Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 30-12-2016

(Ngày đăng: 30/12/2016 16:31:04 Ngày cập nhật: 30/12/2016 16:31:04)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 30-12-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        GDQP NH 2016-2017.rar     
        30-12-2016.rar     
Lượt xem: 2497
 Về trang trước      Về đầu trang