Những quy định cần nhớ

TB thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá tại Trường ĐH GTVT Cơ sở II

(Ngày đăng: 28/08/2014 16:20:19 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:15:13)


Thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 và Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên và học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) các hình thức xử lý đối với người hút thuốc trong khuôn viên trường như sau:

          - Vi phạm lần 1: Trừ 5 điểm đánh giá rèn luyện của năm học vi phạm.
          - Vi phạm lần 2: Trừ 10 điểm đánh giá rèn luyện của năm học vi phạm; khiển trách trước toàn trường, ghi vào hồ sơ sinh viên.         
          - Vi phạm lần 3: Xếp loại rèn luyện của năm học vi phạm không quá mức trung bình; Cảnh cáo trước toàn trường, ghi vào hồ sơ sinh viên.
          - Vi phạm từ lần thứ 4 trở lên: Tùy tính chất, mức độ Hội đồng Kỷ luật sinh viên trường xem xét đề xuất mức độ xử lý theo quy chế của Bộ GD&ĐT.


Xem chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm:
        TB-1064-28.08.2014(cam hut thuoc).pdf     
Lượt xem: 3334
 Về trang trước      Về đầu trang