Thông báo mới

QĐ chuyển hệ đào tạo đợt 16. 2016 và TB làm thẻ sinh viên- làm đơn chuyển điểm.

(Ngày đăng: 12/01/2017 14:16:12 Ngày cập nhật: 12/01/2017 14:16:12)


Kính gửi: - Sinh viên đăng ký chuyển hệ đào tạo (đợt 16. 2016)

Chi tiết xem file kèm theo:

Lượt xem: 712
 Về trang trước      Về đầu trang