Những quy định cần nhớ

Thông báo cấp hộp thư điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu

(19/09/2016)

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý đối với sinh viên và học viên đang theo học tại Trường, đồng thời hỗ trợ người học có thể trực tiếp nhận các thông báo từ Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Trường, giúp sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhau, với Cán bộ Giảng dạy về những vấn đề liên quan tới học tập và nghiên cứu. Phân Hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp tài khoản hộp thư điện tử cho tất cả sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo, cụ thể như sau:

Thông báo v/v giải quyết sinh viên nghỉ có lý do trong quá trình đào tạo

(22/05/2015)

Kính gửi: - Cố vấn học tập; - Đơn vị liên kết; - Toàn thể sinh viên, học viên cao học (gọi chung là sinh viên)

TB về việc tham dự Lễ, Hội nghị, Mit-tinh tại Cở sở 2 Đại học GTVT

(06/02/2015)

Trong thời gian vừa qua, việc tham dự các buổi lễ, mít-tinh, hội nghị do Nhà trường tổ chức của một số sinh viên, học viên và cán bộ, giảng viên chưa thực sự nghiêm túc. Nhiều trường hợp đi trễ, vắng mặt không lý do, sử dụng trang phục không phù hợp hoặc ra về khi buổi làm việc chưa kết thúc. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và người học thực hiện nghiêm túc những quy định sau:

Quy định về việc xử lý sinh viên, học viên nộp học phí quá thời gian quy định

(27/01/2015)

Kính gửi: - Toàn thể sinh viên, học viên Cao học Cơ sở II (gọi chung là sinh viên), - Các đơn vị liên kết đào tạo

TB thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Trường ĐH GTVT Cơ sở II

(28/08/2014)

Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên và học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) các hình thức xử lý đối với người hút thuốc trong khuôn viên trường như sau:

TB về việc xử lý các sinh viên vi phạm quy định đeo thẻ sinh viên khi đến trường

(28/08/2014)

Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời nhằm chấn chỉnh tình trạng sinh viên, học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) không đeo thẻ khi tới Trường, Nhà trường thông báo áp dụng các hình thức xử lý đối với những trường hợp vi phạm bắt đầu từ Học kỳ I – năm học 2014-2015 như sau :

TB về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học tại trường ĐH.GTVT CS2

(04/06/2014)

Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên đồng thời chấn chỉnh công tác thi trong các kỳ thi kết thúc học phần. Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II thông báo tới toàn thể sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là sinh viên) quy định về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên như sau:

Thông báo về việc khen thưởng sinh viên hệ tín chỉ

(03/06/2014)

Căn cứ Thông báo số: 634/TB-ĐHGTVT ngày 29 tháng 08 năm 2013, về việc khen thưởng sinh viên. Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II thông báo các tiêu chí và điều kiện khen thưởng cho sinh viên hệ tín chỉ như sau:

TB quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục tốt nghiệp đối với người học tại Cơ sở II Trường Đại học GTVT

(16/05/2014)

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-ĐHGTVTCS ngày 17/3/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục của người học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban Giám đốc Cơ sở II thông báo về việc áp dụng quy định trên như sau:

Thông báo áp dụng mức phí làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học từ ngày 2/5/2014

(28/04/2014)

Nhằm nâng cao ý thức bảo quản, giữ gìn thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học, đồng thời tránh tình trạng đăng ký làm thẻ sinh viên tràn lan để sử dụng vào những mục đích khác; Được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Ban CTCT&SV thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên mức lệ phí làm thẻ sinh viên, thẻ học viên áp dụng từ ngày 02/05/2014 như sau:

 Trang  1 2