Chế độ chính sách

Thông báo Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (DỰ KIẾN) học kỳ I năm học 2015 - 2016

(Ngày đăng: 04/11/2015 11:20:47 Ngày cập nhật: 04/11/2015 11:31:20)


Ban CTCT&SV thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập (danh sách kèm theo);

Để đảm bảo không có sai sót, Ban CTCT&SV đề nghị sinh viên có thắc mắc liên hệ tại Phòng 6D3 trước ngày 23/11/2015;

Sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết, Nhà trường sẽ căn cứ vào những danh sách này để ra quyết định.

Lượt xem: 2018
 Về trang trước      Về đầu trang