Chế độ chính sách

Thông báo danh sách sinh viên được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (dự kiến) học kỳ I năm học 2016 - 2017

(Ngày đăng: 11/11/2016 14:32:51 Ngày cập nhật: 28/11/2016 17:11:32)


Phòng CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Để đảm bảo không có sai sót, Phòng CTCT&SV đề nghị sinh viên có thắc mắc liên hệ tại Phòng 6D3 trước ngày 22/11/2016;

Sau thời gian trên Nhà trường sẽ thực hiện chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên./

xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        DS MGHP HK 1 2016 2017.pdf     
        DS TCXH HK I 2016 2017.pdf     
Lượt xem: 1429
 Về trang trước      Về đầu trang