Những quy định cần nhớ

TB về việc xử lý các sinh viên vi phạm quy định đeo thẻ sinh viên khi đến trường

(Ngày đăng: 28/08/2014 16:18:11 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:17:59)


Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên theo quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời nhằm chấn chỉnh tình trạng sinh viên, học viên cao học (sau đây gọi tắt là sinh viên) không đeo thẻ khi tới Trường, Nhà trường thông báo áp dụng các hình thức xử lý đối với những trường hợp vi phạm bắt đầu từ Học kỳ I – năm học 2014-2015 như sau :

      - Vi phạm lần 1: Gửi thông báo về Lớp và Cố vấn học tập (Chủ nhiệm lớp), thực hiện nhắc nhở trước lớp.
      - Vi phạm lần 2: Gửi thông báo về CVHT, trừ 5 điểm đánh giá rèn luyện của năm học vi phạm.
      - Vi phạm lần 3: Khiển trách trước toàn trường, ghi vào hồ sơ sinh viên.
      - Vi phạm lần 4: Cảnh cáo trước toàn trường, ghi vào hồ sơ sinh viên.
      - Vi phạm từ lần thứ 5 trở lên: Tùy tính chất, mức độ Hội đồng Kỷ luật sinh viên trường xem xét đề xuất mức độ xử lý theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Xem chi tiết trong file đính kèm

Danh sách những sinh viên vi phạm lần 1 từ ngày 18/8 - 23/8/2014 xem ở file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 4697
 Về trang trước      Về đầu trang