Những quy định cần nhớ

TB về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên, thẻ học viên cao học tại trường ĐH.GTVT CS2

(Ngày đăng: 04/06/2014 16:44:43 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:22:55)


Thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên đồng thời chấn chỉnh công tác thi trong các kỳ thi kết thúc học phần. Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II thông báo tới toàn thể sinh viên, học viên (sau đây gọi tắt là sinh viên) quy định về việc sử dụng, cấp mới, đổi, làm lại thẻ sinh viên như sau:

  1. Sinh viên khi đến trường (học, thi, liên hệ giải quyết công việc tại các phòng ban...) bắt buộc phải đeo thẻ sinh viên.
  2. Cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ coi thi không được phép cho sinh viên không có thẻ (hoặc giấy xác nhận đang làm thẻ) vào phòng thi.
  3. Thẻ bị gãy, bị mờ hoặc bị tẩy xóa không nhìn rõ ảnh hoặc thông tin trên thẻ bị coi là không hợp lệ.
  4. Ban Công tác chính trị và Sinh viên thực hiện việc cấp, đổi thẻ cho sinh viên cụ thể như sau (xem chi tiết trong file đính kèm):
  5.  Sinh viên có nhu cầu làm lại thẻ liên hệ Ban CTCT&SV, Phòng 6D3 (điện thoại: 08.3736 0564) để được hướng dẫn chi tiết các giấy tờ và thủ tục cần thực hiện.
  6. Thông báo này áp dụng từ ngày 16/6/2014, mọi thông báo trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho các thành viên trong đơn vị mình, Ban cán sự lớp thông báo tới sinh viên của lớp biết và thực hiện./.


Xem chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm:
Lượt xem: 4579
 Về trang trước      Về đầu trang