Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 05-12-2016

(Ngày đăng: 05/12/2016 13:58:14 Ngày cập nhật: 05/12/2016 13:58:14)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 05-12-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        05-12-2016.rar     
Lượt xem: 725
 Về trang trước      Về đầu trang