Thông báo mới

Thông báo thanh toán tiền điện + nước tháng 12 năm 2016 trong KTX

(Ngày đăng: 04/01/2017 09:53:57 Ngày cập nhật: 04/01/2017 09:53:57)


Kính gửi: Sinh viên nội trú

Ban quản lý KTX yêu cầu đại diện các phòng  đến Văn phòng Ban quản lý KTX để thanh toán tiền điện + nước đã sử dụng trong tháng 12/2016 (Số liệu trong file đính kèm).

        Thời gian: Từ ngày 04/01 đến hết ngày 10/01/2017.

        Địa điểm: Phòng 10 – Tầng trệt – Nhà 7 tầng (Gặp Chị Trang trong giờ hành chính).

        Đề nghị sinh viên nội trú thực hiện đúng thông báo này.

File đính kèm:
        Điện T12 nhà 7T.xls     
        Điện T12 nhà C4.xls     
Lượt xem: 845
 Về trang trước      Về đầu trang