Thông báo mới

Cập nhật TKB (đợt bổ sung ngày 21/3/2017) các lớp học phần dưới 15 SV

(Ngày đăng: 17/03/2017 16:47:20 Ngày cập nhật: 23/03/2017 08:08:14)


Kính gửi: - sinh viên

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo TKB Cập nhật TKB  (đợt bổ sung) các lớp học phần dưới 15 SV). Xem file đính kèm.
- Ngày 20.3 cập nhật TKB môn Ngoại ngữ cơ khí, Cơ học lý thuyết, Lập và quản lý dự án đầu tư bưu chính viễn thông, kế toán quản trị trong doanh nghiệp GTVT, Tài chính doanh nghiệp, xây dựng công trình đường sắt, tổ chức thi công bảo dưỡng sửa chữa công trình.
- Ngày 21.3 cập nhật TKB môn Thiết kế nền, mặt đường ô tô, Vật liệu xây dựng, Xây dựng nền đường ô tô.
Ngày 22.3 cập nhật TKB thực tập cấu tạo, Đồ án thiết kế hệ thông gt đô thị, Đồ án thiết kế đường, đồ án xây dựng đường ô tô sân bay, TKMH máy xây dựng công trình gt, TKMH máy nâng vận chuyển, Lập và quản lý dự án đầu tư bưu chính viên thông

File đính kèm:
Lượt xem: 981
 Về trang trước      Về đầu trang