Chế độ chính sách

Quyết định Miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 25/11/2015 17:06:05 Ngày cập nhật: 25/11/2015 17:06:05)


Căn cứ Quyết định số 42/CP ngày 24/3/1962 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Đại học Giao thông Vận tải và Quyết định số 139/TCCB ngày 27/4/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Cơ sở II - Trường Đại học Giao thông Vận tải;

Thực hiện miễn, giảm học phí cho 121 sinh viên, chi trả trợ cấp xã hội  cho 117  sinh viên,
hỗ trợ chi phí học tập cho 04 sinh viên trong học kỳ I năm học 2015 – 2016 (có danh sách kèm theo)

Những sinh viên có tên trong danh sách được nhận tiền  tại Ban Tài chính - Kế toán.

chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:
        DS MGHP HK I 2015 2016.pdf     
        DS TCXH HK1 2015 2016.pdf     
Lượt xem: 2642
 Về trang trước      Về đầu trang