Những quy định cần nhớ

Quy định về việc xử lý sinh viên, học viên nộp học phí quá thời gian quy định

(Ngày đăng: 27/01/2015 17:02:46 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:22:11)


Kính gửi: - Toàn thể sinh viên, học viên Cao học Cơ sở II (gọi chung là sinh viên), - Các đơn vị liên kết đào tạo

Trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở II thông báo tới toàn thể sinh viên đang học tại trường và các trạm liên kết đào tạo về quy trình xử lý đóng học phí quá hạn quy định như sau:

1. Thời gian đóng học phí sẽ được Ban Đào tạo thông báo rộng rãi tới sinh viên trên trang Web của Trường (www.utc2.edu.vn).
2. Đối với học phí:
      a) Ngay sau khi hết thời hạn thông báo, Ban Đào tạo sẽ lập danh sách cấm thi sinh viên nợ học phí của kỳ (hoặc nấc đối với các lớp đóng học phí theo nấc).
      b) Sinh viên nợ học phí sẽ bị cấm thi lần 1 của tất các học phần trong kỳ (hoặc nấc).
      c) Các trường hợp chưa hoàn thành học phí và có lý do chính đáng (ốm đau, tai nạn,…) trong thời gian 2 tuần kể từ ngày hết hạn học phí, sinh viên phải đến Ban Đào tạo (P103-C3) làm thủ tục và lên Ban Tài chính-Kế toán (P7-D3) đóng học phí bổ sung để được học và thi.
       d) Sinh viên nợ học phí nếu sau thời gian 2 tuần tính từ khi hết hạn học phí mà chưa đóng bổ sung, Ban Đào tạo sẽ lập danh sách trình Ban Giám đốc quyết định cho sinh viên thôi học.

       Thông báo này sẽ được áp dụng từ học kỳ I, năm học 2013-2014. Đề nghị toàn thể sinh viên tại Cơ sở II và các đơn vị liên kết đào tạo thực hiện theo nội dung thông báo này./.


Xem chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 3610
 Về trang trước      Về đầu trang