Chế độ chính sách

Thông báo danh sách sinh viên được miến giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 (dự kiến)

(Ngày đăng: 14/04/2016 14:31:39 Ngày cập nhật: 14/04/2016 14:31:40)


Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Để đảm bảo không có sai sót, Ban CTCT&SV đề nghị sinh viên có thắc mắc liên hệ tại Phòng 6D3 trước ngày 22/04/2016;

xem chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        THONG BAO.pdf     
        DS MGHP HK II 2015 2016 (DU KIEN).pdf     
        DS TCXH HK II 2015 2016 (DU KIEN).pdf     
Lượt xem: 2205
 Về trang trước      Về đầu trang