Chế độ chính sách

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 - 2016

(23/02/2016)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 – 2016 cho sinh viên như sau:

Quyết định Miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

(25/11/2015)

Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Thông báo Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (DỰ KIẾN) học kỳ I năm học 2015 - 2016

(04/11/2015)

Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Thư ngỏ Gặp mặt các thế hệ Thầy - Trò Khoa Công trình

(27/10/2015)

Khoa Công trình Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo đến toàn thể GVCBCNV, sinh viên hiện đang theo học và cựu sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

TB chương trình học bổng đồng hành kỳ 29 dành cho sinh viên nghèo vượt khó 2015-2016

(19/10/2015)

I . ĐỐI TƯỢNG Sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của trường ĐH GTVT cơ sở II II. TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN - Hoàn cảnh gia đình khó khăn - Tư cách đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên - Các sinh viên đã nhận học bổng Đồng Hành có thể nộp lại đơn

Thông báo nhận hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội học kỳ 1 đối với sinh viên K56

(23/09/2015)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho sinh viên Khóa 56 như sau:

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015 - 2016

(07/09/2015)

Ban CTCT&SV thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2015 – 2016 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau

Thông báo về việc nhập học của tân sinh viên trúng tuyển Khóa 56 - năm 2015

(03/09/2015)

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II thông báo về việc nhập học của tân sinh viên trúng tuyển khóa 56 - năm 2015, chi tiết xem trong file đính kèm.

Quyết định Miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2014 - 2015

(29/05/2015)

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 130 sinh viên và chi trả trợ cấp xã hội cho 84 sinh viên trong học kỳ II năm học 2014 – 2015 (có danh sách kèm theo)

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội ( dự kiến ) học kỳ II năm học 2014 - 2015

(11/05/2015)

Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội (dự kiến) có danh sách kèm theo

Thông báo tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ Olympic Cơ học Toàn Quốc 2015

(01/04/2015)

Được sự đồng ý của lãnh đạo Cơ sở II - Trường Đại học GTVT về việc thành lập đội tuyển thi Olympic Cơ Học toàn quốc lần thứ XXVII - 2015 (tổ chức vào Chủ Nhật 19 tháng 4 năm 2015 tại trường Đại học Công Nghệ TpHCM), Bộ môn Công Trình - CSII xin thông báo về kế hoạch tổ chức thi Olympic Cơ Học cấp trường để thành lập đội tuyển như sau:

 Trang  1 2 3 4