Thông báo mới

Thông báo về việc bảo trì máy chủ đăng ký học phần.

(Ngày đăng: 06/01/2017 11:34:15 Ngày cập nhật: 06/01/2017 11:37:04)


Kính gửi sinh viên hệ chính quy.


 Kính gửi Sinh viên các lớp,


Phòng Đào tạo thông báo thời gian hệ thống đăng ký học phần tạm ngưng phục vụ từ lúc 11h00 - 13h00 ngày 07/01/2017.

Lý do: bảo trì, nâng cấp hệ thống máy chủ.

Vậy, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên của Phân hiệu biết để sắp xếp thời gian đăng ký học phần cho phù hợp.

Phòng Đào tạo mong các bạn sinh viên thông cảm vì sự bất tiện này.

Lượt xem: 1248
 Về trang trước      Về đầu trang