Thông báo mới

Danh sách sinh viên, học viên đã đăng ký thành công Học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(Ngày đăng: 11/01/2017 09:12:28 Ngày cập nhật: 12/01/2017 08:41:20)


Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2, Vừa học vừa làm và học viên Cao học.

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký thành công học kỳ phụ Tháng 12.2015 cụ thể như sau:
Mọi thắc mắc về danh sách đăng ký sinh viên, học viên liên hệ phòng 10 D3 Phòng Đào tạo trước ngày 20/01/2017 để được xem xét giải quyết.

File đính kèm:
Lượt xem: 1300
 Về trang trước      Về đầu trang