DM luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ

Luận án – Luận văn cao học - Khoa Điện - Điện tử

(Ngày đăng: 27/09/2013 16:46:33 Ngày cập nhật: 27/09/2013 16:46:33)


  KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1  An ninh trong truyền hình số sử dụng công nghệ IPTV : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Phạm Quyết Thắng. - H. : 2013.- 114 tr.; 30 cm
2  Các giải pháp tối ưu hóa phủ sóng Inbuilding cho hệ thống thông tin di động GSM : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Phạm Trọng Tuấn. - H. : 2012.- 93 tr.; 30 cm
3  Chiến lược điều khiển turbine gió để công suất ngõ ra cực đại : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Đinh Thị Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 120 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
4  Công nghệ SC - FDMA trong hệ thống thông tin di động LTE : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Phạm Thùy Linh. - H. : 2011.- 88 tr.; 30 cm
5  Công nghệ tự động bảo vệ an toàn cung cấp điện cho lưới dây tiếp xúc trong giao thông đường sắt  điện khí hóa : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Trịnh Thị Kim Chi. - H. : 2012.- 99 tr.; 30 cm
6  Đánh giá tác động nhiễu hệ thống UWB tới các hệ thống thông tin vô tuyến khác : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Vũ Minh Pháp. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
7  Dịch vụ Mobile TV trên nền hệ thống thông tin di động thế hệ 3 và quá trình triển khai tại VMS : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trần Đức Trung. - H. : 2012.- 120 tr.; 30 cm.
8  Điều khiển bền vững hệ thống gia nhiệt nước : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Nguyễn Hải Long. - H. : 2013.- 68 tr.; 30 cm
9  Điều khiển bền vững hệ thống năng lượng gió : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự đồng hóa / Nguyễn Văn Toàn. - H. : 2013.- 78 tr.; 30 cm
10  Điều khiển chất lượng dịch vụ trong hệ thống GPRS/UMTS : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Đặng Ngọc Hào. - H. : 2011.- 119 tr.; 30 cm
11  Điều khiển thời gian thực hệ truyền động động cơ không đồng bộ 3 pha sử dụng DSPACE1104 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Trần Ngọc Tú. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
12  Điều khiển và giám sát trạm bơm : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Nguyễn Thị Tố Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 132 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
13  Giải pháp kỹ thuật xây dựng hệ thống STP độc lập cho mạng viễn thông quốc tế của VNPT : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Đỗ Anh Chiến. - H. : 2011.- 90 tr.; 30 cm
14  Giải pháp triển khai Wimax Femtocell dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Kiều Tam. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 91 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
15  Giải pháp về năng lượng cho mạng cảm biến không dây : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : 2011.- 96 tr.; 30 cm
16  Hệ thống truyền hình số mặt đất DVB-T theo tiêu chuẩn Châu Âu và thực tiễn triển khai ở Việt Nam : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Nguyễn Hoài Nam. - H. : 2012.- 92 tr.; 30 cm
17  Khảo sát hệ truyền động biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Lê Trọng Luân. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
18  Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong hệ thống thông tin cáp sợi quang : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Hoàng Thị Tứ. - H. : 2013.- 82 tr.; 30 cm
19  Mạng truy nhập vô tuyến băng rộng cố định chuẩn IEEE 802.16 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trình Kiên Chí. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 137 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
20  Mô hình và giải pháp ứng dụng viễn thông công nghệ thông tin cho vùng nông thôn Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Phan Đình Lợi. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
21  Mô phỏng và thiết kế bộ điều khiển mờ hệ bồn chứa : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Huỳnh Ngọc Kim Mai. - Tp. Hồ Chí Minh. : 2009.- 89 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
22  Nâng cao chất lượng điều khiển cho Robot Scara : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Lê Thị Hoàn. - H. : 2011.- 114 tr.; 30 cm
23  Nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên trong mạng tế bào đa truy  nhập phân chia theo tần số trực giao - OFDMA : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Lan Phương. - Tp.Hồ Chí Minh : 2011.- 111 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
24  Nghiên cứu các công nghệ cơ bản và ứng dụng trong truyền hình di động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Anh Dũng. - H. : 2011.- 146 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
25  Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ QoS của hệ thống truyền hình số DVB  - C của HTVC : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Phan Thanh Sang. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 125 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
26  Nghiên cứu các giao thức và thủ tục truy nhập vô tuyến trong hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Điện tử / Trương Thanh Xuân. - TP. Hồ Chí Minh : 2012.- 134 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
27  Nghiên cứu các phương pháp bảo đảm QoS trong mạng truyền số liệu của chính phủ sử dụng công nghệ MPLS/VPN / Nguyễn Hồng Dương. - H. : 2011.- 116 tr.; 30 cm
28  Nghiên cứu các phương pháp điều chế nâng cao và ứng dụng trong hệ thống thông tin cáp sợi quang : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đặng Việt Hùng. - H. : 2012.- 101 tr.; 30 cm.
29  Nghiên cứu các phương pháp tách tín hiệu trong hệ thồng Mimo - SDM : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Sang. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
30  Nghiên cứu các vấn đề bảo mật trong hệ thống thông tin di động 3G : Luận văn thạc sỹ kỹ  thuật Điện tử / Trần Đức Nhật. - TP.Hồ Chí Minh : 2011.- 137 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
31  Nghiên cứu cải thiện và chế tạo thiết bị đo lực căng trong dây cáp của cầu dây văng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Nguyễn Anh Tuấn. - H. : 2012.- 88 tr.; 30 cm
32  Nghiên cứu chất lượng dịch vụ mạng sử dụng công nghệ MPLS trong mạng viễn thông Việt Nam : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Quỳnh Hoa. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
33  Nghiên cứu chế tạo thiết bị phong tỏa điện thoại di động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Trương Thành Vinh. - H. : 2011.- 85 tr.; 30 cm
34  Nghiên cứu cơ chế phiên dịch Multicast IPv4 sang IPv6 : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Hoàng Thị Ngoan. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 94 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
35  Nghiên cứu cơ sở đảm bảo an toàn mạng và ứng dụng trong mạng thông tin di động LTE : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Tiến Quân. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
36  Nghiên cứu công nghệ 3G WCDMA/UMTS và phương pháp tối ưu mạng tại chi nhánh Viettel Hà Nội : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Bùi Thế Vũ. - H. : 2011.- 82 tr.; 30 cm
37  Nghiên cứu công nghệ 4G và ứng dụng cho mạng di động Viettel : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Nguyễn Hữu Huy. - H. : 2012.- 126 tr.; 30 cm
38  Nghiên cứu công nghệ IPTV, ứng dụng, triển khai trên hạ tầng mạng truyền hình cáp VCTV : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Trường Sơn. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
39  Nghiên cứu công nghệ tự động hóa giảm thiểu ảnh hưởng của dòng điện rò trong giao thông đô thị : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Vũ Thanh Tùng. - H. : 2012.- 63 tr.; 30 cm
40  Nghiên cứu đặc tính và ứng dụng của thuật toán phân tích các thành phần độc lập ICA : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Văn Lành. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 132 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
41  Nghiên cứu đánh giá những ảnh hưởng cơ bản đến qui hoạch vùng phủ - tần số mạng thông tin di động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thành Bắc. - H. : 2011.- 99 tr.; 30 cm
42  Nghiên cứu địa chỉ IPv6 cho mạng VoIP : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thành Tuân. - H. : 2013.- 108 tr.; 30 cm
43  Nghiên cứu DSP và ứng dụng trong xử lý tiếng nói : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Hồ Thành Trung. - H : 2012.- 87 tr.; 30 cm.
44  Nghiên cứu FEMTOCELL và vấn đề can nhiễu khi triển khai FEMTOCELL : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Diệu Linh. - H. : 2011.- 102 tr.; 30 cm
45  Nghiên cứu giải pháp cung cấp dịch vụ IPTV qua vệ tinh VINASAT - 2 : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Cao Bá Năm. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm
46  Nghiên cứu giải pháp ngăn chặn tin nhắn rác trên mạng thông tin di động tại Việt Nam : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Tiến Dũng. - H. : 2013.- 82 tr.; 30 cm
47  Nghiên cứu giải pháp phân tập không gian - thời gian trong hệ thống W - CDMA : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Trần Minh Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 118 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
48  Nghiên cứu giải pháp thiết kế các dịch vụ giá trị gia tăng của Ericsson cho mạng di động Vinaphone : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Ngô Diên Hưng. - H. : 2012.- 107 tr.; 30 cm.
49  Nghiên cứu hệ thống điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị, đề xuất một số giải pháp kỹ thuật cho hệ thống điều khiển tuyến Ngọc Hồi - Yên Viên : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Bùi Văn Mạnh. - H. : 2011.- 123 tr.; 30 cm
50  Nghiên cứu hệ thống định vị di động không dùng GPS trong mạng 3G UMTS : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Phan Thị Thùy Linh. - H. : 2012.- 78 tr.; 30 cm
51  Nghiên cứu kỹ thuật cân bằng tải cho mạng Wimax di động chuẩn IEEE 802.16e : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trần Quang Nhu. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 118 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
52  Nghiên cứu kỹ thuật đa Anten mimo : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đoàn Văn Thành. - H. : 2012.- 108 tr.; 30 cm.
53  Nghiên cứu kỹ thuật MIMO - OFDM ứng dụng trong hệ thống thông tin không dây : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật Điện tử / Phạm Minh Triết. - H. : 2011.- 113 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
54  Nghiên cứu kỹ thuật nâng cao chất lượng dịch vụ IPTV : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Tuyết Nga. - H. : 2011.- 111 tr.; 30 cm
55  Nghiên cứu liên mạng tế bào - WLAN cho các hệ thống thông tin di động 4G : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Thu Giang. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
56  Nghiên cứu mạng lõi hệ thống thông tin di động thế hệ 4 LTE sử dụng thiết bị của Huawei : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật Điện tử / Lê Trường An. - Tp. Hồ Chí Minh : 2012.- 130 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
57  Nghiên cứu Multicast IP ứng dụng cho IPTV : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Hồ Lê Hoàng Vũ. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
58  Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ truyền động nhiều động cơ trong dây chuyền in : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Trần Đông. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
59  Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng Neural : Luận án tiến sỹ kỹ thuật / Trần Xuân Trường. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm
60  Nghiên cứu phương pháp tính toán và mô phỏng giãn cách chạy tàu cho đường sắt cao tốc : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Trịnh Văn Mỹ. - H. : 2011.- 103 tr.; 30 cm
61  Nghiên cứu sử dụng mạng nơ ron nhân tạo trong điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Lê Văn Ánh. - H. : 2011.- 98 tr.; 30 cm
62  Nghiên cứu thiết kế bộ điều chế sóng Sin trong bộ nguồn UPS : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Ngô Quang Nam. - H. : 2013.- 80 tr.; 30 cm
63  Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động cầu trục trên cở sở Logic mờ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Cao Thị Thu. - H. : 2013.- 129 tr.; 30 cm
64  Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động của Robot trên cơ sở logic mờ : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Bùi Thị Minh Hòa. - H. : 2011.- 122 tr.; 30 cm
65  Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ không đồng bộ 3 pha trên cơ sở Logic mờ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Trần Thế Thịnh. - H. : 2012.- 140 tr.; 30 cm
66  Nghiên cứu thiết kế các thiết bị trong hệ thống chẩn đoán ô tô từ xa : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Nguyễn Thị Thanh Hà. - H. : 2011.- 185 tr.; 30 cm
67  Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát xe đặc chủng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Trần Anh Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 81 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
68  Nghiên cứu thiết kế chế tạo Module GPS phục vụ hệ thống dẫn đường phương tiện giao thông : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Quốc Hùng. - H. : 2011.- 74 tr.; 30 cm
69  Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển máy giặt trên cơ sở ứng dụng điều chế góc pha điều khiển động cơ xoay chiều một pha : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Phạm Văn Phượng. - H. : 2011.- 101 tr.; 30 cm
70  Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất kính : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Phạm Hồng Hào. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
71  Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ ứng dụng vi điều khiển AVR : Luận văn thạc sĩ:Tự động hóa / Phạm Văn Huy. - H. : 2011.- 146 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
72  Nghiên cứu thiết kế thiết bị thu phát vô tuyến ứng dụng cho giám sát phương tiện giao thông : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. - H. : 2011.- 86 tr.; 30 cm
73  Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng các bộ lọc tích cực ứng dụng nâng cao chất lượng nguồn điện trong bệnh viện : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Lê Minh Phương. - H. : 2011.- 91 tr.; 30 cm
74  Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển con lắc ngược : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Vũ Duy Thành. - H. : 2011.- 97 tr.; 30 cm
75  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị tự động định lượng phun xi măng kiểu khô trong công nghệ thi công cọc xi măng đất : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Lê Đức Dũng. - H. : 2013.- 111 tr.; 30 cm
76  Nghiên cứu thuật toán mờ ứng dụng cho con lắc ngược : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Cồ Như Văn. - H. : 2012.- 70 tr.; 30 cm
77  Nghiên cứu triển khải IPTV trên nền mạng VNPT Đồng Nai : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Lê Văn Sơn. - Tp Hồ Chí Minh : 2012.- 93 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
78  Nghiên cứu ứng dụng điều chế Delta trong điều khiển động cơ bước hỗn hợp : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Lê Anh Linh. - H. : 2010.- 85 tr.; 30 cm.
79  Nghiên cứu ứng dụng GPS trong điều hành chạy tàu đường sắt Việt Nam : Luận văn thạc sỹ Kỹ thuật điện tử / Lê Viết Tùng. - H. : 2011.- 97 tr.; 30 cm
80  Nghiên cứu ứng dụng thuật toán di truyền trong thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống điều chỉnh tự động điện áp : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Trần Thị Hoa. - H. : 2013.- 74 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
81  Nghiên cứu và mô phỏng đặc tính hệ thống truyền tin hợp tác trong mạng vô tuyến : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thúy Bình. - H. : 2012.- 87 tr.; 30 cm.
82  Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển bồn nước liên kết trên cơ sở logic mờ : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Huỳnh Tấn Đạt. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 88 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
83  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát điều khiển điện năng cho tòa nhà thông tminh qua mạng Internet : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Nguyễn Tiền Lực. - H. : 2012.- 74 tr.; 30 cm
84  Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát thiết bị phòng vệ đường ngang sử dụng AT89C51 và PLC : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Nguyễn Công Bằng. - H. : 2012.- 95 tr.; 30 cm
85  Nghiên cứu xây dựng kênh thông tin điều khiển vô tuyến cho máy bay không người lái cỡ nhỏ : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Lê Bá Dũng. - H. : 2011.- 84 tr.; 30 cm
86  Nghiên cứu xây dựng phương pháp điều khiển robot tự hành trên cơ sở logic mờ : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Nguyễn Trung Dũng. - H. : 2011.- 105 tr.; 30 cm
87  Nghiên cứu xây dựng thuật toán hệ chuyên gia phục vụ chẩn đoán ô tô từ xa : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Nguyễn Văn Ngọc. - H. : 2011.- 174 tr.; 30 cm
88  Nghiên cứu, đề xuất mô hình hệ thống trạm thu phí không dừng (ETC) tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đặng Đức Minh. - H. : 2011.- 127 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
89  Nghiên cứu, thiết kế hệ đo và phân tích truyền các tín hiệu dao động cơ của động cơ ô tô : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : 2011.- 93 tr.; 30 cm
90  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển chạy tàu tập trung (CTC) khu đoạn Hà Nội - Vinh : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Hoàng Linh. - H : 2012.- 105 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
91  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển con lắc ngược : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Đỗ Đức Hiệp. - H. : 2012.- 51 tr.; 30 cm
92  Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát tàu đánh cá trên biển của ngư dân : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Phạm Thái Hòa. - H. : 2013.- 66 tr.; 30 cm
93  Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị giám sát phương tiện sử dụng công nghệ GPS : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Lê Trầm Tuệ Sỹ. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 104 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
94  Nghiênn cứu hệ thống thông tin trên đường dây điện lực. Phương án đo lường các đặc tính kênh thông tin trên lưới điện áp thấp : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Viết Hùng. - H. : 2011.- 107 tr.; 30 cm
95  Nhận dạng vân tay ứng dụng quản lý an ninh cơ quan : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Minh Mẫn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 79 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
96  Phương pháp tiết giảm năng lượng hệ nấu nhà máy bia HUDA Huế : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Quách Quốc Thái. - H. : 2011.- 59 tr.; 30 cm
97  Tác động của quá trình chuyển vùng lên chất lượng thoại trong mạng WiMax di động : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Hồng Nhu. - Tp.Hồ Chí Minh : 2011.- 103 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
98  Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều thích nghi trên cơ sở kết hợp PID và Logic mờ : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Trần Quang Huy. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011.- 115 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
99  Thiết kế bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều thời gian thực sử dụng  CARD NI- PCI-6251 : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Nguyễn Xuân Thái. - H. : 2013.- 95 tr.; 30 cm
100  Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy cứu hộ : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Lê Anh Đức. - H. : 2011.- 106 tr.; 30 cm
101  Thiết kế hệ thống quản lý sản xuất dây chuyền may An Đông : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Lê Ngọc Hưng. - H. : 2011.- 89 tr.; 30 cm
102  Thiết kế hệ thống tự động giám sát cho nhà máy thủy điện có công suất vừa và nhỏ : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Nguyễn Duy Trung. - H. : 2011.- 104 tr.; 30 cm
103  Thiết kế mô hình dây chuyền sản xuất thuốc tuyển hóa chất PO : Luận văn thạc sĩ: Tự động hóa / Trịnh Thị Phương Oanh. - H. : 2011.- 94 tr.; 30 cm
104  Thiết kế, xây dựng bộ điều khiển PID mờ cho điều khiển nhiệt độ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Nguyễn Văn Tuân. - H. : 2012.- 116 tr.; 30 cm
105  Thu thập thông số kỹ thuật trạm BTS phục vụ quản lý hệ thống trạm BTS : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Trương Văn Điệp. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
106  Tích hợp hệ thống CIP (Clean in Place) và hệ thống HTST (High temperature in short time) cho các sabr phẩm chiết rót nóng : Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Tự động hóa / Phạm Hoài Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 114 tr.; 30 cm.
107  Tìm hiểu công nghệ GPS,GIS và ứng dụng vào mô hình hệ thống quản lý phương tiện giao thông : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Phạm Xuân Hùng. - H. : 2011.- 117 tr.; 30 cm
108  Tìm hiểu giải pháp phủ sóng di động cho các tòa nhà cao tầng Inbuilding của Viettel : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Văn Long. - H. : 2011.- 100 tr.; 30 cm
109  Tối ưu hóa mạng truy nhập vô tuyến hệ thống thông tin di động 3G Mobifone : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Đoàn Văn Hải. - H. : 2011.- 110 tr.; 30 cm
110  Truyền tải báo hiệu số 7 ở mạng NGN và ứng dụng trong mạng di động GTEL Mobile : Luận văn thạc sỹ kỹ thuật điện tử / Đoàn Viết An. - H. : 2013.- 105 tr.; 30 cm
111  Tự động hóa quy trình sản xuất thẻ Sim : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành tự động hóa / Nguyễn Đức Chính. - H. : 2012.- 91 tr.; 30 cm
112  Ứng dụng logic mờ để nâng cao chất lượng điều khiển thâm nhập cuộc gọi trong hệ thống thông tin di động CDMA : Luận án tiến sĩ: Tự động hóa / Võ Trường Sơn. - H. : 2011.- 191 tr.; 30 cm
113  Ứng dụng vô tuyến thông minh cho truy nhập không dây băng rộng trong dải tần TV : Luận văn thạc sĩ: Kỹ thuật điện tử / Hoàng Thị Thúy. - H. : 2011.- 80 tr.; 30 cm
114  Ước lượng kênh truyền trong hệ thống MIMO - OFDM : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trương Minh Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 87 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
115 Dàn lọc đa tốc độ và ứng dụng trong OFDM : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Hà Thị Chúc. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
116 Đánh giá giải pháp truy nhập băng rộng GPON, EPON và đề xuất phương án công nghệ cho mạng truy nhập băng rộng của VNPT : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Phạm Đức Thắng. - H. : 2013.- 99 tr.; 30 cm
117 Dùng phương pháp biến đổi wavelet packet và thống kê bậc cao hos để tách và định vị xung radar trong môi trường nhiễu : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Thái Quang Tâm. - H. : 2009.- 90 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
118 Nghiên cứu bảo mật cho các cơ chế chuyển giao trong mạng WiMAX di động : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Kim Đức. - H. : 2011.- 95 tr.; 30 cm
119 Nghiên cứu các công nghệ ứng dụng trong hệ thống thông tin di động 4G : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Bùi Thị Lệ Chi. - H. : 2010.- 81 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
120 Nghiên cứu chuyển mạch quang và ứng dụng trong mạng viễn thông Việt Nam : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Phạm Hồng Quân. - H. : 2010.- 119 tr.; 30 cm.
121 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp mạng lõi lên 3G của Vinaphone : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trịnh Thị Hương. - H. : 2010.- 103 tr.; 30 cm
122 Nghiên cứu giải pháp nâng cấp truyền dẫn và chuyển mạch cho mạng viễn thông tỉnh Phú Thọ : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Minh Cường. - H. : 2010.- 84 tr.; 30 cm.
123 Nghiên cứu giải pháp truyền dữ liệu qua mạng di động GSM ứng dụng giám sát phương tiện giao thông : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Trung Hiếu. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
124 Nghiên cứu hệ số khuếch đại của bộ khuếch đại quang sợi EDFA phụ thuộc vào chế độ công suất bơm : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Lê Đình Lam. - H. : 2007.- 81 tr.; 30 cm
125 Nghiên cứu kỹ thuật bù tán sắc trong hệ thống thông tin quang và ứng dụng : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Vân. - H. : 2010.- 94 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
126 Nghiên cứu mã hóa không gian thời gian trong hệ thống Mimo : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thị Thanh Thủy. - H. : 2013.- 88 tr.; 30 cm
127

 

Nghiên cứu phương pháp dự báo lưu lượng mạng không dây trong điều kiện Việt Nam : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trần Quang Thanh. - H. : 2009.- 116 tr.; 30 cm
       
            
 

128 Nghiên cứu phương pháp sử dụng phân bố tài nguyên liên tục để nâng cao dung lượng VOIP trong hệ thống WiMAX di động : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Hồ Kim Dân. - H. : 2010.- 117 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
129 Nghiên cứu phương pháp tính toán mạng báo hiệu số 7 : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Mai Thị Thu Hương. - H. : 2010.- 110 tr.; 30 cm.  
  
130 Nghiên cứu phương thức chuyển giao giữa các mạng truy nhập vô tuyến 802.11 và 802.16 : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Monsili Đuôngmany. - H. : 2010.- 101 tr.; 30 cm
131 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển chuyển động chính xác vị trí trên cơ sở Logic mờ : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Tự động hóa / Bùi Lê Thanh Hiền. - H. : 2013.- 92 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
132 Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển nhiệt độ ứng dụng vi điều khiển AVR : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đỗ Đình Na. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 116 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
133 Nghiên cứu triển khai IPTV trên nền mạng VNPT Cần Thơ Hậu Giang : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Tùng. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
134 Nghiên cứu triển khai IPTV trên nền mạng VNPT Cần Thơ Hậu Giang : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Thanh Tùng. - H. : 2010.- 108 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
135 Nghiên cứu ứng dụng PLC kết hợp với máy tính lập trình điều khiển  và giám sát hệ thống tay máy công nghiệp : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử / Đàm Khắc Nhân. - H. : 2013.- 96 tr.; 30 cm
136 Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển cho mạng viễn thông đường sắt Việt Nam : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Trần Hoàng Linh. - H. : 2010.- 94 tr.; 30 cm
137 Nghiên cứu và thiết kế mạng Metro Ethernet cho công ty điện thoại Hà Nội 2 trên cơ sở công nghệ Ethernet & MPLS : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Ngọc Anh. - H. : 2010.- 136 tr.; 30 cm
138 Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững cho các quá trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Bạch Thị Tố Hoa. - H. : 2010.- 74 tr.; 30 cm
139 Phân bố công suất thu cho Microcell và Macrocell trong môi trường outdoor dùng các mô hình thực nghiệm và bán thực nghiệm : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Nguyễn Khắc Ngọc Trinh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 101 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
140 Quản lý tài nguyên trong mạng thông tin di động WCDMA/UMTS : Luận văn thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đoàn Bảo Sơn. - H. : 2010.- 116 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
141 Quy hoạch Cell cho mạng CDMA2000-1X : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật ngành Kỹ thuật điện tử / Võ Văn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 94 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
142 Quy hoạch, triển khai và bảo mật hệ thống mạng MAN - E tại viễn thông Vĩnh Long : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Bùi Hoàng Long. - H. : 2010.- 107 tr.; 30 cm. (Kèm đĩa CD)
143 Thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị ngoại vi dùng sóng RF : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Hồ Hải Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 104 tr.; 30 cm (Kèm đĩa CD)
144 Tối ưu hóa mạng thông tin di động WCDMA/UMTS : Luận án thạc sỹ khoa học kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử / Đỗ Quang Trạng. - H. : 2010.- 129 tr.; 30 cm
145  Nghiên cứu phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng ATM bằng mạng Neural : Luận án tiến sỹ kỹ thuật / Trần Xuân Trường. - H. : 2012.- 122 tr.; 30 cm

 

Lượt xem: 5865
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng