Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-11-2016

(Ngày đăng: 16/11/2016 16:05:35 Ngày cập nhật: 16/11/2016 16:05:35)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 16-11-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        16-11-2016.rar     
Lượt xem: 910
 Về trang trước      Về đầu trang