Chế độ chính sách

Quyết định miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 28/04/2016 10:25:55 Ngày cập nhật: 28/04/2016 10:26:57)


Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 101 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội  cho 53  sinh viên, hỗ trợ chi phí học tập
cho 03 sinh viên trong học kỳ II năm học 2015 – 2016 (có danh sách kèm theo)

xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        QUYET DINH.pdf     
        DS MGHP HK II 2015 2016.pdf     
        DS TCXH HK II 2015 2016.pdf     
        HO TRO CPHT HK II 2015 2016.pdf     
Lượt xem: 1875
 Về trang trước      Về đầu trang