Chế độ chính sách

TB trao Học bổng đồng hành CĐP năm 2013-2014 cho sinh viên tại Cơ sở II

(21/05/2014)

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên hệ chính quy dài hạn về việc trao học bổng đồng hành năm học 2013-2014 như sau: - Thời gian: 15g00 đến 16g30 ngày 28/5/2014 (thứ tư) - Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện – tầng 3 nhà C3

Quyết định chi trả trợ cấp xã hội Học kỳ II năm học 2013 - 2014

(07/05/2014)

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ quyết định số 1121/1997/QĐ – TTg ngày 23/12/1997 và quyết định số 194/2001/QĐ – TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội; Theo đề nghị của Ông Trưởng Ban Công tác Chính trị và Sinh viên;

TB Danh sách dự kiến sinh viên được miễn giảm học phí, hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2013-2014

(02/04/2014)

Thực hiện Thông báo số 108/TB-ĐHGTVTCSII ngày 25/02/2014 về việc nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2013 – 2014. Đến nay Ban CTCT&SV đã tổng hợp và lập danh sách dự kiến gồm 160 sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí; 85 sinh viên diện hưởng Trợ cấp xã hội (xem danh sách kèm theo).

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí

(30/03/2014)

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Nghị định 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

(30/03/2014)

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Sổ tay sinh viên - hệ Chính quy K54

(30/03/2014)

Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay hy vọng sẽ là một cách trả lời cho những băn khoăn của các bạn. Sổ tay sinh viên là một cuốn cẩm nang mang những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất về việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải.

TB về việc nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2031-2014

(26/02/2014)

Thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tại các cơ sở giáo dục Đại học. Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH, về thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.

TB Dự kiến danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014

(30/12/2013)

Thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP về miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Căn cứ đơn xin miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 của sinh viên. Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013 – 2014. như sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội, xét miễn-giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 (Khóa 54)

(09/10/2013)

Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP và nghị định số 74/2013/NĐ/CP của Chính phủ, thông tư liên tịch số 53/2000/TTLT/BGD&ĐT–BTC–BLĐTBXH ngày 11/4/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo – Bộ tài chính – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên tại các cơ sở giáo dục Đại học. Nhà trường thông báo xét chi trả trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho sinh viên khóa 54 như sau

 Trang  1 2 3 4