Những quy định cần nhớ

Thông báo áp dụng mức phí làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học từ ngày 2/5/2014

(28/04/2014)

Nhằm nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học, đồng thời tránh tình trạng đăng ký làm thẻ sinh viên tràn lan để sử dụng vào những mục đích khác; Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Ban CTCT&SV thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên mức lệ phí làm thẻ sinh viên, thẻ học viên áp dụng từ ngày 02/05/2014 như sau:

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học GTVT (QĐ 300/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/02/2014)

(24/03/2014)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy định thực hiện quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Giao thông Vận tải theo "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" của Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký dối với các khóa đào tạo của Nhà trường. Hướng dẫn các điều 2, điều 6 và điều 22 áp dụng từ Khóa 54.

 Trang  1 2