Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 23-11-2016

(Ngày đăng: 23/11/2016 09:58:24 Ngày cập nhật: 23/11/2016 09:58:24)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 23-11-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com


File đính kèm:
        23-11-2016.rar     
Lượt xem: 1080
 Về trang trước      Về đầu trang