Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 04-11-2016

(Ngày đăng: 04/11/2016 09:39:57 Ngày cập nhật: 04/11/2016 09:39:57)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 04-11-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        04-11-2016.rar     
Lượt xem: 973
 Về trang trước      Về đầu trang