Những quy định cần nhớ

TB quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục tốt nghiệp đối với người học tại Cơ sở II Trường Đại học GTVT

(Ngày đăng: 16/05/2014 11:33:16 Ngày cập nhật: 27/01/2015 17:21:19)


Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-ĐHGTVTCS ngày 17/3/2014 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về trang phục, đồng phục và lễ phục của người học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Ban Giám đốc Cơ sở II thông báo về việc áp dụng quy định trên như sau:

             Xử lý vi phạm: Tùy theo mức độ vi phạm trong việc sử dụng trang phục, lễ phục của người học tại Cơ sở II; nhà trường sẽ xem xét các mức xử lý sau đây:

  • Vi phạm lần 1: Gửi thông báo về Cố vấn học tập (CVHT) của lớp, thực hiện nhắc nhở trước lớp.
  • Vi phạm lần 2: Gửi thông báo về CVHT, trừ 5 điểm rèn luyện của năm học.
  • Vi phạm lần 3: Khiển trách trước toàn trường.
  • Vi phạm lần 4: Cảnh cáo trước toàn trường.
  • Vi phạm từ 5 lần trở lên: Tùy tính chất, mức độ Hội đồng Kỷ luật sinh viên xem xét đề xuất mức độ xử lý theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết trong file đính kèm


File đính kèm:
        TB-685-15.05.2014.pdf     
        Le phuc tot nghiep (SV).pdf     
        Le phuc tot nghiep (GV).pdf     
Lượt xem: 6370
 Về trang trước      Về đầu trang