Kết quả thi (bảng điểm scan)

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 24-10-2016

(Ngày đăng: 24/10/2016 14:58:02 Ngày cập nhật: 24/10/2016 14:58:02)


ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC HỆ 24-10-2016

- Nếu thiếu bảng điểm so với mục lục, liên hệ A.HÒA: hoatran15101989@gmail.com

File đính kèm:
        24-10-2016.rar     
Lượt xem: 1041
 Về trang trước      Về đầu trang