Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 28-12-2016

(Ngày đăng: 28/12/2016 11:07:24 Ngày cập nhật: 28/12/2016 11:07:24)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 28-12-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        28-12-2016.rar     
Lượt xem: 2082
 Về trang trước      Về đầu trang