Chế độ chính sách

Quyết định miễn, giảm học phí, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 02/12/2016 10:20:20 Ngày cập nhật: 02/12/2016 10:20:20)


Thực hiện miễn, giảm học phí cho 97 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội cho 83 sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập cho 05 sinh viên trong học kỳ I năm học 2016 – 2017 (có danh sách kèm theo)

Những sinh viên có tên trong danh sách nhận trợ cấp, học phí đã nộp theo thông báo của Phòng Tài chính - Kế toán.
Xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        DS MGHP HK 1 2016 2017.pdf     
        DS TCXH HK I 2016 2017.pdf     
        QUYET DINH MGHP, TCXH.pdf     
Lượt xem: 1316
 Về trang trước      Về đầu trang