Chế độ chính sách

Dịch vụ Online

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 - 2017

(02/03/2017)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

  • (10/12/2014)
  • Những quy định cần nhớ

    Thông báo cấp hộp thư điện tử cho sinh viên, học viên tại Phân Hiệu

    (19/09/2016)

    Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý đối với sinh viên và học viên đang theo học tại Trường, đồng thời hỗ trợ người học có thể trực tiếp nhận các thông báo từ Nhà trường và các đơn vị trực thuộc Trường, giúp sinh viên có thể trực tiếp trao đổi với nhau, với Cán bộ Giảng dạy về những vấn đề liên quan tới học tập và nghiên cứu. Phân Hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành cấp tài khoản hộp thư điện tử cho tất cả sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo, cụ thể như sau: