Thông báo mới

Thông báo nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ II năm học 2016 - 2017

(02/03/2017)

Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên thông báo nhận hồ sơ xét trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2016 – 2017 cho sinh viên hệ Chính quy các khóa như sau:

TB V\v Điều chỉnh mức học phí học kỳ II năm học 2016-2017 (hệ Liên thông K57)

(01/03/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy K57.

Cơ hội tham gia chương trình lãnh đạo cộng đồng Công dân tích cực dành cho sinh viên

(28/02/2017)

Cơ hội tham gia chương trình lãnh đạo cộng đồng Công dân tích cực dành cho sinh viên

Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Ấn Độ

(27/02/2017)

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển đại biểu tham dự chương trình Giao lưu thanh niên Việt Nam- Ấn Độ năm 2017

Danh sách sinh viên, học viên dự kiến bị buộc thôi học do không đóng học phí HK I 2016-2017

(27/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K54 đến K56; sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2; Học viên hệ Cao học

Thông báo về việc đăng ký lớp học phần học kỳ cuối của sinh viên khóa 54 hệ chính quy 4.năm

(24/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy khóa 54 theo chương trình đào tạo 4.0 năm

TB v\v hủy học phần Đồ án tốt nghiệp học kỳ II năm học 2016-2017

(23/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ khóa 53 trở về trước.

Lịch học HKP tháng 12.2016 hệ Niên chế (hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2) học tại Phân hiệu.

(22/02/2017)

Kính gửi: sinh viên các hệ Vừa làm vừa học, liên thông, Bằng 2.

Danh sách sinh viên hệ Chính quy (đã kết thúc khóa học) đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(21/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Chính quy đã kết thúc khóa học.

 Trang  1 2 3 4 5