Chế độ chính sách

Thông báo tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ Olympic Cơ học Toàn Quốc 2015

(01/04/2015)

Được sự đồng ý của lãnh đạo Cơ sở II - Trường Đại học GTVT về việc thành lập đội tuyển thi Olympic Cơ Học toàn quốc lần thứ XXVII - 2015 (tổ chức vào Chủ Nhật 19 tháng 4 năm 2015 tại trường Đại học Công Nghệ TpHCM), Bộ môn Công Trình - CSII xin thông báo về kế hoạch tổ chức thi Olympic Cơ Học cấp trường để thành lập đội tuyển như sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí và Trợ cấp xã hội HK II năm học 2014 - 2015

(23/03/2015)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét Miễn giảm học phí và Trợ cấp xã hội HK II năm học 2014 - 2015

(23/03/2015)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

TB Nhận hồ sơ Chương trình học bổng đồng hành Cầu-Đường Pháp kỳ 2 năm học 2014-2015

(05/03/2015)

I . ĐỐI TƯỢNG Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai (K54, K55) của trường ĐH GTVT Cơ sở 2. II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN + Có hoàn cảnh gia đình khó khăn + Tư cách đạo đức tốt, học lực từ Khá trở lên + Các sinh viên đã từng được nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn.

Quyết định chi trả trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015

(19/11/2014)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải

Thông báo Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội (dự kiến) học kỳ I năm học 2014 - 2015

(06/11/2014)

Thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP về miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Căn cứ quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 và quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội; Căn cứ đơn xin miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2014 – 2015 của sinh viên

Thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội học kỳ 1 Khóa 55 Chính quy

(09/10/2014)

Thực hiện Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ; Nhà trường thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2014 – 2015 cho sinh viên hệ chính quy thuộc các đối tượng sau:

Thông báo nhận hồ sơ xét miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

(09/10/2014)

Thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tại các cơ sở giáo dục Đại học; Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP; Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2014– 2015 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

Thông báo nhận hồ sơ Trợ cấp xã hội Học kỳ I năm học 2014 - 2015

(03/09/2014)

Thực hiện Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập; Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg, ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ;

Quyết định Miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2013 - 2014

(21/05/2014)

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành “Điều lệ trường đại học”; Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010; Căn cứ hồ sơ và đơn xin miễn, giảm học phí của sinh viên; Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Công tác Chính trị và Sinh viên;

TB trao Học bổng đồng hành CĐP năm 2013-2014 cho sinh viên tại Cơ sở II

(21/05/2014)

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên hệ chính quy dài hạn về việc trao học bổng đồng hành năm học 2013-2014 như sau: - Thời gian: 15g00 đến 16g30 ngày 28/5/2014 (thứ tư) - Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện – tầng 3 nhà C3

 Trang  1 2 3 4