Những quy định cần nhớ

Thông báo v/v giải quyết sinh viên nghỉ có lý do trong quá trình đào tạo

(Ngày đăng: 22/05/2015 09:58:26 Ngày cập nhật: 07/07/2015 22:06:21)


Kính gửi: - Cố vấn học tập; - Đơn vị liên kết; - Toàn thể sinh viên, học viên cao học (gọi chung là sinh viên)

Căn cứ Quyết định số 36/2007/QĐ – BGD – ĐT ngày 26/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành “ Quy chế đào tạo Đại học & Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ”;

Căn cứ quy chế đào tạo Đại học & Cao đẳng số 25/2006/QĐ – BGD& ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT về việc đào tạo và công nhận tốt nghiệp Đại học & Cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ quyết định số 300/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/02/2014 ban hành quy định thực hiện quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II thông báo tới toàn thể sinh viên đang học tại trường và các trạm liên kết đào tạo về quy trình giải quyết sinh viên bị tai nạn, đau ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn… phải nghỉ học như sau:

1. Sinh viên hoặc phụ huynh nộp đơn xin nghỉ học (vì lý do tai nạn, đau ốm, hoàn cảnh gia đình khó khăn…) gửi:

- Cố vấn học tập đối với sinh viên chính quy dài hạn.

- Đơn vị liên kết đối với sinh viên các lớp mở tại các địa phương.

- Ban Đào tạo (phòng P.103.C3 Trung tâm Thông tin – Thư viện) đối với các trường hợp còn lại.

Thời hạn nhận đơn trong vòng 1 tuần tính từ lúc nhập viện đối với trường hợp đau ốm, tai nạn; tuần đầu học kỳ đối với trường hợp khó khăn.

            2. Cố vấn học tập, đơn vị liên kết đào tạo có ý kiến vào đơn của sinh viên và gửi về Ban Đào tạo (phòng P.103.C3 Trung tâm Thông tin – Thư viện) trong 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận đơn.

              3. Ban Đào tạo gửi giấy biên nhận đã nhận văn bản cho sinh viên ngay trong ngày làm việc và hẹn ngày trả lời.

             4. Đối với sinh viên nhập viện trong khoảng thời gian một tuần kể từ lúc ra viện sinh viên phải liên hệ phòng Ban Đào tạo nộp giấy ra viện (phòng P.103.C3 Trung tâm Thông tin – Thư viện) để được hướng dẫn hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết như: bảo lưu kết quả học tập, thay đổi ngày thi, đóng học phí bổ sung… Nếu sau thời gian 1 tuần kể từ khi ra viện sinh viên không liên hệ Ban Đào tạo để làm thủ tục thì Nhà trường sẽ không xem xét giải quyết mọi thắc mắc về sau.

             5.  Lưu ý: trường hợp sinh viên nằm viện dài ngày, trong khoảng thời gian một tháng kể từ lúc nhập viện phụ huynh liên hệ Ban Đào tạo để hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết.

Thông báo này sẽ được áp dụng từ ngày 01/06/2015. Đề nghị toàn thể sinh viên tại Cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Lượt xem: 4564
 Về trang trước      Về đầu trang