng. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm
459  Nghiên cứu sử dụng cấp phối đồi, cấp phối suối tỉnh Quảng Trị để xây dựng móng và mặt  đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Anh. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
460  Nghiên cứu sử dụng cấp phối suối khu vực miền đông tỉnh Quảng Ninh làm mặt đường bê tông xi măng : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Quang Nam. - H. : 2012.- 88 tr.; 30 cm
461  Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên khu vực huyện kim bôi dùng làm lớp móng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Mạnh Tuấn. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
462  Nghiên cứu sử dụng cát biển ở Quảng Trị chế tạo bê tông xi măng xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Khánh. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
463  Nghiên cứu sử dụng cát biển ở tỉnh Phú Yên để chế tạo bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Huỳnh Văn Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 97 tr + bản phụ lục; 30 cm (Kèm đĩa CD)
464  Nghiên cứu sử dụng cát hạt mịn gia cố tro bay và chất kết dính vô cơ (vôi, xi măng) trong xây dựng nền, móng đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng ô tô và đường thành phố / Trương Tiến Dũng. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
465  Nghiên cứu sử dụng cát trộn để chế tạo bê tông xi măng dùng trong xây dựng đường ô tô tại các tỉnh ven biển miền Đông Nam Bộ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Quốc Tuấn. - Hồ Chí Minh : 2012.- 85 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
466  Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ Hydraulicroad binder (HRB) gia cố đất làm móng mặt đường giao thông nông thôn tại tỉnh Thanh Hóa : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Trần Quốc Phong. - H. : 2011.- 228tr.; 30cm
467  Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ Hydraulicroad Binder (HRB) gia cố đất làm móng, mặt đường giao thông nông thôn tại tỉnh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Anh Tuấn. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
468  Nghiên cứu sử dụng đất đá thải các mỏ than trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Vinh. - H. : 2013.- 134 tr.; 30 cm.
469  Nghiên cứu sử dụng đất đồi gia cố xi măng trong xây dựng áo đường mềm đường ô tô, sân bay ở tỉnh Hải Dương : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Nguyễn Tiến Việt Hưng. - H. : 2012.- 72 tr.; 30 cm
470  Nghiên cứu sử dụng hạt xỉ thải nhà máy thép khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm phụ gia khoáng cho bê tông xi măng trong xây dựng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Hữu Bằng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 72/ tr + bản phụ lục; 30 cm (Kèm đĩa CD)
471  Nghiên cứu sử dụng hợp lý cát khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh dùng trong xây dựng đường bê tông xi măng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Quang Hưng. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
472  Nghiên cứu sử dụng mặt đường bê tông xi măng có dùng tro bay làm mặt đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Đức Dũng. - H. : 2013.- 112 tr.; 30 cm
473  Nghiên cứu sử dụng phần mềm Slope để kiểm toán ổn định nền đường sắt tiểu Án Lim - Phả Lại : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Dương. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
474  Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Uông Bí trong xây dựng mặt đường bê tông xi măng tại Quảng Ninh : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Tiến Thắng. - H. : 2012.- 80 tr.; 30 cm
475  Nghiên cứu sử dụng vật liệu cát xay trong xây dựng mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Minh Hoàng. - H. : 2011.- 67 tr.; 30 cm
476  Nghiên cứu sử dụng vật liệu polyme cốt sợi các bon trong sửa chữa và tăng cường cầu bê tông cốt thép dự ứng lực ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
477  Nghiên cứu sử dụng vật liệu Quảng Bình để làm mặt đường bê tông xi măng : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Trí Dũng. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
478  Nghiên cứu sự hình thành, phát triển vết nứt phản ánh của lớp phủ bê tông nhựa trong kết cấu mặt đường hỗn hợp và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lưu Ngọc Lâm. - H. : 2013.- 119 tr.; 30 cm
479  Nghiên cứu sự làm việc của bê tông cường độ cao dự ứng lực ngoài : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Cao Thị Hồng Hạnh. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm
480  Nghiên cứu sự phân bố ứng suất nền đường ô tô dưới mặt đường mềm bằng phần mềm ABAQUS : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
481  Nghiên cứu sự phù hợp và khả năng ứng dụng Viziroad thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý và khai thác đường ô tô tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm.
482  Nghiên cứu tái sử dụng bê tông ASPHALT trong xây dựng đường ô tô và sân bay : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Nghiêm Thanh Bình. - H. : 2013.- 76 tr.; 30 cm
483  Nghiên cứu tăng cường mặt đường bê tông Asphalt cũ bằng lớp phủ mỏng bê tông xi măng : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Kim Quang. - h. : 2013.- 80 tr.; 30 cm
484  Nghiên cứu tăng cường ổn định nền đường đắp trên đất yếu dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hải Đăng. - H. : 2011.- 69 tr.; 30 cm
485  Nghiên cứu thẩm định an toàn giao thông ứng dụng vào tuyến đường tránh trú bão sông Cầu - Đồng Xuân (ĐT 664) - tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp chỉnh sửa : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Quốc Thành. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 128 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
486  Nghiên cứu thẩm định an toàn giao thông ứng dụng vào tuyến đường tránh trú bão sông Cầu - Đồng Xuân (ĐT 664) - tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp chỉnh sửa : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Quốc Thành. - Tp.HCM : 2012.- 128 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
487  Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học bê tông xi măng nhiều tro bay làm lớp móng mặt đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và thành phố / Nguyễn Quang Ngọc. - H. : 2012.- 76 tr.; 30 cm
488  Nghiên cứu thiết kế các loại mặt đường bê tông xi măng phù hợp với điều kiện địa bàn tỉnh Quảng Trị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hòa. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
489  Nghiên cứu thiết kế cấu tạo các nhánh nhập và tách tại các chỗ vào -  ra đường cao tốc : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Đăng Dũng. - H. : 2012.- 152 tr.; 30 cm
490  Nghiên cứu thiết kế hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại bền vững cho khu đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thúy Hằng. - H. : 2011.- 150 tr.; 30 cm
491  Nghiên cứu thiết kế hệ thống quản lý dự án cho đơn vị thi công công trình giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Sơn. - H. : 2012.- 139 tr.; 30 cm
492  Nghiên cứu thiết kế hệ thống quan trắc cầu hệ dây : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lê Minh Ngọc. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
493  Nghiên cứu thiết kế kiến trúc cảnh quan đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Hoài Nam. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm
494  Nghiên cứu thiết kế nút giao đường nhánh đấu nối với quốc lộ để nâng cao an toàn giao thông và chất lượng dòng xe : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Diệp. - H. : 2011.- 82 tr.; 30 cm
495  Nghiên cứu thiết kế và thi công cọc đất trộn xi măng trong xây dựng đường sắt ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Minh Hiếu. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
496  Nghiên cứu thông số hình học cơ bản của ghi đường sắt cận cao tốc : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Nguyễn Ngọc Phương. - h. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
497  Nghiên cứu thực nghiệm một số vấn đề về độ nhám mặt đường bê tông ASPHALT trên quốc lộ 6 từ Ba La đến Xuân Mai : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Việt Anh. - H. : 2011.- 92 tr.; 30 cm
498  Nghiên cứu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng theo AASHTO, áp dụng cho dự án đường Trường Sơn Đông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Quân. - H. : 2012.- 164 tr.; 30 cm
499  Nghiên cứu tính ổn định mái Ta luy nền đường trên tuyến QL3B tỉnh Bắc Cạn : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lý Mạnh Linh. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
500  Nghiên cứu tính toán ảnh hưởng của động đất đối với cầu dầm liên tục  bê tông cốt thép dự ứng lực : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Kiến Thức. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
501  Nghiên cứu tính toán cầu cong dầm hộp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tiến Hưng. - H. : 2011.- 148 tr.; 30 cm
502  Nghiên cứu tính toán kết cấu mặt đường bê tông xi măng thông thường có xét đến liên kết giữa các tấm : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồng Phong. - H. : 2013.- 106 tr.; 30 cm.
503  Nghiên cứu tính toán sử dụng kết cấu tường neo trong thi công công trình ngầm tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Việt Hưng. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
504  Nghiên cứu tính toán thiết kế lựa chọn kết cấu áo đường ô tô hợp lý cho tỉnh Xay Nhạ Bu Ly nước CHDCND Lào : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / ANOOSIN LIENGXAY. - H. : 2012.- 141 tr.; 30 cm
505  Nghiên cứu tính toán và thiết kế tường chắn đất có cốt sử dụng vật liệu địa kỹ thuật : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thu Trang. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
506  Nghiên cứu tính toán xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm kết hợp vải địa kỹ thuật - Áp dụng tính toán thiết kế cho dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên - đoạn trên địa phận Hà Nội : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hải Ninh. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
507  Nghiên cứu tính toán xử lý TALUY nền đường bằng tường chắn rọ đá : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Cao Thắng. - H. : 2013.- 106 tr.; 30 cm
508  Nghiên cứu tổ chức giao thông thành phố Cần Thơ sau khi đưa cầu Cần Thơ vào sử dụng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Châu Long. - Cần Thơ : 2012.- 90 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
509  Nghiên cứu tổ chức kết nối xe buýt cho nhà ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hồ Văn Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 117 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
510  Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng trong mặt đường cứng với các giả thuyết khác nhau của vật  liệu bằng phần mềm ABAQUS : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thanh Yên. - H. : 2012.- 69 tr.; 30 cm
511  Nghiên cứu tro bay để xây dựng đường giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lưu Tuấn Dũng. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
512  Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép tại khu vực đầu neo cáp dự ứng lực có xét đến hàm lượng cốt sợi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Thanh. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
513  Nghiên cứu ứng dụng bê tông cường độ cao trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phùng Hải Phong. - H. : 2012.- 66 tr.; 30 cm
514  Nghiên cứu ứng dụng bê tông rỗng làm đường đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thị Tuyết. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 79 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
515  Nghiên cứu ứng dụng bê tông tự đầm trong thi công cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Lợi. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
516  Nghiên cứu ứng dụng biện pháp FIT gia cường gương đào trong thi công hầm : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Tăng Hồng Công. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
517  Nghiên cứu ứng dụng biện pháp thi công kích đẩy ống ngầm : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Hồng Quang. - H. : 2013.- 72 tr.; 30 cm
518  Nghiên cứu ứng dụng các dạng kết cấu nhịp điển hình thi công nhanh trong các đô thị lớn : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Nhân. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
519  Nghiên cứu ứng dụng các dạng kết cấu nhịp điển hình thi công nhanh trong các đô thị lớn : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Nhân. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
520  Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm GEO SLOPE, PLAXIS, GEO 5 vào tính toán thiết kế nền đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Hồng Minh. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
521  Nghiên cứu ứng dụng cầu vòm ống thép nhồi bê tông cho cầu Đông Trù : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Vũ Minh Trí. - H. : 2012.- 60 tr.; 30 cm
522  Nghiên cứu ứng dụng chương trình KENPAVE phân tích và thiết kế kết cấu mặt đường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Mạnh Cường. - H. : 2013.- 144 tr.; 30 cm
523  Nghiên cứu ứng dụng cọc ống thép (dạng cọc ống đóng không bịt mũi) cho các công trình cầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng cầu hầm / Đinh Văn Phong. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
524  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo bê tông tính năng cao trong xây dựng cầu hiện đại : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành cầu hầm / Phan Trung Hiếu. - H. : 2012.- 112 tr.; 30 cm
525  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ di động J2ME và Java nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác xây dựng đường ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Đoan. - H. : 2013.- 162 tr.; 30 cm.
526  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ láng nhựa kiểu Cape Seal trong bảo trì mặt đường Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Hồng Chung. - H. : 2013.- 72 tr.; 30 cm
527  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chế tạo và xây dựng kết cấu cầu thép nhịp lớn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trung Kiên. - H. : 2011.- 120 tr.; 30 cm
528  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tường thép liên tục trong đất cho công trình ngầm ở đô thị Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Minh Ngọc. - H. : 2012.- 151tr.; 30 cm
529  Nghiên cứu ứng dụng đất gia cố bằng hợp chất liên kết vô cơ trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Tuấn An. - H. : 2013.- 124 tr.; 30 cm
530  Nghiên cứu ứng dụng giải pháp kiên cố hóa công trình nền đường, dự án cầu Bãi Cháy từ km113 - km119 quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Phúc. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
531  Nghiên cứu ứng dụng giải pháp sàn giảm tải mềm trong việc xử lý chuyển tiếp độ lún đường đầu cầu đắp trên đất yếu : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Sửu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 106 tr.; 30 cm.( Kèm đĩa CD)
532  Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch và quản lý cây xanh tại thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Đặng Ngọc Toán. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
533  Nghiên cứu ứng dụng hợp lý giải pháp tường chắn đất trong xử lý đất sụt trên đường giao thông : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Minh Đức. - H. : 2012.- 136 tr.; 30 cm
534  Nghiên cứu ứng dụng kết cấu cầu bê tông cốt thép mặt cắt hộp có sườn thép lượn sóng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trung Hà. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
535  Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dâm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U cho các nhịp giản đơn trong điều kiện Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Ngôn. - H. : 2013.- 97 tr.; 30cm
536  Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dầm cáp hỗn hợp cho dự án xây dựng cầu An Đông - tỉnh Ninh Thuận : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Trương Phương Nam. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm
537  Nghiên cứu ứng dụng kết cấu nhịp bản trên đường ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Đặng Thị Thu Hiền. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm.
538  Nghiên cứu ứng dụng kết cấu nhịp phân đoạn lắp ghép trong xây dựng và phát triển cầu cho giao thông nông thôn : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Vũ Quang Linh. - H. : 2013.- 112 tr.; 30 cm
539  Nghiên cứu ứng dụng kinh nghiệm và các công nghệ mới trong bảo trì và khai thác cầu dây văng khẩu độ lớn : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Trần Quang Huy. - H. : 2012.- 128 tr.; 30 cm.
540  Nghiên cứu ứng dụng mặt đường bê tông xi măng trong giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Lâm. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
541  Nghiên cứu ứng dụng mô hình thuỷ văn EPA SWMM, thuỷ lực Hydrodynamic Wave trong quy hoạch và thiết kế hệ thống thoát nước đô thị : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Phạm Ngọc Sáu. - HCM : 2013.- 125 tr.; 30 cm
542  Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kết cấu cầu sau khi được sửa chữa tăng cường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Dương Quang Hải. - H. : 2012.- 145 tr.; 30 cm
543  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Civil3D trong thiết kế đường ô tô theo TCVN : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Xuân Hòa. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm.
544  Nghiên cứu ứng dụng RAMS và LCC để đưa ra quyết định trong sửa chữa đường sắt : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Nguyễn Đăng Khoa. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
545  Nghiên cứu ứng dụng tà vẹt bê tông bản rộng cho các đường ga khổ 1000mm : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường sắt / Lê Minh Trường. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
546  Nghiên cứu ứng dụng vải địa kỹ thuật phục vụ cho tổ chức và thi công nền mặt đường trên tuyến Hà Nội - Lào Cai gói thầu số 2 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Anh Minh. - H. : 2012.- 65 tr.; 30 cm
547  Nghiên cứu ứng dụng vật liệu bê tông nhẹ trong xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Văn Thái. - H. : 2012.- 168 tr.; 30 cm
548  Nghiên cứu ứng xử cắt trong tính toán cột bê tông cốt thép : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Đỗ Văn Trung. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
549  Nghiên cứu ứng xử cơ học đá Ballat đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Hoàng Văn Lộc. - H. : 2012.- 142 tr.; 30 cm
550  Nghiên cứu ứng xử của kết cấu dây văng trong các trường hợp đứt Cáp, thay Cáp : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 2012.- 148 tr.; 30 cm
551  Nghiên cứu ứng xử và phân tích sự làm việc của cầu mố liền với quá trình thay đổi tải trọng nhiệt độ theo mùa : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Lê Quang Vũ. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
552  Nghiên cứu ứng xử và thiết kế cầu Extradosed : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lương Tiến Thành. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
553  Nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng cầu áp dụng tại cầu Nhật Tân : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Hoàng Năng Tuân. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
554  Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp xử lý điểm đen trên quốc lộ 1, đoạn Hà Nội - Vinh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Hùng. - H. : 2011.- 128 tr.; 30 cm.
555  Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chống ngập quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong điều kiện lũ lụt ở miền Trung : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Huy Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 89 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
556  Nghiên cứu và đề xuất kết cấu mặt đường hợp lý cho dự án hầm đường bộ qua đèo cả (Phần đường dẫn vào hầm) : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Mạnh Quý. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm.
557  Nghiên cứu và lựa chọn biện pháp phù hợp để ổn định nền đường trong vùng có nước ngầm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Phú. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
558  Nghiên cứu và lựa chọn các giải pháp xử lý nền đất yếu trên quốc lộ 3 mở rộng Hà Nội - Thái nguyên từ Km0+00 - Km5+00 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quốc Huy. - H. : 2013.- 133 tr.; 30 cm
559  Nghiên cứu và phân tích các hình thức chủ yếu gây hư hỏng và đề xuất các biện pháp sửa chữa của các công trình thoát nước nhỏ tại các huyện vùng cao của Tỉnh Tuyên Quang thông qua khảo sát các công trình đã được đầu tư xây dựng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Hồng Thái. - H. : 2012.- 96 tr; 30 cm
560  Nghiên cứu vai trò của từ biến trong tính toán nền đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Diệu Thu. - H. : 2012.- 87 tr.; 30 cm
561  Nghiên cứu vấn đề sụt trượt trên tuyến QL6 đoạn KM78+300 đến KM153+00 thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình và đề xuất các giải pháp xử lý : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Công Học. - H. : 2013.- 133 tr.; 30 cm
562  Nghiên cứu vấn đề trụt sượt trên tuyến đường tỉnh 254 (chợ Đồn - Ba Bể), tỉnh Bắc Kạn và đề xuất các giải pháp xử lý/ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Mạnh Cường. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
563  Nghiên cứu vật liệu đá thải gia cố xi măng khu vực mỏ đào Nai - Cẩm Phả - Quảng Ninh, dùng làm móng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Cường. - H. : 2011.- 82 tr + phần phụ lục.; 30 cm.
564  Nghiên cứu về dòng bão hòa và thời gian chậm xe tại một số nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Văn Ngọc. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 152 tr + 1 cuốn phụ lục; 30 cm(Kèm đĩa CD)
565  Nghiên cứu về kết cấu mặt đường hỗn hợp và định hướng sử dụng ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Xuân Quý. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
566  Nghiên cứu về kiểm soát, đánh giá và hạn chế tải trọng xe quá tải trên công trình cầu đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đặng Văn Chung. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm
567  Nghiên cứu về quy luật xuống cấp của các loại kết cấu mặt đường trong dự án nghiên cứu thử nghiệm kết cấu mặt đường giao thông nông thôn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Mi Trà. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
568  Nghiên cứu về ứng dụng thiết bị đánh giá động mặt đường mềm FWD cho đánh giá sức chịu tải mặt đường bê tông xi măng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Quang Hinh. - H. : 2013.- 90 cm; 30 cm
569  Nghiên cứu việc quy hoạch giao thông tĩnh trong khu đô thị và trong khu nhà cao tầng Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Đường ô tô và sân bay / Tô Đức Thiện. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
570  Nghiên cứu việc sử dụng cát biển ở tỉnh Khánh Hòa để chế tạo bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Đình Hảo. - Hồ Chí Minh : 2012.- 114 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
571  Nghiên cứu xác định các chỉ số đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường bê tông nhựa các tuyến đường lộ do sở giao thông vận tải Gia Lai quản lý : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quốc Bảo. -  Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 113 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
572  Nghiên cứu xác định hệ số quy đổi cụm trục của xe tải nặng nhiều trục trong thiết kế kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Quang Vượng. - H. : 2012.- 77 tr.; 30 cm
573  Nghiên cứu xác định kết cấu áo đường mềm hợp lý theo số lượng trục xe thiết kế đặc biệt quan tâm đến các tuyế có lưu lượng giao thông lớn : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Ngọc Hà. - H. : 2013.- 141 tr.; 30 cm
574  Nghiên cứu xác định tải trọng xe khi thiết kế kết cấu áo đường mềm trong nút giao thông vòng quanh đảo và các đường dành riêng cho xe buýt tại Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Xuân Thắng. - H. : 2011.- 78 tr.; 30 cm
575  Nghiên cứu xây dựng Catalo kết cấu mặt đường cho giao thông huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Lưu Văn Minh. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
576  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của dịch vụ tư vấn giám sát trong khuôn khổ dự án tuyến cao tốc Hà Nội -Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Trần Thế Văn. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
577  Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh và hình thức thu phí trên đường ô tô cao tốc : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Văn Sơn. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm.
578  Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn quản lý chất lượng áp dụng cho dự án hầm đèo Cả - quốc lộ 1A : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Trần Phúc Tự. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
579  Nghiên cứu xây dựng một số nội dung quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu đô thị : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Hoàn. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm.
580  Nghiên cứu xây dựng nút giao thông Cầu Chui - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Tuấn Tú. - H. : 2013.- 73 tr.; 30 cm
581  Nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa phương án đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Ngọc Lan. - Hồ Chí Minh : 2011.- 155 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
582  Nghiên cứu xây dựng phát triển giao thông nông thôn tỉnh Bắc Giang theo tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Văn Hùng. - H. : 2013.- 82 tr.; 30 cm.
583  Nghiên cứu xây dựng quy hoạch mạng lưới đường địa phương tỉnh Quảng Ninh định hướng chương trình nông thôn mới : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Thế Bình. - H. : 2012.- 132 tr.; 30 cm
584  Nghiên cứu xây dựng tuyến vận tải hành khách công cộng xe buýt khối lượng lớn(BRT) trên hành lang An Sương - Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Khuất Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 152 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
585  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng bấc thấm sử dụng phương pháp cố kết hút chân không áp dụng tính toán vào xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 huyện long Phú - tỉnh Sóc Trăng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và sân bay / Đào Hoàng Bách. - H. : 2013.- 140 tr.; 30 cm
586  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng bấc thấm, áp dụng tính toán vào công trình "đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam tỉnh Hà Tây : Luận văn thạc sỹ:  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Xuân Thao. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
587  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng giải pháp kết hợp cọc cát và bấc thấm trong xây dựng nền đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Hữu Quang. - H. : 2012.- 106 tr.; 30 cm
588  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng phương pháp bấc thấm đoạn tuyến quốc lộ 3 mới qua huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đào Ngọc Phúc. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
589  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng phương pháp cọc cát đoạn tuyến tránh quốc lộ 10, tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Duy Nam. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
590  Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng phương pháp giếng cát đoạn tuyến chính, đường ĐT 496, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Thái Hằng. - H. : 2012.- 80 tr.; 30 cm
591  Nghiên cứu xử lý đất yếu khi thi công hầm Metro bằng máy đào Shield - TBM : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Đức Tuấn. - Hồ Chí Minh : 2011.- 122 tr.; 30 cm. ( Kèm đĩa CD)
592  Nghiên cứu xử lý nền đắp trên đất yếu bằng bấc thấm cho dự án nâng cấp cải tạo nút giao thông Đồng Văn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Ngọc Tuấn Linh. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
593  Nghiên cứu xử lý nền đất khu vực Depot đường sắt đô thị trong điều kiện địa chất Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sắt / Nguyễn Trường Tùng. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
594  Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc cát đoạn tuyến: chợ bến - cầu sỏi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lâm Thành Hiếu. - H. : 2011.- 128 tr.; 30 cm
595  Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cọc cát tại mố A2 - cầu Nhật Tân - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Xuân Thắng. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm.
596  Nghiên cứu xử lý nền đất yếu cho dự án đường cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thế Ngân. - H. : 2013.- 93 tr.; 30 cm
597  Nghiên cứu xử lý nền đất yếu đường hai đầu cầu, dự án đầu tư xây dựng công trình cầu bến thủy II, thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vương Đình Đồng. - H. : 2011.- 88 tr.; 30 cm.
598  Nghiên cứu, đánh giá về vật liệu xây dựng hạ tầng giao thông phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Hải Lâm. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm.
599  Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý các loại cát địa phương trong xử lý nền đất yếu bằng công nghệ giếng cát ở Nghệ An : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Tiến Văn. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm.
600  Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp thực hiện quy hoạch mạng lưới đường bộ tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Ngọc Mỹ. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
601  Nghiên cứu, hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng công trình đường bộ trên địa bàn huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Chí Linh. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
602  Nghiên cứu, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Xuân Nhiệm. - h. : 2013.- 89 tr.; 30 cm
603  Nghiên cứu, hoàn thiện quy chế quản lý, vận hành khai thác đường cao tốc cầu giẽ - Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Bảo Trung. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
604  Nghiên cứu, lựa chọn các dạng kết cấu cầu vượt sử dụng trong nút giao khác mức thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tiến Minh. - H. : 2011.-  118 tr.; 30 cm
605  Nghiên cứu, quản lý hồ sơ thiết kế công trình cầu đường tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 của công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Thùy. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
606  Nghiên cứu, so sánh tính toán tường chắn đất có cốt đường dẫn đầu cầu theo các quy trình hiện hành : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
607  Nghiên cứu, thiết kế cọc xi măng đất để xử lý nền đường đắp trên đất yếu tuyến đường vành đai II (Đoạn Nhật Tân - Bưởi - Cầu Giấy) : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Bùi Ngọc Trang. - H. : 2012.- 133 tr.; 30 cm
608  Nghiên cứu, thiết kế lựa chọn đất gia cố xi măng hợp lý theo phương pháp trộn ướt thuộc dụ án đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Phương. - H. : 2012.- 153 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
609  Nghiên cứu, thiết kế lựa chọn đất gia cố xi măng hợp lý theo phương pháp trộn ướt thuộc dụ án đường vành đai ngoài Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Phương. - H. : 2012.- 153 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
610  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thi công công nghệ đặc dụng phục vụ thi công kết cấu cầu lớn ở tổng công ty xây dựng công trình giao thông I : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Đinh Văn Thành. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
611  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn vào xây dựng đường ô tô và sân bay ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Thanh Hòa. - H. : 2011.- 65 tr.; 30 cm.
612  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Top - Base để xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường giao thông và sân bay : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Quang Thông. - H. : 2011.- 121 tr.; 30 cm
613  Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát trong xây dựng nền đường ô tô khu vực tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Chuyên. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 96 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
614  Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp tính toán theo mô hình chống giằng tính dầm cắt khấc và dầm cao : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Triệu Đại. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
615  Nghiên cứu,đánh giá và giải pháp xử lý các hư hỏng của hệ thống đường lăn - cảng hàng không quốc tế Nội Bài/ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Hữu Minh Tiến. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
616  Những bài học kinh nghiệm trong quản lý chất lượng công trình xây dựng dự án đường ô tô của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 và giải pháp : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Ngọc Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 94 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
617  Những sự cố thường gặp khi nâng cấp, cải tạo đường đắp cao qua vùng đất yếu  và giải pháp khắc phục : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Đức Yên. - H. : 2012.- 147 tr.; 30 cm
618  Phân tích các công nghệ và giải pháp xử lý lún nền đường sau mố đắp cao trên nền đất yếu trong dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Xuân Chung. - H. : 2011.- 154 tr.; 30 cm
619  Phân tích các đặc trưng kết cấu và một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cầu vượt dạng dầm liên hợp liên tục sử dụng dầm thép I kê tựa giản đơn trong giai đoạn thi công : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Lê Phương Thanh. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
620  Phân tích các đặc trưng kết cấu và ứng xử tải trọng của kết cấu cầu ẼTRADOSED dầm cứng bê tông cốt thép dạng hộp có vách là bản thép lượn sóng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Trung Kiên. - H. : 2012.- 81 tr.; 30 cm
621  Phân tích các đặc trưng kết cấu, ứng xử, tải trọng và thiết kế chi tiết kết cấu nhịp cầu dầm liên hợp dạng thang (Ladder deck) : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Võ Đình Khánh. - H. : 2012.- 71 tr.; 30 cm
622  Phân tích các dạng rủi ro trong công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình cầu khu vực tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Lê Ngọc Lân. - H. : 2013.- 125 tr.; 30 cm
623  Phân tích công nghệ chế tạo và thi công lắp ghép vòm thép trong kết cấu cầu vòm ống thép nhồi bê tông với phương pháp dùng dây thiên tuyến : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Cấn Minh Đức. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
624  Phân tích đặc điểm, nội dung tính toán thiết kế kết cấu cầu thép theo điều kiện chịu mỏi tiêu chuẩn 22TCN 18-79 và 22TCN 272-05 và các vấn đề đánh giá tuổi thọ của cầu thép : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hồ Xuân Ba. - H. : 2010.- 94tr.; 30cm
625  Phân tích đánh giá công nghệ thi công thay thế kết cấu nhịp cầu đường sắt  - gói thầu số 2 dự án nâng cao an toàn đường sắt Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Mai Xuân Anh. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
626  Phân tích đánh giá hiện trạng xây dựng cơ sở hạ tầng của một số dự án khu công nghiệp, khu đô thị ở Bắc Ninh, Hải Phòng và đề xuất giải pháp phát triển theo xu hưóng hiện đại, đồng bộ, bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Minh Quân. - H. : 2012.- 134 tr.; 30 cm
627  Phân tích đánh giá hiệu quả giải pháp bịt nút trong tổ chức giao thông nội đô Hà Nội : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Ngọc Hồng Thành. - H. : 2012.- 139 tr.; 30 cm
628  Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật, giải pháp xử lý đất yếu bằng cọc cát và cọc cát gia áp (đầm chặt) trong dự án xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Vui. - H. : 2012.- 190 tr.; 30 cm.
629  Phân tích đánh giá một số đặc trưng thống kê và độ tin cậy thi công cáp DƯL trong kết cấu công trình cầu : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Lê Văn Trường. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
630  Phân tích đánh giá sự cố công trình trong công tác thi công cầu ở Việt Nam và biện pháp phòng tránh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Bùi Ngọc Tình. - H. : 2011.- 161 tr.; 30 cm
631  Phân tích điều kiện làm việc của nền đường sắt dưới tác động của thời tiết : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường sắt / Ngụy Song Toàn. - H. : 2012.- 171 tr.; 30 cm
632  Phân tích giới hạn và thích nghi các tấm mỏng chịu uốn bằng phương pháp đối ngẫu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Giáp Văn Tấn. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
633  Phân tích hiện trạng chất lượng khai thác các cầu dầm bê tông UST L=24,7M và các giải pháp sửa chữa, tăng cường : Luận văn thạc sĩ: xây dựng cầu hầm / Lê Ngọc Minh. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
634  Phân tích hiệu quả kinh tế giữa phương pháp đầm nén tiêu chuẩn và phương pháp đầm nén cải tiến trong xây dựng nền đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và  đường thành phố / Trương Hoàng Quang. - H. : 2012.- 66 tr.; 30 cm
635  Phân tích kết cấu cầu hệ khung liên tục có trụ cao chịu tải trọng tĩnh và động : trường hợp cầu Bản Xá : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Đặng Quang Luật. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
636  Phân tích kết quả theo dõi dài hạn mặt đường thử nghiệm- đường giao thông nông thôn khu vực đồng bằng Nam bộ và đề xuất các ứng dụng : Luận văn: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thị Bích Thảo. - H. : 2011.- 102tr; 30cm
637  Phân tích lựa chọn kết cấu, công nghệ xây dựng cầu vượt bộ hành trong điều kiện thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Bùi Anh Tú. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
638  Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam : Luận văn tiến sĩ: Xây dựng công trình đặc biệt / Nguyễn Thị Bạch Dương. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm
639  Phân tích một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dạng cẩu dầm giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực áp  dụng cho cầu cong trên tuyến tránh đèo Pha Đin... : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Xuân Hiệp. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
640  Phân tích một số đặc điểm ứng xử và xử lý thiết kế cấu dầm hệ dây nhiều nhịp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Đạt. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
641  Phân tích một số đặc điểm ứng xử và xử lý thiết kế kết cấu dầm hệ dây nhiều nhịp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Đạt. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
642  Phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bằng phương pháp thống kế toán và đề xuât giải pháp kìm chế tai nạn : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Văn Xuân Sớt. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 115 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
643  Phân tích so sánh một số nội dung tính toán thiết kế kết cấu theo các tiêu chuẩn tiên tiến hiện hành : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đăng Điềm. - H. : 2012.- 157 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
644  Phân tích thiết kế khung thép chịu tải trọng tĩnh xét tới đặc điểm phi tuyến hình học và ứng xử phi đàn hồi : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Mai Văn Bắc. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
645  Phân tích thiết kế móng cọc ống thép dạng giếng theo tiêu chuẩn TCCS 03/2012 - TCĐBVN : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Hồ Đắc Khánh Minh. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
646  Phân tích thiết kế và đánh giá chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dầm hộp bê tông dự ứng lực giản đơn cho đường sắt đô thị : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
647  Phân tích tính toán thiết kế kết cấu cầu chịu động đất theo phương pháp động lực học : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Phạm Công Thuân. - H. : 2012.- 151 tr.; 30 cm
648  Phân tích ứng xử của bê tông và các biện pháp ngăn ngừa, xử lý vết nứt trong quá trình thi công dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực Gói thầu số 3- Dự án cầu Nhật Tân : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tài Mạnh. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
649  Phân tích ứng xử làm việc của một số trụ cầu điển hình dưới tác động của động đất( Thí nghiệm với bàn rung) : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Vũ Tiến Công. - H. : 2013.- 86 tr.; 30 cm
650  Phân tích và đánh giá vai trò của doanh nghiệp dự án trong việc thực hiện dự án BT ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Quang. - H. : 2011.- 71 tr.; 30 cm
651  Phân tích và đề xuất các giải pháp phòng tránh sự cố thường gặp trong quá trình thi công bệ móng trụ cầu ở các vị trí ngập nước sâu ở tổng công ty XDCTGT 4 : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Cao Xuân Cường. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
652  Phân tích và lựa chọn giải pháp kết cấu - công nghệ cho đường hầm giao thông đô thị theo phương pháp đào và lấp : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành cầu hầm / Trần Huy Tuấn. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm
653  Phân tích và lựa chọn mô hình tính toán thiết kế cho một số vùng kết cấu chịu lực đặc biệt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Thị Ngọc Anh. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
654  Phân tích, đánh giá các phương án tuyến tránh thành phố Hạ Long về mặt an toàn giao thông và kinh tế : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Mạnh Cường. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
655  Phân tích, đánh giá và tuyển chọn công nghệ thích hợp xây dựng cầu đô thị trên tuyến đi cao : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Tạ Đức Huynh. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
656  Phân tích, đề xuất lựa chọn giải pháp thiết kế yếu tố hình học đường ô tô cao tốc trong điều kiện cụ thể : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Kim Thành Nam. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
657  Phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ sửa chữa, gia cường cầu Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Vũ Văn Điệp. - TP. Hồ Chí Minh : 2011.- 125 tr.; 30 cm
658  Phân tích, lựa chọn giải pháp xử lý lún nền đường đắp cao trên  nền đất yếu sau mố : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Hoàng. - H. : 2011.- 140 tr.; 30 cm
659  Phân tích, so sánh một số biện pháp công nghệ áp dụng trong thi công cầu bê tông dự ứng lực đúc hẫng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Anh Long. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
660  Phân tích, tính toán móng cọc ống thép sử dụng cho công trình cầu phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Kim Thành. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
661  Phân tích, ứng dụng công nghệ thi công cầu BTCT DƯL phân đoạn lắp ghép trên đà giáo di động ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Trần Hải Yến. - H. : 2012.- 104 tr.; 30 cm
662  Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo xu hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Hữu Đức. - H. : 2013.- 139 tr.; 30 cm.
663  Phát triển mạng lưới giao thông nội thị thành phố Thanh Hóa theo định hướng hoàn thiện giao thông công cộng và giao thông phi cơ giới : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Ngọc Thắng. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
664  Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mái dốc khi có xét đến mực nước ngầm : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Soukha Yakoshi. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm.
665  Phát triển phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát tính ổn định mố cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Nhật Thanh. - H. : 2011.- 139 tr.; 30 cm
666  Phương pháp luận trong thiết kế mặt đường cứng theo cơ học - thực nghiệm và khả năng áp dụng ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Minh Khánh. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
667  Quản lý an toàn giao thông trên quốc lộ 18 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Thanh Hùng. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm.
668  Quản lý chất lượng khi thi công bê tông xi măng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Ngọc Tân. - H. : 2012.- 134 tr.; 30 cm.
669  Quản lý chất lượng thi công bê tông trong cầu dây văng nhịp lớn : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng cầu hầm / Trần Hoài Nam. - H. : 2012.- 83 tr.; 30 cm
670  Quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông ASPHALT đối với đường cấp cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thế Công. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm
671  Quản lý chất lượng tiến độ thi công công trình đường bộ tại ban quản lý dự án giao thông - sở giao thông vận tải Tuyên Quang - thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thành Bắc. - H. : 2012.- 156 tr.; 30 cm
672  Quản lý chất lượng trong các dự án xây dựng công trình đường bộ tại ban quản lý dự án quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Đại. - H. : 2012.- 96 tr.; 30 cm
673  Quản lý chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình tại ban quản lý dự án nâng cấp tỉnh lộ ADB - Sở giao thông vận tải Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ. Chuyên nghành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Văn Sáng. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm.
674  Quản lý dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại tổng cục đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Bá Đạt. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
675  Quản lý khai thác và sửa chữa tăng cường cầu hệ dây trên địa bàn Tỉnh Quảng trị : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Trần Ngọc Sơn. - H. : 2013.- 109 tr.; 30 cm
676  Quản lý khủng hoảng và quản lý rủi ro trong thi công cầu khu vực miền Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Dũng. - H. : 2011.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
677  Quản lý khủng hoảng và quản lý rủi ro trong thi công cầu khu vực miền Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Dũng. - H. : 2011.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
678  Quản lý khủng hoảng và rủi ro trong thi công cầu khu vực miền nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Dũng. - H. : 2011.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
679  Quản lý rủi ro kỹ thuật trong giai đoạn đấu thầu tại các dự án cầu đường đầu tư theo hình thức ppp tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Văn Cao. - H. : 2012.- 130 tr.; 30 cm
680  Quản lý rủi ro kỹ thuật trong thi công xây dựng cầu cạn dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trọng Khâm. - H. : 2011.- 131 tr.; 30 cm
681  Quản lý tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại ban quản lý dự án 2 - tổng cục đường bộ Việt Nam - thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Quỳnh Anh. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
682  Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình đường bộ tại ban quản lý dự án khu vực chuyên ngành giao thông vận tải Quảng Bình - sở giao thông vận tải Quảng Bình - thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Anh Minh. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
683  Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh - thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hưng. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
684  Quản lý tổ chức thực hiện dự án đấu tư xây dựng công trình giao thông cấp huyện - một số giải pháp nâng cao hiệu quả của dự án : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Doãn Huy Tứ. - H. : 2011.- 126 tr.; 30 cm
685  Quan trắc sức khỏe (Bridge health monitoring) công trình cầu trong quá trình khai thác : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Cheng Por Eng. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
686  Quy hoạch bãi đỗ xe tại cảng hàng không : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Lê Tất Thành. - H. : 2012.- 135 tr.; 30 cm
687  Quy hoạch bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trong khu du lịch Tràng An tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Anh Đức. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm
688  Quy hoạch bến xe, điểm đỗ và hệ thống giao thông tĩnh khu vực thành phố Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Trung Dũng. - H. : 2012.- 82 tr.; 30 cm
689  Quy hoạch các hình thức nút giao thông trong đô thị Việt Nam định hướng bền vững : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Hải. - H. : 2013.- 109 tr.; 30 cm
690  Quy hoạch giao thông tổng thể nhằm phát huy hiệu quả khai thác khu vực cảng biển Mỹ Thủy - tỉnh Quảng Trị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Linh. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
691  Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cho một khu đô thị mới theo hướng hiện đại và phát triển bền vững : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Quốc Bảo. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
692  Quy hoạch mạng lưới đường bộ tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng cho thời kỳ 2020-2030 : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Thoại. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 89 tr + phần bản vẽ, phụ lục.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
693  Quy hoạch mạng lưới đường bộ tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 và định hướng cho thời kỳ 2020-2030 : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Thoại. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 89 tr + phần bản vẽ, phụ lục.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
694  Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển các tỉnh từ Tiền Giang đến Kiên Giang : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Trí Dũng. - H. : 2013.- 98 tr.; 30 cm
695  Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển khu vực Bắc Trung Bộ : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và thành phố / Phan Văn Huynh. - H. : 2011.- 125tr.; 30cm
696  Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển khu vực từ Quảng Ninh - Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đồng Đạo Bình. - H. : 2013.- 97 tr.; 30 cm.
697  Quy hoạch nút giao liên thông giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với tỉnh lộ 356 thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Hà. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
698  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trịnh Đức Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 56 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
699  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thu Hà. - H. : 2011.- 78 tr.; 30 cm
700  Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô / Nguyễn Vĩnh Phong. - H. : 2011.- 104tr.; 30cm
701  Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Đức. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
702  Quy hoạch tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Anh Đức. - H. : 2013.- 87 tr.; 30 cm
703  Quy hoạch và giải pháp kết cấu cho hệ thống giao thông trên cao thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đặng Đình Thịnh. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
704  Quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lâm Duy Thanh. - H. : 2012.- 113 tr.; 30 cm
705  Quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng ô tô và đường thành phố / Đinh Trung Kiên. - H. : 2012.- 118 tr.; 30 cm
706  Quy trình kiểm toán dự án xây dựng đường ô tô hiện trạng triển khai thực hiện và giải pháp hoàn thiện : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Nhứt. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 127 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
707  Rủi ro trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ trên địa bàn huyện Sóc Sơn - Thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Tuyên. - H. : 2012.- 162 tr.; 30 cm.
708  So sánh các giải pháp xử lý  đoạn chuyển tiếp của nền đường và công trình trên đường cao tốc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Việt. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
709  So sánh phần mềm xử lý nền đất yếu do công ty tư vấn đầu tư XDCTGT 1 - CIENCO1 lập với phần mềm SASPRO : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Trần Khoa. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
710  So sánh và đánh giá hiệu quả của một số thiết bị giảm chấm đối với các dạng kết cấu cầu có độ mảnh lớn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Hiếu. - Hồ Chí Minh : 2011.- 164 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
711  So sánh về công tác tổ chức đấu thầu tư vấn, xây lắp các dự án trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn vốn trong nước và sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ của nước ngoài. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn trong nước hiện nay : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Huy Giáp. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
712  Sử dụng hệ thống ô ngăn hình mạng NeoWeb trong gia cường nền đường : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Vũ Ngọc Thái. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
713  Sử dụng thiết bị thoát nước thẳng đứng bấc thấm (PVD) để xử lý nền đường đắp trên đất yếu gói thầu A-5 đường cao tốc Bền Lức - Long Thành : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng sân bay / Hoàng Văn Duy. - H. : 2012.- 62 tr.; 30 cm
714  Tại nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các giải pháp nhằm hạn chế : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Cường. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
715  Tăng cường năng lực chịu tải kết cấu công trình cầu cũ ở Bà Rịa - Vũng Tàu với công nghệ bổ sung tấm CFRP : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hoàng Nguyên Dinh. - Hồ Chí Minh : 2011.- 156 tr.; 30 cm
716  Tăng cường sức kháng uốn, cắt cho các cấu kiện BTCT với công nghệ mới "NSMR" : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Vũ Chung Hiếu. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm
717  Thẩm định an toàn giao thông đường bộ : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quang Huy. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
718  Thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn trong vùng ngập mặn: các giải pháp công nghệ, sửa chữa khắc phục các khuyết tật và sự cố thường gặp : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Bùi Hùng Cường. - H. : 2013.- 102 tr.; 30 cm
719  Thiết kế bổ sung đường cất hạ cánh cho dự án cải tạo, nâng cấp sân bay Phú Bài : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Lê Bá Ngọc. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
720  Thiết kế cải tạo yếu tố hình học quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí - Thành phố Hạ Long (KM77-107) theo quan điểm an toàn giao thông : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Công Luận. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm.
721  Thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao thông khác mức : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Trường. - H. : 2012.- 121 tr.; 30 cm
722  Thiết kế kiến trúc cảnh quan nút giao thông Ngã Tư Vọng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Tuấn Thành. - H. : 2012.- 76 tr.; 30 cm
723  Thiết kế neo trong đất cho hệ thống tường chắn trong các công trình xây dựng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sân bay / Trần Minh An. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
724  Thiết kế nút giao thông cao tốc Bắc Thăng Long - quốc lộ 23 (Nam Hồng) : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Bá Việt. - H. : 2012.- 81 tr.; 30 cm
725  Thiết kế tối ưu thành phần bê tông Asphalt tái sinh nguội tại chỗ bằng bọt Bitumen : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Minh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 99 tr + phụ lục; 30 cm (Kèm đĩa CD)
726  Thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng cho dự án mở rộng, cải tạo sân bay Phú Bài : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Vũ Đình Thi. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
727  Thiết kế xử lý nền đường đất yếu nút giao thông giữa đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với ĐT9715 qua xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Huy. - H. : 2013.- 75 tr.; 30 cm
728  Thiết kế, cải tạo và tổ chức giao thông nút kênh Liêm, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Văn Sáng. - H. : 2012.- 76 tr.; 30 cm
729  Thực trạng giao thông tĩnh ở thành phố Hà Nội và các giải pháp : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Quang. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
730  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo trì và sửa chữa các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thiện Thông. - Hồ Chí Minh : 2012.- 115 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
731  Thực trạng và giải pháp trong công tác quản lý chất lượng dự án theo tiêu chuẩn ISO ở tổng thầu - tổng công ty xây dựng Thăng Long : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Hồng Ngọc. - H. : 2012.- 147 tr.; 30 cm
732  Thực trạng vấn đề giao thông và các giải pháp quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông huyệ Ba Vì sau khi sáp nhập Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Ngọc Mạnh. - H. : 2013.- 143 tr.; 30 cm
733  Tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ công việc nghiên cứu an toàn giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Ngọc Dũng. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
734  Tiếp cận và xây dựng hệ thống quản lý và chỉ dẫn kỹ thuật các kết cấu và hạng mục công trình trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tư Điền. - H. : 2012.- 220 tr.; 30 cm
735  Tìm hiểu cấu tạo, kết cấu cơ bản ga Metro và đường sắt nhẹ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng đường sắt / Phạm Thị Loan. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
736  Tìm hiểu kết cấu tầng trên các công trình nhân tạo : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường sắt / Trần Huy Thắng. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
737  Tìm hiểu về xói cục bộ trụ cầu và xây dựng biểu thức dự đoán xói cục bộ trụ cầu trong đất không dính từ số liệu xói thực tế của các cầu đang khai thác của Hoa Kỳ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Bá. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
738  Tìm hiểu, so sánh phương pháp tính toán kết cấu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô của AASHTO 1998 với tiêu chuẩn Việt Nam 22TCN223- 95 : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Ngọc Kiên. - H. : 2011.- 124 tr.; 30 cm
739  Tính toán hệ số phân bố tải trọng cho kết cấu nhịp cầu dầm theo 22TCN 272-05 và 22TCN 18-79 : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Trần Văn Hiệp. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
740  Tính toán ổn định mái dốc có neo tăng cường bằng phương pháp cân bằng giới hạn tổng quát : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hồ Sỹ Lành. - H. : 2013.- 104 tr.; 30 cm
741  Tính toán thiết kế cọc khoan nhồi chịu tải trọng ngang theo các phương pháp khác nhau : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Văn Thiện. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
742  Tính toán thực dụng và thiết kế sản xuất tà vẹt ghi cho đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Tuấn Khanh. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm
743  Tính toán và lựa chọn kết cấu mặt đường cho tuyến xe buýt sức chở lớn (BRT) ở thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Dũng. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
744  Tính toán và xử lý nền đất  yếu trong trường hợp mở rộng đường có lấn sông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Dân. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
745  Tính toán xác định chiều dày lớp supbalat - đệm cơ sở nền đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Thân Thế Vũ. - H. : 2012.- 65 tr.; 30 cm
746  Tổ chức cảnh quan đường phố chính thành phố Đà Nẵng 2010- 2025 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Nhường. - Đà Nẵng : 2012.- 91 tr.;  30 cm
747  Tổng kết công nghệ thi công thân trụ cao với hệ thống ván khuôn leo : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Văn Nguyên. - H. : 2011.- 189 tr.; 30 cm
748  Tổng kết kinh nghiệm tăng cường sửa chữa móng mố trụ cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Anh Tuấn. - H. : 2012.- 119 tr.; 30 cm
749  Tổng kết kinh nghiệm thiết kế và thi công cầu giàn thép kiểu không thanh đứng trên đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Quý Hoài. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
750  Tổng kết, đánh giá công nghệ thi công cầu Cửa Việt (Quảng Trị) : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Hoàng Lương Thành. - H. : 2013.- 133 tr.; 30 cm
751  Tổng kết, đánh giá công nghệ thi công cầu Thị Nại (Quy Nhơn) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu - hầm / Phạm Ngọc Ẩn. - H. : 2011.- 129 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
752  Tương quan về độ bền cắt của đất dính mềm yếu xác định từ các phương pháp khác nhau và việc lựa chọn chúng trong tính toán địa kỹ thuật công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thái Bình. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
753  Tương tác vòm hầm với môi trường đất đá trong kết cấu hầm chui thi công theo phương pháp tường trong đất : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thị Quỳnh Như. - H. : 2012.- 81 tr.; 30 cm.
754  Ứng dụng bê tông chất lượng cao (HPC) trong thiết kế kết cấu cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Tiến Thắng. - H. : 2011.- 59 tr.; 30 cm
755  Ứng dụng cầu vượt cho tải trọng nhẹ tại các nút giao thông trong thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Lương Đức Huân. - H. : 2013.- 83 tr.; 30 cm
756  Ứng dụng công nghệ đê mềm Geotube trong xây dựng đê biển ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Phạm Thanh Năm. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
757  Ứng dụng công nghệ khoan phụt cao áp trong xây dựng công nghệ công trình giao thông trên nền đất yếu : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Ngọc Tú. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
758  Ứng dụng công nghệ thi công hầm TBM trong xây dựng đường hầm Metro ở Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng Cầu hầm / Võ Văn Nam. - H. : 2012.- 124 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
759  Ứng dụng kết quả theo dõi thử nghiệm mặt đường giao thông nông thôn đề xuất phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm - đường giao thông nông thôn : Luận văn thạc sỹ  Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Ngọc. - H. : 2012.- 78 tr.; 30 cm
760  Ứng dụng mô hình chống giằng trong phân tích kết cấu và thiết kế bố trí cốt thép một số dạng kết cấu cầu BTCT : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng Cầu hầm / Võ Tuấn Anh. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
761  Ứng dụng tấm Polyme cốt sợi để tăng cường khả năng chịu tải của cầu bê tông cốt thép, cầu bê tông cốt thép dự ứng lực : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Dân. - H. : 2012.- 175 tr.; 30 cm
762  Ứng dụng thuật toán tối ưu trong việc lập kế hoạch xây dựng công trình cầu hầm : Luận văn thạc sỹ Xây dựng cầu hầm / Lê Quang Hoàng. - H. : 2012.- 68 tr.; 30 cm
763  Ứng dụng vật liệu cốt sợi FRP trong sửa chữa tăng cường cầu bê tông cốt thép : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Phạm Trung Kiên. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
764  Ứng dụng vật liệu Pôlyme cốt sợi trong sửa chữa tăng cường cầu BTCT cũ : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Phan Đức Quang. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
765  Ứng dụng việc thử tải trong kiểm định đánh giá công trình / Đào Quang Huy. - H. : 2012.- 156 tr.; 30 cm
766  Vấn đề tích hợp hệ thống giao thông - công trình ngầm tại các khu đô thị ở Hà Nội và giải pháp phát triển theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trịnh Thị Thu Trang. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
767  Xác định kích thước nhánh dẫn ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, áp dụng thiết kế cải tạo cụm nút chợ tam giác thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Quỳnh Anh. - H. : 2012.- 71 tr.; 30 cm.
768  Xây dựng biện pháp quản lý ổn định và nâng cao chất lượng bê tông trong dự án vành đai III - Hà Nội : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng cầu hầm / Đặng Hải Triều. - H. : 2012.- 123 tr.; 30 cm.
769  Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông hợp lý phục vụ khai thác hiệu quả và bền vững hệ thống mỏ núi pháo, Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Trung Việt. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm.
770  Xây dựng hạ tầng kỹ thuật trung tâm đào tạo lái xe cơ giới đường bộ : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Kiên. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
771  Xây dựng phương pháp theo dõi đánh giá giải pháp gia cố nền đất yếu tại hiện trường dự án Long Thành - Dầu Giây : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Minh Hải. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
772  Xây dựng và phát triển kết cấu cầu dầm thép hiện đại - các vấn đề lý thuyết và thực tiễn từ kinh nghiệm các nước Châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Hồ Xuân Tú. - H. : 2013.- 134 tr.; 30 cm
773 Ảnh hưởng của cấp phối hạt, kích cỡ hạt lớn nhất đến sự ổn định nhiệt của bê tông nhựa làm lớp mặt của kết cấu áo đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đào Văn Luân. - H. : 2012.- 94 tr.; 30 cm
774 Biện pháp tổ chức thi công kết cấu phần dưới gói 2: đoạn Trung Hòa - Thanh Xuân (Km23+195 - Km25+265) thuộc dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Chính. - H. : 2012.- 117 tr.; 30 cm
775 Bố trí cọc tiêu, biển báo, vạch kẻ đường cho nút giao giữa đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với quốc lộ 10 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : 2011.- 55 tr + bản vẽ.; 30 cm.
776 Các cở sở và nguyên lý hạn chế độ võng cầu thép do hoạt tải : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2010.- 107 tr.; 30 cm
777 Các giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công trình thoát nước miền núi, tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Cương. - H. : 2012.- 129 tr.; 30 cm
778 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông. Liên hệ về công tác quản lý thi công xây dựng công trình giao thông do Tổng công ty 36 - Bộ Quốc phòng đang thi công : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Quang Đô. - H. : 2012.- 146 tr.; 30 cm
779 Các hiện tượng hư hỏng kết cấu nền mặt đường trên các công trình  ngầm mới xây dựng đề xuất giải pháp xử lý : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Xuân Trung. - H. : 2012.- 67 tr.; 30 cm
780 Cao độ san nền hợp lý cho khu vực nội đô Hà Nội nhằm hạn chế ngập úng và phát triển đô thị bền vững : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Thanh Nhàn. - H. : 2010.- 211 tr.; 30 cm
781 Công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương, thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hưng. - H. : 2011.- 137 tr.; 30 cm
782 Đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật quản lý chất lượng thi công mặt đường bê tông Asphalt : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Đình Chắt. - H. : 2013.- 160 tr.; 30 cm
783 Đánh giá các công nghệ lao lắp dầm  bê tông cốt thép dự ứng lực nhịp giản đơn ở Việt Nam từ 2005 đến nay : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Tăng. - H. : 2011.- 145 tr.; 30 cm
784 Đánh giá công nghệ thi công đúc hẫng giai đoạn từ năm 2000 đến nay : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu - hầm / Ngô Duy Đông. - H. : 2011.- 154 tr.; 30 cm
785 Đánh giá công nghệ và thiết bị công nghệ chuyên dụng thi công cầu lớn ở tổng công ty xây dựng CTGT1 những năm gần đây : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Vương Toàn Tuấn. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm
786 Đánh giá độ nhám mặt đường trên một số tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất tăng cường độ nhám : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vương Thế Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 95 tr.; 30 cm
787 Đánh giá khả năng chịu tải các kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt  thép  trên địa bàn khu quản lý đường bộ IV theo 22TCN 243-98 và theo phương pháp AASHTO LRFR : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trung. - H. : 2011.- 271 tr.; 30 cm
788 Đánh giá khả năng chịu tải của các dầm bê tông cốt thép thường : Luận văn thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông / Trương Mạnh Tuấn. - H. : 2009.- 109 tr.; 30 cm
789 Đánh giá khả năng sử dụng vật liệu bấc thấm ngang thay thế tầng đệm cát thoát nước ngang khi xử lý nền đất yếu bằng phương pháp thoát nước thẳng đứng thông kết quả một đoạn thực nghiệm thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Quang Hải. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
790 Đánh giá nguồn vật liệu xây dựng đường trong địa bàn tỉnh Nghệ An và định hướng sử dụng vật liệu xây dựng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thiên Hiếu. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
791 Đánh giá quá trình ứng dụng và phát triển công nghệ xây dựng cầu lớn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Thành Đạt. - H. : 2012.- 162 tr.; 30 cm
792 Đánh giá thiết kế và các tính năng của bê tông Asphalt đã được thi công trong địa bàn khu quản lý đường bộ II : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Mạnh Cường. - H. : 2013.- 80 tr.; 30 cm
793 Đánh giá và đề xuất phương án thiết kế và xây dựng để nâng cao chất lượng các công trình thoát nước nhỏ trên đường giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai / Văn Hữu Thành. - H. : 2010.- 150 tr.; 30 cm
794 Đề xuất phương pháp lựa chọn giải pháp trong bảo trì mặt đường trên cơ sở đánh giá đặc tính mặt đường và điều kiện khai thác khu vực thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Tuấn. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
795 Đề xuất quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu giếng cát trong xây dựng nền đường trên nền đất yếu trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Vũ Văn Tuấn. - H. : 2010.- 85 tr.; 30 cm
796 Đề xuất tiêu chuẩn thi công mặt đường bê tông xi măng cho nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / KHAMSAY NAMSAVANH. - H. : 2011.- 164 tr.; 30 cm
797 Giải pháp cọc cát và giếng cát để xây dựng bền vững nền đường đầu cầu : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Thụ. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm.
798 Giải pháp gia cố Taluy nền đường ô tô áp dụng cho xử lý Taluy đoạn tránh đèo Măng đen : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lương Tiến Hùng. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm.
799 Giải pháp kỹ thuật thi công nền đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Hưng. - H. : 2012.- 165 tr.; 30 cm
800 Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, khai thác đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tiêu Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 146 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
801 Giải pháp thiết kế mặt đường cho đường ven biển thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Mừng. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
802 Giải pháp thiết kế nâng cao độ an toàn tại các nút giao của đường nhánh đấu nối vào quốc lộ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Phong. - H. : 2011.- 74 tr.; 30 cm
803 Giải pháp xử lý nền đường đắp trên nền đất yếu bằng cọc cát kết hợp với việc dùng vải địa kỹ thuật để tăng cường ổn định nền đường đắp tại dự án đầu tư xây dựng đường thái thủy huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Bảo Duy. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm
804 Góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý để nâng cao chất lượng các dự án công trình giao thông tại các ban quản lý dự án cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Việt Lâm. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm
805 Góp phần nâng cao chất lượng đầu tư dự án xây dựng công trình cầu, đường từ góc độ hoạt động kiểm toán nhà nước : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Mạnh Tùng. - H. : 2012.- 167 tr.; 30 cm
806 Góp phần phân tích phương pháp tính toán hệ số phân bố tải trọng đối với kết cấu nhịp cầu dầm chéo góc trên đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Ngô Thị Hồng quế. - H. : 2011.- 75 tr.; 30 cm
807 Hiện trạng công tác thi công nền đường ô tô và các giải pháp nâng cao chất lượng thi công nền đường : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Cẩm Vân. - H. : 2012.- 88 tr.; 30 cm
808 Hiện trạng và các giải pháp đề xuất phát triển cây xanh công cộng trên địa bàn TP. Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Nho Thiện. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
809 Hoàn thiện công nghệ và biện pháp quản lý chất lượng thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực đúc trên đà giáo cố định - cầu vượt Vĩnh Ngọc gói thầu số 3- dự án cầu Nhật Tân : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trọng Thi. - H. : 2013.- 128 tr.; 30 cm
810 Hoàn thiện công tác lập án đầu tư xây dựng công trình giao thông tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng quốc tế : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hoàng Việt. - H. : 2011.- 124 tr.; 30 cm
811 Hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư xây dựng công trình tại ban quản lý dự án hạ tầng tả ngạn - thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Ngọc Sơn. - H. : 2012.- 137 tr.; 30 cm
812 Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công tại các ban quản lý dự án ở các tỉnh phía bắc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Phùng Vĩnh Thắng. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
813 Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình tại công ty cổ phần 872 - xây dựng công trình giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Hữu Chiến. - H. : 2012.- 84 tr.; 30 cm
814 Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ do sở kế hoạch đầu tư và Hà Nội chủ trì : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Phương. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
815 Hoàn thiện nâng cao chất lượng trong đấu thầu xây ;ắp đối với dự án nâng cấp giao thông bằng nguồn vốn nước ngoài  (JICA) của ban quản lý dự án 6 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đào Quý Duy. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
816 Hoàn thiện quy hoạch hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thành phố Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai hướng tới sự phát triển bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Lê Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 172 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
817 Khảo sát đánh giá tiếng ồn do các phương tiện giao thông gây ra tại các trục đường chính thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp khắc phục : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đình Mậu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 85 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
818 Khảo sát dao động của cáp dây văng có xét đến độ cứng chống uốn của dây dưới tác động của gió - các biện pháp hạn chế dao động của dây cáp : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Vũ Quang Thuận. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
819 Khảo sát hiện trạng và đánh giá khả năng chịu tải các kết cấu nhịp cầu thép khu vực miền trung : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Đoàn Việt Hùng. - H. : 2011.- 231 tr.; 30 cm
820 Kiểm soát độ võng dầm chủ cầu dây văng trong quá trình thi công hẫng cân bằng : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Hồ Đình Nam. - H. : 2013.- 153 tr.; 30 cm
821 Kiên cố hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thắng. - H. : 2013.- 65 tr.; 30 cm
822 Lập kế hoạch thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn km 175+00-:- km 182+800 thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang : Luận văn thạc sỹ xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trung Dũng. - H. : 2011.- 167 tr.; 30 cm
823 Lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho thành phố Cần Thơ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quang Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 79 tr.; 30 cm
824 Lựa chọn kết cấu mặt đường hợp lý cho khu vực nuôi trồng thủy sản : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Hoàng Văn Trường. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
825 Lựa chọn phương pháp thi công & phân tích ảnh hưởng lún tới các công trình hiện hữu khi thi công hầm bằng phương pháp cần bằng áp lực đất ( EPB) tại Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Tuấn. - H. : 2013.- 101 tr.; 30 cm
826 Lựa chọn thông số đầu vào cho kết cấu nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực của đường sắt đô thị (Metro) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thị Hồng Linh. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
827 Lựa chọn tối ưu cốt thép trong dầm bê tông tính năng cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thị Nhung. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
828 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án tại ban quản lý dự án nâng cấp tỉnh lộ - sở giao thông vận tải Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Viết Cương. - H. : 2012.- 103 tr.; 30 cm
829 Một số giải pháp kết cấu cho nút giao và ga trung gian cho đường sắt trong đô thị : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Vương Hoàng Quyết. - H. : 2013.- 129 tr.; 30 cm
830 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cầu đường tại công ty quản lý đường sắt Thanh Hóa - Tổng công ty ĐSVN : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường sắt / Nguyễn Bá Thực. - H. : 2010.- 129 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
831 Một số giải pháp xử lý để đảm bảo ổn định nền đường tuyến đường ven biển tỉnh Bình Định : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Minh Thế. - H. : 2012.- 73 tr.; 30 cm
832 Một số vấn đề liên quan đến chất lượng và đảm bảo chất lượng thi công, chế tạo, lao lắp dầm Super- T tại các gói thầu thuộc dự án vành đai 3 Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thành Chung. - H. : 2011.- 132 tr.; 30 cm
833 Nắn thẳng tuyến đường sắt để chạy tàu khách tốc độ cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Võ Văn Nam. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
834 Nâng cao chất lựng quản lý dự án về mặt kỹ thuật các công trình tại Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Phương Liên. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
835 Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ mời thầu và công tác xét thầu trong dự án xây dựng đường ô tô thuộc ban quản lý dự án 2 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thị Tám. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
836 Nâng cao chất lượng kỹ thuật và hiệu quả thi công công trình của tổng công ty xây dựng công trình giao thông I : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Ái Việt. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
837 Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc Nam, thảnh phố Hà Nội trong giai đoạn thực hiện : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Thị Phương Loan. - H. : 2011.- 81 tr.; 30 cm
838 Nâng cao chất lượng quản lý dự án đường ôtô tại ban Quản lý dự án 6 : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Huy. - H. : 2010.- 138 tr.; 30 cm
839 Nâng cao chất lượng tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông - liên hệ với dự án xây dựng đường vành đai 3 Hà Nội - giai đoạn 2 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Xuân Tuấn. - H. : 2012.- 110 tr.; 30 cm
840 Nâng cao chất lượng tư vấn giám sát xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng trên địa bàn huyện Ba Vì : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Ngô Anh Quốc. - H. : 2013.- 109 tr.; 30 cm
841 Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ tại công ty TNHH MTV quản lý và XD đường bộ Bắc Giang : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Vũ Khiêm. - H. : 2013.- 143 tr.; 30 cm
842 Nâng cao quản lý chất lượng dự án xây dựng công trình tại ban quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Năm Thảo. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm
843 Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố kỹ thuật và công nghệ đến hiệu quả dự án đầu tư công trình xây dựng đường ô to tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào : Luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Munny Chăn Tha Vông. - H. : 2010.- 233 tr.; 30 cm
844 Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số hình học đến ứng xử của kết cấu dầm cáp hỗn hợp (Extradosed) và khả năng áp dụng trong các dự án xây dựng đường trên cao tại Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đỗ Đình Phan. - H. : 2011.- 136 tr.; 30 cm
845 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt của cốt liệu lớn đến một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của bê tông Asphalt : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Đặng Quốc Hùng. - H. : 2013.- 103 tr.; 30 cm
846 Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố hình học và đặc trưng mặt đường tới chi phí vận doanh : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Phương Đông. - H. : 2010.- 83 tr.; 30 cm
847 Nghiên cứu ảnh hưởng giữa hai hầm xây dựng gần nhau trong điều kiện địa chất yếu ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thái Khanh. - H. : 2010.- 128 tr.; 30 cm
848 Nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa giao thông thủy và các công trình vượt sông trên các tuyến hành lang đường thủy khu vực đồng bằng Bắc Bộ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Thương. - H. : 2011.- 109 tr.; 30 cm
849 Nghiên cứu áp dụng các phương pháp thí nghiệm không phá hủy (NDT) tiên tiến trong xây dựng và khai thác các công trình cầu BTCT và BTCT DƯL ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Vũ Hữu Thành. - H. : 2010.- 118 tr.; 30 cm
850 Nghiên cứu áp dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc cát đầm chạt vào dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Bình. - H. : 2010.- 113 tr.; 30 cm
851 Nghiên cứu áp dụng hệ tường neo trong xây dựng công trình ngầm đô thị ở thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Hoàng Công Vũ. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm
852 Nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế mặt đường mềm theo cơ học - Thực nghiệm trong điều kiện Việt nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Quý Ngọc. - H. : 2011.- 83 tr.; 30 cm
853 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn 22TCN 272-05 kết hợp với một số tiêu chuẩn nước ngoài trong thiết kế cầu vòm ống thép nhồi bê tông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Đỗ Trọng Dương. - H. : 2010.- 97 tr.; 30 cm
854 Nghiên cứu bê tông xi măng chứa lượng tro bay thay thế xi măng từ 20-40% để làm lớp mặt đường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thị Hoa. - H. : 2013.- 88 tr.; 30 cm
855 Nghiên cứu bố trí hợp lý cọc xi măng đất khi thi công nền đường đắp qua vùng đất yếu trong điều kiện thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Duy Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 107 tr.; 30 cm.(Kèm đĩa CD)
856 Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo ổn định mái dốc cho nền đường đầu cầu đắp cao, khu vực nước sâu : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Ngọc Anh Tuấn. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm.
857 Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư dự án bảo trì đường bộ ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Đàm Thanh Tùng. - H. : 2010.- 84 tr.; 30 cm
858 Nghiên cứu các đặc tính của bê tông tính năng siêu cao và ứng dụng trong xây dựng giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Xuân Tùng. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
859 Nghiên cứu các dạng rủi ro trong công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình cầu ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Đức Tiến. - H. : 2011.- 137 tr.; 30 cm
860 Nghiên cứu các giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng quản lý dự án xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đình Anh. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
861 Nghiên cứu các giải pháp điều khiển kết nối trên đường cao tốc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Trần Việt Yên. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
862 Nghiên cứu các giải phấp nâng cao chất lượng an toàn giao thông trên quốc lộ 5 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Tuấn Minh. - H. : 2010.- 182 tr.; 30 cm
863 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng khảo sát thiết kế đường miền núi (Vùng Tây Nam Bộ) : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Vũ Mạnh Dũng. - H. : 2010.- 184 tr.; 30 cm
864 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thi công đường ô tô khu vực miền núi phía bắc : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Thanh. - H. : 2010.- 145 tr.; 30 cm
865 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế hình học các tuyến đường miền núi vùng Nam Trung Bộ và Tây nguyên : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Tiến Hùng. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
866 Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao an toàn giao thông thành phố Nam Định : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Bá Tiến. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
867 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế và công nghệ thi công cầu đường sắt đô thị tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Thanh An. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
868 Nghiên cứu các giải pháp trong thiết kế nền đường đoạn chuyển tiếp vào cầu và các cống nổi lớn : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Thị Hưởng. - H. : 2013.- 99 tr +phụ lục; 30 cm.
869 Nghiên cứu các giải pháp xử lý đảm bảo ổn định nền đường 39B đoạn từ thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Đắc Khoa. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm.
870 Nghiên cứu các giải pháp xử lý đắp nền cho công trình đường bao biển lán bè - cột 8 thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Xuân Thắng. - H. : 2011.- 87 tr + phần phụ lục.; 30 cm.
871 Nghiên cứu các nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay và đề xuất các giải pháp giảm thiểu trong thời gian tới : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hồng Châu. - H. : 2011.- 78 tr.; 30 cm.
872 Nghiên cứu các phương pháp xử lý nền đất yếu khi xây dựng nền đường trên địa bàn thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đào Hữu Đồng. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
873 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường ngoài đô thị : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Hồng Quân. - H. : 2010.- 123 tr.; 30 cm
874 Nghiên cứu cải tiến quy trình thanh quyết toán cho các dự án xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Duy Hiếu. - H. : 2013.- 149 tr.; 30 cm.
875 Nghiên cứu cơ chế gây xói bề mặt taluy nền đường do dòng chảy mưa rào và đề xuất các giải pháp khắc phục : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Doãn Dũng. - H. : 2011.- 143 tr.; 30 cm
876 Nghiên cứu cơ sở phân kỳ đầu tư phát triển trục đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Đình Tuấn. - H. : 2010.- 89 tr.; 30 cm
877 Nghiên cứu công nghệ hút chân không để xử lý nền đường đắp trên đất yếu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Ánh Hồng. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm
878 Nghiên cứu đặc điểm kết cấu và công nghệ thi công móng cọc ống thép dạng giếng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Sơn. - H. : 2010.- 109 tr.; 30 cm
879 Nghiên cứu đặc trưng các chỉ tiêu của vật liệu bê tông xi măng làm mặt đường ô tô và sân bay : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Bùi Thị Mai Hương. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
880 Nghiên cứu dầm cốt cứng mặt cắt chữ U cho cầu đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Triệu Minh Đông. - H. : 2011.- 55 tr.; 30 cm
881 Nghiên cứu đánh giá các dạng kết cấu cầu đường sắt tuyến Yên Viên -  Hạ Long : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Minh Tâm. - H. : 2012.- 111 tr.; 30 cm
882 Nghiên cứu đánh giá các giải pháp nối tiếp giữa cầu và đường ôtô ở Việt nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Hoàng Minh Đức. - H. : 2010.- 95 tr.; 30 cm
883 Nghiên cứu đánh giá các loại kết cấu mặt đường giao thông nông thôn Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Trần Hoàng Hà. - H. : 2010.- 79 tr.; 30 cm
884 Nghiên cứu đánh giá chất lượng bê tông tại công trình gói thầu 3A - cầu cạn pháp vân kéo dài (dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến nam vành đai 3 Hà Nội) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Mai Văn Sơn. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
885 Nghiên cứu đánh giá độ nhám mặt đường trên quốc lộ 21B đoạn Ba La - Vân Đình : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Đình Thanh. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
886 Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy mặt đường mềm ô tô tuyến đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Việt Hưng. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
887 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả các dự án hạ ngầm đường dây đi nổi của thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Thị Thanh Thủy. - h. : 2010.- 127 tr.; 30 cm
888 Nghiên cứu đánh giá ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng phù hợp kết cấu mặt đường bê tông nhựa và mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Ngọc Hùng. - H. : 2013.- 124 tr.; 30 cm
889 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất ứng dụng các công nghệ thi công cầu BTCT DƯL nhịp vừa với hệ đà giáo đỡ di động (MSS) và khung giàn treo đẩy dọc (Lauching Gantries) : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Cao Cường. - H. : 2013.- 106 tr.; 30 cm
890 Nghiên cứu dao động của cáp dây văng sử dụng trong thiết bị giảm chấn TMD - MR : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đình Du. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm
891 Nghiên cứu đầu tư xây dựng đường theo phương thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (Bot) tại tuyến tránh thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Đức. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm.
892 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng của gói thầu EX10 thuộc dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Thị Hải Hà. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
893 Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nền đất yếu tại một số tuyến đường chính thuộc tỉnh  Long An : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Hà Thanh. - Tp. HCM : 2012.- 94 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
894 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực ban quản lý dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn tuyến KM244-KM262 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Trọng Thông. - H. : 2013.- 90 tr.; 30 cm
895 Nghiên cứu định hướng phát triển mạng lưới giao thông của thành phố Ninh Bình đến năm 2020 theo hướng phát triển đô thị hiện đại, bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Thị Lê Thanh. - H. : 2012.- 75 tr.; 30 cm
1 Nghiên cứu giải pháp công nghệ liên tục hóa kết cấu nhịp từ các phiến dầm giản đơn ứng dụng cho cầu bê tông cốt thép dự ứng lực khu vực tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Hiệp. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD) 
896 Nghiên cứu giải pháp đồng bộ, hiệu quả khống chế tốc độ xe chạy an toàn trên đường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nghiêm Văn Tuyên. - H. : 2013.- 127 tr.; 30 cm
897 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả của các công trình phụ trợ trên đường cao tốc tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Văn Tuấn. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm.
898 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý dự án đường ô tô của ban quản lý dự án huyện Long Thành : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Ánh Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 105 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
899 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý dự án đường ô tô của ban quản lý dự án thành phố Tân An : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Hồng Lịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
900 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án các công trình công cộng tại thành phố Bắc Ninh : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Vinh. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
901 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hợp phần dự án giải phóng mặt bằng thuộc công trình xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trung Kiên. - H. : 2010.- 83 tr.; 30 cm
902 Nghiên cứu giải pháp nâng cao, tăng cường hiệu quả gắn kết của hệ trục đường sắt và đường bộ đô thị Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thị Phương Thanh. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
903 Nghiên cứu giải pháp thu phí tự động sử dụng công nghệ định vị vệ tinh và mạng GSM : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Trần Võ Đạt. - H. : 2013.- 71 tr.; 30 cm
904 Nghiên cứu giải pháp tổ chức điều khiển giao thông trên tuyến Lê Văn lưng - Láng Hạ - Giảng Võ trong điều kiện khai thác tuyến xe bus sức chở lớn (BRT) : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Văn Nguyên. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm (Kèm phụ lục)
905 Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT 496 tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Văn Hùng. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm
906 Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu kết hợp giữa cọc cát và bấc thấm gói thầu số 7, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Cường. - H. : 2010.- 56 tr.; 30 cm
907 Nghiên cứu giảo pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình giao thông vận tải tại ban quản lý dự án giao thông 3 : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tống Việt Dũng. - H. : 2013.- 119 tr.; 30 cm
908 Nghiên cứu góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn bảo dưỡng, khai thác,sữa chữa mặt đường bê tông xi măng ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Tuấn Anh. - H. : 2013.- 118 tr.; 30 cm
909 Nghiên cứu hiện trạng thi công nền đường tại một số dự án và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của nền đường : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Long Khánh. - H. : 2013.- 133 tr.; 30 cm
910 Nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp nâng cao chất lượng khi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Phương Nam. - H. : 2010.- 112 tr.; 30 cm
911 Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hưng Yên theo xu hướng phát triển bền vững : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Thụ. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm.
912 Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông thành phố Hà Tĩnh theo hướng phát triển đô thị hiện đại bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thế Hùng. - H. : 2010.- 90 tr.; 30 cm
913 Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông thành phố Vinh theo xu hướng phát triển đô thị bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Ngọc Quỳnh. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
914 Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh theo xu hướng hiện đại, đồng bộ, phát triển bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Minh Hiếu. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
915 Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 theo hướng phát triển hiện đại bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tiến Đạt. - H. : 2012.- 144 tr.; 30 cm
916 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình khảo sát đường ô tô (22TCN 263 - 2000) : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Văn Tiến Nam. - H. : 2011.- 68 tr.; 30 cm
917 Nghiên cứu kết cấu áo đường hợp lý cho hệ thống đường tuần tra biên giới : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Mạnh. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
918 Nghiên cứu kết cấu áo đường mềm chịu ngập nước trên cơ sở sử dụng tối ưu nguồn vật liệu sẵn có tại đồng bằng sông Cửu Long : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Tài. - TP. Hồ Chí Minh : 2009.- 117 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD)
919 Nghiên cứu kết cấu dầm có bản bụng thép lượn sóng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Phạm Văn Toàn. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm
920 Nghiên cứu kết cấu mặt đường bê tông xi măng phù hợp để áp dụng cho các loại đường trong địa bàn tỉnh Nghệ An và các huyện lân cận : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Nguyễn Nhật Cần. - H. : 2011.- 156 tr.; 30 cm
921 Nghiên cứu kết cấu mặt đường hợp lý cho khu vực di sản văn hóa thế giới tỉnh Luang Pra Bảng nước CHDCND Lào : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Soudaphet Khomthavong. - H. : 2010.- 132 tr.; 30 cm
922 Nghiên cứu làm việc từ xa ở thành phố Hồ Chí Minh nhằm đưa ra giải pháp giảm ùn tắc giao thông : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Công Bình. - Tp. HCM : 2012.- 124 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
923 Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp bền vững hóa taluy nền đường dự án đường Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Phan. - H. : 2011.- 138 tr.; 30 cm.
924 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý cho nút giao thông giữa đường vành đai III và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hữu Khiêm. - H. : 2011.- 52 tr.
925 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ô tô khu vực huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Khương Văn Tùng. - Hồ Chí Minh : 2012.- 81 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
926 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ô tô khu vực huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Thanh Tứ. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 92 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
927 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ô tô khu vực quận 7 - TP. Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Đào. - Hồ Chí Minh : 2012.- 87 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
928 Nghiên cứu lựa chọn giải pháp và công nghệ thu gom, xử lý chất thải rắn khu đô thị Sóc Sơn thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Lê Quang Thọ. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
929 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu áo đường hợp lý cho tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Mạnh Hà. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm
930 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu mặt đường hợp lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Đăng Nguyên. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
931 Nghiên cứu lựa chọn kết cấu và công nghệ thi công kết cấu nhịp dẫn bê tông dự ứng lực cho cầu giao thông nông thôn tỉnh An Giang : Luận án thạc sỹ ngành Xây dựng công trình giao thông / Hồ Trần Phúc Huy. - H. : 2009.- 116 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD )
932 Nghiên cứu lựa chọn mô hình phần tử bậc cao phù hợp trong phân tích kết cấu nền đường bằng phương pháp phần tử hữu hạn : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Thanh Hoan. - H. : 2011.- 77 tr.; 30 cm.
933 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp chuyển đổi lớp tương đương trong tính toán kết cấu mặt đường mềm tiếp cận sai số nhỏ nhất giữa bài toán hệ nhiều lớp và bài toán hệ hai lớp : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thảo. - H. : 2011.- 224 tr.; 30 cm
934 Nghiên cứu lý thuyết tính toán thiết kế và công nghệ thi công tường chắn đất có cốt lưới địa kỹ thuật tại khu nghỉ mát bán Sơn Trà, Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Ngọc Hà. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
935 Nghiên cứu mối quan hệ giữa mô đun đàn hồi E và độ chặt nền đường đắp tại một số mỏ đất ở Ninh Bình để xây dựng nền đường ô tô : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Chu Đức Long. - H. : 2012.- 78 tr + phần phụ lục.; 30 cm
936 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nội dung thiết kế, thi công nền đường sắt và nền đường ô tô : Luận văn Thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường Thành phố / Vũ Thị Ngọc Nga. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
937 Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thi công kiến trúc tầng trên đường sắt : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Phạm Thị Mai Dung. - H. : 2012.- 145 tr.; 30 cm
938 Nghiên cứu một số giải pháp của đơn vị tư vấn giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông- vận dụng cho dự án đường cao tốc Nội Bài Lào Cai : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Đình Châu. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
939 Nghiên cứu một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Phúc Mỹ Tân. - H. : 2012.- 131 tr.; 30 cm
940 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải tốc hành Mai Linh : Luận văn thạc sĩ: Tổ chức quản lý vận tải / Thiều Thị Định. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
941 Nghiên cứu một số khía cạnh kỹ thuật trong quản lý khủng hoảng do sự cố xây dựng cầu tại Việt Nam : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Hà Văn Thắng. - H. : 2010.- 121 tr.; 30 cm
942 Nghiên cứu một số tính chất và ứng dụng của Mastic Asphalt trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam : Luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Phúc. - H. : 2010.- 150 tr.; 30 cm
943 Nghiên cứu nâng cao chất lượng lập hồ sơ dự thầu dự án xây dựng đường ô tô : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm
944 Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý dự án công trình giao thôngtaij ban quản lý dự án 6 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Thành Phúc. - H. : 2013.- 153 tr.; 30 cm
945 Nghiên cứu nâng cao chất lượng thiết kế đường cao tốc miền núi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Thế Hưng. - H. : 2011.-  100 tr.; 30 cm
946 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác và đề xuất giải pháp đo hợp lý Mođun đàn hồi của nền đường và các lớp vật liệu áo đường bằng tấm ép cứng : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 102 tr.; 30 cm
947 Nghiên cứu nâng cao hệ thống quản lý chất lượng trong đơn vị thi công công trình giao thông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Dương Mạnh Hà. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm
948 Nghiên cứu nguồn vốn và cơ chế thu hút đầu tư cho công tác duy tu hệ thống đường đô thị ở Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Nguyễn Thị Hải. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
949 Nghiên cứu nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường của dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn tuyến km 244+155 - km 262+353 : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tống Minh Thảo. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm
950 Nghiên cứu những bài học kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các tuyến đường miền núi : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nông Văn Hưng. - H. : 2010.- 157 tr.; 30 cm
951 Nghiên cứu phát triển hệ thống cây xanh đường phố của Hà Nội theo xu hướng đô thị sinh thái : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Hương Giang. - H. : 2011.- 87 tr.; 30 cm.
952 Nghiên cứu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Dung Quất theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Vĩnh Thắng. - H. : 2010.- 89 tr.; 30 cm
953 Nghiên cứu phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất yếu dự án đường cao tốc Tp. HCM - Long Thành - Dầu Giây : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Trần Quang Vinh. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
954 Nghiên cứu phương pháp đánh giá lực căng tĩnh trong cáp văng bằng phương pháp đo dao động : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Hoàng Thanh Nam. - H. : 2010.- 75 tr.; 30 cm
955 Nghiên cứu phương pháp hút chân không trong xử lý đất yếu trên đường cao tốc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Công Tuấn. - H. : 2011.- 81 tr.; 30 cm
956 Nghiên cứu phương pháp mới trong xây dựng nền đường áp dụng vào điều kiện ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng sân bay / Phạm Trường Giang. - H. : 2013.- 118 tr.; 30 cm
957 Nghiên cứu phương pháp thành lập lưới khống chế độ cao bằng công nghệ GPS trong xây dựng cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Tạ Đức Giang. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm
958 Nghiên cứu phương pháp thiết kế mặt đường bê tông xi măng cốt thép liên tục trong mặt đường cứng sân bay ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Trung Hiếu. - H. : 2012.- 97 tr.; 30 cm.
959 Nghiên cứu phương pháp xác định thời điểm cho phép làm mặt đường khi xử lý nền đất yếu cho nền  đường đắp dự án nâng cấp cải tạo đường nối ngã ba Đông Hải - cảng Đình Vũ - thành phố Hải Phòng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Cảnh Tùng. - H. : 2012.- 127 tr.; 30 cm
960 Nghiên cứu quản lý chất lượng bê tông xi măng mặt đường sử dụng phương pháp thống kê : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Thị Thanh Hoa. - H. : 2013.- 88 tr.; 30 cm
961 Nghiên cứu quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên cơ sở một vùng nông nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai - Giai đoạn 2008 - 2015, định hướng 2025 : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Quang Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 154 tr.; 30 cm
962 Nghiên cứu quy hoạch hệ thống đường ngang nối Quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thanh Hoá : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hải Anh. - H. : 2013.- 94 tr.; 30 cm
963 Nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông và các giải pháp kết cấu mặt đường trong các khu đô thị tại Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đướng thành phố / Đỗ Đình Đoan. - H. : 2011.- 106 tr.
964 Nghiên cứu quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng phát triển bền vững cho khu đô thị mới : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Hồ Phú Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 169 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
965 Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Gia Lai đến năm 2020 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Khắc Long. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 58 tr.; 30 cm
966 Nghiên cứu quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và các giải pháp để thực hiện : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Trung Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 79 tr.; 30 cm ( Kèm đĩa CD )
967 Nghiên cứu quy hoạch và tổ chức giao thông thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Tiến Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 159 tr.; 30 cm
968 Nghiên cứu sử dụng cấp phối thiên nhiên khu vực huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình để làm lớp móng, mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thành Long. - H. : 2012.- 75 tr.; 30 cm
969 Nghiên cứu sử dụng cát biển ở Nam Quảng Trị - Bắc Huế để chế tạo bê tông xi măng làm móng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đức Thắng. - H. : 2013.- 85 tr.; 30 cm
970 Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ Hydraulicroad Binger (HRB) gia cố đất làm móng mặt đường giao thông nông thôn tại tỉnh Bắc Giang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Anh Tuấn. - H. : 2012.- 83 tr.; 30 cm
971 Nghiên cứu sử dụng chất phụ gia DZ33 để gia cố đất trong khu vực thành phố Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thành Hưng. - H. : 2010.- 83 tr.; 30 cm
972 Nghiên cứu sử dụng đất có cốt xây dựng nền đường đường Trường Sơn Đông : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Sỹ Trọng. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
973 Nghiên cứu sử dụng đất gia cố tro bay làm móng, mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Danh Huy. - H. : 2011.- 70 tr.; 30 cm
974 Nghiên cứu sử dụng đất gia cố xi măng xử lý nền đất yếu tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Dầu Giây, đoạn qua khu vực Long Thành - Dầu Giây (Km 14+100 đến KM 23+900), Đồng Nai : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Ngọc Trác. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 84 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
975 Nghiên cứu sử dụng vật liệu đá, đá thải và đá lẫn đất trong xây dựng nền đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hùng. - H. : 2013.- 81 tr.; 30 cm
976 Nghiên cứu sự làm việc của kết cấu tường liên tục trong đất biến đổi theo quá trình đào móng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Minh Tú. - H. : 2012.- 102 tr.; 30 cm
977 Nghiên cứu tác động của xe tải nặng đến các bộ phận kết cấu nhịp cầu và xác lập chế độ khai thác thích hợp cho hệ thống cầu đường bộ : Luận án Tiến sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Trịnh Văn Toàn. - H : 2010.- 130 tr.; 30 cm
978 Nghiên cứu tái định cư sự cần thiết cho sự phát triển đô thị tại khu tái định cư B, thị xã Gia Nghĩa - Tỉnh Đắknông : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Ngô Gia Truyền. - HCM : 2013.- 92 tr.; 30 cm
979 Nghiên cứu tăng cường năng lực an toàn giao thông trên QL 10 đoạn bí chợ Quảng Ninh đến nam cầu Thái Bình : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Văn An. - H. : 2010.- 70 tr.; 30 cm
980 Nghiên cứu thành phần bê tông làm đường theo tiêu chuẩn Mỹ (ACI) : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thế Cường. - H. : 2013.- 75 tr.; 30 cm
981 Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học của bê tông xi măng có tro bay sử dụng công nghệ đầm lăn làm lớp móng mặt đường ô tô : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Thị Hà. - H. : 2013.- 90 tr.; 30 cm.
982 Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học và khả năng ứng dụng bê tông cát để xây dựng đường ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Sang. - H. : 2011.- 149 tr.; 30 cm
983 Nghiên cứu thành phần, tính chất cơ học vật liệu và ứng xử uốn của dầm bê tông cường độ cao cốt sợi thép ứng dụng trong kết cấu cầu : Luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Phạm Duy Anh. - H. : 2010.- 153 tr.; 30 cm
984 Nghiên cứu thiết kế cấp phối bê tông tự đầm áp dụng trong công trình cầu : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Khắc Hiệp. - H. : 2010.- 74 tr.; 30 cm
985 Nghiên cứu thiết kế lớp bảo vệ mặt nền đường sắt bằng cấp phối đá cát : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường sắt / Nguyễn Trọng Kiên. - H. : 2010.- 106 tr.; 30 cm
986 Nghiên cứu thiết kế mặt đường mềm AASHTO 2002 và những vấn đề đặt ra khi áp dụng ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Văn Tươi. - H. : 2010.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
987 Nghiên cứu thiết kế thành phần Stone Mastic Asphalt (SMA) cho kết cấu mặt đường ô tô ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Lân. - H. : 2011.- 115 tr.; 30 cm.
988 Nghiên cứu thiết kế và công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực phân đoạn lắp ghép trên đà giáo di động trong xây dựng cầu vượt đô thị : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Hồng Hạnh. - H. : 2010.- 118 tr.; 30 cm
989 Nghiên cứu thiết kế và đánh giá chất lượng của bê tông làm đường theo độ lệch chuẩn và cường độ đặc trưng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Trung Hiếu. - H. : 2010.- 102 tr,.; 30 cm
990 Nghiên cứu thông số hình học cơ bản của ghi đường sắt cao tốc : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường sắt / Nguyễn Đức Tâm. - H. : 2012.- 70 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
991 Nghiên cứu thực nghiệm mô đun đàn hồi động của một số loại vật liệu làm móng và mặt đường ô tô : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Ngô Ngọc Quý. - H. : 2010.- 98 tr.; 30 cm
992 Nghiên cứu thực nghiệm xác định chu kỳ đèn hợp lý cho nút giao thông Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trương Thị Dịu. - H. : 2011.- 79 tr.; 30 cm
993 Nghiên cứu thực nghiệm xác định hàm lượng tro xỉ hợp lý trong hỗn hợp vật liệu gia cố sử dụng làm móng mặt đường ôtô : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Phạm Thị Thảo. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
994 Nghiên cứu thực trạng an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và biện pháp khắc phục : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Thị Thanh Long. - Vinh : 2011.- 135 tr.; 30 cm
995 Nghiên cứu thực trạng bố trí ngầm đường dây, đường ống ở thị xã Sơn Tây và các giải pháp : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị / Tô Quang Hào. - H. : 2013.- 116 tr.; 30 cm
996 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thái Sơn. - H. : 2012.- 114 tr.; 30 cm
997 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn chỉnh công tác quản lý dự án công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trong hợp đồng có điều chỉnh giá tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Đình Thông. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
998 Nghiên cứu thực trạng và góp phần đề xuất quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Tuấn Anh. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
999 Nghiên cứu tình hình đất sụt đoạn A đớt - A tép, đường Hồ Chí Minh  và đề xuất các giải pháp xử lý : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Mạnh Trí. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
1000 Nghiên cứu tính toán dầm liên tục dài nửa vô hạn và dầm liên tục dài vô hạn : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Phan Văn Hảo. - TP. Hồ Chí Minh : 2010.- 100 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1001 Nghiên cứu tính toán ổn định của nền đường đắp trên đất yếu theo các giai đoạn khi xử lý nền bằng giếng cát : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Khánh Hương. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
1002 Nghiên cứu tính toán sức kháng uốn của cấu kiện có cốt thép kép theo một số tiêu chuẩn hiện hành : Luận văn thạc sỹ / Cao Thị Mai Hương. - H. : 2010.- 119 tr.; 30 cm
1003 Nghiên cứu tính toán thiết kế cầu dầm bê tông cốt FRP dự ứng lực : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Phạm Thị Hiền Lương. - H. : 2010.- 100 tr.; 30 cm
1004 Nghiên cứu tính toán và lựa chọn mặt đường bê tông xi măng cho đường cao tốc Hà Nội- Hải Dương ( đoạn Tứ Kỳ - Thanh Hà : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Trường Cung. - H. : 2013.- 87 tr.; 30 cm
1005 Nghiên cứu tính toán xử lý nền đất yếu đường nối đường tỉnh 398 (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đến quốc lộ 18 (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Việt Hùng. - H. : 2012.- 86 tr.; 30 cm
1006 Nghiên cứu tổng quan về sụt trượt trên đường Hồ Chí Minh - Nguyên nhân và các giải pháp : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Sơn. - H. : 2010.- 136 tr.; 30 cm
1007 Nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của dầm thép và bản mặt cầu bê tông cốt thép trong cầu dây văng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Bùi Thanh Nhạn. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
1008 Nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp 4Es (Engineering, Education, Enforcement & Emergency) cho quản lý khai thác đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Tuyền. - H. : 2013.- 120 tr.; 30 cm.
1009 Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi phân tán cho khu vực đầu neo và đầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Hồ Xuân Nam. - H. : 2010.- 92 tr.; 30 cm
1010 Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt sợi thép tại khu vực đầu NEO cáp DƯL có xét đến hàm lượng cốt sợi : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Thanh. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
1011 Nghiên cứu ứng dụng bê tông nhựa rỗng cho đường ôtô cấp cao và đường cao tốc Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Trung Dũng. - H. : 2013.- 72 tr.; 30 cm
1012 Nghiên cứu ứng dụng bê tông tính năng cao - HPC trong xây dựng cầu ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Vương Đình Chung. - H. : 2010.- 155 tr.; 30 cm
1013 Nghiên cứu ứng dụng cầu treo dây võng có mặt cầu dạng bản BTCT cho nhịp nhỏ và vừa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Lê Bá Vương. - H. : 2010.- 111 tr.; 30 cm
1014 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm hút chân không xử lý nền đất yếu trong xây dựng đường ô tô ở nước ta : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Vũ Đức Quý. - H. : 2010.- 59 tr.; 30 cm
1015 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự ứng lực ngoài trong tăng cường các cầu BTCT dự ứng lực ở Bình Dương : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Thân Ngọc Quý. - H. : 2010.- 164 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1016 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gia cố móng đường theo công nghệ Sakai - Nhật Bản trong xây dựng đường ô tô ở Việt Nam : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Thanh Sơn. - H. : 2009.- 81 tr.; 30 cm
1017 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hút chân không xử lý đất yếu, có tính ép lún lớn trong xya6 dựng đường dẫn vào cầu đắp cao sau mố : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Trọng Hùng. - H. : 2011.- 126 tr.; 30 cm
1018 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực phân đoạn lắp ghép trên đà giáo di động đối với cầu trong thành phố đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Ngô Thanh Pho. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
1019 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thi công tường chắn đất có cốt trong điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mã Văn Thành. - H. : 2011.- 67 tr.; 30 cm
1020 Nghiên cứu ứng dụng dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng cầu đường sắt ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Đức Độ. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
1021 Nghiên cứu ứng dụng dạng kết cấu ống thép nhồi bê tông trong xây dựng cầu hiện đại : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Lê Huy Độ. - H. : 2011.- 174 tr.; 30 cm
1022 Nghiên cứu ứng dụng loại hình cống hộp trong xây dựng đường ô tô ở nước ta : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Đoàn Văn Trình. - H. : 2010.- 64 tr.; 30 cm
1023 Nghiên cứu ứng dụng lớp phủ vữa nhựa phục vụ công tác bảo trì đường bộ Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Ngọc Phương. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm
1024 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng đường ôtô ở Việt nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lâm Tiến Thành. - H. : 2010.- 81 tr.; 30 cm
1025 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗ trợ ván khuôn cho thi công cầu bê tông cốt thép ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đoàn Kiên Trung. - H. : 2011.- 66 tr.; 30 cm
1026 Nghiên cứu ứng dụng việc áp dụng gồ và vạch sơn gờ giảm tốc trên đường phố thuộc thành phố Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ôtô và đường thành phố / Đặng Đức Hải. - H. : 2010.- 65 tr.; 30 cm
1027 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thiết kế các tuyến đường miền núi tỉnh Tuyên Quang : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phan Xuân Hoàng. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
1028 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị hiện nay trên địa bàn  thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Huỳnh Ngọc Hà. - H. : 2012.- 142 tr.; 30 cm
1029 Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm bảo dưỡng, sửa chữa và tái sử dụng mặt đường bê tông nhựa cũ ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đại Thông. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
1030 Nghiên cứu và giải pháp bền vững công trình cống dốc đường miền núi : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Xuân Tùng. - H. : 2013.- 143 tr.; 30 cm
1031 Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ xử lý nền đất yếu bằng cọc cát : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Đình Khang. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1032 Nghiên cứu về hệ thống quan trắc kết cấu cầu, áp dụng cho dạng kết cấu cầu bê tông cốt thép nhịp giản đơn ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đặng Văn Sỹ. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
1033 Nghiên cứu về khả năng ứng dụng vật liệu nhẹ trong thi công nền đắp trên đất yếu trong điều kiện của Việt Nam : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Bùi Mạnh Hùng. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm.
1034 Nghiên cứu về phương pháp quản lý chất lượng của bê tông làm đường ô tô : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Võ Hồng Công. - h. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
1035 Nghiên cứu xác định các chỉ số đánh giá mức độ hư hỏng mặt đường bê tông nhựa các tuyến đường lộ do sở giao thông vận tải Gia Lai quản lý : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quốc Bảo. - Tp. HCM : 2012.- 113 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
1036 Nghiên cứu xác định chỉ số tình trạng mặt đường (PCI) dùng cho mặt đường bê tông xi măng : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Mỹ Hạnh. - H. : 2013.- 110 tr.; 30 cm.
1037 Nghiên cứu xác lập các nội dung công nghệ kiểm tra và bảo trì hệ thống cầu treo dây văng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Hồng Trang. - H. : 2010.- 150 tr.; 30 cm
1038 Nghiên cứu xây dựng catalog kết cấu áo đường hợp lý cho giao thông thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Huỳnh Quốc Tuấn. - H. : 2012.- 105 tr.; 30 cm
1039 Nghiên cứu xây dựng Catalog mặt đường cho tỉnh Long An : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Tùng. - Long An : 2010.- 74 tr.; 30 cm
1040 Nghiên cứu xây dựng kết cấu áo đường hợp lý cho giao thông tỉnh Hà Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Hoài Nam. - H. : 2010.- 92 tr.; 30 cm
1041 Nghiên cứu xây dựng kết cấu áo đường hợp lý cho giao thông tỉnh Hưng Yên : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Hoàng Anh. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
1042 Nghiên cứu xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật  của khu đô thị đa chức năng, khu công nghiệp - khu đô thị dịch vụ và du lịch theo hướng hiện đại, bền vững : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Xuân Trung. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
1043 Nghiên cứu xây dựng, phát triển hệ thống giao thông xanh của thành phố Cần thơ trong điều kiện thành phố Cần Thơ đã trở thành đô thị loại I trực thuộc trung ương : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lư Thành Đồng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 122 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1044 Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng phương pháp bấc thấm công trình cải tạo nâng cấp ĐT477B và cầu trường yên đoạn km1+230.00-:-km3+205.83 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Tạ Xuân Hải. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
1045 Nghiên cứu xử lý đất yếu bằng phương pháp Bấc thấm đoạn tuyến tránh quốc lộ 10, tỉnh Ninh Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Văn Duy. - H. : 2011.- 118 tr.; 30 cm
1046 Nghiên cứu xử lý sụt trượt đường tuần tra biên giới : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đinh Văn Thành. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
1047 Nghiên cứu, đánh giá các mỏ vật liệu ở thành phố Hòa Bình làm kết cấu nền, mặt đường ô tô : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Duy Tuấn. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
1048 Nghiên cứu, đánh giá công nghệ thiết kế và thi công cầu bê tông cốt thép dự ứng lực liên tục có sườn thép lượn sóng thi công bằng phương pháp đúc hẫng, lắp hẫng cân bằng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đình Ngọc. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
1049 Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả dự án xây dựng đường giao thông nông thôn sử dụng vốn ODA ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Trí Thường. - H. : 2010.- 76 tr.; 30 cm
1050 Nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu khai thác mặt đường quốc lộ 6 đoạn Km70 - Km78 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Xuân Quỳnh. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
1051 Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp gia cố nền đường sét pha khu vực Tây Nguyên : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Kiên. - H. : 2010.- 147 tr.; 30 cm
1052 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hạn chế việc sử dụng xe ô tô cá nhân tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm ùn tắc giao thông : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thúy Lệ Hòa. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 100 tr + phụ lục; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1053 Nghiên cứu, lựa chọn các dạng cầu vượt dành cho người đi bộ tại các thành phố lớn ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vương Chí Hướng. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
1054 Nghiên cứu, lựa chọn các phương án cầu vượt sông Đà để kết nối hệ thống đường đô thị khu vực thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Xuân Tuyên. - H. : 2012.- 164 tr.; 30 cm.
1055 Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ xây dựng mặt đường bê tông xi măng phù hợp với tỉnh Hòa Bình : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Ngô Ngọc Đức. - H. : 2012.- 239 tr.; 30 cm
1056 Nghiên cứu, lựa chọn phương án tuyến hợp lý qua khu vực đèo cả, km 1351+500 đến km 1377, dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A, tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thị Thanh Nga. - H. : 2012.- 115 tr.; 30 cm
1057 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và thi công bê tông tính năng cao (HPC) áp dụng cho cầu bê tông dự ứng lực khẩu độ lớn : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Tuấn Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 171 tr.; 30 cm
1058 Nghiên cứu, tính tóan kết cấu mặt đường bê tông gạch lát và khả năng ứng dụng cho điều kiện Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Minh Phúc. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm
1059 Nghiên cứu, tính toán, lựa chọn kết cấu trụ hợp lý cho cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực đúc hẫng với khẩu độ lớn : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Phạm Đức Tuấn. - H. : 2011.- 126 tr.; 30 cm
1060 Nghiên cứu, ứng dụng cát biển khu vực bán đảo Sơn Trà tại thành phố Đà Nẵng để xây dựng móng và mặt đường ô tô : Luận văn văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Lê Quý Bảo. - H. : 2012.- 63 tr.; 30 cm
1061 Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng giếng cát trong xây dựng nền đường ô tô khu vực tỉnh Bình Dương : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Chuyên. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 96 tr + phần phụ lục; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
1062 Nguyên tắc thiết kế và nguyên tắc đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị Đồng Văn - Hà Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hoàng Văn Hưng. - H. : 2012.- 123 tr.; 30 cm
1063 Những vấn đề kinh tế - kỹ thuật giao thông nông thôn Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sỹ: Đường ô tô và sân bay / Lê Văn Tình. - H. : 2013.- 84 tr.; 30 cm
1064 Phân tích các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ dầm Super - T trong xây dựng cầu : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Trần Văn Lịch. - H. : 2011.-  86 tr.; 30 cm
1065 Phân tích các giải pháp kết cấu nối tiếp giữa cầu và đường ô tô : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Trần Anh Đạt. - TP. Hồ Chí Minh : 2010.- 228 tr.; 30 cm
1066 Phân tích các hệ số phân bố tải trọng dùng trong thiết kế mới và đánh giá cầu đang khai thác theo phương pháp hệ số tải trọng sức kháng (LRFD) : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Trần Thế Hiệp. - H. : 2010.- 217 tr.; 30 cm
1067 Phân tích các nguyên nhân gây ra lún nền đường đầu cầu đắp cao và đề xuất giải pháp thiết kế đường đầu cầu tại dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội- Thái Nguyên : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Hà Văn Dũng. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
1068 Phân tích các rủi ro trong quản lý dự án ở giai đoạn thi công của các cầu dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn km244 - km262 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Tống Văn Tuân. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
1069 Phân tích các sự cố trong thi công chế tạo và lao lắp dầm PC - I : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Chu Văn An. - H. : 2012.- 89 tr.; 30 cm
1070 Phân tích đánh giá các rủi ro tiềm năng trong thi công một số dự án thành phần vành đai III - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đỗ Xuân Giao. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
1071 Phân tích đánh giá hiệu ứng thiết kế - thi công và nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn dốc xây - Thanh Hóa : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Mạnh Thường. - H. : 2013.- 137 tr.; 30 cm.
1072 Phân tích lựa chọn các đặc trưng kết cấu nhịp cầu đường sắt đô thị đoạn tuyến đi cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Vũ Thị Bích Huệ. - H. : 2011.- 127 tr.; 30 cm
1073 Phân tích một số giải pháp công nghệ thi công thay mới các kết cấu nhịp giàn thép cầu đường sắt trong điều kiện : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Văn Nam. - H. : 2013.- 111 tr.; 30 cm
1074 Phân tích nội dung tính toán thiết kế móng cọc theo TCN 272 - 05 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Đinh Văn Minh. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
1075 Phân tích so sánh các đặc điểm kinh tế kỹ thuật của dầm Super T và dầm PCI trong các dự án cầu thành phố - ví dụ sơ đồ cầu vành đai 3 Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Quang Thành. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
1076 Phân tích so sánh một số nội dung tính toán thiết kế kết cấu theo các tiêu chuẩn tiên tiến hiện hành : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đăng Điềm. - H. : 2012.- 157 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1077 Phân tích sự làm việc của NEO trong dầm liên hợp thép - bê tông cốt thép và một  vài kiến nghị trong việc sử dụng tính toán thiết kế NEO : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đức Dũng. - H. : 2011.- 112 tr.; 30 cm
1078 Phân tích thiết kế kết cấu cầu xây dựng mới và kết cấu đang khai thác được  tăng cường bằng dự ứng lực ngoài / Nguyễn Hồng Khang. - H. : 2012.- 145 tr.; 30 cm
1079 Phân tích tình trạng lún nền mặt đường sau mố và đề xuất các giải pháp xử lý : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Khắc Dũng. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
1080 Phân tích ứng xử động đất của kết cấu móng cọc ống thép dạng giếng : Luận án tiến sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình đặc biệt / Nguyễn Thị Tuyết Trinh. - H. : 2010.- 140 tr.; 30 cm
1081 Phân tích và đánh giá rủi ro trong thi công xây dựng công trình cầu khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Viết Phương Nam. - H. : 2012.- 83 tr.; 30 cm
1082 Phân tích, lựa chọn kết cấu móng trụ cho cụm cầu vượt sông Hồng khu vực Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Lê Quang Đạo. - H. : 2013.- 88 tr.; 30 cm
1083 Quản lý khủng hoảng và rủi ro trong thi công cầu khu vực miền nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Lê Văn Dũng. - H. : 2011.- 141 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1084 Quản lý rủi ro kỹ thuật trong xây dựng cầu dây văng ở Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Đình Thuyết. - H. : 2013.- 122 tr.; 30 cm
1085 Quản lý rủi ro kỹ thuật xây dựng công trình cầu trong dự án có sử dụng vốn ODA : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Lê Đức Hùng. - H. : 2010.- 99 tr.; 30 cm
1086 Quản lý rủi ro về mặt kỹ thuật trong xây dựng cầu khi ứng dụng các công nghệ mới tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Phạm Khắc Tuyến. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
1087 Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình đường bộ tại ban quản lý và điều hành dự án xây dựng giao thông - sở giao thông vận tải Hà Tĩnh. Thực trạng và giài pháp : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Khắc Phúc. - H. : 2012.- 85 tr.; 30 cm
1088 Quản lý tiến độ thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông tại ban quản lý dự án 6, bộ giao thông vận tải - thực trạng và giải pháp : Luận văn thạc sĩ: xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Minh. - H. : 2012.- 100 tr.; 30 cm
1089 Quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh cho quận Thủ Đức và Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2025, tầm nhìn sau 2025 : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Thị Trúc Liểu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 110 tr.; 30 cm
1090 Quy hoạch mạng lưới đường bộ thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Hoàng Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 128 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
1091 Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển khu vực Bắc Trung Bộ : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Vũ Thị Liên. - H. : 2013.- 112 tr.; 30 cm
1092 Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển khu vực Nam Trung Bộ : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Mai Mạnh Hồng. - H. : 2011.- 110; 30 cm
1093 Quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường bộ ven biển khu vực trọng điểm miền trung : Luận văn Thạc sĩ: Đường ô tô và đường thành phố / Phạm Việt Hùng. - H. : 2011.- 124tr.; 30cm
1094 Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ vùng huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng đến năm 2025 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đồng Thị Thiện. - H. : 2011.- 81 tr.; 30 cm.
1095 Sử dụng phần mềm plaxis để kiểm toán độ ổn định bờ dốc tuyến đường nam Trà My - tỉnh Quảng Nam : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Quang Dũng. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
1096 Thiết kế ray đặt trực tiếp trên bản mặt cầu cho cầu đường sắt đô thị : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hoàng Văn Vinh. - H. : 2012.- 98 tr.; 30 cm
1097 Thiết kế yếu tố hình học tuyến đường hai làn xe địa hình miền núi theo lý thuyết thiết kế đường hiện đại : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 132 tr.; 30 cm
1098 Thực trạng áp dụng phương thức đầu tư dự án giao thông theo hình thức BT (building transfer - xây dựng chuyển giao) tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Ngọc Đức. - H. : 2012.- 90 tr.; 30 cm
1099 Thực trạng giao thông xe buýt và các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác xe buýt trên địa bàn Hà Nội : Luận văn thạc sỹ: Kỹ thuật hạ tầng đô thị / Phan Tuấn Hoàng. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
1100 Thực trạng và giải pháp phát triển giao thông nội đô Hà Nội năm 2011 - 2015 : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Phạm Văn Tuấn. - H. : 2011.- 77 tr.; 30 cm
1101 Tính toán kết cấu mặt đường bản bê tông không đá Balat đường sắt cao tốc : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Anh Dũng. - H. : 2010.- 141 tr.; 30 cm
1102 Tính toán lún theo 22TCN 262 -2000, một số kiến nghị và ứng dụng tính toán thực tế : Luận văn thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Hồi. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
1103 Tính toán tấm mặt đường cứng theo mô hình kết cấu có liên kết dị hướng : Luận văn thạc sỹ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố /  Vũ Ngọc Linh. - H. : 2011.- 74 tr.; 30 cm.
1104 Tổ chức hệ thống mạng lưới bãi đậu xe(giao thông tĩnh) tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đặng Quang Thông. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
1105 Tổng hợp giái pháp kết cấu móng và chống thấm trong hầm chui tại đô thị Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Hà Thị Kim Hồng. - H. : 2011.- 125 tr.; 30 cm
1106 Tổng kết các giải pháp thi công và kiểm soát chất lượng thi công công trình xử lý sụt trượt trên đường Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Thanh Tùng. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm
1107 Tổng kết công nghệ chế tạo, vận chuyển hạ chìm và lắp ghép các phân đoạn hầm dìm Thủ Thiêm : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Phú Bài. - Hồ Chí Minh : 2011.- 181 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
1108 Tổng kết công nghệ thi công cầu vượt nút giao quốc lộ 5 - dự án cầu Vĩnh Tuy - Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Vũ Linh. - H. : 2012.- 137 tr.; 30 cm
1109 Tổng kết công nghệ thi công kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông cầu Châu Giang - TP Phủ Lý, Hà Nam : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Nguyễn Duy Dương. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm
1110 Tổng kết kinh nghiệm thi công cọc khoan nhồi gói thầu số 2 - Dự án cầu Nhật Tân : Luận văn Thạc sỹ xây dựng cầu hầm / Ngô Minh Thành. - H. : 2013.- 107 tr.; 30 cm
1111 Tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tường chắn đất hợp lý trong xây dựng đường ô tô ở cộng hòa dân chủ nhân dân Lào : Luận văn tiến sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / VI KHONE SAYNHA VONG. - H. : 2011.- 133 tr.; 30 cm
1112 Ứng dụng bê tông chất lượng cao trong các công trình đường trên cao : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Trần Quốc Tuấn. - H. : 2011.- 73 tr.; 30 cm
1113 Ứng dụng chương trình đánh giá đường bộ quốc tế ( IRAP) vào việc quản lý đường bộ : Luận án thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Cao Hoàng Cẩn. - H. : 2010.- 76 tr.; 30 cm
1114 Ứng dụng công nghệ bê tông phun trong công trình hầm giao thông : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Lê Huy Tuyến. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm.
1115 Ứng dụng giải pháp ADS Civil series hỗ trợ thiết kế công trình giao thông : Luận văn thạc sỹ. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Nguyễn Văn Dân. - H. : 2013.- 130 tr.; 30 cm.
1116 Xác định khả năng thông qua của nút giao thông cùng mức bằng mô hình mô phỏng : Luận văn thạc sĩ: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố / Đỗ Xuân Cảnh. - H. : 2012.- 140 tr.; 30 cm
1117 Xác định mặt cắt tính xói dưới cầu cho cầu trên sông Hồng khu vực Hà Nội : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm / Nguyễn Thanh Nga. - H. : 2010.- 53 tr.; 30 cm

Lượt xem: 18662
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng