Thông báo mới

DS sinh viên dự kiến buộc thôi học do chưa đóng học phí bổ sung HK II 2016-2017(Các lớp Cầu đường Anh)

(Ngày đăng: 13/03/2017 10:27:48 Ngày cập nhật: 13/03/2017 10:28:13)


Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. HCM thông báo danh sách những sinh viên dự kiến buộc thôi học do chưa đóng học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp Cầu đường Anh hệ Chính quy như sau:
Lưu ý: Sau ngày 24/03/2017 mọi thắc mắc về danh sách trên sẽ không được xem xét giải quyết.

Lượt xem: 408
 Về trang trước      Về đầu trang