Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-12-2016

(Ngày đăng: 13/12/2016 14:20:38 Ngày cập nhật: 13/12/2016 14:20:38)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 13-12-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        13-12-2016.rar     
Lượt xem: 1225
 Về trang trước      Về đầu trang