Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 10-12-2016

(Ngày đăng: 09/12/2016 15:18:02 Ngày cập nhật: 09/12/2016 15:18:02)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 10-12-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        10-12-2016.rar     
Lượt xem: 827
 Về trang trước      Về đầu trang